Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 2 november 2009

Klimaat

Het grote griepoffensief is begonnen. Of eigenlijk het anti-griepoffensief. Tegen Mexicaanse griep bedoel ik, oftewel de Nieuwe Influenza A (H1N1). Overal lees je erover. Elk zichzelf respecterend medium heeft er een speciale plek voor ingericht. Daarmee wordt de behoefte aan goede en uitgebreide informatie gestild. De Volkskrant heeft bijvoorbeeld sinds gisteren een goed artikel van Ellen de Visser onder de titel ‘Groeiende onrust over Mexicaanse griep’. Twee andere grote kranten doen hier niet voor onder. NRC Handelsblad komt met een heel praktische handleiding, ‘Word je plotseling benauwd? Bel dan meteen de huisarts!’ Terwijl Trouw het onder meer doet met ‘Mexicaanse Griep feitenoverzicht’. De laatste twee verwijzen ook goed door.

Hoe is het met deze griep gesteld op antroposofische websites? Onder meer op 15 oktober in ‘Tegenstanders’ ging ik daarop in. Eerder meldde ik dat de Raphaëlstichting op haar website duidelijk kenbaar maakt wat haar beleid is en hoe zij handelt (dat was op 4 oktober in ‘Griep’). Sinds enige tijd heeft ook Zonnehuizen zo’n webpagina ingericht: Welkom op de informatiesite van Zonnehuizen over de Mexicaanse Griep’.

Maar verder kom ik het onderwerp op internet weinig tegen. De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) heeft op haar actuele pagina nog steeds de oude tekst van lang geleden staan: ‘Het virus is in meer dan 74 landen geconstateerd. In Nederland zijn nu 912 gevallen bekend.’ Maar hier zijn gelukkig wel verschillende links met recentere informatie te vinden. Nee, dan doet Antroposana het beter. Die heeft vandaag weer een nieuw bericht geplaatst, met de titel ‘Wel of niet inenten tegen de griep?’ De tekst is als volgt:

‘Wel of niet inenten tegen griep in het algemeen en tegen H1N1 in het bijzonder?

Veel mensen krijgen van hun huisarts een oproep voor vaccinatie tegen “de griep”. Iedereen dient zelf de keuze te maken of vaccinatie wel of niet aan de orde is, mede afhankelijk van de gezondheidstoestand.
Voorop gesteld is het goed te weten, dat vaccinaties in Nederland niet verplicht zijn.

U leest hier meer over in deze PDF: wel_of_niet_inenten.pdf

U leest meer over dit onderwerp in eerdere berichten in deze nieuwsrubriek:
Reactie op brief aan 2e Kamercommissie VWS, 29 okt 2009
Brief aan Kamerleden over Mexicaanse griep, 3 okt 2009
Nieuwe Influenza A (H1N1), voorheen Mexicaanse griep 7 aug 2009

Die berichten kennen we, die zijn hier allemaal aan bod geweest. Alleen die pdf over ‘wel of niet inenten’, gedateerd 31 oktober, is nieuw. Nou ja, nieuw, er wordt veel materiaal hergebruikt. Maar het gaat natuurlijk om de nieuwe samenstelling en vooral de toon die eruit spreekt. Die is opmerkelijk, vind ik: beslist niet volgzaam. Leest u maar mee. Ik laat hem hier integraal volgen (inclusief de eerste vier zinnen die ik hierboven al aanhaalde):

‘Wel of niet inenten tegen griep in het algemeen en tegen H1N1 in het bijzonder?

Veel mensen krijgen van hun huisarts een oproep voor vaccinatie tegen “de griep”. Iedereen dient zelf de keuze te maken of vaccinatie wel of niet aan de orde is, mede afhankelijk van de gezondheidstoestand.

Voorop gesteld is het goed te weten, dat vaccinaties in Nederland niet verplicht zijn.

Bijwerkingen

Vanwege de toevoeging van chemische stof zijn van het nieuwe H1N1vaccin zeker bijwerkingen te verwachten.

Gelet op de korte tijd, die voor het testen van het H1N1 vaccin gehanteerd is, is nog onvoldoende duidelijk over de gevolgen van het vaccin op de lange termijn en zijn vooral de zogenaamde “zeldzame bijwerkingen” niet getest. Want deze vragen een langere testtijd dan de doorlopen testperiode.

Evenmin is in de test specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van het H1N1 vaccin voor zwangere vrouwen en jonge kinderen. Toch besloot minister Klink onlangs ook zwangeren in het tweede en derde trimester van hun zwangerschap te laten vaccineren. En overweegt hij jonge kinderen en jongeren op te nemen in het vaccinatiebeleid tegen het H1N1griepvirus. Bij zeldzame bijwerkingen wordt met name gedacht aan beschadiging van hersenweefsel.

Verloop van H1N1

Aanvankelijk vreesde men een ernstig verlopend ziektebeeld bij Nieuwe Influenza A (H1N1), maar al ras bleek het in de meeste gevallen een mild griepbeeld te laten zien.

