Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 15 januari 2010

Herkansing

Het wordt weer tijd voor een update. Op zondag 27 december 2009 maakte ik in ‘Inertie’ de balans op van de tegenwoordige stand van de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Antroposofische Vereniging. Als laatste van al deze secties noemde ik de ‘Jongerensectie’. De verschillende links die ik daarbij gaf (de ‘jongerenpagina’, ‘activiteiten’, ‘nieuwsbrief’ en ‘de aparte website voor en door jongeren’) boden weinig verheffends, als ze überhaupt al iets boden. Dat is niet veranderd, want ze bieden nog steeds hetzelfde beeld, namelijk heel weinig. Maar schijn blijkt te bedriegen. Er is méér.

Daar kwam ik een week geleden achter via de nieuwspagina’s van de website van de Antroposofische Vereniging. Onder de titel ‘Antroposofie voor jongeren...’ werd daar van het volgende melding gemaakt:

‘Iedere maand wordt een themadag georganiseerd voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn in antroposofie. Je hoeft geen lid te zijn van de Antroposofische Vereniging, aanmelden is niet nodig en het kost € 5,- per persoon.

In 2010 zullen alle sectiecoördinatoren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap iets over hun sectie te komen vertellen. Op zaterdag 16 januari is de themadag op de Vijfsprong, een b.d. agrarisch bedrijf, gecombineerd met een therapeutische leefwerkgemeenschap. Derk Klein Bramel, de sectiecoördinator van de Sectie voor Landbouw, verzorgt het programma. Op 13 februari is er een themadag over de sectie “Cultuurwetenschap en Letteren”. Jacqueline van Paaschen vertelt wat die sectie inhoudt en welke activiteiten vanuit de sectie worden ondernomen.’

Hé, wat zullen we nu krijgen? Waarom stond dat nergens op al die pagina’s die ik eerder afstruinde? En dan dit: ‘In 2010 zullen alle sectiecoördinatoren van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap iets over hun sectie te komen vertellen.’ Daar zou ik ook wel benieuwd naar zijn. Zie mijn bericht van 27 december. Morgen, op zaterdag 16 januari, is het Derk Klein Bramel, de sectiecoördinator van de Sectie voor Landbouw, die het programma verzorgt. Is dat niet hetzelfde wat ik op 14 december 2009 in ‘Omslag’ aankondigde? Het lijkt er wel veel op:

‘Het bestuur van Omslag en de Landbouwsectie van de Antroposofische Vereniging nodigen u van harte uit voor de landelijke ontmoetings- en netwerkdag op vrijdag 15 januari 2010. Zorgboerderij De Hondspol, Gooijerdijk 20, 3972 MB Driebergen.’

Maar De Vijfsprong ligt in Vorden (Gld), en die themadag is op 16 januari. Dus het zijn twee verschillende dingen; direct na elkaar, met gedeeltelijk dezelfde persoon. – Maar nog is het niet gedaan, want vandaag is er weer nieuws, nu over ‘Studie- en themagroepen voor jongeren: een oproep’:

‘Op diverse plekken in het land staan studie- of leesgroepen in de startblokken. Wie wil meedoen?

Jongeren in de omgeving van Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Utrecht die meer van antroposofie willen weten en/of contact willen met andere jongeren die daar meer over willen weten kunnen deel gaan nemen aan studie-, thema- of leesgroepen. Interesse? Klik hier!

En inderdaad, op die jongerenpagina met ‘Activiteiten’, staat nu toch iets anders dan op 27 december. Geen Ivor Vink meer naast Femke Klein, maar Kirsten Flierman:

‘De jongerenmedewerkers Femke Klein en Kirsten Flierman organiseren speciale bijeenkomsten voor jongeren. Voor nieuws over activiteiten speciaal voor jongeren kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief die maandelijks door de jongerenmedewerkers wordt verzorgd. Om je aan te melden, stuur een e-mail naar jongerenwerkerAViN@antrop-ver.nl. Je kunt de nieuwsbrief ook op deze website inzien.’

En meteen daaronder:

‘Studie-, lees- en themagroepen voor jongeren: Wie wil meedoen?

