Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 15 oktober 2010

Larderen

Wie benieuwd is hoe en wat antroposofie, en haar uitvoerende publieke orgaan, de Antroposofische Vereniging in Nederland, doet aan publiciteit op internet, komt onherroepelijk terecht op de website antroposofie.nl. En dat stemt weinig vrolijk. Moppergeluiden konden recentelijk hier weer gehoord worden. Bij zo’n gegeven mag je blij zijn dat de nieuwspagina van die website vandaag, precies na een maand, weer ververst is. Met maar liefst zes berichten! Tegenover één een maand geleden. En wat meldt men dan? Om 15.41 uur dat november weer ‘Maand van de Spiritualiteit’ is. Om 15.51 uur dat er een Adventviering is op 28 november. En dan om 16.09 uur een ‘Interview Ron Dunselman in Bres: Antroposofie is levenspraktijk’. Daar wordt het al interessanter:
‘Het oktober/novembernummer van Bres is gewijd aan de vraag: Hoe staat het met de moderne esoterische bewegingen en hebben zij nog een toekomst? Ook Ron Dunselman, voorzitter van het bestuur van de Antroposofische Beweging, komt hierover aan het woord.

In het interview benadrukt Dunselman dat de Antroposofische Vereniging zich sterk richt op “de vragen die vanuit de wereld komen”. “We willen in de haarvaten van de maatschappij zijn”. De voorzitter schat dat in Nederland ongeveer een half miljoen mensen op de een of andere manier met de antroposofie of de vruchten daarvan te maken heeft. Ook in Oost-Europa en Azië groeit de antroposofie. In Cairo is een antroposofische universiteit opgericht. “Ik denk dat de antroposofie blijft”, concludeert Dunselman.

In hetzelfde nummer van Bres komen onder meer Els Rijneker als voorzitter van de Theosofische Vereniging, Joost Ritman en Lex van den Brul van het Lectorium Rosicrucianum en de heer Witteveen als algemeen vertegenwoordiger van de Soefi Beweging Nederland aan het woord.’
Antroposofie een blijvertje? Was die al bijna weg dan? Nou ja, als het aan de Antroposofische Vereniging in Nederland ligt, dan misschien wel... Maar laten we de overige drie berichtjes nog even bekijken: om 16.12 uur wordt gewag gemaakt van ‘Jongerennieuws’:
‘Het nieuwe activiteitenprogramma voor jongeren is in september weer begonnen. Wat kan je verwachten? Iedere derde zaterdag van de maand een activiteit. Ieder seizoen een prachtige wandeling. Twee gezellige weekeinden in samenwerking met de jongeren van de Christengemeenschap. Natuurlijk iets met de Heilige Nachten, en, twee nieuwe activiteiten: een Dag voor jong en oud en een Groependag over thema- en studiegroepen. Voor meer informatie zie de agenda of de jongerenafdeling op deze site.’
Ahum, we zijn nu wel anderhalve maand verder, hoor! Maar ik zou niet mopperen: ik ben blij dat men in september weer vol frisse moed begonnen is. Om 16.32 uur volgt de ‘Lange termijn agenda activiteiten AViN’:
‘Voor al diegenen die graag vooruit plannen, presenteerde Pieter Meester, secretaris van het bestuur van de Antroposofische Vereniging, onlangs een nieuwe versie van zijn lange termijn agenda voor de eerste helft van 2011.

