Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 18 januari 2010

Speeltoestellen

Of er een causaal verband is, durf ik niet te zeggen. Afgelopen donderdag 14 januari had ik het in ‘Uitbuiten’ over de prominente aanwezigheid van professor Edith Lammerts van Bueren op de BioVak 2010. Ik signaleerde dit wel bij Biologica, maar niet bij het Louis Bolk Instituut, vreemd genoeg:

‘Dat kun je toch uitbuiten, zou ik denken. Maar dat heb ik nog niet gezien. Misschien komt dat nog?’

En inderdaad, dat is inmiddels gekomen. Onder het opschrift ‘Actueel’ staat er nu op de homepage:

‘Louis Bolk Instituut goed vertegenwoordigd op de Biovak 2010Lees meer (pdf)’

Meer dan een opsomming is het niet; dat is nog niet publicitair uitbuiten. Maar goed, het is tenminste wat. Ik laat het hier even volgen, altijd handig:

‘Vertegenwoordiging Louis Bolk Instituut op Biovak
Woensdag 20 januari 14.00 – 22.00 uur, Donderdag 21 januari 10.00 – 18.00 uur

Overzicht stands op Biovak met LBI-vertegenwoordiging
Louis Bolk Instituut standnummer: 371 Nabij Paviljoen 1. Contactpersoon Geza Mobers
De Groene Geit standnummer: 224 Streekproductenplein. Contactpersoon: Renske Loefs
Biologische KI stier standnummer: 229 Nabij horecaterras. Contactpersoon: Wytze Nauta
Robuuste Rassen standnummer: 351 Veredelingsplein. Contactpersoon: Edith Lammerts van Bueren

Overzicht presentaties door het Louis Bolk Instituut (LBI)

Woensdag 20 januari
Openingsdebat met als thema “Verbinding”
Hoofdsprekers: Edith Lammerts van Bueren (LBI) en Femke Halsema
14.30 uur Minder en anders bemesten, Sjef Staps. Paviljoen 6
16.00 uur Koolstof – Compost – Klimaat, Joris van der Kamp (S&M/LBI). stand LBI/DLV
19.00 uur Kipsignalen, Monique Bestman. Paviljoen 4
19.00 uur Lupine als vleesvervanger, Udo Prins. Paviljoen 6
19.00 uur Gezondheidseffecten biologische voeding, Lucy van de Vijver. stand LBI/DLV

Donderdag 21 januari
12.00 uur Koolstof – Compost – Klimaat, Joris van der Kamp (S&M/LBI). stand LBI/DLV
13.30 uur Naar een win win tussen boeren en natuurbeheerders, Merijn Bos. Paviljoen 6
15.00 uur Robuust biologisch uitgangsmateriaal; Edith Lammerts v Bueren e.a. Paviljoen 1
15.00 uur Gezondheidseffecten biologische voeding, Lucy van de Vijver. stand LBI/DLV’

Dat is niet slecht. En het wordt nog mooier als ik inga op de reactie van Ed Taylor de volgende dag (15 januari 2010 19:30) onder mijn bericht:

‘En weet je wie er is genomineerd voor de innovatieprijs op de Biovakbeurs? De boeren van de Vijfsprong in Vorden. Er zijn drie nominaties, dus iedereen op de Vijfsprong is reuze benieuwd of het wat gaat worden. Zie ook onze website (www.urticadevijfsprong.nl) onder actueel.’

Dat gaan we natuurlijk doen, en dan lezen we onder de titel ‘Genomineerd voor de innovatieprijs van Ekoland’:

‘De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben aan het eind van het jaar voor een grote verrassing gezorgd voor onze boeren. Er werd ons bekend dat we met de hele ontwikkeling van het bedrijf (toetreding van Jan en Willemien Visschers, bouw van de nieuwe serrestal en verbouw van de zuivelverwerkingsruimte) zijn genomineerd voor de innovatieprijs van het maandblad Ekoland. Die hebben we nog niet gewonnen, maar nr. 3 zijn we in ieder geval, misschien nr. 2 en in het gunstigste geval ontvangen we de eerste prijs tijdens de officiële bekendmaking op de “Biovak” van 20-21 januari in Zwolle. Dit is inmiddels een grote professionele beurs voor de biologisch-dynamische en biologische sector, die jaarlijks vele bezoekers trekt.’

Ik ben benieuwd of het inderdaad een toppositie wordt! – Ik heb nog een ander vervolg op een eerdere bijdrage. Eergisteren had ik het over ‘Zajonč en Scharmer’ in het gelijknamige bericht. Ik had echter nog niet bij Uitgeverij Christofoor gekeken; de boeken zijn nog niet uit (ze worden immers pas op maandag 8 maart gepresenteerd), maar daar staan ze al wel in de etalage. Dat wil ik u niet onthouden:

‘Theorie U
Leiding vanuit de toekomst die zich aandient
auteur(s): C.Otto Scharmer
Verschijnt in: maart

