Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 19 maart 2010

Nuchter

Even een omweggetje. Maar toch niet helemaal. Want ASN en Triodos Bank worden vaak in één adem genoemd. En nu is er de mogelijkheid om die eens op nuchtere cijfers te vergelijken. De Telegraaf kwam woensdag met dit nieuws, ‘Lagere winst ASN Bank’:

‘De duurzame bank ASN Bank heeft vorig jaar ruim 41 procent minder winst geboekt. Het resultaat werd geraakt door de faillissementen van DSB Bank en Icesave. ASN moest een bijdrage van 11 miljoen euro leveren om spaarders bij deze banken schadeloos te stellen via het depositogarantiestelsel.

De nettowinst van ASN Bank kwam uit op 9,9 miljoen euro tegen 16,9 miljoen euro in 2008. Zonder eenmalige kosten zou de winst met 7 procent zijn gestegen, zo meldde de dochteronderneming van SNS Reaal woensdag.

ASN Bank zag het aantal klanten met 61.000 toenemen tot ruim 480.000. Nog nooit wist de bank zo veel nieuwe klanten aan zich te binden. ASN Bank begon vorig jaar met een betaalrekening. De bank is ook succesvol met het aantrekken van spaarders. De toevertrouwde middelen stegen vorig jaar met bijna 28 procent tot ruim 6,3 miljard euro.

Vakbeweging

Concurrent Triodos Bank maakte vorige maand al bekend dat het aantal klanten met ruim 50.000 was gegroeid tot 242.000. Het toevertrouwde vermogen van deze bank nam met 30 procent toe tot 4,9 miljard euro.

ASN Bank, ontstaan uit de vakbeweging, verwacht dit jaar opnieuw “een flinke groei” te realiseren. De bank zegt dat dankzij de introductie van een betaalrekening steeds meer klanten ASN Bank als huisbank kiezen.’

Trouw meldde dit vandaag ook en voegde eraan toe:

‘ASN heeft twee speerpunten. Zo is er veel aandacht voor mensenrechten, een directe verwijzing naar de oorsprong van de bank. Die werd vijftig jaar geleden opgericht voor vakbondsleden die alleen wilden sparen bij een bank die aansloot bij hun idealen, zoals vakbondsvrijheid, bestrijding van discriminatie, en vrijheid van meningsuiting. In de loop der jaren is daar aandacht voor het klimaat aan toegevoegd. Zo is ASN vorig jaar in België medefinancier geweest van een omvangrijk windmolenpark in zee en twee zonne-energieprojecten.’

De cijfers van Triodos Bank waren op 25 februari in het nieuws:

‘De winst was met 9,5 miljoen euro zes procent lager dan vorig jaar (10,1 miljoen euro). Dit kwam volgens Triodos door een voorziening van 2,6 miljoen euro die de bank moest treffen door het faillissement van DSB Bank. Nederlandse banken draaien in het kader van het deposito garantiestelsel samen op voor de verloren tegoeden bij een bankroet.

Directeur Peter Blom ziet duurzame energie als een belangrijke groeimarkt. Eind 2009 financierde zijn bank meer dan 275 duurzame energieprojecten in Europa: 175 windenergieprojecten, 85 zonne-energiecentrales en tientallen kleinschalige biomassa- en waterkrachtprojecten. Bij elkaar zijn deze projecten volgens Triodos goed voor 950 Megawatt. Zij produceren met 2,25 miljard Kilowattuur per jaar het energieverbruik van 630.000 huishoudens.

Blom: “De focus van politiek en media is nu volledig gericht op de financiële crisis, maar we hebben ook een klimaatscrisis op te lossen en een armoedevraagstuk dat we het hoofd moeten bieden. Door een speerpunt te maken van de ontwikkeling van duurzame energie kun je verschillende vraagstukken tegelijk aanpakken.” Banken spelen volgens hem bij deze transitie “een cruciale rol” en kunnen de omslag naar duurzaamheid aanjagen.’

