Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 28 november 2009

Theater

Sinds gisteren staat er op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland ‘Wie wordt daar nu beter van?’ Dat gaat hierover:

‘Op zaterdag 13 februari 2010 in Amsterdam is opnieuw de jaarlijkse conferentie van de Medische Sectie van de Antroposofische Vereniging. U kunt zich vanaf heden aanmelden. Op de jaarlijkse conferentie van de Medische Sectie zal deze keer het eigen innerlijk proces centraal staan. Want: Wie iets voor een ander wil betekenen, zal eerst aan zichzelf moeten werken. Dat is geen gemakkelijke opgave. Niets is zo weerbarstig als de eigen gewoonten! Die te onderzoeken, betekent kwetsbaar durven zijn en de confrontatie aan willen gaan. Hoe houd je dat uit, wat heb je daaraan en, wat heeft jouw cliënt of patiënt daaraan? Studenten, starters en professionals uit de gezondheidszorg zijn van harte uitgenodigd voor deze dag! Meer informatie over de dag? Klik hier. Aanmelden: klik hier.’

Meer informatie staat inderdaad onder genoemde link, onder andere dit:

‘De dag start met het afstemmen op elkaar o.l.v. Christa Bos – muziekpedagoog – en met een inleiding van Jacques Meulman – psycholoog – over de innerlijke weg van de professional in de zorg. Hoe ga je om met de spanning tussen jouw ideaal en de dagelijkse realiteit van je werk of studie? En wat is de vrucht van al dat geploeter? Na het plenaire deel in de zaal, zijn er werkgroepen om twee keer een uur interactief te werken aan onderwerpen rond het thema. Om te weten welke werkgroepen er zijn en wie ze geven: klik hier. Tijdens de lunch is er tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Na de theepauze is er een presentatie vanuit de diverse werkgroepen. De dag wordt afgesloten met een verrassende voorstelling.’

Opnieuw een link, die de bezoeker weer verder de website in leidt. Nu naar de pagina van de ‘medische sectie’. Hier wordt het hele programma gepresenteerd. Maar er staat ook meer algemeen:

‘Leeft er in jou ook het verlangen om je idealen in je werk te verwezenlijken en daarmee iets voor anderen en de wereld te betekenen? Dan ken jij vast ook de hindernissen die je daarbij tegenkomt. In het labyrint van oordelen, valkuilen en frustraties, verzucht je misschien wel eens...’

Deze webpagina van de medische sectie blijkt opmerkelijk veel informatie te geven. En bijgewerkt! Met deze onderdelen:

Actueel
De Medische Sectie
Organisatie van de sectie
Coördinator van de sectie
Activiteiten van de sectie

Maar terug naar het conferentieprogramma. Want de ‘verrassende voorstelling’ blijkt ‘Het Karmatheater: Judith & Frank’ te zijn. Wat dat is? Daar is ook een website van: ‘Karmatheater speelt “Judith en Frank”’ staat er. Maar ook:

‘15 november 2009
20:00 uur
theater kikker, utrecht
deze voorstelling is helaas uitverkocht.
Er wordt gezocht naar faciliteiten voor een tweede voorstelling
medio februari 2010’

Onder ‘Wat is karmatheater’ wordt dit vermeld:

‘Karmatheater is ontstaan uit een groep enthousiaste artiesten.

Zij spelen een muziektheatervoorstelling waarin het verhaal wordt verteld van twee mensen die zich in de ontmoeting, in het dagelijkse leven, ontwikkelen. Bewustzijn voor karma zet deze ontmoeting in een nieuw licht.

De voorstelling is ook inzetbaar als katalysator voor conferenties of themadagen over loopbaanbegeleiding, coaching, intervisie, functioneringsgesprekken, e.d.’

