Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 21 oktober 2010

Maanknoop

Kent u hem nog, Fred Tak? Het is maar tien jaar geleden. Toen verscheen van hem ‘Van herfst tot zomer – met de jaarfeesten door het schooljaar’. Bol.com heeft dit boek nog steeds, voor € 14,90 (hij staat ook gewoon op Google Books). Maar u kunt hem goedkoper krijgen, zoals Fred Tak zelf zondag schreef op zijn weblog in ‘Van herfst tot zomer’:
‘Binnenkort zal mijn boek over de geestelijke achtergrond van de jaarfeesten Van herfst tot zomer (verschenen in mei 2000 bij uitgeverij Christofoor) niet meer via de boekhandel te krijgen zijn. Maar nog wel via mij!

Het boek betreft 24 achtergrondartikelen over de diepere beleving van feesten die wij vaak alleen nog maar vanuit onze jeugd kennen. Sint Maarten, Advent, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Carnaval, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Sint Jansfeest etc. Geschikt voor iedereen die zich innerlijk opnieuw op het vieren van een jaarfeest (bijvoorbeeld samen met zijn kinderen) wil voorbereiden.

Volgens de officiële NBD/Biblio recensie:
“Jaarfeesten vormen vaste punten in het jaar. De schrijver legt het verband tussen deze feesten en de natuur, maar vertelt gelijk dat natuurbeleving alleen niet meer voldoende is om in deze tijd een jaarfeest zinvol te beleven en vieren. Door verder te zoeken naar de zin van de feesten, worden nieuwe motieven zichtbaar. Hij vertelt over elk jaarfeest, niet over de attributen en uiterlijkheden, maar tracht ze uit te diepen, steeds in relatie met deze tijd. Zo kan het vieren van de jaarfeesten weer een nieuwe impuls geven om bewust met het jaar om te gaan. Oorspronkelijk waren de hoofdstukken artikelen in de schoolkrant van de Vrije School Apeldoorn. Op de vrije scholen worden de jaarfeesten uitgebreid gevierd. De lezers waren dus bekend met de feesten. Toch is dat niet storend, maar het maakt de verhalen directer en diepgaander dan alleen de historie van een feest. Deze uitgave is een verrijking van de boeken over jaarfeesten. Fred Tak studeerde natuurkunde en geeft les op een scholengemeenschap.”
(Biblion recensie, J. Tietema-van der Sommen)

Bestellen voor € 12,50 + portokosten, kan via abaran78@hotmail. Binnen een week krijgt u het toegestuurd.
Verder kunt u mij voor een avondvullende lezing over de geestelijke achtergrond van de jaarfeesten reserveren via hetzelfde mailadres. Bijvoorbeeld als gemeenschappelijke voorbereiding op een jaarfeest op een basisschool (Openbaar, Christelijk of Vrije School). De lezing zal (in overleg) aangepast worden aan de omstandigheden.’
Het is een mooie weblog die Fred Tak bijhoudt. Zo schreef hij een week eerder over ‘De maanknoop’:
‘Je hebt bepaalde momenten in je leven dat van alles lijkt samen te komen. Alsof je op een kruispunt van vele wegen staat en je niet precies weet welke kant op te gaan. Te meer omdat zo veel mogelijkheden zich aandienen. Je komt in nieuwe omstandigheden terecht, ontmoet nieuwe mensen, je verliest anderen wat meer uit het oog, stopt met bepaalde activiteiten, begint weer andere etc. Kortom, je kunt meer dan ooit keuzes maken.

Om inzicht te krijgen in wat zich op die momenten in jouw leven afspeelt, kun je je verdiepen in de verschillende levensfasen van de mens. Die blijken namelijk gestructureerd in de levensloop vast te liggen.

