Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 14 november 2009

Omraming

Behalve het bericht ‘Bloggen en antroposofie’ waarover ik gisteren in ‘Omkoperij’ berichtte, behoorde tot het nieuws afgelopen donderdag op antroposofie.nl ook ‘Triodosman Peter Blom over het nieuwe bankieren’:

‘Terwijl de financiële wereld eind 2008 volledig in elkaar stortte, bleef Triodos Bank stevig overeind staan. Directievoorzitter Peter Blom doet in het pas verschenen boek “Het nieuwe bankieren” uit de doeken wat de aanpak van de bank is. De kredietcrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: ons financiële stelsel deugt niet. Het bankmodel dat Triodos Bank al bijna 30 jaar hanteert, blijkt wél bestand tegen financiële turbulentie. Peter Blom geeft in Het nieuwe bankieren zijn analyse en legt uit waarom Triodos Bank zich niet uitsluitend ten doel stelt om maximaal financieel resultaat te halen. Blom biedt een frisse kijk op de samenhang tussen kapitaal, arbeid en natuur. Hij ziet voor banken een grote maatschappelijke rol weggelegd. In dit boek – dat journalist Tobias Reijngoud na vele gesprekken met Blom schreef – daagt de directievoorzitter van Triodos Bank een ieder uit hardop de vraag te stellen wat de rol van een bank in de maatschappij eigenlijk zou moeten zijn.’

Peter Blom en zijn Triodos Bank hebben op deze weblog al vele keren gefigureerd. Maar nog niet met de laatste ontwikkelingen, zoals sinds 4 november te vinden op de homepage van de bank, onder de titel ‘Groot succes aanleiding tot vervroegd sluiten aandelenemissie Triodos Bank’:

‘Er is voor EUR 102 miljoen nieuw kapitaal ingeschreven. Dit is ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van EUR 90 miljoen. De emissie zou lopen tot 17 november a.s.’

Dat valt nou even tegen voor wie nog dacht mee te kunnen doen. Klikkend op de link lezen we verder:

‘Triodos Bank heeft haar internationale uitgifte van certificaten van aandelen vandaag vervroegd en met succes afgerond. Er is voor EUR 102 miljoen nieuw kapitaal ingeschreven. Dit is ruim boven de oorspronkelijke doelstelling van EUR 90 miljoen. De emissie zou lopen tot 17 november a.s.

Directe aanleiding voor de emissie is de sterke groei van de activiteiten van deze duurzame bank. Triodos Bank verwacht de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en financieringen aan duurzame bedrijven. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen. De emissie vond plaats in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland.

Directievoorzitter Peter Blom: “Het nieuwe kapitaal legt een stevig fundament voor de verdere groei van al onze activiteiten. Wij zijn positief verrast door het feit dat de combinatie van duurzaam en transparant bankieren het publiek zo aanspreekt. Het succes van deze emissie toont aan dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid omdat het loont.”

Van de EUR 102 miljoen nieuw kapitaal is 40% ingebracht door grote institutionele beleggers. Nieuwe institutionele belegger is het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) met een belang van 5,4%. Bestaande institutionele beleggers met een belang van meer dan 5% die meegaan in de emissie zijn verzekeraar Delta Lloyd, Friesland Bank, Rabobank en het pensioenfonds ABP.

Omdat de emissie is overtekend, kunnen niet alle inschrijvingen op certificaten van aandelen worden gehonoreerd. Inschrijvingen die op 31 oktober jl. nog niet waren verwerkt, worden vanaf nu in volgorde van binnenkomst toegewezen. Inschrijvingen die ontvangen zijn na 4 november 2009 worden niet meer in behandeling genomen.

De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van Triodos Bank is bewust gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en de missie van de bank te waarborgen.’

Weer even terug naar het boek ‘Het nieuwe bankieren – de duurzame oplossingen van bankier Peter Blom’. Auteur is Tobias Reijngoud. Op zijn website schrijft hij over zichzelf:

‘Tobias Reijngoud (1970) is freelance journalist en schrijft voor NRC Handelsblad, nrc-next, De Groene Amsterdammer, FEM Business, Africa Magazine, Sp!ts en uitgeverij Kosmos. Hij publiceert onder andere over ontwikkelingshulp, Afrika, China, klimaatvraagstukken en economie. Tobias geeft aan de Hogeschool Utrecht les in wetenschappelijk schrijven.

