Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 18 oktober 2010

Niet voor ons


Blije gezichten in Driebergen. Dat neem ik tenminste aan. Lang genoeg heb ik hier moeten berichten over problemen bij Landgoed Kraaybeekerhof. Lees bijvoorbeeld Domicilie’ op 12 augustus of ‘Afgrond’ op 11 mei. Maar dat behoort nu tot het verleden. Gisteren werd er een persbericht verspreid door Stichting Grondbeheer met de veelzeggende titel ‘Landgoed Kraaybeekerhof gered van ondergang’ en de volgende inhoud:
‘Vandaag werd bekend dat het noodlijdende Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen haar landelijk gewaardeerde activiteiten kan voortzetten. Stichting BD Grondbeheer wordt de nieuwe eigenaar van de grond, De ideële onroerend-goed-stichting Non-Nobis neemt de gebouwen van het landgoed over. Door deze samenwerking kan Landgoed Kraaybeekerhof zich weer vol inzetten voor de vele activiteiten van de academie, het biologisch-dynamische tuinbouwbedrijf en het restaurant. Kraaybeekerhof is o.a. vanwege haar land- en tuinbouwcursussen een belangrijk centrum voor de biologisch-dynamische landbouw en de daarmee verbonden levenswijze.

Landgoed Kraaybeekerhof kampt al een tijd met financiële problemen. Stichting BD Grondbeheer en Non Nobis willen met de gezamenlijke actie bewerkstelligen dat Landgoed Kraaybeekerhof haar belangrijke functie voor de BD-landbouw kan behouden. Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter van de RvT van Stichting Grondbeheer: “Het landgoed heeft een verbindende functie in zowel de directe omgeving, als voor mensen én organisaties uit het hele land.”

Jaap van der Haar, voorzitter van Non Nobis: “op Kraaybeekerhof werden en worden duizenden mensen geïnspireerd tot een bewuste en duurzame omgang met mens en natuur. Zo’n plek moet volgens ons behouden blijven.”

Voor de aankoop van de gronden van Kraaybeekerhof is Stichting Grondbeheer een lening aangegaan. De lening wordt binnen enkele jaren zoveel mogelijk afgelost met schenkgeld van particulieren, bedrijven en fondsen. Geïnteresseerden en vrienden van Kraaybeekerhof die een steentje willen bijdragen kunnen contact opnemen met Stichting Grondbeheer (www.bdgrondbeheer.nl).

Stichting BD Grondbeheer stelt biologisch-dynamische landbouwgrond in Nederland veilig voor toekomstige generaties. Dit doet zij door geld te werven, grond te kopen en de grond vervolgens te verpachten aan boeren die werken volgens de Demeter-principes. Zodra een boer stopt wordt de grond niet verkocht aan een “gangbare” boer of een projectontwikkelaar, maar kan een nieuwe boer direct op de kwalitatief hoogwaardige grond aan de slag. Meer informatie: www.bdgrondbeheer.nl.