In je jeugd is dat nog het meest herkenbaar. Met 0 jaar is er je fysieke geboorte, omstreeks je 6e / 7e jaar komt het vermogen vrij om je, enigszins los van je ouders, te ontwikkelen in een oriëntatie op de wereld (je leert lezen, schrijven, rekenen, je bent kortom schoolrijp), rond je 14e jaar komen je denken en gevoelsleven opeens veel meer vrij (wat zich uit als puberteit), en rond je 21e ben je volwassen genoeg om zelfstandig de wereld in te trekken (je ik treedt als het ware naar buiten). Maar de ontwikkelingen gaan daarna door, steeds herkenbaar in een cyclus van 7 jaar. Over deze 7 jaren cycli bestaat veel (antroposofische) lectuur. Zie bijvoorbeeld het goed leesbare “De levensloop van de mens” van Bernard Lievegoed.

Maar, er zijn ook andere cycli, bijvoorbeeld die van de maanknoop. Je komt dan terecht is de (esoterische) astrologie. De maanknoop is een bepaalde kosmische constellatie ten tijde van je geboorte: een verhouding van zon, maan en aarde. De maanknoop hangt samen met je persoonlijke levensloop, ook wel karma genoemd.

Je komt tegen wat je kennelijk moet tegenkomen, of je dat nu het leuk vindt of niet. Bepaalde omstandigheden kunnen zelfs heel vervelend zijn. Je kunt daar lering uit trekken; motieven kunnen zichtbaar worden, waardoor je in het vervolg wellicht anders met de omstandigheden om gaat of er een andere houding bij aanneemt. Het zou je wijzer en rijper kunnen maken.

Het is interessant wanneer je weet dat de kosmische constellatie die jouw maanknoop vormt verschillende keren terugkeert in je leven. Deze tijdstippen liggen voor iedereen vast. De eerste maanknoop na je geboorte valt namelijk wanneer je 18 jaar en 7 maanden bent, de tweede evenzoveel jaren later, dus op een leeftijd van 37 jaar en 2 maanden, de derde op 55 jaar en 9 maanden, de vierde op 74 jaar en 4 maanden etc. Deze momenten zijn een soort van ankerpunten in je leven. Wanneer je er oog voor hebt, kun je je juist in die periodes van persoonlijke motieven bewust worden.

Meestal heerst er tijdens een maanknoop een verhoogde activiteit op allerlei gebied. Je bent met van alles en nog wat bezig, je komt van alles tegen. Vaak zorgt dit voor een bepaalde chaos, juist omdat er zoveel tegelijk op je afkomt. Soms sluit je een oude periode af en begin je een nieuwe. Dit kan te maken hebben met relaties, je werkkring, je omgeving, een ontmoeting met iemand die jou tot in je diepst van je ziel raakt. Vaak komt er gedurende een maanknoop “iets” vrij, waardoor je bijvoorbeeld opeens gaat schilderen of muziek maken. Soms voel je je verlost, soms ook neem je juist in die periode nieuwe verantwoordelijke taken op je. Hectisch is zo'n periode bijna altijd.

In het beste geval ontdek je iets als een samenhang tussen al die ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen die jouw leven zo bepalen en bepaald hebben. Dat niets er zomaar vanzelf is, dat elke gebeurtenis, hoe vervelend ook, een betekenis heeft of heeft gehad. Iets als een leidraad wordt wellicht zichtbaar, een leidraad die strikt persoonlijk is en niet op anderen toepasbaar. Die anderen zijn jouw klankbord, jouw spiegel. Aan hen kun je jezelf ontdekken.

Des te intensiever die sociale contacten, zowel positief als negatief, des te meer ontdek je wat in jou verborgen zit, wat je uitdraagt, wat je vanuit je diepste wezen wilt. Aan de ander leer je jezelf kennen. Aan jezelf herken je de ander. Juist in de periode van een maanknoop staan je (spirituele) antennes wagenwijd open. Of je er iets mee wilt of doet, hangt van jou als ontvanger af. Niets moet, alles kan.