Tobias volgde de opleiding Journalistiek voor Academici aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij werkte als projectleider bij Rijkswaterstaat. In de jaren negentig studeerde hij af als geograaf aan de Universiteit Utrecht.’

Behalve ‘Het nieuwe bankieren’ publiceerde hij dit jaar ook ‘Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten’:

‘Er zijn maar weinig onderwerpen die de gemoederen zó kunnen bezighouden als de eenvoudige vraag: helpt hulp? In de media buitelen voor- en tegenstanders over elkaar heen met felle en soms emotionele betogen. Maar wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Voor de gemiddelde krantenlezer of journaalkijker is dat moeilijk uit te maken. Dit toegankelijke boek zet alle argumenten op een rijtje en wapent de lezer met achterinformatie en historische perspectieven over ontwikkelingshulp. Het ideale boek voor mensen die meer willen weten over hulp maar er niet al te veel tijd aan kunnen besteden. Niet méér dan 2 uur en 53 minuten.’

De website van Tobias Reijngoud bevat een grote hoeveelheid interessante artikelen die onder andere over deze onderwerpen gaan. – Op dezelfde donderdag 12 november kwam Biologica met het bericht ‘80.000 handtekeningen voor “bio BTW-vrij”’:

‘Op Biologica’s webpagina over petities om te tekenen vragen we al een tijdje aandacht voor de burgerpetitie “Biologisch BTW-vrij”. Inmiddels heeft deze petitie meer dan 80.000 handtekeningen verzameld, in principe genoeg om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. NRC Handelsblad wijdde vorige week een blog aan de kwestie, met een aantal interessante reacties.

Iets anders: de petitie “Stop de bijensterfte” heeft ook al meer dan 35.739 handtekeningen. Nog maar 4261 nodig voor behandeling in de Tweede Kamer. Teken hem hier.’

De dag ervoor had Biologica het bericht ‘10 miljoen voor groene veredeling’:

‘Minister Gerda Verburg van LNV stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van klassieke plantenveredeling. De resultaten moeten zowel voor de biologische als de gangbare landbouw bruikbaar zijn.

In de klassieke plantenveredeling worden verschillende rassen of variëteiten van één ras met elkaar gekruisd om zo betere opbrengsten of meer robuuste planten te krijgen.

De regeling geldt voor veredelingsprojecten waarin wordt gewerkt aan rassen die minder inputs nodig hebben, d.z.w. minder afhankelijk zijn van een hoge mestgift of gewasbeschermingsmiddelen en rassen die beter omgaan met veranderende klimaatomstandigheden. Het programma heeft een looptijd van 10 jaar met een tussentijdse evaluatie na 4 jaar. Ondernemers kunnen tot 10 januari 2010 een onderzoeksvoorstel indienen.

Biologica is verheugd over deze stimulerende maatregel van het ministerie van LNV. De overheid investeert al jaren fors in veredeling met behulp van biotechnologie. Biologica heeft hard gelobbyd voor meer aandacht voor klassieke veredeling om te zorgen dat er ook de toekomst voldoende aanbod is van GGO-vrije robuuste rassen.

De themawerkgroep Uitgangsmateriaal en Veredeling, van kennisnetwerk Bioconnect, droeg bij aan het tot stand komen van dit programma door het opstellen van een visie op veredeling voor de biologische landbouw.’