Op diverse plekken in het land willen mensen nieuwe groepen starten of zoeken bestaande groepen nieuwe leden. Hieronder de concrete oproepen:

Amsterdam: Voor jonge mensen kan er een studiegroep of themagroep starten. Ook kan bij voldoende deelnemers een leesgroep starten o.l.v. Ernst Terpstra van de Christengemeenschap. Informatie: anna_harbers@hotmail.com.

Amsterdam: Wie wil met andere jongeren oefenen met de zes “Nebenübungen” van Steiner. Dit kan in een groepje onderling of vanaf september 2010 in de vorm van een meditatiewerkplaats o.l.v. Vera Treffers. Informatie: myrthe_van_nederveen@hotmail.com

Eindhoven: Eens per drie weken komt een studiegroep met jonge mensen bij elkaar om antroposofische literatuur te bestuderen. Informatie: 06-44066722 of aherremans@hotmail.com Leiden: Een groep van in antroposofie geïnteresseerde jongeren vormt nu een jaar een studiegroep. Er is ruimte voor nieuwe leden. Informatie: roselijne@hotmail.com

Maastricht: Graag zouden we ook in Maastricht een themagroep of studiegroep starten. Informatie: orysandor@gmail.com

Nijmegen: Er start een maandelijkse studiegroep die zich in de grondsteen zal verdiepen. Data in overleg, bijeenkomsten bij deelnemers thuis. En er is een themagroepje in oprichting om maandelijks uit te wisselen over antroposofie. Voor mensen tussen 20 en 40 jaar (of ouder). Informatie: femkeklein@live.nl

Utrecht: Mogelijk kan er een themagroep of studiegroep starten in Utrecht. Interesse? adelevanderheijden@hotmail.com’

Kortom, véél meer dan me eerder was gebleken. En als ik dan toch nog een keer naar die pagina met ‘nieuwsbrief’ ga, vind ik daar achtereenvolgens:

nieuwsbrief januari 2010 602 Kb
Nieuwsbrief jongeren december 2009 533 Kb
Nieuwsbrief november 2009 441 Kb
Nieuwsbrief Jongeren AViN okt. 2009 475 Kb’

Die zijn de moeite waard om eens nader te bekijken. Jongerenmedewerker Femke Klein verzorgt elke keer een vijftiental pagina’s tellend geheel, prachtig opgemaakt en lekker informatief. Waarom dit niet gewoon op de website gezet, zodat je er direct bij kunt? Want wordt er een pdf-document van gemaakt, dan dreigt het op het totaal van het internet verscholen te raken. Zoals mij overkwam; ik had ze gewoon nog niet gezien.

Zo vond ik nu in de ‘Nieuwsbrief november 2009’ op bladzijde 2 over ‘Antroposofie op Zaterdag’:

‘Inleiding op de Themadagen die verzorgd worden door de Secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap
Voor het jaar 2009-2010 zijn de sectiecoördinatoren van de verschillende secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap gevraagd allen een keer iets over hun sectie te komen vertellen en de inhoud beleefbaar te maken voor jongeren. Iedere sectie heeft een sectiecoördinator en is verbonden aan een werkgebied.
Alle jongeren zijn welkom, ongeacht of je lid bent van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De dagen vinden veelal plaats in Driebergen en duren van 13.00-17.00 uur.

Terugblik “Antroposofie op Zaterdag” op 17 oktober
Natuurwetenschappelijke sectie, Kees Veenman
Op een stralend zonnige zaterdagmiddag arriveerde de sectiecoördinator Kees Veenman met zijn armen vol spullen in de Villa op Landgoed de Reehorst in Driebergen. Hij had zich goed voorbereid en de diaprojector, het diascherm, melkglas en prisma waren daarvan het bewijs.
Het werd een uiterst interessante middag die zeer zeker de moeite waard was. Vanuit de natuurwetenschappelijke sectie vertelde hij ons over het fenomeen kleur. Bordtekeningen en kleurenproefjes verduidelijkte zijn uitleg, die zo voor iedereen goed te volgen was. Het werd een bijzonder kleurrijke middag.
Meer informatie over de natuurwetenschappelijke sectie kun je vinden op: http://www.antroposofie.nl/vereniging/vrije_hogeschool/ms/natuurwetenschap en op de website van Kees Veenman: http://www.dewitteslang.nl/natwetsectie.php