Bijna nog interessanter waren de ontwikkelingen op beleggingsgebied. Fondsnieuws (van de FD Mediagroep) zette deze de volgende dag mooi op een rijtje:

‘Het beheerd vermogen van de beleggingsfondsen van Triodos Investment Management is in 2009 met 31 procent gegroeid tot 1,6 miljard euro. Uitschieter is het Triodos Cultuurfonds dat bijna in fondsvermogen verdubbelde. In het voorgaande jaar daalde het beheerd vermogen nog met 6 procent.

Groei in vrijwel alle sectoren

In bijna alle beleggingssectoren werd groei gerealiseerd, zo meldt Triodos. De fondsen profiteren van het duurzame imago. Via Triodos beleggingsfondsen kunnen beleggers direct beleggen in duurzame sectoren. Deze variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid en een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Directievoorzitter Peter Blom gaf in de zomer van 2009 al aan dat de Triodos beleggingsfondsen “sneller groeien dan verwacht”.

Cultuurfonds

Het Triodos Cultuurfonds, Nederlands eerste cultuurfonds, zette de beste perfomance neer. Het zag zijn vermogen met 89,3 procent stijgen naar 138,9 miljoen euro. Het resultaat over 2009 is 1,7 miljoen euro en het rendement op basis van intrinsieke waarde over de afgelopen 12 maanden bedraagt 2,6 procent.

Dit fonds belegt in projecten die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. Triodos Cultuurfonds heeft de status van culturele beleggingsinstelling en kan daardoor gebruik maken van de fiscale regeling cultureel beleggen. Het fonds moet minstens 70 procent van het vermogen in officieel erkende culturele projecten beleggen. Eind december 2009 was 76,9 procent van het vermogen in erkende culturele projecten belegd.

Vastgoedfonds valt tegen

De nieuwe loot aan de stam, Triodos Microfinance Fund, eindigde het jaar met een fondsvermogen van 39,3 miljoen euro. Het fonds dat in maart 2009 werd gelanceerd, maakt het voor institutionele en private banking klanten mogelijk wereldwijd te beleggen in succesvolle microfinancieringsinstellingen. Alleen Triodos Vastgoedfonds stelt teleur. Het fondsvermogen daalde met 1,7 procent tot 39,6 miljoen euro.’

Deze cijfers kunenn we weer afzetten tegen die van de Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS Bank) in Duitsland. Op 9 februari werd een persconferentie gehouden over de resultaten.

‘Die Kundennachfrage der GLS Bank wächst kontinuierlich: Im letzten Jahr entschieden sich 11.000 neue Kunden für eine Geldanlage bei der nachhaltigen Bank. Insgesamt verzeichnete sie Ende 2009 damit 73.000 Kunden. Mit satten 33% Wachstum steigerte die GLS Bank ihre Bilanzsumme auf 1,35 Mrd. Euro und auch das Geschäftsvolumen der GLS-Gruppe mit Stiftungen und Beteiligungen konnte in zwei Jahren nahezu verdoppelt werden: Ende des Jahres betrug es 1,6 Mrd. Euro.

Neben der sozial-ökologischen Mittelverwendung bietet die GLS Bank einen weiteren signifikanten Mehrwert: umfassende Transparenz. Dass Kunden diesem Konzept Vertrauen schenken, spiegelt sich auch in der Entwicklung des Einlagenbereichs wider: Mit 37% wuchs dieser kräftig und überschritt mit 1,15 Mrd. Euro erstmals die Milliardengrenze.

Auch auf Seiten der Kundenkredite konnte eine Steigerung von 17% erzielt werden. Mit einem Plus von rund 24% erhöhte sich das Eigenkapital auf 67,5 Mio. Euro beträchtlich. Die Ertragslage der GLS Bank hat sich in 2009 überproportional zu dem ohnehin schon großen Wachstum entwickelt. (...)

