Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 5 november 2009

Doe mee, steun de...!

Ik heb het de afgelopen tijd al zó vaak gehad over inenten, btw-vrijstelling voor complementaire gezondheidszorg, perikelen op de Geert Groote School II en de inhoud van de MichaëlConferentie 2009 van de Vereniging van vrijescholen, dat de antroposofische gezondheidszorg en pedagogiek intussen wel voldoende aan bod zijn gekomen. Hoe zit dat nu met dat derde grote werkgebied van de antroposofie, de landbouw?

Nu, dat treft. Want ik zie vandaag dat eindelijk, ja werkelijk eíndelijk, de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (bd-vereniging in de volksmond) haar website heeft kunnen vernieuwen. De aankondiging hiervan stond er al sinds het voorjaar (zie Vis’ van 12 maart). Maar nu is het dan toch zover. Om te beginnen is er een nieuw adres: http://www.bdvereniging.nl/, dat vervangt het aloude http://www.demeter-bd.nl/BdVereniging.asp.

De website begint met een wervende button:

‘Doe mee! en steun de BD!’

Daar kun je je meteen als lid aanmelden. De vervolgtekst op de homepage luidt:

‘Biologisch-Dynamische landbouw is een duurzame landbouw waarin de mens met respect samenwerkt met de natuur en de bodem cultiveert in de omgang met gewassen en het vee.

Landbouw waarin boeren en tuinders hun intuïtieve vakkundigheid verder ontwikkelen. Waarin zorg voor voedselkwaliteit, onze leefomgeving en dierenwelzijn hand in hand gaan.

Biologisch-Dynamische landbouw geeft karaktervolle en vitale producten die mens en aarde gezond houden. Deze pure en smaakvolle levensmiddelen zijn direct te betrekken bij BD-bedrijven of in winkels. De producten zijn herkenbaar aan het Demeter keurmerk.’

Vervolgens staat er ‘Voor boeren, tuinders, winkeliers, voedingsdeskundigen, koks, e.a.’:

‘BD-landbouw en voeding betekent een samen met je bedrijf, in en aan je werk, ook jezelf ontwikkelen. BD-landbouw en voeding betekent het cultiveren van intuïtieve, beeldende en begripsvormende vaardigheden. Met het gaan van deze ontwikkelingsweg komt de eigen identiteit van het bedrijf steeds krachtiger tot uitdrukking.

De BD-Vereniging ondersteunt dit leerproces met scholing en bedrijfsbegeleiding. Vragen of knelpunten worden besproken met een coach of met collega’s in intervisie-groepen. Praktische onderwerpen worden vanuit een BD-visie verdiept in themagroepen. Elke winter wordt een werkconferentie georganiseerd. Eigen initiatieven op het gebied van onderzoek en ervaringsuitwisseling worden zoveel mogelijk ondersteund. Daarnaast stimuleert de BD-Vereniging onderzoek door wetenschappelijke instituten in binnen- en buitenland.

De impuls voor de Biologisch-Dynamische landbouw en het gaan van een antroposofische ontwikkelingsweg is in 1924 door Rudolf Steiner gegeven in een serie lezingen, uitgegeven onder de titel: “Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag”.’

Eindelijk is er weer de informatie die we nodig hebben. Goed zo! Wat zouden we zonder een goede landbouw moeten? Niets toch? – De website gaat nog verder. ‘Voor tafelgenoten’ staat er:

‘Ook het maken van de juiste voedingskeuze is een individueel ontwikkelingsproces. Gezond eten is in grote lijnen voor iedereen hetzelfde, maar juist de verdieping is heel persoonlijk. De BD-Vereniging biedt mogelijkheden tot het uitwisselen van kennis en ervaring door middel van rondleidingen, lezingen, workshops en maaltijden op een BD-bedrijf. Zo komen vakmensen en mensen die landbouw en voeding een warm hart toedragen dichter bij elkaar.

Doe mee en steun de BD!

U kunt kiezen voor het basislidmaatschap, of voor het beroepslidmaatschap. Ieder nieuw lid ontvangt een welkomstgeschenk. Meer over de activiteiten van de BD-Vereniging, bedrijfsportretten, actuele onderwerpen, discussie en achtergrondartikelen leest u in Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de BD-Vereniging.’

En wie zijn degenen die hier achter zitten? Ook dat vermeldt de homepage van deze website:

‘Bestuur
Albert de Vries, voorzitter
Ruud Hendriks
Karin Stolk

Bureau
Bram Gordijn
Luc Ambagts

Redactie Dynamisch Perspectief
Ellen Winkel, hoofdredactie
Andries Palmboom, eindredactie
Jan Saal
Wim Goris
Luc Ambagts
Jorien Quirijnen’

Achter de homepage is nog een heleboel meer te vinden. Meer achtergronden over de bd-landbouw bijvoorbeeld, maar uiteraard ook over de vereniging zelf. Ook dat zijn goede toegankelijke teksten. Zo vermeldt ‘Met respect geteeld’:

‘Samenhang

Als biologisch-dynamische boer accepteer je de natuurlijke en sociale omgeving waarin je met je bedrijf zit. Dit doe je vanuit een aanvoelen van de ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit een je verbinden met de situatie laat je het bedrijf als individu tot haar recht en kracht komen. Het verzorgen van kringlopen legt de basis voor die bedrijfsindividualiteit en vergroot tevens de mogelijkheid voor een leren van de ervaring. In een kringloop wordt veevoer op het eigen land geteeld en levert het vee mest voor eigen akkers. Soms is een bedrijf zelf gemengd, soms werken akker- of tuinbouwers samen met veehouders.

