Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 12 januari 2010

Diagonaal

Alweer een tijd niks meer gehoord van Jac Hielema. Voor het laatst heb ik hem waargenomen op 16 juni 2009, zoals ik beschreef in ‘Hart’. Maar hij is weer terug. En hoe! Als ik naar zijn website surf, ‘Symptolab’, dan is het daaraan niet te zien. Ga ik daarentegen naar het internetdomein met zijn naam, dan spat het van het scherm af:

‘de geschiedenis van het geld
– een voordrachtenreeks door Mouringh Boeke
– vanaf donderdag 14 januari 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur
– op AOC de Groene Welle, Koggelaan 7, 8000 AN Zwolle
– financiële bijdrage: nader overéén te komen’

Daaronder staat de informatie die we in ieder geval moeten weten:

‘Mouringh Boeke (1935) geeft in Zwolle een reeks van tien voordrachten over de geschiedenis van het geld. De voordrachten zullen de basis vormen voor een boek over de geschiedenis van het geld dat in het voorjaar van 2011 zal verschijnen bij Uitgeverij Christofoor.

Begin jaren zeventig begon Mouringh Boeke, destijds top-ambtenaar op het ministerie van justitie in Den Haag, zich te verdiepen in de geschiedenis van het geld als een bijna alles bepalende factor van vorming en ontwikkeling van beschavingen en samenlevingen. Eind jaren tachtig, intussen docent aan diverse opleidingen, ontstond het idee om z’n inmiddels verworven kennis en inzichten te boek te stellen. Daar kwam het echter tot nu toe eenvoudigweg nog niet van. Maar nu is het eindelijk zo ver. Mouringh Boeke, al lang gepensioneerd, vertelt nog één keer vanuit een volstrekt onconventioneel en in zijn eigen vurige, betrokken en originele stijl de geschiedenis van het geld. Zijn gesproken woord zal worden opgenomen en omgewerkt tot een boek.

Wie introduceerde waar en wanneer de eerste vormen van geld? En waarom? Hoe hangen functies en functioneren van het geld- en het bankwezen in de opeenvolgende beschavingen samen met de ontwikkeling van het bewustzijn van het menszijn? Is het denken en doen met betrekking tot het geld thans afgerond of zijn er nieuwe stappen te zetten om maatschappelijke vraagstukken zoals de kredietcrisis, honger en armoede, klimaatproblematiek, op te lossen?

Volgens Mouringh Boeke is dat laatste het geval. Zijns inziens zal het huidige “mechanische” geld- en bankwezen, dat in de loop van de afgelopen driehonderd jaar is ontstaan en de egoïstische doelen van enkelen dient, moeten worden omgevormd tot een “organische” in dienst van de mensheid als geheel. Hoe? Behalve dat Mouringh Boeke aan de hand van de geschiedenis van het geld weet door te dringen tot de essentie ervan, draagt hij vanuit inzicht in die essentie tal van ideeën en mogelijkheden aan voor vernieuwing van het geld- en bankwezen in het bijzonder en de samenleving als geheel.

Elke voordracht zal door Jac Hielema worden ingeleid met een half uur projectieve meetkunde. “Om het denken beweeglijk te maken.” Voorkennis van wiskunde of meetkunde is niet nodig.

De Geschiedenis van het Geld zal worden omgewerkt tot een boek dat zal verschijnen bij uitgeverij Christofoor. De kosten van het project zijn € 9.000 voor huur van de ruimte, vertellen van het verhaal, digitaal opnemen van het gesproken woord en het op schrift stellen en omwerken ervan. De voordrachtenreeks vindt sowieso plaats. Deelnemers aan de reeks worden gevraagd om mee het geld te werven voor het project, dat zal zijn geslaagd met de feestelijke presentatie van het boek, waarvoor alle deelnemers vanzelfsprekend zijn uitgenodigd.

De richtprijs voor deelname aan de reeks is € 150. Bij dertig deelnemers zal er met gemiddeld 150 euro per persoon (30 x 150 = 4500) nog € 4500 geworven moet worden om het gehele project rond te krijgen.

Voor deelname kun je je opgeven bij Jac Hielema: bel 06-146 878 73 of mail info@jachielema.nl

Daarmee wordt dit hele geldproject meteen wel zeer concreet. ‘Money makes the world go round.’ En zo is het maar net. Voor alle zekerheid staat er nog bij:

‘Voor mensen die niet op alle avonden aanwezig kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid om de voordracht van de gemiste avond na te luisteren op mp3.’

Mouringh Boeke zijn we hier trouwens al een keer tegengekomen. Dat was op 7 augustus 2008, in het bericht ‘Edithe de Clercq Zubli overleden’. Zij waren met elkaar getrouwd geweest. Mouringh Boeke was ook een van de drie personen die geïnterviewd werden in verband met het boek ‘De kernpunten van het sociale vraagstuk’ van Rudolf Steiner, waarbij deze drie interviews als een soort nawoord dienst deden. Over hem lezen we daar ter inleiding:

‘Mouringh Boeke komt in 1935 in Heidelberg ter wereld. In 1939 vertrekt het gezin Boeke naar Noordwijk. Hij bezoekt het gymnasium in Leiden en studeert twee jaar zonder succes aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Daarna volgt een verblijf van drie jaar in Australië, waar Mouringh van alles aanpakt, van schapen slachten tot in de mijnen werken. Na terugkeer in Nederland vervult hij zijn militaire dienstplicht en studeert hij rechten in Leiden. In 1964 trouwt hij met Edithe de Clercq Zubli, waarna er vijf kinderen worden geboren.