Im Bereich Beteiligungen erweiterte die GLS Bank ihr Angebot um den Bio-Bodenfonds. Ziel des im Sommer 2009 aufgelegten Fonds ist es, land- und forstwirtschaftliche Flächen dauerhaft für den ökologischen Landbau zu sichern. Darüber hinaus eröffnete die GLS Bank im Dezember drei Photovoltaik-Kraftwerke. Mit insgesamt knapp 9 Megawatt Leistung gingen die Solarparks in Thüringen und Sachsen ans Netz.

Ihre Mitarbeiterschaft verstärkte die GLS Bank in den zurückliegenden zwölf Monaten noch einmal deutlich: Mit insgesamt 51 neuen Mitarbeitern beschäftigt sie derzeit 254 Mitarbeiter.

Im laufenden Jahr wird die GLS Bank einen besonderen Schwerpunkt auf den flächendeckenden Ausbau des Mikrokreditgeschäfts in Deutschland legen. Die Bundesregierung hatte der Bank erst kürzlich den Auftrag erteilt und 100 Mio. Euro für den Mikrokreditfonds Deutschland zur Verfügung gestellt. Die GLS Bank verfügt über eine zehnjährige Erfahrung in diesem Bereich.’

Over de bank zelf schrijft men:

‘Die GLS Bank wurde 1974 als weltweit erste nachhaltige Bank in Form einer Genossenschaft gegründet. Ihr Geschäftsmodell ist an sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien ausgerichtet.

Im April 2009 wurde die GLS Bank als “Bester Nachhaltiger Investor” mit dem “Portfolio Institutionell Award 2009” ausgezeichnet. Der “Future Award 2009” für nachhaltige Unternehmensführung folgte im Dezember. Im selben Monat kürte das britische Magazin The New Economy die GLS Bank aufgrund ihres führenden Geschäftsmodells zur “Most Sustainable Bank, Germany”. Die GLS Bank ist damit nicht nur Pionier, sondern bis heute die Nr. 1 im nachhaltigen Banking.

Die GLS Bank bietet das breiteste nachhaltige Angebotsspektrum: von Girokonto über Finanzierungen, Beteiligungen, Wertpapieren und Investmentfonds bis hin zu Möglichkeiten des Stiftens und Schenkens. Zu ihren Kunden gehören Kleinanleger bis hin zu Einzelkunden, die ihr Millionen-Vermögen im zweistelligen Bereich nachhaltig verwalten lassen.’

Ook Triodos Bank schermt met een mooie erkenning:

‘In 2009 is Triodos Bank verkozen tot de duurzaamste bank ter wereld. Deze toonaangevende prijs is toegekend vanwege het leiderschap en de innovatie kracht die Triodos Bank al 30 jaar toont bij het integreren van duurzaamheid in al haar activiteiten. De FT Sustainable Banking Award wordt toegekend door een internationale jury samengesteld op initiatief van de Financial Times en IFC, onderdeel van de Wereld Bank.’

De GLS Bank in Duitsland krijgt er een geduchte concurrent bij, zo meldde Fondsnieuws eergisteren:

‘Triodos Bank gaat haar beleggingsfondsen aanbieden in Duitsland, Spanje en Engeland. Frankrijk zal worden bewerkt vanuit de vestiging van Triodos Bank in Brussel. Dit zegt Bas Rüter, directeur van Triodos Investment Management, in een gesprek met Fondsnieuws.

Opening kantoren

De Triodos-fondsen zullen worden aangeboden via eigen bankvestigingen in Spanje, Duitsland en Engeland. In België worden de Triodos SICAV-fondsen al via de Belgische vestiging aangeboden, terwijl distributie van fondsen in Denemarken verloopt via een distributiepartner en in Luxemburg via RBC Dexia.

