Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 28 oktober 2010

Toilet


Hier moet natuurlijk wel even een uitleg bij. Van de oever van de Seine ga je vóór een van de bruggen de trap omhoog, en je kijkt dan op deze manier recht tegen een van de zijvleugels van het Louvre aan.

Een wonderlijk bericht vandaag bij RTV De Bilt. Dit is
‘samen met Roulette FM de publieke omroep voor gemeente De Bilt. RTV De Bilt is te ontvangen op kanaal 45 in gemeente De Bilt en richt zich met haar nieuwsvoorziening primair op gemeente De Bilt en secundair op gemeente Zeist, gemeente Baarn en gemeente Soest.’
Men schrijft namelijk over ‘SP: Ieder kind heeft recht op een toilet’:
‘De SP is verbolgen over het over de rug van een kind uitvechten van een invalidentoiletgeschil op de Rudolf Steinerschool in De Bilt. De achtjarige meervoudig gehandicapte Kaya zit daar sinds de herfstvakantie bij zijn zussen op school. Kaya heeft alleen een invalidentoilet nodig en dat is er niet op de school.

De gemeente is volgens de SP verantwoordelijk dat het toilet er komt. Maar de gemeente vindt dat de school het toilet moet aanpassen, en doet niets. Zij laat het aan de ouders om de school te bewegen tot het doen van deze investering. Nu komt de moeder Kaya elke middagpauze halen zodat hij thuis naar de wc kan, een volgens de partij onwenselijke situatie. De partij gaat daarom vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Herman Mittendorff.’
Wat een merkwaardig nieuws! Daar zou je graag wat meer over vernemen. Op zijn minst het standpunt van de school. Maar op de website staat niks, ook niet bij ‘Nieuws’. RTV Utrecht heeft het al overgenomen (kwam er zelfs al een uur eerder mee) en schreef ‘SP wil invalidentoilet in Biltse school’:
‘De SP in De Bilt maakt zich sterk voor een invalide scholier. De 8-jarige Kaya zit op de Vrije School waar geen aangepaste toiletten zijn en dat levert grote problemen op. Zijn moeder moet nu iedere dag tussen de middag haar zoon ophalen om thuis zijn behoefte te kunnen doen.

De gemeente en de Vrije School ruziën over wie het toilet moet betalen. De SP vindt dat onacceptabel en wil nu opheldering van het college.’
Zo komen de verhalen wel in de wereld. Zoiets moet je onmiddellijk aanpakken. Je moet het eigenlijk zelfs niet eens laten ontstaan. – Dan nieuws van de website van de Lievegoed Zorggroep, waarover AntroVista vandaag ook al berichtte. De Lievegoed Zorggroep was op 12 oktober ook al positief in het nieuws, toen met ‘Alcohol’. Nu gaat het over ‘Samen met Edith Maryon College zorgen voor geschoolde medewerkers’:
‘Het Edith Maryon College is een deskundig opleidingsinstituut voor opleidingen in zorg en begeleiding voor mensen met een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek. We werken allebei vanuit een antroposofische achtergrond en richten ons daarmee op het ontwikkelingsperspectief van cliënten en van medewerkers.

Hilde Hooijman, directeur gehandicaptenzorg bij Lievegoed Zorggroep, verheugt zich op de nieuwe verbintenis. “Ik vind het belangrijk dat we onze medewerkers hoogwaardige opleidingen, bij- en nascholing kunnen bieden in de reguliere, maar zeker ook in de antroposofische zorg.”

