Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 23 november 2009

Genie

Een kort berichtje op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland vandaag over Afscheid Chris Wissenburg’:

‘Na een dienstverband van ruim 30 jaar gaat Chris Wissenburg met ingang van 1 januari 2010 Hogeschool Helicon verlaten. Chris Wissenburg was docent Nederlands, opleidingsdirecteur en is nu nog als voorzitter van het College van Bestuur bij Hogeschool Helicon werkzaam. Op 27 november zal in een bijeenkomst worden stilgestaan bij wat Chris Wissenburg voor Helicon heeft betekend.’

Op de website van Helicon zelf staat onder ‘Nieuws’ het bericht ‘Beste pabo 2009’:

‘De pabo die weer uitblinkt;
Pabo Hogeschool Helicon is door studenten uitgeroepen tot de beste pabo van Nederland. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Elsevier recent in het Themanummer Studeren publiceerde. De ondervraagde studenten gaven de pabo van Hogeschool Helicon gemiddeld een 8,3. Dit cijfer is samengesteld op basis van beoordelingen van onderdelen zoals de kwaliteit van het onderwijs en de docenten, de voorbereiding op de beroepspraktijk en de aanwezigheid van keuzemogelijkheden. De ondervraagde studenten beoordeelden al deze onderdelen zeer positief, waardoor Pabo Hogeschool Helicon boven aan de ranglijst eindigde.
Bron: Elsevier Thema studeren oktober 2009

Pabo Hogeschool Helicon behoort al jaren tot de top in het Nederlandse hoger onderwijs. Naast de positieve beoordeling in het onderzoek van Elsevier behaalde de pabo dit jaar ook een topscore op “Ranking the Pabo’s”, een onderzoek op vijf kwaliteitsindicatoren van het Onderwijsblad. Deze positieve resultaten onderstrepen de recente berichten van de Algemene Onderwijsbond dat een kleine pabo betere docenten aflevert.’

Een grappige nieuwe ontwikkeling is een Volkskrantweblog van Ridzerd van Dijk met de prachtige titel ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite. Citaten en fragmenten uit het werk van het grootste genie aller tijden’. R. van Dijk is een vaste reageerder op de ‘Middernachtszon’ van Hugo Verbrugh en heeft al sinds juni 2006 een eigen weblog: Outsider. Daar staat ook te lezen:

‘Op ongeveer 50-jarige leeftijd kreeg ik er aardigheid in af en toe een stukje te schrijven. Ik hoop dat het voor sommige lezers de moeite van het lezen waard is. Ook plaats ik hier veel citaten, fragmenten en gedichten van anderen.’

Over zijn nieuwe boreling bij de Volkskrant schrijft hij daar:

‘Met deze weblog heb ik geen andere bedoeling dan citaten en fragmenten van Steiner die mij bijzonder aanspreken en mij belangrijk lijken onder de aandacht te brengen. Overigens realiseer ik mij wel goed dat het meestal beter zou zijn om de citaten te lezen in de context met de rest. Desalniettemin lijkt het mij toch de moeite waard om deze citaten hier te plaatsen, want ook zonder de samenhang met de overige tekst zijn ze het lezen of overdenken waard.’

Eerst probeerde hij deze weblog anoniem te voeren, schreef hij gistermiddag (deze tekst is nu alweer door hem verwijderd):

‘Aanvankelijk was het mijn bedoeling om op deze weblog anoniem te blijven, omdat het mij alleen gaat om de citaten van Steiner en daarbij is het niet van belang wie die citaten hier neergezet heeft. Daarom had ik gekozen voor het pseudoniem Man Zonder Naam. John Wervenbos en waarschijnlijk ook veel anderen hadden echter meteen door om wie het ging. Daarom heb ik toch maar besloten mijn eigen naam er bij te zetten in het profiel. Het maakt uiteindelijk ook niet veel uit of mijn eigen naam er nu bij staat of niet.’