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Otto Scharmer nodigt ons uit om de wereld op een nieuwe manier te zien. Waar en hoe we onze aandacht inzetten is de sleutel tot wat we creëren. Hetgeen ons vaak weerhoudt om “in het nu te zijn”, is wat Scharmer onze blinde vlek noemt, een plek in ons innerlijk waaruit we handelen. Het is van het grootste belang om ons van deze blinde vlek bewust te worden. Door het U-proces te doorlopen leren we in contact te komen met ons ware zelf. Scharmer noemt dit “presencing”, “to sense and bring in the present one’s highest future potential”, ofwel het hoogst haalbare toekomstige potentieel waar te nemen en in het nu te realiseren. Theorie U wordt daarom gezien als hét nieuwe managementboek van deze tijd: niet uitgaan van het verleden, maar uitgaan van hoe de toekomst zich in het nu manifesteert! Inmiddels werken wereldwijd vele organisaties en adviseurs volgens Theorie U, in Nederland onder andere het Ministerie van Landbouw en de Triodosbank.

1e druk | paperback | 544 blz. | € 42,50 | ISBN: 9789060386323 | Maatschappelijke ontwikkeling’

Gek is dat; hier schrijven ze nog altijd Triodosbank in plaats van Triodos Bank. Dat zou je bij een uitgever niet verwachten. Ik ga eens opletten of dat binnenkort verbetert, dan weten we meteen of er een causaal verband is met wat ik hier schrijf. De ondertitel van het boek heb ik tegelijk ook maar even op zijn goede plaats gezet, die staat in het originele bericht helemaal verkeerd. – Dan het tweede boek:

‘Meditatie
Leven vanuit je innerlijke inspirati
auteur(s): Arthur Zajonc
Verschijnt in: maart

Meditatie en meditatieoefeningen brengen je naar een gebied waar de geest rust en evenwicht kan vinden als tegenwicht voor het hectische leven van alledag. Maar meditatie kan nog veel meer betekenen. Want wanneer je jezelf regelmatig traint in de verschillende meditatietechnieken kan dit uiteindelijk leiden tot het ervaren van een nieuw inzicht, een vorm van wijsheid die op geen andere manier verkregen kan worden. Arthur Zajonc biedt in dit boek een overzicht van meditatietechnieken, waarbij hij praktische instructie afwisselt met begeleidende en inspirerende uitspraken, gedichten en ervaringen van grote leraren afkomstig uit de hele wereld, waaronder Rudolf Steiner, Rumi, Goethe, Rilke en verschillende wijsgeren uit Azië. De auteur ontwikkelde zijn visie op de betekenis en de toepassing van meditatie door samen te werken met honderden studenten en professoren van diverse universiteiten en met meditatiegroepen in de Verenigde Staten, Europa en Australië.

1e druk | paperback | 224 blz. | € 19,90 | ISBN: 9789060386255 | Meditatie’

U denkt misschien dat ik bij de ondertitel Leven vanuit je innerlijke inspirati de laatste ‘e’ ben vergeten, maar dat is niet het geval. Zo staat het er nu. Wederom gebruiken we dit als testcase: een soort overhoring.

Als laatste nog een ander bericht, over het vrijeschoolonderwijs, in het kader van mijn voornemen om hier meer aandacht aan te geven, ook al betreft het kleiner nieuws. Op ‘Kijk Lochem en omstreken’ lees ik namelijk een bericht van 15 januari over ‘Veel meer dan goede voornemens in Lochem en Zutphen’:

‘Het jaar beginnen met goede voornemens en ze dan snel vergeten overkomt velen. Dat het ook anders kan, tonen de leerlingen van de 11e Reggeklas vrije school de Berkel uit Zutphen. Gezamenlijk een project opstarten om in Moldavië hulp te gaan verlenen, daar ter plekke vijf weken gaan werken en zo een invulling geven aan een nieuwe vorm van onderwijs.

Soms heb je nog goede voornemens per 1 januari waar je je aan wilt houden, maar het realiseren van deze goede voornemens wordt regelmatig niet gehaald. De leerlingen van de 11e Regge-klas van de middelbare school de Berkel in Zutphen hebben een goed voornemen voor 2010 en gaan dat ook daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

In het voorjaar van 2010 zullen deze leerlingen namelijk gedurende vijf weken voor een project naar de stad Balti in Moldavië gaan. Het gehele traject (voorbereiden, organiseren, geld inzamelen en het verblijf in Moldavië) dat ze zelf uitvoeren, is een aanvulling op hun middelbare schoolopleiding. Op praktische wijze wordt samen met leerlingen van een praktijkschool ter plaatse invulling gegeven aan het project, door het opknappen en inrichten van een ernstig vervallen speelruimte en speeltuin van een vakantieverblijf, waar de allerarmste kinderen uit de regio zomers hun vakantie kunnen doorbrengen. Het afgelopen jaar zijn er veel activiteiten ontplooid om aan het benodigde geld te komen.

