Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 16 januari 2010

Zajonč en Scharmer

Op 28 mei 2009 kwam in ‘Beoordelingen’ het jaarverslag 2008 van de Iona Stichting ter sprake. De openingstekst van dat jaarverslag staat al die tijd ook op de website van de Iona Stichting, onder de titel ‘vertrouwen als kracht’. Die tekst begint met:

‘Het jaarverslag van 2007 had als thema “verbinding”. Met dit verslag werd tevens meer duidelijk wat de Iona Stichting onder duurzaam verstaat en welke projecten ze daardoor wil steunen. Kort samengevat: het stimuleren van persoonlijke betrokkenheid op natuur, medemens en spirituele waarden, waarmee dienstbaar leiderschap in praktijk wordt gebracht.’

Op de website is van het vervolg echter een passage weggevallen, die wel in het jaarverslag staat. Dat dit gedeelte ontbreekt is niet zo heel gek, want dit is een tijdgebonden aanduiding. Maar hierdoor wordt er geen directe link gelegd naar 2008 en daarna:

‘Gedurende het jaar 2008 is de behoefte aan het realiseren van bovenstaande alleen maar sterker geworden. Tijdens een groot aantal bijeenkomsten werd gevraagd actief mee te zoeken naar meer samenhang binnen de maatschappij. In het directieverslag wordt hier nader op in gegaan.’

De inleiding eindigt met het volgende, dat wel op beide plaatsen te vinden is:

‘Om vanuit dit grotere geheel bewust te participeren bij veranderingsprocessen is vertrouwen essentieel. In roerige tijden is dit niet eenvoudig. Iedereen wordt persoonlijk op de proef gesteld; sluit ik een inner-deal door tijdgenoot te zijn, iedere dag opnieuw? Dit proces van het vertrouwde los te durven laten, opdat een nieuwe, samenhangende, toekomst zich reëel kan tonen noemt Otto Scharmer presencing. Zijn innovatieve werk in organisaties en dat van natuurkundige Arthur Zajonc op het gebied van persoonlijke groei vormt een bron van inspiratie voor de Iona Stichting.’

In de bijbehorende literatuurlijst (alleen in het jaarverslag) staan deze drie boeken bovenaan:

‘– Presence, een ontwikkelingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties. Senge, Scharmer e.a.
Meditation as contemplative Inquiry, when knowing becomes love. Arthur Zajonc
Theory U, Leading from the Future as It Emerges. C.Otto Scharmer’

De Iona Stichting heeft woord gehouden, kunnen we nu wel zeggen. Wat vonden we gisteren namelijk bij het nieuws op de website van de Antroposofische Vereniging? Dit bericht met de titel ‘Arthur Zajonč en Otto Scharmer in Nederland’:

‘Op 8 maart vindt in de Rode Hoed in Amsterdam een bijzondere boekenpresentatie plaats. De auteurs van de twee te presenteren boeken, Arthur Zajonč en Otto Scharmer, zijn aanwezig om over hun werk te vertellen en met elkaar en het publiek in gesprek te gaan.

In het boek dat van Zajonč gespresenteerd wordt, geeft de auteur een overzicht van meditatietechnieken, waarbij hij praktische instructie afwisselt met begeleidende en inspirerende uitspraken van westerse en oosterse leraren. Hij wijst op de mogelijkheden om wetenschappelijke duidelijkheid en meditatie als contemplatief onderzoek te integreren. Het boek dat van Otto Scharmer gepresenteerd wordt, heet Theorie U en gaat over persoonlijk leiderschap dat de auteur benadert vanuit twee vragen: Wie ben ik? en, Wat behelst mijn werk? Meer informatie, klik hier.’