Ook vandaag nog spreekt men, op basis van het aantal mensen dat met griepverschijnselen bij de arts komt, van een milde griepepidemie.

Zoals bij alle griep kan ook de H1N1 griepvariant heftig verlopen, met name bij mensen die al een ernstige aandoening hebben. Aan de gewone griep gaan in Nederland jaarlijks ongeveer duizend mensen dood, onder wie ook een aantal mensen zonder onderliggende gezondheidsklachten.

De vrees dat een groot percentage van de bevolking tegelijk ziek zal worden met alle economische schade van dien heeft een groot enthousiasme gewekt om veel mensen tegen dit virus in te enten. Om de economische redenen, om “op safe te spelen” voor wat betreft het risico bij het verloop van de ziekte en om verspreiding van het griepvirus te voorkomen worden vaccinaties (soms moreel dwingend) aangeboden aan werkers in de gezondheidszorg, in het onderwijs en door grote bedrijven.

Wat gebeurt er als we griep krijgen?

We worden algemeen niet lekker en snotterig, hoesten, krijgen spierpijnen en koorts. We worden dus wat wateriger en wat warmer.

Wateriger wordt het lichaam altijd als het groeit of herstelt. Denk maar aan kleine kinderen in de groei die een veel sappiger indruk maken als oude mensen met een meer rimpelige huid. Ook na een verwonding of bij een ontsteking zien we meer weefselvocht. Herstel, groei en vitaliteit gaan dus altijd gepaard met wateriger worden.

Iedereen heeft zijn eigen basale lichaamstemperatuur. Wanneer ons immuunsysteem nu actief reageert op virussen van buiten dan drukken we onze eigen individuele stempel krachtig in het lichaam door koorts, dus meer warmte, te ontwikkelen. De temperatuurstijging maakt dat we meer en sneller antistoffen kunnen vormen tegen alles wat niet eigen is zoals virussen en bacteriën.

Zo maken we het lichaam weer meer van onszelf. Tijdens het herstel voelen veel mensen dat ook zo: “na de pijn weer lekker in mijn eigen lijf zitten”. We hebben weer zin om dingen op te pakken, eventueel te veranderen. Vol goede moed stappen we weer het leven in. Hoe meer dit proces zijn natuurlijk beloop heeft kunnen hebben, hoe frisser het verloopt. Soms volgt er eerst nog een periode van “postvirale” vermoeidheid. Juist door het krachtig met de eigen individualiteit ingrijpen in de lichamelijke processen, de koorts, niet te onderdrukken wordt dat voorkomen.

Ouderen

Aan mensen boven de 60 wordt griepvaccinatie aangeboden. Is het dan gevaarlijker als je ouder wordt? In principe niet. Dat is afhankelijk van of men aan bepaalde aandoeningen lijdt, zoals asthma, COPD, diabetes, of een verminderde afweer heeft bijvoorbeeld door medicatie of chemotherapie. Hoewel er ook vormen van kanker beschreven zijn die spontaan genazen toen de patiënt een heftige koortsende ontsteking doormaakte.

Heel oude mensen gingen vroeger dood aan wat “the old man’s friend” werd genoemd: een longontsteking bij een griep. Ze werden steeds suffer en gleden weg in de dood, een milde dood.’

Je wordt bepaald niet aangemoedigd om je te laten vaccineren. Dat kan op dit moment binnen het huidige klimaat van de publieke opinie blijkbaar goed. Zoals Frits Baltesen en Wim Köhler in het genoemde artikel in NRC Handelsblad schrijven, op de vraag wat je moet doen als je je (Mexicaans) grieperig voelt:

‘Blijf thuis en kruip lekker in bed. Of installeer je met een boek op de bank. Dat is de beste manier om bij griep je eigen belang te dienen. Ga niet naar de huisarts en bel hem ook niet op. Die dokter kan niks voor je doen. Griep is een virusinfectie en tegen virussen bestaan geen superwerkende medicijnen. Antibiotica helpen alleen tegen bacteriële infecties.’

Pas daarna noemen ze de uitzonderingen, waarbij extra aandacht nodig is.

‘Dan nu de uitzonderingen. Gaat het om een kind jonger dan twee jaar? Krijg je ieder jaar al een oproep voor de gewone griepprik? Houdt de hoge koorts langer dan – zeg – drie dagen aan? Word je snel heel erg ziek of benauwd? Bel de huisarts! Ga er niet heen. De dokter hoort dan langs te komen en kan je eventueel Tamiflu geven of in het ziekenhuis laten opnemen.’

En op de vraag ‘Hoe weet ik of ik Mexicaanse griep heb?’ antwoorden beide auteurs:

‘Het begint doorgaans met koude rillingen, koorts (hoger dan 38 graden) en hoesten. Het lijkt allemaal net gewone griep. Hoofdpijn, spierpijn en een lamlendig gevoel zijn ook gebruikelijk. Vaak volgt nog snotverkoudheid. Speciaal aan de Mexicaanse griep is dat patiënten soms ook diarree hebben.

