Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 5 november 2009

Bruggendans

‘Breaking news’ uit Engeland, op pedagogisch gebied (wilde ik daar nu net vandaag eens geen aandacht aan besteden...). Zo gaat dat nu. Voordat ik The Guardian van vandaag aanhaal, met het nieuwsbericht met de alarmerende titel ‘Britain’s only Steiner university course closes’, eerst even iets (nou ja, iets... het is weer heel veel geworden; van het een komt het ander...) over de huidige Angelsaksische invloed op het Nederlandse vrijeschoolonderwijs. Eergisteren, op 3 november in ‘Rede’, kon ik dit laten zien:

‘Prof. dr. Gert Biesta, verbonden aan The Stirling Institute of Education, University of Stirling, Scotland, UK hield op uitnodiging van de Vereniging van vrijescholen een rede op de MichaëlConferentie van 5 oktober jongstleden.’

Die was nu geplaatst op de weblog van deze Vereniging van vrijescholen; ik gaf daar zo goed en kwaad als dat gaat excerpten uit. Maar ik herinner ook even aan 7 juli en het bericht ‘Stormlopen’, waarin ik de ‘MichaëlConferentie 2009 – Dancing the Bridges, het ideaal in de werkelijkheid’ kon aankondigen, met onder meer deze extra informatie:

‘De titel van de conferentie is ontleend aan de redes die Christopher Clouder (directeur van de European Council for Steiner Waldorf Education – ECSWE) in 2003 en 2009 voor de Vereniging van vrijescholen gaf. Hij beschrijft de pedagoog als iemand die de kunst verstaat de ruimte tussen ideaal en werkelijkheid te gebruiken. De pedagoog slaat bruggen, luchtig en humorvol. Die kunst noemt hij Dancing the Bridges.’

En dan is er nog dit. Ik heb het hier regelmatig gehad over Hogeschool Helicon, maar nog niet over zijn ‘Masteropleiding “Special Educational Needs”. Universitaire Master onder auspiciën van de University of Plymouth in Engeland.’ Onder de titel ‘Europa en het vrijeschoolonderwijs’ lees ik over het ‘Universitair Masterprogramma’:

‘In september 2006 is op Hogeschool Helicon in Zeist, in samenwerking met The University of Plymouth, de eerste jaargang van het Masterprogramma van start gegaan met 19 studenten. Leraren en anderen, werkzaam binnen het werkveld van het vrijeschoolonderwijs, volgden modules “Special Educational Needs” en hebben hun eerste, tweede en derde opdracht succesvol afgerond. Inmiddels zijn er 4 studenten begonnen aan hun Master Dissertation. In september 2007 en 2008 is een tweede en derde jaargang van start gegaan.

European Integrated Masters Programme (EIMP)
Het European Integrated Masters Programme van de University of Plymouth biedt gelijke mogelijkheden voor studenten op verschillende plaatsen in Europa o.a. in:
– Solothurn, Zwitserland
– Wuppertal, Duitsland (Social Care and Education)
– Bochum, Duitsland (Social Banking, in conjunction with the Faculty of Social Science, Business)
– Järna, Zweden (Euritmie)
– Hogeschool Helicon Zeist, Nederland (Special Educational Needs)
– The University of Plymouth www.plymouth.ac.uk

En op de volgende pagina’s gaat het nog uitgebreider over ‘Het Masterprogramma van Hogeschool Helicon’. Zo staat er onder de titel ‘Studeren en werken in een professionele omgeving’:

‘Hogeschool Helicon is in Nederland het instituut dat heeft samengewerkt met een aantal Europese vrijeschoollerarenopleidingen om een Europese Mastertitel voor vrijeschoolpedagogie tot stand te brengen de “Master of Arts in Education”. Hierdoor is het mogelijk om antroposofie als basis van de vrijeschoolpedagogie te bestuderen in een universitaire opleiding.

Het Masterprogramma van Hogeschool Helicon heeft door de samenwerking met de University of Plymouth een uniek en vernieuwend programma binnen het onderwijssysteem in Europa. Een EIMP (European Integrated Masters Programme). Het programma is volgens het Angelsaskische systeem ingericht waarin op basis van de lespraktijk onderzoek gedaan kan worden.’

