Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 3 maart 2010

Gemeenteraden

Gemeenteraadsverkiezingen dus vandaag. De stembureaus gingen om negen uur dicht; nu is het tellen begonnen. Toch maar even aandacht voor de lokale politiek op deze plek. De afgelopen tijd is er in de lokale pers best het nodige over gemeld, ook aangaande antroposofische zaken. Al waren het alleen maar de vrijscholen die als stembureau dienst deden.

‘Alkmaarders kunnen binnenkort op 65 locaties hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn er zestien meer dan bij de laatste verkiezingen.’

Daaronder ook de ‘Rudolf Steinerschool (Sperwerstraat)’.

Hetzelfde geldt voor Voorschoten: ‘Rudolf Steinerschool, Burgemeester De Koolplantsoen 19’.

Op 19 februari meldde ik in ‘Winstmaximalisatie’ dat de Michaëlschool in Zwolle de ‘Raad voor de Klas’ had gewonnen. De Stentor kwam er de volgende dag ook mee:

‘Groep 7 van de Vrije school Michaël aan de Bachlaan heeft gisteren een cheque van 1500 euro gekregen voor de bouw van een houten schip.

De klas won het Raad voor de Klas-project, een gemeentelijk project dat in januari is gehouden om scholieren te betrekken bij lokale democratie. Acht scholen deden mee, de Ichthus heeft een aanmoedigingsprijs gekregen.’

De website van het Noordhollands Dagblad, editie Schagen en omstreken, kwam op 10 februari met lokaal nieuws uit Tuitjenhorn, ‘Geen verplaatsing van appartementenpand’:

‘Noch de gemeente Harenkarspel noch projectontwikkelaar Ballast Nedam zien brood in het verzoek van bewoners van de Delftweg in Tuitjenhorn het naast de sporthal geplande appartementencomplex te verplaatsen naar de overkant van de Oostwal.

De bewoners maken bezwaar tegen het woningbouwplan waarvan dit gebouw een onderdeel is. Het totaalplan bestaat uit het complex met daarin acht appartementen, zeven bungalows, acht tweekappers en een vrijstaande woning. Met speciaal voor antroposofisch instituut Midgard ook nog eens acht wooneenheden.

Het appartementencomplex komt naast de sporthal en de omwonenden zijn vooral bang dat ze hierdoor hun privacy kwijt raken.

Lees meer in de Schager Courant van donderdag 11 februari’

En wat dacht u van dit nieuws uit Zutphen? De Stentor berichtte op dezelfde dag:

‘De nieuwe partij Burgerbelang Zutphen Warnsveld (voorheen fractie Bert Jansen) vindt dat het roer om moet, zo blijkt uit het A-4-tje met de kernpunten. (...)

“Wij steunen initiatieven om een Hoge Vrije School in Zutphen te stichten en in samenwerking met bestaande hoge scholen een ‘dependance’ te realiseren.”’

Dat van die ‘Hoge Vrije School in Zutphen’ is nog een verhaal apart. Een jaar geleden, op 10 maart 2009, berichtte De Stentor al over Hogeschool Zutphen in beeld’. Dit initiatief heeft ook een eigen website:

‘Begin 2009 hebben Caroline Kal, Floor Basten en Anne-Marie Poorthuis het initiatief genomen om via een netwerkprogramma vanuit Zutphen te bouwen aan een Hogeschool. Onderstaand vindt u een beschrijving van deze periode. Via de linken vindt u verslagen, werkwijzen, beelden en teksten van diverse betrokkenen.’

Elders op de website lees ik:

‘Uitnodiging onderzoekend bouwen aan een Hogeschool Zutphen
Het hoger onderwijs is aandachtsgebied van Zutphen. De wens voor een hogeschool in de stad leeft. Onze uitnodiging is om via netwerkontwikkeling en onderzoek de start van een hogeschool in Zutphen voor te bereiden. Ambitie daarbij is om de verschillende denk-, werk- en leefrichtingen in de stad met elkaar in verband te brengen en een basis te leggen voor een hogeschool die diversiteit van leren aangaat. Een mooie kans om het gewetensvolle handelskapitaal dat in Zutphen stroomt aan wal te brengen en zowel voor Zutphen zelf als voor heel Nederland toegankelijk te maken.
(...)
“regulier maken antroposofie”
Uiteraard zal de antroposofie, die zo kenmerkend is voor Zutphen, ook een plaats krijgen in de hogeschool. Een hogeschool biedt de prachtige mogelijkheid om dat vorm te geven via lectoraten en leergangen. In gesprek met vertegenwoordigers uit de antroposofie zullen we dit nader verkennen.’