De ziekte kan snel over zijn (twee dagen), maar ook flink toeslaan (een week) en complicaties geven. Bijvoorbeeld een longontsteking door bacteriën die in de door virus beschadigde luchtwegen gaan groeien. Of een ontsteking rond het hart.’

Verderop komen ze ook te spreken op degenen die tegen vaccineren zijn. Ze noemen daarbij deze argumenten:

‘Er zijn critici die menen dat vaccins erger zijn dan de kwaal. Sommigen zeggen dat je er juist zieker van wordt, anderen stellen dat het vaccin zo snel in elkaar is gesleuteld dat de kans groot is op bijwerkingen. De kans op voorbijgaande bijwerkingen (roodheid en pijn op de prikplek, koorts) is inderdaad iets groter, blijkt uit tests bij proefpersonen. Over zeldzame, hele ernstige bijwerkingen valt nog niks te zeggen. Ze zijn nog niet gezien, zegt de WHO. Het vaccin beschermt waarschijnlijk wel 60 tot 90 procent van de gevaccineerden tegen de griep. Een aantrekkelijke speculatie is dat zes tot negen van de elf Nederlandse griepdoden wellicht nog in leven zouden zijn als iedereen was gevaccineerd.’

Dat zijn niet helemaal dezelfde argumenten als die welke Antroposana hanteert. Een beetje komen die terug als het over de hoge vatbaarheid van nul- tot vijfjarigen gaat:

‘In die leeftijdscategorie is het aantal ziekenhuisopnamen het hoogst. Maar dat zijn kinderen die ook in gewone griepjaren kwetsbaar zijn. Het zijn mensjes die de eerste griep van hun leven krijgen. En dat is een test die iedereen eens moet doorstaan. Als er een nieuw griepvirus opduikt moet iedereen hem nog eens doorstaan. Ieder mens krijgt eenmaal zijn eerste griep en dan blijkt of zijn gestel er tegen kan, of er medische hulp nodig is of dat diegene eraan bezwijkt. Dat is het tragische resultaat van de evolutionaire strijd waarin virussen en mens al honderdduizenden jaren verwikkeld zijn.

Ook tegen de gewone griep worden kinderen niet gevaccineerd. En de crèches gaan ook niet dicht als de gewone griep heerst. Deskundigen zeggen: er gaan ieder jaar kinderen dood door hun eerste griep, maar ze zijn in de statistiek niet terug te vinden.’

Het feitenoverzicht in Trouw geeft ook nog deze informatie:

‘Het is een nieuw griepvirus dat nog maar weinig mensen hebben gehad. Dat betekent dat relatief veel mensen dit virus zullen krijgen. In het najaar breekt het “griepseizoen” aan. Oudere griepvirussen die zich in de zomer rustig hebben gehouden steken dan weer de kop op. Mensen die een virus al eerder hebben gehad hebben weerstand opgebouwd tegen zo’n virus en zullen dus niet opnieuw ziek worden. Elk jaar is er wel een groep mensen die nog niet ziek is geweest en dus ontvankelijk is voor één van de oudere griepvirussen.

De nieuwe variant van de griep (H1N1) is pas afgelopen voorjaar ontstaan. Sindsdien verspreidt het virus zich over de wereldbol. Op het halfrond waar het kouder is verspreidt het virus zich sneller dan op het warme halfrond. Voor het nieuwe H1N1 virus is dit dus de eerste gelegenheid om zich massaal over het noordelijke halfrond te verspreiden. Omdat nog vrijwel niemand weerstand heeft kunnen opbouwen tegen dit virus zullen er veel meer mensen ziek worden dan van de oudere griepvirussen. Het gevolg is dat er ook meer mensen in het ziekenhuis terecht komen of sterven.

Hoeveel mensen sterven er door de griep?

Bij een ouder griepvirus sterven er gemiddeld 800 tot 1000 mensen per jaar. Dit zijn vaak mensen die al iets onder de leden hebben; de ouderen en zwakkeren van de samenleving. Dit zijn de risicogroepen en deze mensen krijgen elk jaar een vaccinatie tegen het griepvirus dat dat jaar het meest voorkomt. Het is ook mogelijk dat een gezond iemand komt te overlijden door een ouder griepvirus, maar dat is een zeldzaamheid. Omdat dit virus veel meer mensen ziek zal maken, zullen er ook meer gezonde mensen komen te overlijden.’

Nou, hiermee zouden wij toch voldoende gewapend moeten zijn. Niet alleen tegen de griep, maar ook tegen de vaccinatie-aanval van de overheid. Het RIVM houdt zich opvallend koest. Het doet precies het tegenovergestelde van de afgelopen maanden, bij monde van directeur en vaccinatie-specialist Roel Coutinho, door NRC Handelsblad ‘een van de belangrijkste adviseurs van Klink’ genoemd:

‘Volgens Coutinho is wat er nu gebeurt “niets nieuws”.’

Dat noem je nu een werkelijke klimaatverandering!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)