Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 5 maart 2010

Verdienen

Ik verwacht morgen het maartnummer van Motief in de bus. Dus ik kan nu nog even teruggrijpen op dat van de maand februari. Wat daarin staat, is ook al enige tijd op de website te vinden:

‘Beste antrop. boek 2009
Verkiezing: het beste antroposofische boek van 2009
Kies en win een proefabonnement of een publicatie in Motief!

Wat is naar uw mening het beste “antroposofische” boek dat in 2009 verscheen? We horen uw mening heel graag. Hieronder kunt u de reacties op deze oproep (die in het maartnummer van Motief stond) lezen.’

Ze moeten bij Motief een beetje in de bonen zijn: het maartnummer verschijnt pas morgen.

‘Wilt u als websitebezoeker ook reageren? Maak een keuze uit onze shortlist, eventueel met vlammend betoog (max. 350 woorden) waarom u dit boek als het beste antroposofische boek van 2009 beschouwt en mail uw reactie naar a.collee@antrop-ver.nl.

Onder de mensen die reageren verloten we vijf proefabonnementen op Motief, maandblad voor antroposofie. Daarnaast kiest de Motiefredactie uit alle ingezonden argumentaties de drie beste. Die worden in het aprilnummer van Motief geplaatst.’

Er staat niet bij tot wanneer je kunt inzenden. Als het nog in het aprilnummer moet komen te staan, dan zal de deadline waarschijnlijk de afgelopen week al verstreken zijn. Laten we eens kijken wat er allemaal op die shortlist staat:

– Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg.
– Rob Otte, In gesprek met mijn overleden vader. Over idealen, haat en drankzucht.
– Willem Frederik Veltman, Hellas. Herinnering, bezinning, verwachting.
– Jaap van de Weg, Werelden en wezens.
– Jan Pieter van der Steen, Dementie. Achtergronden en praktijkervaringen.
– Marcel Seelen, Geert Groote en het onderwijs.
– Kees Zoeteman, Gaia Logica. Een nieuwe manier om met de aarde om te gaan.
– Doorlie Gerdes, De beelden.
– Jan Diek van Mansvelt, Dwarskijken op Darwin.
– John van Schaik, Arta. Zingeving en verslaving.
Logos. Onderzoek van de geest. Jaarboek 2010.
– Ina Emous-van der Kooij e.a., Uitwendige therapieën. Wikkels, kompressen en baden.
– Cornelis Boogerd, Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind.
– Bob Witsenburg, Gezondheid, ziekte en therapie.
– Annejet Rümke, Als een feniks uit de as. Herstellen van een burnout.
– Rob Gruben, Esoterische verdiepingen.
– Ilse Staedke, Schiller en de vrijeschool pedagogie.
– Ton Jansen, De kredietcrisis. En wat dies meer zij.
– Ernst Katz, Meditatie, een inleiding.
– John van Schaik, Antroposofie en gnostiek. Geesteswetenschap en gnosis.

Een mooie selectie. Maar een korte lijst vind ik het niet. ‘Hieronder kunt u de reacties op deze oproep lezen’, stond er. Er zijn er vijf. Eentje van Carla Meertens over Cornelis Boogerd, Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind. Zowel eentje van Liesbeth de Veer als van Thea Meijer over Jaap van der Weg, Werelden en wezens. Eentje van Doorlie Gerdes over Rob Otte, In gesprek met mijn overleden vader. En uiteindelijk eentje van Martje Klok over Ton Jansen, De kredietcrisis. En wat dies meer zij. Dat is duidelijk de leukste (ik zeg maar niet beste, want ik heb geen idee hoe men dat gaat beoordelen):

‘De jaren 2008 en 2009 zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan. Het zijn de jaren van de kredietcrisis. Maar het zijn ook de jaren van de presidentsverkiezingen in Amerika: Obama werd gekozen: “Yes we can!” Hoe dankbaar was ik toen Ton Jansen in oktober 2008 het initiatief nam het webtijdschrift “Mens en Wereld” uit te geven, voorzien van artikelen over actuele gebeurtenissen belicht vanuit antroposofische inzichten. Ze voorzagen in mijn behoefte aan een zinvolle duiding van de actualiteit in samenhang met de antroposofie. Genoemde artikelen zijn samengebundeld tot het boek De Kredietcrisis. En wat dies meer zij.

Rudolf Steiner gaf tijdens zijn leven ontelbare aanwijzingen, op welke voorvallen en stromingen in de geschiedenis gelet moet worden. Ton Jansen geeft gehoor aan deze oproepen, gaat op onderzoek uit en presenteert zijn bevindingen helder en geesteswetenschappelijk doordacht. De schrijver is in staat betekenisvolle historische verbanden te leggen, waardoor gebeurtenissen in de huidige tijd niet op zichzelf, als afzonderlijke incidenten blijken te staan, maar een doelgerichte aanloop laten zien van vele jaren. Rudolf Steiner heeft in zijn tijd de Sociale Driegeleding gepresenteerd. Ton Jansen verduidelijkt in zijn boek wat daarmee bedoeld wordt en hoe je deze grote idee kunt toepassen in praktische situaties, bijvoorbeeld in de discussie rond het rookverbod! Hij laat de noodzaak van Sociale Driegeleding zien als oplossing om uit de impasse van de huidige wereld- problematiek te komen.

In zijn artikelen geeft Ton Jansen het voorbeeld hoe je met het nieuws, dat via de pers in de vorm van losse feitjes en daardoor als een chaos je tegemoet komt, vanuit antroposofische gezichtspunten om kunt gaan, waardoor de dieper liggende betekenissen, oorzaken en verbanden meer duidelijk worden. Hij maakt je enthousiast om wakker, bewust en onderzoekend in deze tijd te staan. Dit boek zal nog lang actueel blijven. Niet alleen omdat de kredietcrisis nog lang niet voorbij is, maar omdat het boek een overstijgende inhoud en werkwijze schenkt, waarmee je de waan van de dag geesteswetenschappelijk verrijkt tegemoet kunt treden.’

Geen slecht idee om dit boek als een van de beste uit te roepen. Het zou het verdienen.

1 opmerking:

matthijs zei

Duidelijk de leukste; Minder leuk dode Link!
De vereniging heeft o.a. de documentatie NIET mee verhuisd! Terwijl juist bij verkassen bedstro achter blijft, aldus de volkstaal.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)