Vitaliteit

In een gezonde bodem zit veel leven zoals bacteriën en wormen. BD-boeren zorgen voor dat bodemleven met een doelgerichte bemesting, goed verteerde compost en een ruime afwisseling door de jaren van de gewassen op een bepaalde akker. Preparaten, gemaakt van specifieke planten, mineralen en mest, versterken de levensprocessen: kieming, groei en rijping. Bloemenstroken, gevarieerde erfbeplanting en natuurbeheer ondersteunen het ecologische systeem op de boerderij. Met de zorg voor vitale gewassen en vee voorkomt de Biologisch-Dynamische landbouw ziekten en plagen.

Eigen karakter

Respect voor de eigenheid van plant en dier is kenmerkend voor de BD-landbouw. Gewassen groeien in een natuurlijk tempo en brengen levenskrachtig zaad voort. Huisvesting en voer is in de veehouderij afgestemd op het soorteigen gedrag van de dieren. Kippen behouden de punt van de snavel, het gevoeligste zintuig van de kip. Al scharrelend voelt en pikt ze precies wat ze nodig heeft. Koeien bepalen met hun horens hun plaats binnen de rangorde van de kudde. BD-koeien krijgen de ruimte die ze nodig hebben.

Sociaal betrokken

Naast economische doelstellingen is er op BD-bedrijven ruimte voor sociale betrokkenheid. Soms in de vorm van persoonlijk contact met de consument door huisverkoop of een abonnementensysteem. Andere boerderijen bieden zorg aan mensen met een verstandelijke handicap of met psychische of emotionele problemen. Een BD-boerderij is een levendige plek voor inspiratie en ontspanning.’

Dat Sociaal betrokken heb ik er zelf tussenuit gehaald. Want dat loopt nu nog gewoon door vanaf de vorige tekst en dat klopt natuurlijk niet. Hopelijk wordt dat snel aangepast. En onder de kop ‘Met aandacht bereid’ valt verder te lezen:

‘Pure smaken

Net als het bodemleven belangrijk is voor opname van voedingstoffen door de planten, zo is onze darmflora van belang bij een goede spijsvertering. En een goede stofwisseling is essentieel voor onze gezondheid. Gezonde, vitale voeding met een stevige structuur houdt onze spijsvertering actief. In een dynamische keuken kiezen we daarom voor pure, zo min mogelijk bewerkte, volle producten. Volkoren granen en volle zuivel bevatten veel voedingsstoffen en hebben meer smaak. Biologisch-Dynamische melk wordt niet gehomogeniseerd waardoor de structuur van het melkvet behouden blijft. BD-melk is puur melk – met een natuurlijke roomkraag.

Wanneer de tijd rijp is

Wanneer groenten en fruit de tijd krijgen om te rijpen, ontwikkelen ze meer voedingstoffen, aroma en levenskracht. En dat proef je. Producten van het seizoen, vers van het land, zo op je bord. Een waar feest voor fijnproevers. De dynamische keuken kent een jaarritme waarin je steeds opnieuw een bepaalde periode uitbundig kunt genieten van de rijkdom van de akkers. Verassende combinaties bieden zich aan en er is altijd een nieuwe oogst om je op te verheugen. Eten bereiden is zo het verlengstuk van de arbeid van de boer. Misschien wel de kroon op zijn werk.

Variatie met de seizoenen

Als je de seizoenen volgt, eet je de producten op z’n lekkerst en krijg je vanzelf de voedingsstoffen die je nodig hebt. De lente brengt stimulerende gewassen, de zomer sappige vruchten die onze dorst lessen. En de herfst schenkt ons houdbare groenten, zaden en noten: geconcentreerde voedingsgewassen die ons een winter lang verwarmen. Variatie in wortel-, blad- en vruchtgroenten houdt in een vruchtwisseling de bodem gezond. Deze variatie is ook belangrijk voor onze gezondheid. Gelukkig biedt elk seizoen van alles wat. Een harmonieus samengestelde maaltijd combineert wortelen of knollen met bladgroenten of kruiden en vruchten, noten of zaden: kortom, een symfonie aan smaken.’

Nog veel meer is behalve ‘vereniging’ op deze website te vinden:

agenda
beroepsontwikkeling
producten
publicaties
projecten
contact

Speciale belangstelling heb ik voor ‘publicaties’. Daar vind ik onder meer:

Dynamisch Perspectief
Het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding verschijnt vijf keer per jaar. U leest erin over de ontwikkelingen en achtergronden van de biologisch-dynamische landbouw. Wordt lid en u krijgt het blad automatisch thuisgestuurd!’

Klik ik nu op de naam, verschijnt het volgende:

‘De laatste nummers (pdf)
2009
Dynamisch Perspectief 2009 - 4
Dynamisch Perspectief 2009 - 3
Dynamisch Perspectief 2009 - 2
Dynamisch Perspectief 2009 - 1

Geweldig, dit is wat ik zoek! Zo kan ik mooi op de hoogte blijven van wat zich binnen deze vereniging afspeelt en vooral hoe het met de bd-boeren gaat. Is er niet ergens een betaal-button, waardoor ik met eenvoudig betaalgemak geld kan overmaken voor deze kostenloze beschikbaarstelling? Want zo’n blad maken kost natuurlijk geld. Ook als ik het download van internet, wil ik er best voor betalen. Dat lijkt me alleszins redelijk. Zet er een richtprijs bij en laat de bezoeker vrij. Dan gaat het net zoals Radiohead deed met zijn laatste cd ‘In Rainbows’. Die was ook eerst gratis te downloaden, terwijl de bezoeker zelf mocht bepalen wat-ie ervoor over had. Ze hebben zichzelf hiermee bepaald niet uit de markt geprezen. De verkoop van de cd later in de winkel nam niet af.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)