Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 23 november 2008

Memoires

Wat we hier zien, ligt iets verder dan het hofje gisteren, maar nu aan de linkerhand. Dit is een grote kastanje op het Burgemeester Hoffmanplein. Die bevindt zich precies in het midden van het Noordereiland, en is in feite een lange rechte straat, evenwijdig met de rivier.

Twee nieuwe feiten voor mij deze zondagochtend. Het ene feit is Hugo Verbrugh. Hij heeft al verschillende malen gefigureerd in de kolommen van deze weblog (ik noem hier alleen even ‘Slecht’ en ‘Professor Noach’). Nu is er actueel nieuws over hem. Maar eerst het andere feit. Dat is zo mogelijk nog opzienbarender. Ik herinner me het opzetten van de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland, het hernieuwd opzetten bedoel ik. Eerst had je de oude website op het adres antrop-ver.nl, dat later vervangen kon worden door het meer normale antroposofie.nl. Daarmee ging meteen het restylen van de website gepaard. Dat is nu vier jaar geleden. Meteen toen al werd een forum over antroposofie aangekondigd. Maar er gebeurde nooit wat op dat gebied. Maar wie schetst mijn verbazing dat op de nieuwspagina’s van de Antroposofische Vereniging sinds donderdag van het bestaan van een forum wordt gerept: ‘Meepraten en meedenken op het Antroposofie Forum’.

‘Vanaf vandaag kunnen leden van de Antroposofische Vereniging (AViN) en belangstellenden met elkaar van gedachten wisselen op het internetforum van de Antroposofische Vereniging, kortweg het Antroposofie Forum.

Het forum geeft de gelegenheid om mee te praten en te denken over (actuele) onderwerpen die vanuit de antroposofie aandacht kunnen hebben. Na inschrijving is het mogelijk om actief deel te nemen aan het gesprek. Zonder inschrijving is het mogelijk om de diverse bijdragen op het forum te lezen. Om een veilige en toegepaste omgeving te scheppen en te behouden voor serieuze deelname wordt het forum gemodereerd. Om direct naar het Antroposofie Forum te gaan klik hier. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de moderator. Stuur een e-mail naar forum@antroposofie.nl en u krijgt altijd antwoord.’

Nou, is dat bijzonder of niet? Eindelijk de koudwatervrees overwonnen blijkbaar. Je wordt welkom geheten door een ‘forumadmin’, wie dat ook moge zijn; er staat alleen ‘Deventer’ bij vermeld (die was trouwens al op 11 augustus van de partij). Dan is er ook nog een ‘administrator’, die bijvoorbeeld een beknopte handleiding over het gebruik van het forum geeft. Maar werkelijk van start gaat het op het ‘discussieplein’. Het eerste echte onderwerp is orgaandonatie, en hier treffen we weer de ‘forumadmin’, ditmaal echter ondertekend door Trudy Patsis. Ik weet niet zeker of je hier nu uit af mag leiden dat die een en dezelfde zijn. Het merkwaardige is echter dat als datum van inzending 6 december 2007 wordt aangegeven. Een reactie is er in ieder geval al wel (die weer dateert van 11 augustus).

Nee, dan is de inzending van John Wervenbos op Discussieforum en Weblogs’ veel recenter, die dit forum als een goede ontwikkeling verwelkomd. Maar hij schrijft ook, en nu kom ik op mijn eerste punt terug:

‘Antroposofen zijn uiteraard al langer actief op het internet met websites, ingezonden reacties, weblogs enzovoort. Wat dit laatste betreft: werd verleden week aangenaam verrast door het feit dat de Rotterdamse antroposoof Hugo Stephan Verbrugh een Volkskrant Weblog geopend heeft en daar dagelijks stukjes op plaatst over actuele ontwikkelingen en nieuwsfeiten. Hier een snelkoppeling naar dit Volkskrant Weblog van Hugo Verbrugh: http://www.volkskrantblog.nl/blog/85252’

Niet in het minst verrassend dat ik nu eindelijk te weten kom waar die geheimzinnige ‘S.’ in het midden van ‘Hugo S. Verbrugh’ nu voor staat. Voor Stephan blijkbaar. Maar niet langer gedraald, gauw naar deze weblog gegaan. Blijkt die dekselse Hugo Verbrugh hier al sinds 6 november te webloggen! Uiteraard over zijn bekende thema’s, om niet te zeggen stokpaardjes. Wie hem nog van vroeger kent, van zijn tweewekelijkse columns in Jonas bijvoorbeeld, herkent er zo een aantal. Tekenend is ook de titel van zijn weblog: ‘Middernachtszon’. Dat woord komt uit de titel van een boek van Kim Leeser: ‘De geschiedenis van de Middernachtszon – een verhaal over karma en reïncarnatie’. Op de website van Hugo Verbrugh die voor het onderwerp karma en reïncarnatie is opgezet (en die ook weer helemaal ‘des Hugo Verbrughs’ is), van Stichting Kairos k*r, kan het complete boek worden gedownload.

Ook vandaag heeft hij alweer een bijdrage op zijn weblog bij de Volkskrant geplaatst. Inderdaad over actuele ontwikkelingen en nieuwsfeiten, zoals John Wervenbos schrijft (die trouwens, even nebenbei, een echte Rotterdammer blijkt te zijn). Over minister Rouvoet gaat het op deze zondag. Maar mijn oog werd het meest getroffen door zijn stukje op 11 november, waarin hij kort iets van zijn eigen afkomst weergeeft.

‘Tegenwoordig is Rotterdam voor velen echt gewoon de mooiste stad van Nederland. Maar wat maakt die stad zo uniek aantrekkelijk? Die vraag leeft in me sinds ik in 1962 (ik studeerde toen in Utrecht) voor het eerst hier kwam. “Hier moet ik zijn”, ging toen door me heen. “Hier kan ik doen wat ik wil doen”; en sinds 1964 woon ik hier en doe ik hier wat ik wil doen. Maar wat ging in 1962 door me heen, wat wil ik precies en wat doe ik precies? Als een soort echo van dat gevoel zag ik gisterenavond op Nederland 2 in VPRO’s Tegenlicht “Kijk op Zuid”: een door en over jongeren gemaakte reportage van het leven in het stadsdeel bezuiden de Maas. Het initiatief voor deze uitzending kwam van de filosoof Henk Oosterling, in 1996 bij Heinz Kimmerle aan de EUR gepromoveerd op “Door schijn bewogen – Naar een hyperkritiek van de xenofobe rede”. Als je dat weet, begrijp je wat de unieke waarde van deze televisie-uitzending is. Zoals Dries Querido zei toen hij in 1966 hier de Medische Faculteit Rotterdam kwam oprichten: “hier kan alles”. In Rotterdam kan alles, is alles – hier leeft de dialectiek van de tegendelen. Ik ken géén stad waar tegelijk door de bewoners zelf zó hard op de stad gescholden wordt èn de bewoners zó chauvinistisch zijn. Dàt is een uiting van de essentie van de filosofie. In de woorden van de middeleeuwse filosoof Nicolaas Cusanus: de coincidentia oppositorum, het samengaan van de tegenstrijdigheden. Ga naar “Uitzending gemist” en kijk.’

Het treft me niet zozeer doordat ik zelf sinds zeven jaren in Rotterdam woon. Maar het roept bij mij de vraag op: kan Hugo Verbrugh niet zijn memoires schrijven? Hij moet in zijn leven toch aardig wat meegemaakt hebben (zie ook zijn eerder genoemd figureren in deze weblog van mij), en dat zou een mooi beeld kunnen opleveren van ‘antroposofie in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw’.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)