Overzicht “Antroposofie op Zaterdag”
data, inhoud, sprekers en locaties

21 november Algemene en Sociale sectie – Ron Dunselman, Zeist
19 december Over de Heilige Nachten – Naam volgt nog, Driebergen
16 januari Landbouwsectie, Vijfsprong – Derk Klein Bramel, Vorden
13 februari Cultuurwetenschap en letteren – Van Paaschen, Driebergen
20 maart Beeldende kunsten – Rik ten Cate Driebergen
17 april Medische sectie – Koop Daniëls, Driebergen
15 mei Woord, muziek en euritmie – Godelieve Meijer, Driebergen
19 juni Wiskunde en astronomie – Gerard Hermans, Driebergen’

Kijk, hadden we dat nu eerder geweten! Op 17 oktober met Kees Veenman was trouwens de eerste keer. Dus we hebben er al drie gemist (nou ja, twee, want die op 19 december ging niet over een van de secties). Maar morgen een herkansing. – In de ‘Nieuwsbrief december 2009’ stond er al meteen op bladzijde 8 een terugblik op de tweede keer:

‘Themadag op zaterdag 21 november 2009
Algemene en Sociale sectie, Ron Dunselman, Zeist

Met zo’n 12 jongeren zat de mooie ruimte in het kantoor van de Antroposofische Vereniging in Zeist op deze prachtige herfstdag flink vol. Ron Dunselman was onze gast, de voorzitter van de Antroposofische Vereniging en sectiecoördinator van de Algemene Sectie en van de Sectie voor Sociale Wetenschappen.

Voor de pauze heeft hij ons zijn levensverhaal verteld, uitkomend bij de Algemene Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Hierbij lag de nadruk op de klassenuren. Hij vertelde over het lid worden, over de meditatieve oefeningen en de innerlijke ontwikkeling die je hierin kunt gaan.

Ron en Albert lieten ons ook meebeleven hoe in de Sectie voor Sociale Wetenschappen gewerkt kan worden. Zo kregen wij onder andere te horen hoe de Triodosbank omgaat met sociale processen, naar aanleiding van de sociale driegeleding van Steiner: het geestelijk leven (vrijheid), het rechtsleven (gelijkheid) en het economisch leven (broederschap).’

Albert is dan zeker Albert Hollander, neem ik aan. Die kwamen we onder andere tegen op 24 november 2008 in ‘Advertentie’. In een berichtje uit 2008 vind ik nog het volgende over hem:

‘Albert Hollander is benoemd tot voorzitter van Tax Justice NL. Hij zal zich in deze hoedanigheid samen met de leden van de stuurgroep inzetten om de doelen van dit netwerk te realiseren. Tax Justice NL zet zich in voor een eerlijk en rechtvaardig internationaal belastingssysteem dat bijdraagt aan internationale ontwikkeling.

Albert Hollander werkte 14 jaar bij PricewaterhouseCoopers als fiscaal adviseur en is sinds 2004 hoofd juridische zaken en compliance van Triodos Bank. Hollander wordt op 21 mei als nieuwe voorzitter gepresenteerd tijdens de seminar over winstbelasting, met als centrale thema’s ontwikkelingslanden en transparantie. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00-17.00 in het Rosarium te Amsterdam.’

Zo kom je nog eens wat te weten. In mijn bericht van 24 november 2008 had ik het over een

‘artikel uit Motief nr. 68 van november 2003, getiteld “Triodos Bank – antroposofisch of niet?” Geschreven door fiscaal jurist Albert Hollander, die de roots van de bank onderzocht.’

Dat was dus wel erg kort voordat hij in dienst kwam van Triodos Bank. Echt onafhankelijke journalistiek bedrijven is niet eenvoudig, dat blijkt maar weer...

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)