Gisterochtend had hij dit citaat:

‘“Voor hem, die niets in de wereld wil waarderen, verbergt zich het wezen der dingen.”

Bron: GA 13 - Die Geheimwissenschaft in Umriss (Dit boek heb ik in de Nederlandse vertaling, waarvan ik de titel nauwelijks durf te noemen, omdat ik jaren geleden dat boek eens aan iemand liet zien, die niet meer bijkwam van het lachen om die titel: De wetenschap van de geheimen der ziel. Misschien zou kortweg Wetenschap van de geest een betere titel zijn geweest.)’

Dan nog iets heel anders. ‘Mijn geld gaat goed’ bij Triodos Bank, dat weten we al. Vandaag ging ik weer eens naar die speciale website van deze duurzame bank en belandde op het gedeelte met ‘Zorg (Cultuur en welzijn)’. En kwam daar, ik kan niet echt zeggen tot mijn verbazing, want het is te verwachten, maar toch wel met enige verwondering een groot aantal antroposofische organisaties tegen. Waarbij vooral de grote getale van therapeutica me opvielen. Het handige van deze website is, dat die allemaal even kort voorgesteld worden. Dan heb je meteen een idee en tegelijk een mooi overzicht. Dus laat ik ze hier op een rijtje volgen:

‘De Bontekoe
Bas Hardewijn en Annet Flemming runnen De Bontekoe, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze bewonen met vier zorgvragers een stolpboerderij in Barsingerhorn. Uitgangspunt bij De Bontekoe zijn de mogelijkheden die mensen met een verstandelijke handicap hebben, in plaats van hun beperkingen.

Gezondheidscentrum en Huisartsenpraktijk Widar
In Nederland speelt de huisarts een centrale rol in de zorg als eerste aanspreekpunt bij ziekten en zorgt als poortwachter om de juiste zorg bij de juiste patiënt te brengen. Huisartsenpraktijk Widar functioneert in die zin traditioneel. Daarnaast staat de huisartsenpraktijk in de context van het antroposofische gezondheidscentrum Widar waar behandeling en zorg ook vanuit een antroposofische visie vorm kunnen krijgen. Daartoe werken de huisartsen samen met de overige medewerkers van Widar zoals fysiotherapeuten, een psychologe, een diëtiste, een psychosociaal begeleidster, een kunstzinnig therapeute en een euritmietherapeut. Binnen Widar bestaat ook een Consultatiebureau voor zuigelingen en kleine kinderen. De huisartsen van Widar beschikken zo over een uitgebreid pakket van behandelingen, verwijzingen, preventieve zorg en samenwerkings-mogelijkheden door alle lagen van ons zorgstelsel en met een compleet pallet aan keuzen binnen de reguliere en antroposofische zorg.
Website: www.widar.nl

Orion
Orion is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Orion is in 1994 in Rotterdam is opgericht. Orion werkt vanuit de wijk Zevenkamp in Rotterdam waar bijna 120 cliënten een thuis vinden. In de werkplaatsen van Orion wordt er met passend werk ambachtelijke producten gemaakt. Door met elkaar samen te werken, draagt iedereen bij in het proces om een bijzonder product te maken. Producten zijn bij de werkplaatsen te koop en via markten. Andere bewoners leren erbij of werken buiten Orion, om uiteindelijk door te stromen naar een passende reguliere baan. Na 15 jaar is Orion uitgegroeid tot een instelling met bijna 120 volwassenen en kinderen. Orion heeft in 2008 het HKZ certificaat behaald. De Vrienden van Orion financieren speciale projecten voor de bewoners. Orion doet actief aan integratie in de buurt. Bijvoorbeeld, het Cultureel Centrum van Orion organiseert regelmatig activiteiten voor iedereen. Samen met initiatiefgroep Wollefoppengroen & co worden er projecten uitgevoerd, o.a. onderhoud van het park in de woonwijk, inrichten van speelplekken.
Website: www.orioncamphill.nl