– 7 en 8 januari: conferentie Grondsteenspreuk
– 12 februari: conferentie Medische sectie over hechting
– 25-27 februari: viering 150 jaar Rudolf Steiner in Dornach
12 maart: conferentie 1 “150 jaar Steiner” over imaginatie, intuitie en inspiratie
30 maart-3 april: Bolognaconferentie
17 april: Paasviering
21 mei: conferentie 2 “150 jaar Rudolf Steiner” over meditatie
11 en 12 juni: jaarvergadering AViN
26 juni: Sint Jansfeest’
Tot slot volgt om 16.35 uur ‘150 jaar Rudolf Steiner’:
‘In 2011 zal ook in Nederland de 150e verjaardag van Rudolf Steiner gevierd worden. Het tijdschrift Motief zal er de nodige aandacht aan besteden en vanuit de Antroposofische Vereniging zullen activiteiten worden georganiseerd waaronder openbare conferenties over de hedendaagse stand van de antroposofie, de antroposofische werkgebieden en de samenwerking met verwante maatschappelijke gebieden. Dat alles onder het motto “tegenwoordigheid van geest”. De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt, maar noteert u alvast de eerste data: 12 maart 2011: Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie, over het hoe, wat en waarom van geesteswetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de werkgebieden; 21 mei 2011: Meditatie en meditatieoefeningen, met Arthur Zajonç; antroposofische meditatie naar inhoud en praktijk als weg naar zelfkennis en naar inzicht in de geestelijke werkelijkheid.’
Nou, mooi toch? Weten we toch weer iets meer. – Op deze plek wil ik nog even in herinnering roepen wat ik al eerder meldde (op 25 september) over het ‘Bezuinigen’ bij de Algemene Antroposofische Vereniging, met deze harde bezuinigingsmaatregel bij de publiciteit: ‘die Kommunikation inkl. Wochenschrift könne um 500 TCHF reduziert werden’. Sinds we dat weten, hebben we ook kunnen merken dat de toch al magere stroom nieuwsberichten op de website van weekblad ‘Das Goetheanum’ helemaal drooggevallen is. Ik vraag me af of dat een goede prioritering is. Lijkt me niet; helemaal niet eigenlijk. Nu ja, publiciteit blijft een moeilijk gebied, dat blijkt wel.

Ik wil ook nog even op bezoek gaan bij Bres, het tweemaandelijks blad dat net al even ter sprake kwam. Zoals de vaste bezoeker hier weet, doe ik dat wel vaker, als er weer een nieuw nummer uit is met voor ons interessante inhoud. De website biedt namelijk korte voorpublicaties van de artikelen uit het recente nummer. Zo kan ik lezen uit het interview door Maarten Meester met Ron Dunselman, getiteld ‘De wereld is de tempel’, gelardeerd met deze uitspraak van Dunselman: ‘Reclamespotjes voor de antroposofie? Je moet niet in de waan van de dag meegaan’.
‘“De antroposofie wil in de haarvaten van de maatschappij zijn”, zegt Ron Dunselman, voorzitter en secretaris-generaal van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Antroposofen zetten al bijna honderd jaar hun kennis van het geestelijke in, om het materiële menswaardiger te maken. Zij willen geen oorzakelijk verband leggen, maar constateren wel dat de wereld, vaak zonder het zelf te weten, steeds antroposofischer wordt.

Wat vindt u het mooiste gebouw ooit gebouwd in ons land, vanaf de Batavieren? vroeg dagblad Trouw een paar jaar geleden in een enquête. Als nummer één kwam daar het gebouw van de Gasunie in Groningen uit, als nummer drie dat van de ING-bank in Amsterdam. “Beide voorbeelden van organische architectuur, geïnspireerd op de antroposofie”, zegt Dunselman.

Hij noemt meer op de antroposofie geënte succesverhalen, zoals de Triodos Bank, die in 2009 door de Financial Times is uitgeroepen tot de duurzaamste bank van de wereld, inmiddels driehonderdduizend klanten heeft en nog steeds groeit. Hij noemt de honderdduizenden Nederlanders die een antroposofische arts bezoeken, het groeiende aantal mensen dat biologisch-dynamische producten koopt, de ruim 95 Vrije Scholen in Nederland. Wil hij daarmee zeggen dat de Nederlandse maatschappij steeds antroposofischer wordt? “Nee, ik heb niet de behoefte te zeggen: wat jullie doen is antroposofie. Dan plak je er een etiket op en maak je het dood, gaan mensen zich onvrij voelen. Ik zeg liever dat ze steeds meer bezig zijn met dingen waar de antroposofie ook al mee bezig was, zoals duurzaamheid.”

Dunselman verwerpt etiketten plakken ook omdat antroposofie inclusief wil zijn en niet exclusief. “Wij zijn insluitend en niet uitsluitend, verwerpen mensen niet omdat ze niet bij ons clubje horen. Wij willen juist naar buiten treden en zoveel mogelijk met anderen samenwerken. Want de wereld is de tempel. Antroposofie kan een hulpmiddel zijn om de wereld, de tempel, menswaardiger te maken.”