Op de lijst met ‘Medewerkers Hogeschool Zutphen’ komen we heel wat bekende namen tegen. Op 11 maart 2009 kwam De Stentor met een vervolg op zijn bericht van de dag ervoor, ‘Zoek samenwerking voor plan hogeschool’:

‘Wethouder Willem Geerken van onderwijs van de gemeente Zutphen heeft een welgemeend advies voor de initiatiefneemsters die zich beraden op het stichten van een hogeschool in Zutphen.

Dat komt erop neer dat hij de drie vrouwen aanraadt op te trekken met de plannenmakers die eerder al een soortgelijk initiatief bij de gemeente aandroegen. “Dat komt van de Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland.”

Momenteel loopt er een onderzoek (met geld van de stichting en de gemeente) naar de behoefte en de mogelijkheden van een hbo-school in Zutphen. De wethouder weet dat het traject niet eenvoudig is. “Een hbo-school is moeilijk te bevechten. Het lijkt me slim als de initiatiefnemers samen om tafel gaan zitten.”’

Ook in Purmerend wordt geïnvesteerd in het onderwijs, en daar profiteert de plaatselijke vrijeschool van, berichtte Webregio.nl op 24 februari:

‘Purmerend investeert ruim 750.000 euro in de verbetering van het klimaat op scholen. 450.000 euro wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bij acht basisscholen worden maatregelen getroffen: De Koempoelan, De Ranonkel, Het Pierement, De Klimop, Trifolium, De Smidse, De Vlieger en De Vrije School. De schoolbesturen hebben deze scholen zelf voorgedragen. Per school is op basis van het “Energie en Binnenmilieu Advies” (EBA) aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vervangen van enkel glas door HR glas, het isoleren van plat dak of het aanbrengen van warmte-terug-win-units. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het uitvoeren van de werkzaamheden gestart. Dit jaar worden de werkzaamheden afgerond.

Wethouder Berent Daan: “Een goed binnenklimaat is voor leerlingen en onderwijzers heel belangrijk. De gemeente heeft in 2009 extra geld vrijgemaakt om de situatie op deze scholen te verbeteren. Nu de aanvullende gelden door het ministerie zijn toegekend kunnen we echt aan de slag”.’

In Leiden is het ‘Afwachten hoe nieuwe wetgeving gaat uitpakken’, zo meldde het Witte Weekblad op 26 februari:

‘Peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. In Leiden coördineert de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en omstreken (SPL) het werk in 29 speelzalen, waaronder 2 antroposofische en 8 voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze tezamen worden wekelijks bezocht door zo’n 1200 kinderen. De SPL heeft sinds 1 januari een nieuwe directeur, Jennifer Beijer. (...)

Landelijk gezien bezoekt ongeveer de helft van de peuters een speelzaal. In Leiden ligt dit getal lager, namelijk op ongeveer een derde, omdat relatief veel kinderen hier een kinderdagverblijf bezoeken of naar een particuliere speelzaal gaan. (...)

“Hoe de nieuwe wet in Leiden gaat uitwerken, kan ik helaas nog moeilijk inschatten”, zegt Jennifer Beijer, directeur van SPL. “Dat is niet alleen omdat ik pas kort in functie ben, maar ook omdat we in een tijd van bezuinigingen zitten en omdat er natuurlijk verkiezingen aankomen. Ik kan wel zeggen dat de gemeente Leiden altijd een fantastische partner is geweest in het peuterspeelzaalwerk en dat er regelmatig overleg is over het onderwijsachterstandenbeleid.”’