Rudolf Steiner Verpleeghuis
Het in Den Haag gelegen Rudolf Steiner Verpleeghuis is een kleinschalig verpleeghuis op antroposofische grondslag. Het verpleeghuis dat in 1923 is opgericht door de arts F.W Zeylmans van Emmichoven, draagt de naam van de grondlegger van de antroposofie. In het verpleeghuis wordt gewerkt vanuit een antroposofische mensvisie. Genezen betekent in deze visie het in harmonie brengen van lichaam ziel en geest. Het verpleeghuis biedt daarom naast reguliere medische en verpleegkundige zorg ook aanvullende antroposofische therapieën om deze harmonie te bereiken. Dit alles gebeurt in een kleine veilige en betrokken leefomgeving, waarbinnen iedereen kan zijn wie hij of zij is. Plannen voor nieuwbouw en renovatie van het Rudolf Steiner Verpleeghuis zijn in ontwikkeling.
Website: www.rudolfsteinerverpleeghuis.nl

Stichting Antroz
Huize Valckenbosch (1956) is een verzorgingshuis met een visie vanuit de antroposofie en christengemeenschap. Het is onderdeel van de Stichting Antroz en biedt zorg en wonen aan 80 bewoners. De antroposofische verpleeg- en verzorgingswijze beschouwt de mens als een eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit komt tot uitdrukking in therapieën, kunstzinnige activiteiten, cursussen en gespreksgroepen, voortkomend uit de antroposofie of samenhangend met religieuze inhouden. Maaltijden worden bereid uit grondstoffen uit biologisch-dynamische landbouw en het gebouw zelf is, waar mogelijk, zo organisch mogelijk vormgegeven. Sinds kort maakt het Leendert Meeshuis, een antroposofisch verpleeghuis in Bilthoven ook deel uit van de Stichting Antroz.
Website: www.antroz.nl

Stichting Calendula
Stichting Calendula beheert het Centrum voor antroposofische gezondheidszorg Calendula dat sinds 1980 in Gouda gevestigd is. In het therapeuticum zijn twee huisartsen, een kunstzinnig therapeute, een euritmitherapeut, drie fysiotherapeuten, een verpleegkundige, een gesprekstherapeut en vier doktersassistentes werkzaam. Hun ideeën en werkwijzen ontlenen zij aan de antroposofie. De antroposofische geneeskunde is geen alternatief voor de gewone geneeskunde, eerder een aanvulling en verdieping daarvan.
Website: www.therapeuticumcalendula.nl

Stichting Christophorus
Stichting Christophorus is een antroposofische Camphillgemeenschap voor 90 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Een deel van de kinderen is ook lichamelijk gehandicapt. De kinderen wonen in negen vrijstaande huizen, verspreid door de buurt. Een tiende huis is ingericht als logeerhuis. Een aantal van de medewerkers van Christophorus woont, vaak met hun eigen gezin, ook in deze huizen. Daarnaast is er ook de Christophorusschool, onderdeel van de W.A. van Lieflandschool, waar de kinderen naar toe gaan. Voor jongeren vanaf twintig jaar zijn er werkplaatsen. Sinds 2006 wonen er (jong) volwassen in de Amersfoortse wijk Vathorst en hebben er ook dagbesteding. Kinderen die Christophorus in Bosch en Duin ontgroeien hebben daarmee zicht op een antroposofische doorstroomplaats in de regio.
Website: www.christophorus.nl

Stichting de Beukenhof
De sociaal-therapeutische boerderij De Beukenhof in Breda is in 1984 opgezet met het doel om biologisch-dynamisch geteelde producten te verkopen en een woon/werkplek te bieden aan verstandelijk gehandicapten. Inmiddels werken er 28 verstandelijk gehandicapten op de boerderij. Het leven op de boerderij kent een vast ritme, hier hebben de gehandicapten baat bij. De gehandicapte deelnemers worden aangesproken op hun sociale vermogen en gesterkt in hun gevoelens van mens zijn. Dit gebeurt door deelname aan culturele activiteiten, het wonen in de gemeenschap en door het werk waarmee ze andere mensen voorzien in hun behoeften. In de sociaal-therapeutische begeleiding zijn de kunstzinnige omgeving en het levensritme van grote praktische betekenis.
Website: www.stichtingdebeukenhof.nl