Openbaarheid
Door die gerichtheid op de wereld valt antroposofie moeilijk te plaatsen binnen de esoterische traditie, vindt Dunselman. “Rudolf Steiner (1861-1925, red.), aan wie ze haar bestaan dankt, was aan de ene kant een wetenschapper, hij is gepromoveerd. Hij had een grote kennis van de positivistische natuurwetenschappelijke traditie, die hij ook sterk waardeerde. Alleen wilde hij de wetenschappelijke houding niet louter op de zintuiglijke wereld toepassen maar ook op de niet-zintuiglijke wereld, de wereld van de geest. Wat leeft er in de binnenkant der dingen? (...)”
(Het volledige artikel bevat 1986 woorden.)’
Het is best leuk om al die andere voormannen en -vrouwen ernaast te zetten, die Bres benaderd heeft. Het wordt hier dan alleen een beetje veel. Maar ik kan u natuurlijk ook lekker maken, zoals Bres zelf al doet, maar dan alleen met een nog korter stukje. Zoals ik gisteren al deed in ‘Kruisbestuivingen’, bij de weblog van Ridzerd van Dijk. Zo tekent Ronald Hermsen uit de mond van Els Rijneker op: ‘Eigen aan de theosofie is het zoeken’, in zijn artikel getiteld ‘Er is geen godsdienst hoger dan waarheid’:
‘De Theosofische Vereniging in Nederland bestaat ruim honderd jaar. Dan kun je spreken van een traditie. Hoe levendig is deze nog? En moet zij aansluiting zoeken bij moderne trends of wachten tot de laatste theosoof het licht uitdoet? Of is er misschien een gulden middenweg?’
Hoofdredacteur John van Schaik zelf sprak met Joost Ritman & Lex van den Brul (kernuitspraak: ‘Zolang men werkt vanuit de bron doet de uiterlijke vorm er minder toe’) in zijn artikel over het Lectorium Rosicrucianum, ‘Geroepen door het Wereldhart’:
‘“De mens zal zich steeds meer bewust worden van de zielenwereld”, aldus Joost Ritman en Lex van den Brul. “De hedendaagse collectieve veranderingen vragen om begeleiding. Daarom zijn wij – en de andere moderne esoterische scholen – zo belangrijk. Wij voorzien dat we in deze eeuw van doorbraak meer dan ooit nodig zijn.”’
Op haar beurt sprak Marleen Schefferlie met de bekende oud-minister van Financiën en soefi Johan Witteveen. ‘Inayat Khan wilde Oost en West in harmonie brengen’ zegt hij in ‘Een mand met bloemen’:
‘De Soefi Beweging zal zeker niet met hem sterven. De stem van dr. H.J. Witteveen (1921), algemeen vertegenwoordiger van de Soefi Beweging Nederland, is zacht maar trefzeker. Er zijn genoeg bekwame leden die zijn taak kunnen overnemen. Hij is zich bewust van zijn grote voortrekkersrol, internationaal en binnen de Nederlandse vereniging, maar ziet zijn eerbiedwaardige leeftijd daarin niet als een zorg.’
En dan hebben we nog die andere Rozenkruisers. Klaas-Jan Bakker schrijft over ‘De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. als moderne esoterische stroming. De mensheid is zowel verontrust als ontredderd’:
‘De Rozekruisers Orde A.M.O.R.C. roept de wereld op tot meer humanisme en spiritualiteit. Zij hebben een toekomstgerichte boodschap om te komen tot een samenleving waarin menselijke relaties op liefde, vriendschap en broederlijkheid berusten, de natuur als de mooiste tempel wordt beschouwd en de dieren broeders op onze weg zijn.’
Prachtig allemaal, natuurlijk. Niks op tegen. Er staat trouwens nog veel meer in deze Bres. In de winkel te koop. – En als we het dan toch over publiciteit en aanverwante gebieden hebben, dan mag een bezoekje aan de volledig vernieuwde website van De Nieuwe Boekerij in Zeist niet ontbreken. Tsjonge, wat is die mooi geworden! Een feest om rond te kijken! Dat is nog eens publiciteit verzorgen; de Antroposofische Vereniging zou daar een puntje aan kunnen zuigen. Misschien doen ze dat ook wel, ze zitten daar in Zeist immers dicht in de buurt.

Oja, en die titel ‘Larderen’ dan, hoor ik u al vragen. Helemaal voor de hand liggend is die niet. ‘Doorspekken’ geeft Van Dale als betekenis aan. Publiciteit moet wel lekker zijn, anders werkt het niet zo best.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)