De verkoop van de Triodos SICAV-fondsen via de bankvestigingen in de drie Europese landen wordt volgens Rüter nu opgestart. Vóór de zomer wordt bekend met welke banken Triodos in deze landen gaat samenwerken. Rüter wil slechts kwijt dat de partners zowel grootbanken in deze landen als op duurzaamheid gerichte financiële instellingen zijn, zoals Triodos Bank dat ook is. Voorwaarde voor een grootschalige distributie van de Triodos-fondsen is dat ze geregistreerd worden in Luxemburg als SICAV-fondsen.

Samenvoeging fondsen

Zo vindt volgende maand een aandeelhoudersvergadering plaats om het Triodos Meerwaardefonds NV samen te voegen met het Luxemburgse Triodos SICAV I. De samenvoeging, in de vorm van een aandelenruil, zal naar verwachting op 25 juni 2010 in werking treden.

Triodos Meerwaardefonds bestaat uit drie subfondsen: Triodos Meerwaarde Aandelenfonds, Triodos Meerwaarde Obligatiefonds en Triodos Meerwaarde Mixfonds. Het totale fondsvermogen bedraagt ultimo 2009 322 miljoen euro. Delta Lloyd Asset Management voert voor Triodos SICAV I het beheer.

Rüter zegt dat, met de distributie van fondsen in het buitenland, het beheerd vermogen met 15 tot 20 procent per jaar moet groeien. Het totale fondsvermogen bedraagt nu 1,6 miljard euro.

Duitse markt

Hij heeft vooral hoge verwachtingen van de Duitse markt. Ook is er volgens Rüter interesse uit Spanje, terwijl de ontwikkelingen in Engeland naar zijn mening wat langzamer zullen gaan. Het is de bedoeling dat naast het onderzoek van Triodos Research ook vanuit de buitenlandse vestigingen van Triodos bank zelfstandig duurzaamheidsonderzoek, ten behoeve van de beleggingen in de fondsen, wordt gedaan naar interessante bedrijven.

Rüter: “Als deze bedrijven voldoen aan onze strenge duurzaamheidscriteria, dan komen ze op een lijst die voor Delta Lloyd Asset Management als beheerder leidend is voor verdere selectie.”’

Triodos Bank bracht dit nieuws op 16 maart met een persbericht naar buiten. Daaruit bleek ook het volgende:

‘Triodos Meerwaardefonds is één van de oudste duurzame beleggingsfondsen in Nederland. (...) Triodos Meerwaardefonds NV bestaat sinds 1997 en is genoteerd aan Euronext Fund Services. (...) Als beheerder van Triodos Meerwaardefonds NV treden op Triodos Investment Management BV en Delta Lloyd Asset Management NV. (...) Triodos Investment Management BV is specialist in het ontwikkelen en beheren van duurzame beleggingsfondsen. Triodos Investment Management voert de directie over meer dan 20 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam bouwen, cultuur, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidcriteria. De gezamenlijke Triodos beleggingsfondsen hadden per ultimo 2009 een fondsvermogen van EUR 1,6 miljard. Triodos Investment Management BV is een 100% dochter van Triodos Bank NV.’

De ontwikkelingen gaan ook in Nederland verder. Binnenkort kan men met Triodos iDEAL-betalingen doen:

‘Na de start in oktober 2005, heeft 4,5 jaar later de 100 miljoenste betaling met iDEAL plaatsgevonden. Volgens Wijnand Jongen, directeur van de belangenvereniging van webwinkeliers, Thuiswinkel.org, is iDEAL de “accelerator van de Nederlandse thuiswinkelmarkt geweest”. “Zonder dit betaalmiddel zou de Nederlandse e-commerce niet zo groot geweest als het nu is", stelt Jongen.

Naast de 8 banken die al werken met iDEAL zal in het voorjaar ook Triodos Bank toetreden.

Het aantal iDEAL-betalingen is het afgelopen jaar met 63 procent gestegen. In totaal werd 39 procent van de laatste online aankoop met iDEAL gedaan. Op een tweede plek staat de acceptgiro, bij de laatste online aankoop koos 22 procent van de consument voor deze betaalwijze.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)