Stichting Heimdall
Stichting Heimdall biedt kleinschalige zorg in de vorm van wonen en dagbesteding aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking, geïnspireerd door de antroposofie. Deze zorgverlening heeft een unieke invulling door het werken met inwonende begeleiders binnen de projecten. In drie projecten zijn deze inwonende begeleiders een echtpaar, in het vierde huis een alleenstaande man. Zij allen maken hun persoonlijke leefsfeer samen met hun zorgtalenten tot inzet van de begeleiding en verzorging. Daardoor zijn de contacten met de zorgvragers en hun ouders/familie of vertegenwoordigers vanzelfsprekend én persoonlijk. De zorgboerderij “de Maartensplaets “ in het dorp Leuvenheim en de huizen Heimdall, NieuwHeim en De Pothof, in het dorp Brummen hebben een heel eigen plaats in de samenleving. Door de specifieke werkwijze van de Stichting Heimdall lukt integratie hier prima.
Website: www.heimdall.nl

Stichting Widar Beheer
Stichting Widar Beheer is een stichting die onroerend goed voor met name antroposofische huisartsen(maatschappen) en therapeuten beheert. De stichting heeft twee panden in beheer; Tollenslaan 32 te Zeist en Laan van Beek en Royen 39. Het beleid is er op gericht aan therapeuticum Widar optimale beschikking te geven over doelmatige praktijkruimten tegen een stabiele en gunstige huurpenning.

Therapeuticum Aurum
Therapeuticum Aurum is een gezondheidscentrum voor antroposofische en reguliere geneeskunde voor Zoetermeer en omstreken. Huisartsen, assistentes, verpleegkundigen, therapeuten en vele patiënten werken er samen. Men biedt zowel reguliere als antroposofische gezondheidszorg. De jarenlange praktijk heeft uitgewezen dat deze combinatie een duidelijke meerwaarde oplevert. Gesproken kan worden van integrale zorg voor heel de mens, zowel lichamelijk, psychosociaal als geestelijk. Hierin wordt een ziekte niet alleen beschouwd als een ongemak dat zo goed mogelijk moet worden verholpen, maar ook als een signaal. Natuurlijk kan men er ook terecht voor “gewone” zaken die in de huisartsenpraktijk spelen: onderzoek bij allerlei gezondheidsklachten, bloeddruk- en suikercontroles, behandeling van wondjes, anticonceptie, et cetera. De benadering bij Therapeuticum Aurum is er één waarin een ruime en multiculturele kring van patiënten zich herkennen en erkend weten.

Therapeuticum De Es
Stichting Goederenbeheer Antroposofische Gezondheidszorg is de vastgoedstichting van Therapeuticum “de Es” te Apeldoorn. In dit antroposofische gezondheidscentrum werken verschillende therapeuten en twee huisartsen. Zij streven ernaar om binnen dit centrum antroposofische geneeskunst te beoefenen en te ontwikkelen. Er wordt onder meer fysiotherapie, psychologie, muziektherapie, kunstzinnige therapie, biografische therapie en euritmietherapie aangeboden.

Therapeuticum Helianth
Therapeuticum Helianth is een antroposofisch gezondheidscentrum in Rotterdam. Er wordt onder meer eutythmietherapie, psychotherapie, dietiek, fysiotherapie, kunstzinnige en gesprekstherapie aangeboden. Tevens worden er cursussen en lezingen georganiseerd die beogen om op een andere manier naar gezondheid en ziekte te kijken.

