Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 27 maart 2010

Pallas Athene

Ik ontdek zomaar iets nieuws. Op 15 maart had ik het in ‘Aansluiting’ nog over de overkoepelende schoolorganisatie Athena, een samenwerking sinds de jaren negentig van vrijescholen in Midden-, Oost- en Noord-Nederland. Er is echter ook een ‘Stichting Pallas’. Ja, zul je net denken: waarom is er niet één ‘Pallas Athene’? Maar goed, zo schijnt het nu altijd te moeten gaan. In ieder geval heeft deze Stichting Pallas een eigen website:

‘Stichting Pallas is een jonge organisatie die op 1 januari 2001 is ontstaan uit de bestuurlijke fusie van 11 Vrije scholen in Zuid-Oost Nederland. Op dit moment bestaat ze uit de volgende 15 scholen.
Bernard Lievegoed School Maastricht
Vrije School Heerlen
Talander Sittard
Vrije School Christophorus , Roermond
Rudolf Steiner School , Venlo
Vrije School Peelland, Helmond
Vrije School De Morgenster Boxmeer
Vrije School Meander, Nijmegen
Vrije School Ede
Vrije School De Zwaneridder, Wageningen
Vrije School De Zevenster, Uden
Johannesschool, Tiel
Vrije School De Driestroom, ’s-Hertogenbosch
Rudolf Steiner School, Roosendaal
De Strijene, Oosterhout
Verder wordt er nauw samengewerkt met de Vrije school Zeeland, Middelburg.’

Nog meer concurrentie voor de Vereniging van vrijescholen waarschijnlijk. Hoe dan ook, het is een mooie clustering. Alleen die website; je kunt niet verder komen dan dit. Voor de rest zit die helemaal op slot voor geïnteresseerde bezoekers zoals ik. Maar wat ik gisteren ontdekte, is dat er wel degelijk een website met toegankelijke inhoud is. Alleen heel ergens anders. Hier namelijk: ‘Leren voor het leven’. Je leest er:

‘Leren voor het leven is een initiatief van de 5 Limburgse scholen onder Stichting Pallas (overkoepelende organisatie van 15 vrijescholen in Zuidoost-Nederland) en de Vereniging Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). Nu zitten we in de fase dat vrijescholen in andere regio’s zich aansluiten bij dit initiatief.’

Eronder staat meteen weer dit:

‘Ben je werkzaam in het vrijeschoolonderwijs bij één van de deelnemers aan dit initiatief, dan is deze site voor jou een bron van informatie en documentatie in de voorlichting naar leerlingen en hun ouders. Met je gebruikersnaam en wachtwoord heb je toegang tot een afgeschermd informatiedeel dat speciaal is ingericht voor voorlichters. Log hiernaast in en lees meer over de opzet van deze site. Om in te loggen moet je je registreren. Na registratie ontvang je een bericht van de beheerder wanneer je kunt inloggen.’

Maar daar moet je gewoon niet te veel op letten. Want er is een menu naast, in het rood, waar dit te vinden is:

‘Voor belangstellenden
Wat is een vrijeschool?
De feiten
Hoe zijn de klassen in gedeeld?
Hoe wordt er les gegeven?
Welke vakken krijg je?
Hoe wordt je kennis getoetst?
Hoe ziet een gemiddelde dag in de kleuterklas eruit?
Hoe ziet een gemiddelde dag in klas 1 eruit?
Een dag in klas 4
Een dag in klas 8
Een terugblik na afloop
Recente nieuwsberichten
Filmpjes

En dat is een heleboel. Want daarachter bevindt zich veel informatie. Niet alleen mooie verhalen, maar ook (harde) cijfers. – Een kleine proeve uit ‘Wat is een vrijeschool?

‘Op een vrijeschool leer je wanneer je “vindt” met een d of dt moet schrijven. Je leert er om de tafeltjes van 1 tot 10 op te zeggen. Om werkwoorden te vervoegen en sommetjes te maken. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een vrijeschool veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Dat betekent dat de school open staat voor leerlingen met alle achtergronden en gezindten. Op een vrijeschool leer je om je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op een vrijeschool leer je voor het leven.

Pedagogie

Een kind vraagt te mogen zijn en geaccepteerd te worden. De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind. Zelfvertrouwen en een groeiend zelfbeeld versterken die ontwikkeling. Niet de prestatie is het doel, maar het gaan van een leerweg. De aangeboden leerstof geeft de mogelijkheid een doorleefde ervaring te krijgen die een bron van inzicht kan worden en een blijvende basis kan vormen voor de ontwikkeling van de toekomst. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en gevoel ontwikkeld. Door het aanbod in kunstzinnige vakken en het werken met je handen wordt dit versterkt; vormtekenen, schilderen, boetseren, toneel, spel, muziek maken, fluitspelen, handwerken, handenarbeid en houtbewerken. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit door maatschappelijke stages, verzorgingsvakken, thematische opdrachten buiten school, digitale omgeving. De maatschappij van de toekomst zal van onze kinderen o.a. een grote creativiteit en flexibiliteit vragen. Het zich aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden en het mee vormgeven aan die maatschappij, vraagt om het gebruik van ideeën, fantasie, creativiteit, praktisch en helder denken. Daar willen wij hen zo goed mogelijk op voorbereiden. (...)

Het onderwijs

De hoofdvakken worden in periodes van 3 tot 4 weken aansluitend in de eerste twee uur per dag aangeboden. Bij de basisschoolleerlingen helpen de jaarfeesten ons de kringloop van het jaar te beleven. Leerstof is een middel om de vermogens in de kinderen te ontwikkelen en geen doel op zich. Bij de leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt de aandacht voor het jaarritme omgevormd tot maatschappelijke thema’s en acties. Kennis is geen doel, maar we hanteren wel het uitgangspunt dat er een basis aan kennis moet zijn om de ontwikkeling te ondersteunen. De belangrijkste opgave is om in de kinderen de wilskracht te wekken zich hun leven lang te blijven ontwikkelen.

Religie beleven wij door het ritme van het jaar te volgen en door het vieren van de jaarfeesten: Sint Michael, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Wij trachten eraan te werken om bij de kinderen belangstelling te wekken en eerbied te hebben voor al wat de natuur ons te zeggen heeft. In het voortgezet onderwijs willen we eenzelfde belangstelling wekken voor maatschappelijke vraagstukken en actuele gebeurtenissen.’

Dus zo kan het ook, vrijeschoolonderwijs presenteren.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)