Speeltoestellen zijn beschikbaar gesteld door Nijha uit Lochem, waar één van de leerlingen ook al stage heeft gelopen om zo kennis te krijgen van de montage van deze speeltoestellen. De thermometer die aangeeft hoe ver ze zijn met het bijeen vergaren van het benodigde geld stond op 5 januari op € 26.000. Om te kunnen gaan is in elk geval € 30.000 nodig en de leerlingen verwachten wel dat ze dat gaan halen. Het streven is om te komen tot een totaalbedrag van € 55.000, zodat ze alle projecten die ze zouden willen doen ook kunnen uitvoeren. Om dit te realiseren staan er nog heel veel activiteiten gepland. Afgelopen woensdag werd er bij Ouderensoos Leesten/Warken een cheque van € 385 door de bewoners en vrijwilligers overhandigd en een presentatie door een van de leerlingen over het project bij Thuiszorg St. Elisabeth te Zutphen bracht € 275 op.

Er staat binnenkort nog een opdracht gepland voor het slopen van een vloer en daarnaast zijn de leerlingen altijd bereid tuinwerk, kleine klusjes en/of boodschappen te doen, tegen een geringe vergoeding, die dan weer ten goede komt aan het project.

Wilt u meer weten of een bijdrage leveren, neem dan contact op via de website www.regge-moldova-2010.nl, waar u alle informatie over dit project kunt terugvinden. Hier kunt u ook een verlanglijstje vinden voor sponsors waar aangegeven is wat er nog nodig is en waar een sponsor kan aangeven welk onderdeel hij zou willen sponsoren.’

Zo zijn we niet alleen mooi op de hoogte van wat er in Zutphen gebeurt, maar ook in Lochem. Met een beetje goede nieuwsdienst kunnen we op deze manier zelfs de Achterhoek bestrijken.


Update 22.30 uur:

Ik schreef ‘klein nieuws’ uit Lochem. Maar dat is toch niet helemaal terecht. Ik was een artikel vergeten dat ik al op 28 november in het afgelopen jaar in De Stentor tegenkwam en dat ik toen hier nog geen plaats kon geven. Nu echter wel, met het voorgaande bericht. Jan Buter schreef namelijk onder de titel ‘Maurice weet straks alles van speeltoestellen’:

‘Nog een kleine vijf maanden, dan reist groep 11 Reggestroom van Vrije School De Berkel in Zutphen af naar Moldavië. De leerlingen van die klas gaan er (onder meer) een weeshuis/opvanghuis voor kinderen opknappen.

In hun bagage (nou ja, in een vrachtwagen natuurlijk) nemen ze een aantal buiten-speeltoestellen mee. Een cadeautje van Nijha uit Lochem, producent van sport- en speeltoestellen.

Het kan haast niet anders of de zestienjarige Maurice Visser treedt als voorman op, wanneer straks die speeltoestellen worden geplaatst op het speelterrein bij het kinderhuis. Hij weet namelijk alles af van de speeltoestellen die in Lochem worden gemaakt en van de montage ervan. Maurice heeft de afgelopen weken stage gelopen bij Nijha en heeft in die tijd het bedrijf van binnen en buiten leren kennen. Hij heeft zijn handjes laten wapperen in de werkplaats, in het magazijn, in de poedercoat (de moffelafdeling) en in het magazijn. En de komende weken mag hij met de buitendienst mee en leert hij alles over montage en onderhoud van speeltoestellen. Als in april de leerlingen van de Vrije School naar Moldavië gaan zal dat niet voor de eerste keer zijn. De contacten tussen De Berkel en de voormalige sovjetrepubliek bestaan al langer.

Twee jaar geleden nog was een groep leerlingen er om te werken in hetzelfde kinderhuis, waar de huidige groep 11 Reggestroom nu naar toe gaat. Maurice: “Zij hebben zich toen voornamelijk bezig gehouden met de slaapruimtes, douches en toiletten, wij gaan erheen om een ernstig vervallen speelruimte en de speeltuin op te knappen.” Nijha is een van de sponsors van het Moldavië-project van de Vrije School. Het bedrijf heeft niet alleen een aantal speeltoestellen (o.a. een wipkip, voetbalgoaltjes en basketbalpalen) beschikbaar gesteld, het heeft de leerlingen van groep 11 Reggestroom ook op bezoek gehad. Tijdens die excursie kwam bij Maurice het idee op, om hier zijn stage door te brengen. En ondanks dat hij er na school niet terecht wil (“Het liefst ga iets richting film doen”) heeft hij het de afgelopen weken bij Nijha uitstekend naar zijn zin gehad. Wat heet, het was er “geweldig”, meldt hij. “Ik had nooit gedacht dat je in een fabriek zoveel kon leren, iedere dag weer. En de omgang met de collega's is ook heel leuk.”

Groep 11 Reggestroom verblijft (samen met enkele leerkrachten en ouders) van 18 april tot 22 mei in Moldavië. De leerlingen knappen niet alleen het kindertehuis op, maar zullen ook actief zijn in een tehuis voor gehandicapten. Bovendien delen ze voedselpakketten uit onder de armste inwoners van Moldavië.

De kosten van het project (reis, bouwmaterialen) bedragen ongeveer 50.000 euro. Door middel van diverse acties en activiteiten wordt dit geld bijeen gebracht. Giften kunnen worden gestort op bankrekening39.02.50.856 ten name van St. Regge Moldova.

www.regge-moldova-2010.nl’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)