Therapeuticum Utrecht
Therapeuticum Utrecht is een eerstelijns gezondheidscentrum met een betrokken team van therapeuten en artsen op een bijzondere locatie in Noord-Oost Utrecht. Door antroposofische inzichten geïnspireerd verbindt het reguliere gezondheidszorg met een eigentijdse spirituele benadering van ziekte en gezondheid. De antroposofische geneeskunde bouwt voort op de reguliere geneeskunde en is geen alternatief maar een verruiming. Waar de reguliere geneeskunde zich vaak beperkt tot het fysiek-organische ziektebeeld, betrekt de antroposofische geneeskunde de gehele persoonlijkheid in de benadering en ziet deze als kenmerk van ieder mens, ook van de zieke mens. Naast reguliere medicamenten wordt gebruik gemaakt van antroposofische geneesmiddelen en aanvullende paramedische vakrichtingen zoals: eerstelijns-psychologie, fysiotherapie, euritmie-therapie, kunstzinnige therapie, logopedie en uitwendige therapie. Daarnaast wordt de betrokkenheid van de patiënt gestimuleerd bij een gezonde levenswijze en voeding om ziekte te voorkomen.Naast deze behandel-gerichte bezigheden omvat Therapeuticum Utrecht een consultatiebureau voor kinderen van nul tot vier jaar en hun ouders.
Website: www.therapeuticumutrecht.nl

Weleda Nederland
Steeds meer mensen worden zich bewust van de samenhang tussen mens, natuur en milieu, ook op het gebied van lichaamsverzorging en geneesmiddelen. Wie heeft ze tegenwoordig niet in de badkamer staan: Iris Dagcrème, Wilde Rozen Bodylotion, Duindoorn Handcrème. Allemaal producten van Weleda, een farmaceutisch bedrijf dat natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten en geneesmiddelen produceert en verhandelt. Weleda gebruikt bij de productie zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten van optimale kwaliteit. Een deel van de ingrediënten groeit in de eigen tuinen van het bedrijf. Een ander deel wordt geteeld door boeren met wie langdurige partnerschappen zijn aangegaan. Een belangrijke activiteit van Weleda is het geven van voorlichting. Dit gebeurt via tijdschriftjes, brochures, rondleidingen in de productietuin en via workshops. Daarnaast organiseert Weleda geregeld open dagen waar bezoekers een kijkje kunnen nemen in het pand en de tuin van Weleda.
Website: www.weleda.nl

Zonnehoeve
Zonnehoeve is een buitenplaats aan de rand van Flevoland (30 km van Amsterdam en Utrecht). Op Zonnehoeve wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een dynamische landbouwcultuur. Zonnehoeve is in 1981 gesticht door Marja Molenaar en Piet van IJzendoorn. Het is een gemengd biologisch-dynamisch bedrijf met akkerbouw en een melkveehouderij, een paardenfokkerij en manege, natuurbeheer, een tak voor jeugdzorg, thuisverkoop vlees en een webwinkel. In 1991 vestigde bakkerij Het Zonnelied zich op het terrein, nadat Zonnehoeve de bakkerij al zes jaar van Demeter-tarwe had voorzien. Zonnehoeve heeft niet alleen een economisch doel. Wij willen als bedrijf midden in de samenleving staan. Uiteindelijk hebben we een cultureel doel: niet alleen een duurzame en rendabele landbouw, maar veel breder: een duurzame samenleving.
Website: www.zonnehoeve.net

Als toetje heb ik deze nog, onder een andere sector, namelijk ‘Wonen (Sociale economie)’:

‘Stichting Urtica Onderdak
Stichting Urtica Onderdak biedt behandeling en zorg aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staat hierbij voorop. Het boeren-buiten-leven is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron. Op De Vijfsprong is er sprake van een therapeutische leef-werkgemeenschap. Deze gemeenschap bestaat dagelijks uit 50 tot 60 personen (inclusief medewerkers): ook wel Urtica De Vijfsprong.’

Transparantie is een groot goed. Gelukkig weten ze daar bij Triodos Bank wel weg mee.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)