Kijken we op de website van Bioconnect wie tot deze themawerkgroep behoren, zien we onder andere het Louis Bolk Instituut goed vertegenwoordigd, met bekende namen:

‘Stikstofplasticiteit bio-aardappel
Ontwikkeling van selectiecriteria voor veredeling op stikstofplasticiteit bij aardappel. (informatie: m.tiemens@louisbolk.nl)

Selectiemilieu ui
Levert selectie onder biologische omstandigheden beter aangepaste rassen dan selectie onder gangbare omstandigheden? (informatie: e.lammerts@louisbolk.nl)

Opstart biologisch aardappelveredelingsprogramma
i.s.m. kweekbedrijven en hobbykwekers.(informatie: e.lammerts@louisbolk.nl)

Ketengestuurde selectie van biologische baktarwerassen
Geschiktheid van nieuwe veredelingslijnen voor biologische teelt en bakkwaliteit. (informatie: a.osman@louisbolk.nl)’

Maar niet alleen hen, ook deze organisatie:

‘Stichting Zaadgoed
Stichting Zaadgoed stimuleert biologische vermeerdering en veredeling door en voor de biologische sector. Dit doet ze onder andere door het ondersteunen van praktijkonderzoek, het organiseren van de cursus selectie in eigen boerenhand en het geven van voorlichting aan boeren en consumenten. Biologica neemt deel aan het bestuur van de stichting en is betrokken bij de uitvoering van diverse projecten. Kijk voor meer informatie op http://www.zaadgoed.nl/

Zo, nu heb ik de meest interessante dingen van afgelopen donderdag wel gemeld. Op één na. Ik ontdekte puur per toeval dit:

‘Carolien Visser 90 Jaar!
Alle bewoners en medewerkers zijn op donderdag 12 november van 16.00-17.00 uur uitgenodigd om gezamenlijk in de Halde de 90ste verjaardag van Carolien te vieren.’

Over Carolien Visser heb ik nog nooit hier geschreven. Dat ga ik nu ook niet doen, want dat zou te veel omvatten. Zij was samen met haar echtgenoot Norbert Visser (beiden waren musici) mede oprichter van sociaaltherapeutische instelling Scorlewald in Schoorl (N-H), die aan de wieg heeft gestaan van de Raphaëlstichting, een van de grootste antroposofische zorgaanbieders in Nederland (daar heb ik wel vaker over geschreven). Carolien Visser is kortom een pionier. ‘De Halde’ is trouwens het centrale zaalgebouw van Scorlewald. Ik moet meteen ook denken aan Nel Lievegoed-Schatborn van Zonnehuizen, die in juli honderd jaar is geworden (ik schreef het laatst over haar op 19 september in ‘Zelfzin’).

Nu is het bijzondere ook nog dat dit bericht dat Carolien Visser negentig is geworden stond in het weekbericht van Scorlewald, waarop ik, zoals ik al schreef, puur per toeval de hand wist te leggen (het is niet op internet op de website van Scorlewald te vinden). En laat dit weekbericht van 11 november nou net precies de vierhonderdste te zijn! Dat is minstens een vermelding en eigenlijk ook wel een feestje waard. Er staat dan ook in dit weekbericht, omraamd met feestelijke kleuren:

‘Het 400ste Weekbericht!!!!
Op 6 september 2000 verscheen het eerste weekbericht! Weekbericht nr. 1 t/m nr. 320 werd door Hanneke Wiegers samengesteld. Vanaf 1 januari 2008 ben ik Hanneke opgevolgd en met heel veel plezier stel ik het weekbericht samen. Doel van het weekbericht is om o.a. een communicatiemiddel te zijn door het publiceren van o.a. notulen van b.v. middengroep, cliëntenraad, bewonersvergadering e.d. Zo wordt duidelijk wat er leeft en gaande is, de agenda wordt gepubliceerd en verder kan een ieder met al zijn vragen en mededelingen, kopij inleveren bij de receptie. Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.

Het weekbericht ontstond o.a. door een in die tijd veranderde stijl van werken. Bij de receptie zijn een 3-tal mappen waarin alle 400 weekberichten zitten. Wil je eens door de geschiedenis van Scorlewald in de afgelopen negen jaar wandelen en de ontwikkeling van het weekbericht inzien, dan kun je altijd terecht bij de receptie, daar staan de mappen.

Ik hoop het weekbericht in de toekomst met veel plezier te blijven en vooral mogen maken.
receptie Anneke van Lingen’

Kijk, op zulk soort inzet wordt heilpedagogie en sociaaltherapie gebouwd.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)