En bij ‘Agenda’:

‘13 februari 2010 – besloten voorstelling Amsterdam
?? februari 2010 –Theater Kikker, Utrecht
6 maart 2010 – besloten voorstelling Driebergen’

Op vrijdag 2 oktober 2009 maakte ik in ‘Karma’ al melding van een karmaconferentie georganiseerd door de Antroposofische Vereniging en het Instituut voor Biografiek, met ‘“Judith & Frank, een tragedie” (die een uur duurt)’. Even verderop als volgt gespecificeerd:

‘het 4e bedrijf uit “Judith en Frank” (ook getiteld “Realiseren in samenwerking”)’

Waar de oorsprong gezocht moet worden, blijkt uit de pagina met ‘Wie is het karmatheater’:

‘Karmatheater bestaat uit:
Zegert de Zeeuw
Paul de Ridder
Jaap van de Weg
Manjo Joosten
Lotte van Dam
Kees van Hof
Sandra van Dijk
Floris de Ridder
Floris Bouma

Goed, maar dat is dus pas in februari. Nog even geduld. En wie dat niet heeft, of had, kan – of kon – gisteren en vandaag terecht bij een andere grootscheepse conferentie voor de antroposofische gezondheidszorg. Ook hier helpt de website van de Antroposofische Vereniging op weg:

‘van vrijdagavond 27 tot zaterdagmiddag 28 november Herfstcongres over kanker

Op 27 en 28 november 2009 vindt weer een Herfstcongres plaats, dit keer op het Geert Groote College in Amsterdam en geheel gewijd aan kanker. De doelgroep bestaat uit artsen en therapeuten (ook studenten) in de antroposofische gezondheidszorg. Drie sprekers zullen deze in onze tijd zo gevreesde en zo sterk aanwezige ziekte – sinds kort zelfs in ons land opgeschoven naar de eerste plaats – behandelen vanuit antroposofische perspectief. Christa van Tellingen (consultatief huisarts) geeft op vrijdagavond een algemene inleiding. Bart Maris (gynaecoloog) richt zich zaterdagmorgen op borstkanker. Tenslotte zal op zaterdagmiddag Karel Jan Tusenius (algemeen internist) een slotbeschouwing geven, waarin hij de nadruk zal leggen op het belang van het immuunsysteem bij de behandeling van kanker.

Op zaterdag vinden bovendien drie rondes werkgroepen plaats, waarbij een staalkaart zal worden aangeboden van therapeutische mogelijkheden (17x) binnen de antroposofische gezondheidszorg. Weleda (mistelpreparaat Iscador) en Wala (mistelpreparaat Abnoba) zijn ook met workshops vertegenwoordigd.’

Er staat ook een website bij: www.herfstcongres.nl. Daar is onder meer dit te vinden:

‘Sponsors
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties:

Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie, Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie, Weleda Nederland NV en het Geert Groote College in Amsterdam.

Organisatie
De organisatie van dit congres is in handen van:
Jelle van der Schuit, muziektherapeut
Xander Koesen-York, therapeutisch spraakvormer
Jeannette van der Schuit-Janssen, antroposofisch huisarts’

Het ‘Programma’ leert ons de titels van de drie lezingen.

‘Zicht op kanker, fenomenologie van een ziekte en zijn behandeling’ door Christa van Tellingen
‘Borstkanker in perspectief’ door Bart Maris
‘Immuuntherapie bij kanker: typisch antroposofisch?’ door Karel Jan Tusenius

Dat ziet er niet slecht uit. (Inmiddels is gebleken dat niet Bart Maris de tweede lezing houdt, maar Maurice Orange, met als titel ‘Borstkanker en misteltherapie’.) Iets meer bijzonderheden geeft AntroVista. (Dat wil zeggen: gaf, want dat was tot gisteren; vandaag is het er niet meer. Maar alle gegevens zijn nog wel op de website van het Herfstcongres zelf te vinden.) Die meldt bijvoorbeeld over Karel Jan Tusenius:

‘Ook zal hij de verhouding bespreken van de mistelbehandeling ten opzichte van de reguliere kankertherapie.’

En over de organisatie, dat er ‘een maximum van 300 deelnemers’ geldt.

Het is dus niet misselijk, wat daar gebeurt.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)