Literatuur:
– Bernard Lievegoed – De levensloop van de mens
– Dieter Lauenstein – Wetmatigheden in biografieën
– E. Mulder – Zon, maan en sterren’
Over Fred Tak zelf kom je niet zo veel te weten. Maar dan is er nog de website van Uitgeverij Christofoor. Daar leren we dat hij in 1955 is geboren:
‘Opgegroeid in een tuindersgezin in West-Friesland. Middelbare school in Alkmaar, studie natuurkunde aan de universiteit van Amsterdam. Als vervangende dienst bij de Boekmanstichting in Amsterdam gewerkt. Schreef daar vele artikelen over o.a. wetenschapsfilosofie.

Was jarenlang leraar natuurkunde in het voortgezet onderwijs. Verder actief geweest als jeugdschaaktrainer, atletiektrainer, journaalredacteur van de lokale televisie, als medewerker van een onderzoeksburo, bij de belastingdienst en bij een uitgeverij. Is momenteel docent op een HBO instelling. Schrijft gedichten en onderhoudt een eigen weblog.’
Dat doet hij dus al een hele tijd, ongemerkt bijna, sinds januari 2008. Iemand anders die nu ook een weblog bijhoudt, maar dan sinds kort, is Tom van Gelder. AntroVista meldde dit het eerst, eergisteren voegde zich hier de Antroposofische Vereniging bij, met ‘Website over fenomenologie en meer...’:
‘De website van Tom van Gelder, die circa 20 jaar lesgaf op de biologisch-dynamische land- en tuinbouw opleiding Warmonderhof, is een site over waarnemen, fenomenologie, driegeleding van de mens en van zoogdieren en embryologie. Veel van de informatie is lesstof die in wisselwerking met de studenten is gemaakt.

De basis van de site bestaat uit de onderdelen Waarnemen en Fenomenologie. In beide onderdelen wordt ingegaan op de techniek en de methode. Er zijn ook oefeningen opgenomen. Daarnaast staat er op de site informatie over de twaalf zintuigen (inclusief oefeningen om de zintuigen te ontdekken), over de nevenoefeningen van Steiner, en verder kan men lezen over dierkunde, menskunde en embryologie. Aldus [moet natuurlijk zijn: Volgens, MG] Van Gelder gaat het meer om het verstaan van de taal van de vormen van levende organismen dan om het wetenschappelijk verklaren van die vormen. Dit alles om bewustzijn te wekken voor de “bovenzintuiglijke” kwaliteit van het Leven, van de mens. Uitgangspunt is het antroposofisch mensbeeld. De website is nog in ontwikkeling, dus niet alle onderdelen zijn klaar. Zie: www.dynamisch.nu/feno/1introductie.html
In het Jaarverslag 2009 van de Antroposofische Vereniging stond op bladzijde 19 over het ‘Hogeschooloverleg’ nog te lezen:
‘De samenstelling van het overleg veranderde doordat Joukje Pothoven van de Medische sectie terugtrad en Koop Daniels de coördinatierol overnam. De open plaats in de Landbouwsectie door het vertrek van Tom van Gelder om gezondheidsredenen, werd in 2009 ingenomen door Derk Klein Bramel.’
Wat ik me nu afvraag, is waarom zoiets als deze weblog van Tom van Gelder niet al op de webpagina van de Landbouwsectie verschenen is, toen hij daar nog coördinator was. Nu staat er nog steeds zo goed als niks, en dat zeker al anderhalf jaar (zie ook Landbouwsectie’ op 26 april 2009). Moet het dan altijd zo treurig gesteld blijven met die Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap, in ieder geval op de website? De potentie is er ongetwijfeld wel, maar kan die ook tot verschijning komen, en wie houdt dat tegen?
.

1 opmerking:

Eg Sneek zei

Geïnteresseerd naar de echte betekenis van een 'maanknoop' en de daarmee samenhangende zons- en maansverduisteringen, lees dan eens http://www.astroarts.punt.nl/category/view/maanknopen
Fenomenologisch onderzoeksmateriaal op het gebied van 'maanknopen'. Het heeft altijd te maken met een 'existentiële verandering' in iemands levesloop.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)