In Amstelveen zijn de ontwikkelingen beslist gunstig voor het vrijeschoolonderwijs te noemen, zo meldde Johan Bos op 22 februari op ‘Amstelveen.blog.nl’ in Veenboer komt nu met concrete planning scholenbouw’:

‘Onderwijswethouder Dolf Veenboer heeft alle ouders van leerlingen in het basisonderwijs per brief op de hoogte gesteld van zijn planning voor de nieuwbouw, uitbreidingen en verbouwingen van scholen. Daarmee is eindelijk duidelijk wanneer wat gaat gebeuren. Het komt er op neer dat aan het jaren geleden al vastgestelde programma voor verbetering van onderwijshuisvesting eindelijk data zijn gehangen. Het komt er op neer dat in 2015 de laatste nieuwbouwprojecten worden opgeleverd. De gemeenteraad besloot eerder dat het vastgestelde programma voor investeringen in scholenbouw (PIA1) ondanks de crisis onverkort moet worden uitgevoerd. Alleen Burgerbelangen (BBA) was daar tegen. (...)

Het komt er op neer dat eind 2012 of 2013 de uitbreiding of nieuwbouw (over de keuze moet nog een besluit vallen) van de Eerste Amstelveense Montessorischool klaar is. In 2013 is verder de nieuwbouw van Parcival (Vrije School) en Tweede Amstelveense Montessorischool en in 2015 van de Westwijzer klaar.’

Dan was er op 23 februari nog een bericht van Anneke Iseger in de Biltsche Courant, Frisse tunnel kleurrijk visitekaartje wijk’ (helaas is dat artikel momenteel op internet niet beschikbaar, ik weet niet waarom), waarin zij schrijft over de gemeente De Bilt:

‘De situatie van het fietstunneltje De Leijen/Brandenburg-West was jarenlang een doorn in het oog van de fietsers die hiervan regelmatig gebruik moeten maken: de verlichting werd regelmatig vernield, waardoor zij zich onveilig voelden, en het tunneltje zag er lelijk uit door de veelvuldig op de grauwe muren gespoten graffity.

De Wijkraad De Leijen heeft bij de gemeente lang gelobbyd om geld voor een opknapbeurt los te krijgen. Mede dankzij de inspanningen van wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman, heeft dit eind vorig jaar geresulteerd in een letterlijk kleurrijk visitekaartje voor de wijk. Op woensdagmiddag 17 februari werd het fietstunneltje in het bijzijn van onder anderen bewoners van De Leijen en Brandenburg-West, officieel heropend door wethouder Bert Kamminga.

Dit is het tweede fietstunneltje dat is opgeknapt, aldus Kamminga. Vorig jaar was dit het Klaphektunneltje, en in het voorjaar zal het tunneltje in Weltevreden in samenwerking met de Patioschool en de Rudolf Steinerschool worden aangepakt.’

Dan is er tot slot nog dit, Politiek profiel: Cor Jan de Kleijn’ door Saskia van Kuik, dat op 11 februari verscheen in DenHelderActueel.nl:

‘Cor Jan de Kleijn is voor de SP kandidaat voor de gemeenteraad. Hij is 54 jaar en getrouwd met Yvonne. Vier zonen is het gezin rijk, te weten: Barry (22), Alex (20), Jos (15) en Maarten (12). Hij is geboren en getogen in Den Helder en werkt al 25 jaar als fysiotherapeut in een verpleeghuis in Schagen. (...)

Sinds twee jaar is De Kleijn actief in de politiek. “Ik was al langer maatschappelijk betrokken. Toen de kinderen nog leerplichtig waren, kwamen we in aanraking met de vrije school. Dat sprak me enorm aan en ik ben daar bestuurslid geworden. Rachel Post leerde ik daar kennen, zij was leerkracht op de Vrije School en we wisselden regelmatig standpunten uit. Binnen het gezin met opgroeiende kinderen wilde ik toch ook graag mijn steentje bijdragen en aangezien we beperkt tijd hebben in ons leven, was dat in die periode voldoende. Later werd de Vrije School opgeheven, de kinderen werden groter en op een goed moment hield ik tijd over.”’

We zullen binnen een paar uur weten hoe de lokale verkiezingen voor de verschillende partijen en kandidaten hebben uitgepakt.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)