Er zijn trouwens binnenkort ‘Informatiedagen Masterprogramma’:

‘Ervaar zelf wat het Masterprogramma van Hogeschool Helicon jou kan bieden en kom naar onze open dag

op 20 nov. 2009 of 9 april 2010 van 12.30 - 15.00 uur.

Het is ook altijd mogelijk om op een van de reguliere lesdagen delen van het programma bij te wonen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met het secretariaat.’

Wat ook nog leuk is, zijn de ervaringsverhalen van enkele studenten. Dat gebeurt onder de titel ‘Beroepsperspectief’. Daar zit voor ons in ieder geval één bekende tussen:

‘Door het behalen van de titel Master of Arts in Education is men bevoegd functies zoals remedial teacher, schoolleider, intern begeleider of coördinator te vervullen in het basisonderwijs.

Frans Lutters, student Masterprogramma:

“Het Masterprogramma geeft een goede mogelijkheid om naast de werkzaamheid aan de vrijeschool toch verder te studeren. Het Masterprogramma richt zich op eigen onderzoek en biedt daarbij de maximale vrijheid om eigen onderwerpen te onderzoeken. In de verschillende modules komen “de reflectie op het eigen werk” aan bod, een literatuuronderzoek, een project, een eigen argumentatie, data-verwerking en uiteindelijk een afsluitende dissertatie. Het is vooral de vrijheid en de ruimte die voor eigen onderzoek geboden wordt en de waardering voor het vrijeschoolonderwijs die deze studie bijzonder maken. Het is een waardevolle aanzet tot verdieping naast het werk in de praktijk en tevens geeft het goede mogelijkheid om in deeltijd een vervolgopleiding naast het werk te doen. Een aanrader dus!!”

Frank de Kiefte, student Masterprogramma:

“Het Masterprogramma biedt de mogelijkheid voor het doen van onderzoek. Daarbij is het gebied waarbinnen onderzoek gedaan kan worden zeer ruim. Een leraar die met vragen leeft, heeft een onderzoekende houding. Dat heeft een effect op de kinderen en op de collega’s. Het is ook merkbaar in de school. Als een leraar zich verder wil ontwikkelen, kan hij binnen de masteropleiding onderzoek doen met begeleiding. Het is een verrijking en verdieping van het eigen vakmanschap. Leven met vragen, literatuurstudie, gesprekken met collega’s ook buiten de school, het onderzoeken van de eigen praktijk dragen daar allemaal toe bij.”’

Het lijkt geen groot bezwaar te zijn dat je in feite afstudeert aan een Engelse universiteit:

‘De colleges van het Masterprogramma vinden plaats op Hogeschool Helicon in Zeist en worden over het algemeen in de Nederlandse taal gegeven, soms in het Engels. Het Student Handbook is in het Engels geschreven. De assignments kunnen in het Engels of het Nederlands geschreven worden. Nederlandstalige assignments worden voor de beoordeling van de University of Plymouth in het Engels vertaald.’

Daartoe behoort bijvoorbeeld ook dit:

‘Volgens het Angelsaksische systeem kunnen studenten tussentijds stoppen, dan krijgt men een officieel erkend papier, dat in Angelsaksische landen rechtsgeldigheid heeft. Na 2 modules een Post Graduate Certificate (PGcert), na 4 modules een PGDiplome (PGDip). Hiermee kan op een later tijdstip de Masterstudie worden voortgezet.’

Maar onder ‘Diplomering en kwaliteitscontrole’ staat tevens dit:

‘De MA-titel wordt verleend door de University of Plymouth. Dat vraagt om voortdurende kwaliteitscontrole. Alle assignments worden beoordeeld zowel door de tutor alsook door een onafhankelijke externe examinator. De geschreven assignments worden in het Engels vertaald ter beoordeling van de University of Plymouth.’

Wat absoluut ook nog erg leuk is, zijn de ‘Assignments and Abstracts’, oftewel de reeds door studenten geschreven werkstukken. Hartstikke interessant, want de teksten daarvan staan keurig op internet. ‘Eine Fundgrube!’ (Hoe zeg je dat in goed Nederlands?)

‘Breathing and Education
The impact on my professional role as a teacher, door J.C. Eikenboom. Download hier het assignment.