Non Nobis verleent diensten op het gebied van verwerven, beheren en exploiteren van onroerend goed voor organisaties die op een maatschappelijk verantwoorde wijze een betere wereldsamenleving nastreven. Wanneer deze organisaties de zorg voor hun onroerend goed in de handen van Non Nobis leggen, kunnen zij zich des te beter richten op hun kernactiviteiten.’
Stichting Grondbeheer heb ik hier al een keertje voorgesteld, op 27 mei in ‘Kapitaal’. Op 28 juni meldde de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland ‘Nieuwe website beheerstichting voor biologische landbouwgrond’:
‘De Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw heeft een nieuwe website geopend, te weten: www.bdgrondbeheer.nl. De Stichting beheert biologisch-dynamische landbouwgrond om de continuïteit van de bd-landbouw te waarborgen. De Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw koopt biologisch-dynamische grond op en houdt deze uit de vrije markt. Boeren kunnen de grond pachten voor een lage prijs. Dit heeft grote voordelen. De boer krijgt geen torenhoge schulden. Als de boer met pensioen gaat of om andere redenen stopt, blijft de grond behouden. Op deze manier waarborgt de stichting dat Nederland altijd biologisch-dynamische landbouwgrond zal hebben. Als BD-boeren geen opvolger vinden, gaat hun grond en het bijzondere voedsel dat zij produceren verloren. Het kost jaren en jaren om de unieke kwaliteit van biologisch-dynamische grond op te bouwen. Daarom is continuïteit erg belangrijk. Stichting Grondbeheer zorgt hiervoor.’
Intussen snappen we ook waarom dat daar zomaar vermeld werd: Max Rutgers van Rozenburg is behalve voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Grondbeheer ook penningmeester van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Dan is het niet moeilijk om toegang te krijgen tot de berichtenpagina’s van antroposofie.nl. Het is best leuk om even een kijkje te nemen op die vernieuwde website, want dat hadden we nog niet gedaan. Daar lezen we meteen op de openingspagina:
‘Biologisch-dynamische landbouw is de meest authentieke vorm van landbouw in Nederland en moet behouden blijven. “Ik vind daar iets terug waarvan ik niet eens wist dat ik het kwijt was. Er groeien wilde bloemen, de koeien hebben er namen, en wat de bewoners eten is ter plekke verbouwd.” Aldus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan.
Stichting Grondbeheer zorgt ervoor dat deze vorm van landbouw en voeding kan blijven bestaan. Wij kopen grond aan voor boeren, die een bedrijf willen starten of hun bedrijf willen uitbreiden. Als één van de boeren die grond pacht met pensioen gaat, zoeken we samen naar een geschikte opvolger. Op die manier wordt de continuïteit van de biologisch-dynamische landbouw gewaarborgd en gaat prachtige landbouwgrond niet verloren. Help ons om de toekomst van deze grondveilig te stellen. 100% van uw schenking gaat naar nieuwe grondaankoop!’
Direct hieronder wordt bericht over ‘Nieuwe grond: Landgoed Kraaybeekerhof’.
‘Stichting Grondbeheer heeft de gronden van Landgoed Kraaybeekerhof aangekocht. Hierdoor kan het landgoed blijven voortbestaan en haar belangrijke activiteiten in de academie, het biologisch-dynamische tuinbouwbedrijf en het restaurant blijven voortzetten. Vanwege het belang van het landgoed voor de biologisch-dynamische stroming is Stichting Grondbeheer een tijdelijke lening aangegaan bij de Triodos Bank. Deze lening willen we met hulp van geïnteresseerden en vrienden van Kraaybeekerhof binnen 5 jaar terugbetalen. Wilt u een bijdrage leveren? Kijk dan bij “Help mee”.’
Die andere in het persbericht genoemde organisatie, ‘Non Nobis’, is hier echter nog nimmer de revue gepasseerd. Dus dat wordt hoog tijd. Die heeft ook een eigen website. Daar lezen we:
‘Non Nobis verleent diensten op het gebied van verwerven, beheren en exploiteren van onroerend goed voor organisaties die op een maatschappelijk verantwoorde wijze een betere wereldsamenleving nastreven. Wanneer deze organisaties de zorg voor hun onroerend goed in de deskundige handen van Non Nobis leggen, kunnen zij zich des te meer richten op hun kernactiviteiten.’
‘Niet voor ons... Dat is wat de oud-Latijnse woorden “Non Nobis” betekenen: “niet voor ons”. Hiermee willen wij uitdrukken dat de vruchten van de onroerende goederen ten dienste staan van de wereld waarin wij leven. De onroerend goed wereld is een echte “businesswereld”. Wij willen ons daarvan onderscheiden. Daarom is Non Nobis een stichting zonder winstoogmerk. Onze meerwaarde ligt in de manier waarop wij met onroerend goed omgaan; wij leveren daarmee een bijdrage aan een meer humane wereldsamenleving. In de markt van onroerend goed zit veel geld vast dat op die manier niet werkzaam kan zijn, b.v. door overwaarde. Wanneer we deze overwaarde als financiële zekerheid gebruiken dan kunnen we nieuwe onroerende goederen kopen en dit aanbieden aan initiatieven die vanuit dit onroerend goed hun maatschappelijk gerichte activiteiten kunnen verwezenlijken.’
Als ik mij niet vergis, is het zelfs een oude spreuk van de Tempelieren: ‘Non Nobis, Domine’. En wie zijn degenen die zich hiervoor willen inzetten? De namen vinden we onder ‘De organisatie’:
‘Non Nobis is een stichting met een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.
De bemensing van deze organen is als volgt:

Raad van Bestuur:
Jaap van der Haar j.vanderhaar@non-nobis.nl

Raad van Toezicht:
Ben de Valk b.devalk@non-nobis.nl voorzitter
Rembert Biemond r.biemond@non-nobis.nl

Raad van Advies:
Henri van het Erve h.vanheterve@non-nobis.nl
Albert Fletterman a.fletterman@non-nobis.nl
Helmut van Renesse h.vanrenesse@non-nobis.nl
Jolanda Verburg j.verburg@non-nobis.nl

Het beheer wordt verzorgd door Frank Schoemaker van Schoemaker Advies & Beheer, f.schoemaker@non-nobis.nl
Het bestuurssecretariaat wordt verzorgd door Nancy Dol van Wandapa Services, n.dol@non-nobis.nl
Onder ‘Projecten’ is ‘Wat doen wij...’ te vinden:
‘De stichting Vastgoed Non Nobis is actief op het gebied van verwerven, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen. Hieronder volgt een greep uit onze lopende projecten:
Kinderopvang
Jeugdhulpverlening
Samenlevingsvormen
Therapeutische kinderzorg
Nazorgvoorziening Verslaafdenzorg
Therapeutische Verslaafdenzorg

‘Onderwijs
Een aantal onderwijsinstellingen die werken vanuit de vrije school pedagogie is samen met Non Nobis op zoek naar een vruchtbare samenwerking.

Jongerenhuisvesting
Non Nobis is in samenwerking met een stichting voor jongerenhuisvesting op zoek naar betaalbare woonruimte.

Oudedagsvoorziening
Met een aantal ouderen die hun leven hebben gewijd aan een ideaal en hiermee onvoldoende pensioen hebben opgebouwd, is Non Nobis op zoek naar mogelijkheden om met het geld dat in hun onroerend goed vastligt hun pensioen aan te vullen.’
Ze zullen wel blij zijn, daar in Driebergen, dat Kraaybeekerhof uiteindelijk onder de hoede is genomen door deze twee antroposofische organisaties. En niet door extern geld gefinancierd wordt. Dat stel ik me tenminste zo voor.
.

1 opmerking:

Loes van Loenen zei

Beste Michiel,

Hartelijk dank voor je enthousiaste reactie op ons persbericht. Ik zou graag een keer contact met je hebben, aangezien je artikels me al vaker zijn opgevallen en Peter Jens me laatst ook over je tipte.

Vriendelijke groet,
Loes van Loenen
l.vanloenen@bdgrondbeheer.nl

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)