In hetzelfde jaar 1964 wordt Mouringh Boeke aangesteld als wetenschappelijk medewerker aan de Leidse juridische faculteit. Hij verruilt de Leidse universiteit vervolgens voor het ministerie van Justitie in Den Haag, waar hij na een conflict al spoedig ontslag neemt. Vervolgens werkt hij bij het ministerie van Milieuhygiëne. Ook daar botst hij met het beleid, en in 1975 wordt hij ontslagen met een wachtgeld van enkele jaren.

In de jaren zestig ontmoet Mouringh Boeke de antroposofie. De vonk wordt ontstoken bij de ontmoeting met de bekende Duitse driegeleder Peter Schilinski.Vanaf midden jaren zeventig zet hij zich volledig in voor de driegeleding gecombineerd met een aantal lesuren aan de Haarlemse Vrije School. Verreweg het grootste deel van zijn werktijd gaat nu op aan werkgroepen, seminars en opleidingen sociale driegeleding. Hij is mede-initiatiefnemer van de eerste medische associatie in Nederland, het therapeuticum in Leiden en vervolgens het medisch deelgenootschap in dezelfde plaats. Ook werkt hij in die tijd mee aan de redactie van het nieuwe tijdschrift voor driegeleding Driegonaal.

In de jaren zeventig en tachtig steekt Mouringh Boeke veel tijd in de strijd voor de vrijheid van onderwijs, uitgewerkt in een voorstel tot een initiatiefwet (opgenomen in Vrijheid van onderwijs, een brochure in opdracht van de Bond van Vrije Scholen). De laatste jaren pakt hij op wat op zijn weg komt aan voordrachten, adviezen en al wat past bij de senior-fase van het leven.’

Nu we toch over geld bezig zijn, kan ik dit er nog wel aan toevoegen. Dat is trouwens ook aanstaande donderdag 14 januari. Maar hiervoor moet u niet naar Zwolle gaan, maar afreizen naar Wevelgem in België. Het is een artikel van Luc Vandaele met de titel ‘Katleen Verschoore zamelt geld in voor Zuid-Afrikaans schooltje. Wevelgemse woont en werkt in Afrikaanse land’:

‘De Wevelgemse Katleen Verschoore woont sinds 1994 in Zuid-Afrika. Momenteel zoekt ze sponsors om zo de werking van de Mc Gregor Waldorf School in de Westkaap te financieren.

“Afrika heeft me van kindsbeen af aangetrokken en dat werd nog versterkt toen ik voor OXFAM werkte”, start Katleen Verschoore haar verhaal. “Ik woon sinds 1994 in Zuid-Afrika en werkte er aanvankelijk als vrijwilliger in de townships. Vooral het rauwe, het echte en de hartelijkheid van de mensen trok me aan. Het zoeken naar het authentieke. Ik werkte gedurende tienjaar als kleuterleidster aan de McGregor Waldorf School, een Steinerschool. Nu zamel ik sinds driejaar fondsen in om de werking van de school in stand te kunnen houden. Meer dan de helft van de kinderen op school wonen in krotwoningen in de townships en kunnen weinig of geen schoolgeld betalen.”

Band met sponsorkind

“Het schoolgeld voor een lager schoolkind kost ongeveer 900 euro per jaar. Daarnaast zamel ik geld in voor speciale projecten zoals een nieuwe keuken voor het internaat of het aanleggen van een groentetuin. De gemeente Wevelgem steunde ons in het op- en inrichten van een extra kleuterklas en de provincie West-Vlaanderen hielp bij de opstart van het atelier houtbewerking en het opknappen van het internaat. Ik moet natuurlijk geld inzamelen, maar het gaat mij meer om de connectie van de sponsor met het sponsorkind. Die verbondenheid is cruciaal en zet ook altijd iets in beweging. Sponsors krijgen twee keer per jaar informatie toegestuurd.”

Emotionele ontwikkeling

Word je nooit moedeloos? Verschoore: “Zuid-Afrika is inderdaad een land van grote tegenstellingen en er is nog een lange weg te gaan. Bijna de helft van de mensen leeft op of net onder de armoedegrens van 30 euro per maand. Er gaat veel fout in het land. Er is veel werkloosheid, armoede en geweld. Het onderwijssysteem sputtert. Sommige leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid en niet bekwaam. Daarom willen we in onze school niet alleen bereiken dat kinderen een diploma halen, maar werken we ook aan de ontwikkeling van wilskracht en de emotionele ontwikkeling. We hechten veel belang aan schrijven, tekenen, schilderen en toneelspelen, waardoor kinderen leerstof en gevoelens verwerken, maar ook de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid is zeer belangrijk. Wij leren de kinderen zelf oplossingen te zoeken en initiatieven te nemen, zodat ze later kunnen instaan voor hun gezin.”

Katleen Verschoore vertelt over Zuid-Afrika en de werking van de McGregor Waldorf school op donderdag 14 januari om 20 uur in De Levensboom, Kijkuitstraat 10, Wevelgem. Info: www.mcgregorwaldorf.org.za

Gaat dat zien, gaat dat horen. En laat u inspireren op een van beide plekken.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)