Breathing and Remedial Education
(Part 1) An Investigation how to use breathing in an educational context, bringing Rudolf Steiner’s ideas into practice through a project. (Part 2) An Investigation how to use breathing in an educational context, connecting the project based on Steiner’s ideas with other more recent literature, door J.C. Eikenboom. Download hier het assignment.

Het IK ontsluieren: onze levenstaak
Onderzoeksproject naar het ontwikkelen van het IK bij leraar en leerling in het basisonderwijs, door Margriet Stuijt. Download hier het assignment.

Het IK ontsluieren: onze levenstaak
Literatuuronderzoek van de ontwikkelingsgeschiedenis van het IK in de filosofie en de psychologie om het amorfe begrip van het IK tot een vast omlijnder beeld te vormen voor de opvoedingspraktijk, door Margriet Stuijt. Download hier het assignment.

Zijn VMBO leerlingen tevreden over hun onderwijs?
Heeft dit een relatie met het competentiegericht onderwijs? door Gisèle Wal. Download hier het assignment.

Naar een praktijkvisie voor Interne Begeleiding op een vrijeschool
Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om een bij de vrijeschool passende vorm van leerlingenzorg op te zetten, door Alda van ’t Hof. Download hier het assignment.

Welke relatie is er tussen de ontwikkeling van de onderste zintuigen en leer- en gedragsproblemen op school?
Kritische beoordeling van wetenschappelijke literatuur, door Mieke Kerssens. Download hier het assignment.

Gebruik van publicaties is toegestaan mits de bron vermeld wordt.

Eind 2009, begin 2010 zullen ook de met een (Pass) beoordeelde Master Dissertations op de site gepubliceerd worden.’

Goed, genoeg zo over de Masteropleiding van Hogeschool Helicon via de University of Plymouth. Nu naar dat ‘Breaking News’ in The Guardian. Na al het voorgaande kan ik dat hier rustig laten volgen. Het artikel is geschreven door Polly Curtis, education editor, en heeft dus de titel, zoals in het begin al gezegd, Britain’s only Steiner university course closes’:

‘The only dedicated university course for Steiner school teachers is to close after struggling to recruit new students since the government cut funding for people to do second degrees.

Plymouth University announced it would not be recruiting any more students to the three-year course dedicated to the principal of Steiner Waldorf teaching, which takes a child-centred approach to encourage joy for learning.

Under the Steiner principals, developed by Rudolph Steiner who founded his first school in Germany in 1919, children do hands-on creative lessons alongside traditional exams and develop at their own pace.

Most teachers train in one of the 32 Steiner Waldorf schools in the UK or attend evening courses to learn the teaching styles. But the 15 year old course is the only dedicated long-term training available in the country and was considered the gold standard.

The university’s decision is being blamed on the government’s withdrawal of funding for second degrees. As many people begin the course later in life after a change in career, they faced charges upward of £8,000 a year instead of the standard £3,225.

Christopher Clouder, head of the Steiner Waldorf Schools Fellowship, said: “This has come as a complete surprise. People who wanted to do this course were priced out of it. We will now have to review our training provision and try and find other ways of doing high quality training for new teachers. We need to have more improved courses to expand our provision.”

The Fellowship last year opened its first state-funded academy in Hereford and is hoping to set up more, particularly in inner city areas, he added.

Michael Totterdell, pro vice-chancellor for Plymouth’s faculty of education, said: “The University of Plymouth has ceased recruitment to its undergraduate Steiner Waldorf degree courses. However the courses have not closed and students who started in September 2009 will be fully supported throughout their studies.

“The university is currently identifying the possibility of integrating a Steiner Waldorf Education pathway within its BA (hons) Education Studies degree and will have further details available in the new year. The University of Plymouth remains strongly committed to Steiner Waldorf Education and continues to offer postgraduate and research opportunities in this subject area. It is also actively engaged in discussions with the international Steiner Waldorf community concerning ambitious plans for a range of academic and professional practitioner offers.”’

De impact kan ik nog niet goed beoordelen. Heeft dit veel of weinig gevolgen voor de samenwerking met Hogeschool Helicon? Het nieuws is nog vers, dus van daar is nog geen reactie of commentaar gekomen. We wachten het af.

1 opmerking:

Frans Wuijts zei

Fundgrube: goudmijn of schatkamer misschien?

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)