De link leidt ons naar ‘Boekenpresentatie Arthur Zajonč en Otto Scharmer’:

‘Een boekenpresentatie van twee bijzondere – in het Nederlands vertaalde – boeken zal op 8 maart in De Rode Hoed in Amsterdam plaatsvinden. De auteurs, Arthur Zajonč en Otto Scharmer, vertellen over hun werk en gaan met elkaar en het publiek in gesprek. In zijn boek over meditatie geeft Zajonč (zie: www.arthurzajonc.org) een overzicht van meditatietechnieken, waarbij hij praktische instructie afwisselt met begeleidende en inspirerende uitspraken van westerse en oosterse leraren. Hij wijst op de mogelijkheden om wetenschappelijke duidelijkheid en meditatie als contemplatief onderzoek te integreren. Otto Scharmer (zie: www.ottoscharmer.com) schreef het boek Theorie U over persoonlijk leiderschap vanuit de vragen: Wie ben ik en wat behelst mijn werk? De Ionastichting organiseert deze dag. Uitgeverij Christofoor, de AViN en het bureau Cordes-Presence werken mee om vorm en inhoud te geven aan de boekenpresentatie. Miha Pogaçnik draagt bij met zijn vioolspel.

Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.
Tijd: 14.00-17.00 uur
Toegangsprijs: € 85,-. Dit bedrag is inclusief de beide vertaalde werken.
Aanmelden via www.iona.nl. Gezien de grote belangstelling is het raadzaam dat u zich spoedig aanmeldt.’

Ook even die link naar de Iona Stichting gevolgd. Daar staat meteen bovenaan ‘Zajonc en Scharmer 8 maart 2010’. Dan hoef je niet lang te zoeken. De informatie daar is niet onbelangrijk:

‘Zajonc en Scharmer
Boekevenement Arthur Zajonc en Otto Scharmer 8 maart 2010

Op 8 maart 2010 zullen de Amerikanen Arthur Zajonc en Otto Scharmer de Nederlandse vertaling van hun boeken in ontvangst nemen. Het gaat om de werken “Meditation as Contemplative Inquiry, When Knowing Becomes Love” van Zajonc en “Theory U: leading from the Future as it Emerges” van Scharmer.

Tijdens het evenement in de Rode Hoed in Amsterdam zullen beide auteurs een introductie van hun boeken geven. Ook zullen zij op zoek gaan naar overeenkomsten in elkaars theorie. Het zal een interactieve bijeenkomst worden, waarbij het publiek nauw betrokken wordt.

Zajonc geeft in zijn boek een overzicht van meditatietechnieken, waarbij hij praktische instructie afwisselt met begeleidende en inspirerende uitspraken van westerse en oosterse leraren. Hij wijst op de mogelijkheden om wetenschappelijke duidelijkheid en meditatie als contemplatief onderzoek te integreren.

Met “Theorie U: leiding vanuit de toekomst die zich aandient” laat Scharmer zien dat veel van de huidige leidinggevenden een blinde vlek hebben waardoor veel zaken fout gaan. De oorzaak ligt volgens hem in het feit dat men wel weet hoe een proces zou moeten verlopen, maar dat men vaak niet weet wat de bron is van waaruit het proces is ontstaan. Theorie U biedt binnen relatief korte tijd een oplossing.

Violist Miha Pogacnik zal met een kort optreden ook een bijdrage aan de middag leveren.

Het evenement zal plaatsvinden op 8 maart 2010 van 14.00-17.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. Kaarten kosten € 85 per persoon. Dit bedrag is inclusief de beide vertaalde werken.

Kaarten zijn vanaf half januari uitsluitend te bestellen via deze website. U klikt aan de linkerkant van deze pagina op “inschrijven”. Vervolgens selecteert u “Scharmer en Zajonc”. Na betaling ontvangt u een bevestigingsmail met unieke code. Deze code is uw entreebewijs. Pas na betaling is uw deelname definitief.

De organisatie is in handen van de Iona Stichting.’

Vanaf half januari: dat is nu. Klik ik op ‘inschrijven’, dan vind ik:

‘Inschrijving Zajonc en Scharmer 8 maart binnenkort mogelijk!’

Dus u bent nog niet te laat.

‘Gezien de grote belangstelling is het raadzaam dat u zich spoedig aanmeldt.’

Dat schreef men op de website van de Antroposofische Vereniging. Zeg dus straks niet dat ik u niet heb gewaarschuwd!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)