De twee organisaties zijn geen onbekenden van elkaar, eerder al volgden medewerkers van Lievegoed Zorggroep opleidingen bij het Edith Maryon College. Bernard Heldt, directeur van het Edith Maryon College, is blij dat hij Lievegoed Zorggroep mag ondersteunen in haar zorgvisie, cultuur en doelstellingen door een kwalitatief goed opleidingsaanbod. “Dit geeft een geweldige impuls aan onze inspanningen op dit gebied. We zijn dan ook bijzonder trots op deze samenwerking.”’
Als je dit leest, ga je je onwillekeurig afvragen waarom dit eerder nog niet zo was. Wat is er veranderd, dat het nu wel gebeurt? Zijn er andere instellingen waar het Edith Maryon College opleidingen zou kunnen verzorgen, maar het (nog) niet doet? Vragen te over! Dan heb ik ook nog dit bericht uit De Gelderlander, ‘Uitbreiding Bronlaak met mob-terrein in 2013’:
‘Woon- en werkgemeenschap Bronlaak in Oploo start in 2013 met de ontwikkeling van het voormalige mobilisatiecomplex aan de Tweede Stichting, tegenover Bronlaak. Momenteel bekijkt Bronlaak-Heimdal, dat sinds 1 januari 2008 deel uitmaakt van Zonnehuizen (een landelijke zorginstelling op antroposofische basis) hoe binnen de bestaande plannen op het oude militaire terrein, meer diensten aan meer zorgbehoevenden kunnen worden aangeboden. Dat zegt hoofd huisvesting en vastgoed Max Philippens. “Wat de bebouwing betreft verandert er niets. Maar bredere invulling is nodig om de exploitatie rond te kunnen krijgen. Denk aan het aanbieden van onderwijs aan jeugdigen binnen Zonnehuizen. Er is geen discussie dat de plannen doorgaan. Die gaan door.”

Op het voormalig mob-complex komt onder meer een zorghotel, een amfitheater en op de achttien munitiebunkers, die onder een dikke laag aarde verdwijnen, moet zich een heidelandschap ontwikkelen. De totale kosten overstijgen de 20 miljoen euro. In 2011 moeten de definitieve plannen er liggen, 2012 wordt gebruikt voor het regelen van de vergunningen, in 2013 moet de schop de grond in.’
Ter verduidelijking: ‘de Tweede Stichting, tegenover Bronlaak’ is de naam van een laan. Evenwijdig hieraan loopt de ‘Eerste Stichting’. Op de website ‘Ontwikkeling militaire terreinen’ hadden we eerder, op 27 mei, kunnen lezen over ‘Voormalig militaire terreinen Schaijk, Baarle-Nassau en Rips-Oploo met woningen (ook Valkenswaard) in de verkoop’:
‘In Noord-Brabant staat iets bijzonders te gebeuren. Drie voormalige militaire terreinen en zeven voormalige dienstwoningen gaan begin juni in de openbare verkoop. Voor de terreinen Schaijk, Baarle-Nassau en Rips-Oploo worden particuliere natuurbeheerders gezocht. Bij deze terreinen worden ook de voormalige dienstwoningen verkocht. In Valkenswaard gaat alleen de dienstwoning in de verkoop.

De terreinen in vogelvlucht
Schaijk (gemeente Landerd), circa 18 ha. Onderdeel van natuurgebied De Maashorst en schakel tussen twee grote natuurgebieden.
Rips-Oploo (gemeente Sint Anthonis), circa 18 ha. Onderdeel van Landgoed De Groote Slink / De Bunthorst.
Baarle-Nassau (gemeente Baarle-Nassau), circa 19 ha. Het terrein ligt nabij de grens met België en sluit aan bij particuliere bossen waaronder landgoed Berkenheide.’
We kunnen op deze website zelfs naar ‘Mobilisatiecomplex Rips-Oploo’ en lezen daar onder meer:
‘Het MOB-complex Rips-Oploo ligt in het buitengebied tussen De Rips en Oploo, nabij de kern Westerbeek. Het terrein ligt in een landschappelijk waardevol coulisselandschap. Het maakt deel uit van een cultuurhistorisch waardevolle landgoedontwikkeling annex jonge veen ontginning, die behoort tot het beschermd dorpsgezicht de Groote Slink/ De Bunthorst.

Inrichting
Het MOB-complex Rips-Oploo wordt teruggegeven aan de natuur. Een waterkelder blijft behouden en ingericht voor vleermuizen. Verder worden er geen extra inrichtingsmaatregelen getroffen.

Sloop
Oktober 2008 startte de sloop van de gebouwen, asfalt en overige elementen. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Verhoeven Infra Techniek BV uit Zaltbommel. De aannemer leverde half december 2009 op. De provincie neemt op basis van de overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied van 25-06-07 de volledige sloopkosten voor haar rekening.

Dienstwoningen
Bij het MOB-complex Rips Oploo horen twee dienstwoningen. De woningen blijven staan. De voormalige bewakers zijn verhuisd. De woningen worden openbaar verkocht.

Zie ook
Mooie plaatjes! Het loont de moeite om er even een kijkje te nemen.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)