Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 31 oktober 2010

Ekonomische krisis

Nu is Harry Mulisch dan toch overleden, gisteren. Een paar dagen geleden werd zijn naderende dood al min of meer aangekondigd. Zeer ernstig ziek was hij. En nu is het verlies natuurlijk groot, zoals iedereen niet nalaat te zeggen. Mulisch werd 83 jaar. Hij was een succesvol auteur. Hij zal de komende maanden uiteraard alleen maar succesvoller worden. Zijn hele leven zat hij bij De Bezige Bij, bijna zestig jaar lang. – Zo kom ik bij het thema van de uitgever. Het is wat goedkoop en heeft niets met het voorgaande te maken. Ik wil het hebben over ‘Perun Boeken’, een van die heel kleine antroposofische uitgevers. Ton Jansen is daar de drijvende kracht achter, en ook de enige kracht, geloof ik. Over hem had ik het op zondag 7 december 2008 in ‘Wereld’, met een speciale vermelding van zijn nieuwe digitale tijdschrift ‘Mens en wereld’. Op 2 mei 2009 kon ik in ‘Geheim’ de afsluiting van de eerste jaargang ervan melden, terwijl ik op 5 maart van dit jaar in ‘Verdienen’ een recensie had door Martje Klok van het boek van Ton Jansen, De kredietcrisis. En wat dies meer zij, dat hieruit is voortgekomen. Van dat internettijdschrift is nu geen spoor meer te vinden op zijn website, of het moet die ene link zijn, die deze volledig onjuiste informatie geeft:
‘Mens en wereld
Tijdschrift voor antroposofie en sociale driegeleding
Met ingang van vrijdag 24 oktober j.l. is Perun Boeken een nieuw initiatief gestart, het digitale tijdschrift mens en wereld. Hierin zal elke week een artikel over een actueel onderwerp verschijnen, belicht vanuit de antroposofie, met speciale aandacht voor de driegeleding van het sociale leven. Indien U interesse in onderwerpen als deze hebt, nodigen wij U van harte uit een kijkje te nemen op de website van Mens en wereld.
Daar klopt dus geen barst van. En waarom niet; dat lees ik in het ‘Jaarverslag 2009’, dat op dezelfde website is te vinden. In de ‘Samenvatting’ van het ‘Jaarverslag Perun Boeken van 1.1.2009 tot en met 31.12.2009’ op bladzijde 1 staat dit:
‘2009 is voor Perun Boeken een heel slecht jaar geweest, in die zin dat de verkoop dit jaar veel en veel lager uitviel dan in voorgaande jaren. Alles bij elkaar was de verkoop dit jaar bijna de helft minder dan normaal, terwijl de omzet ongeveer 40 procent lager lag. Oorzaak van deze enorme daling is naar alle waarschijnlijkheid de financiële en ekonomische krisis, die in het najaar van 2008 heeft toegeslagen. Zoals ook in eerdere jaren al bleek zijn met name de uitgaven van Perun Boeken uitermate gevoelig voor dergelijke conjuncturele schommelingen.

Na jarenlange overwegingen is in 2009 uiteindelijk besloten om de resterende voorraad van het boek «Christuservaringen heden» als ramsj te verkopen, dit vooral om plaats te maken voor opslag van andere uitgaven. De financiële opbrengst van deze actie was evenwel dermate gering, dat in de toekomst overwogen moet worden om slechtlopende uitgaven zelf tegen gereduceerde prijs uit te verkopen.

Gezien het wankele ondernemersklimaat, maar ook uit tijdgebrek, is in 2009 maar 1 nieuwe uitgave verschenen. Dit betrof het boek «De Kredietkrisis» van Ton Jansen, een verzameling van de opstellen die tussen oktober 2008 en april 2009 in het webtijdschrift Mens&Wereld waren verschenen. Verder verscheen in 2009 de dichtbundel «Spreek Michaël» van Theo van Leeuwen, het vervolg op de in 2008 verschenen bundel «Rafaël spreekt». Plannen om het boek over «De kredietkrisis» als luister-CD uit te brengen of om een nieuwe artikelenserie te beginnen, konden – zowel vanwege het financiële risico als vanwege tijdgebrek – niet worden gerealiseerd. Ook op het gebied van publiciteit, distributie, samenwerking, vormgeving of wat dan ook was 2009 voor Perun Boeken een rustig jaar. Op geen van deze gebieden zijn nieuwe initiatieven genomen.

Hoewel de verkoop buitengewoon tegenviel, is de financiële positie van Perun Boeken niet slecht te noemen. Dit komt vooral doordat in 2009 met nieuwe uitgaven pas op de plaats werd gemaakt, zodat de aanwezige middelen niet hoefden te worden aangesproken. Deze blijven dus voor toekomstige uitgaven beschikbaar.

Aangezien het ondernemersklimaat ook in 2010 onverminderd slecht is, bestaan er voor het eerst in de geschiedenis van Perun Boeken dit jaar geen plannen voor nieuwe uitgaven. Als enige uitgaven zal in september 2010 de derde dichtbundel van Theo van Leeuwen verschijnen, getiteld «Ik Gabriël ». De financiële verantwoordelijkheid voor deze uitgave berust evenwel niet bij Perun Boeken, maar bij de auteur. Verder zal met name verder worden gewerkt aan de vertaling van Prokofieffs boek over «De kringloop van het jaar als inwijdingsweg», die in 2008 is begonnen (in samenwerking met vertaler Jelle van der Schuijt).

Vanwege vertraging in de vertaling is de uitgave van dit boek een jaar uitgesteld; naar verwachting zal het nu in september 2011 verschijnen. Daarnaast wordt overwogen de website van Perun Boeken geheel te moderniseren, dit ondanks de relatief hoge kosten die hieraan verbonden zijn. Om uit het dal te komen is een impuls voor de verkoop echter absoluut noodzakelijk.’
Het jaarverslag gaat nog negen pagina’s verder, maar hier is de hoofdzaak wel mee getekend: financiële en ekonomische krisis (in precies deze spelling, jawel). Wie meer details wil weten, cijfermateriaal van boekverkopen bijvoorbeeld, die door Ton Jansen met bewonderenswaardige openheid op zijn website zijn geplaatst, leze rustig daarin verder. Of het moet dit feit op bladzijde 2 zijn, over ‘Webtijdschrift Mens&Wereld’, dat ik graag voor alle duidelijkheid nog even wil toevoegen:
‘De reeks artikelen die vanaf oktober 2008 in het digitale webtijdschrift Mens&Wereld verscheen, is in april 2009 afgerond, waarna deze artikelen onder de titel «De kredietkrisis» als boek werden uitgebracht (zie boven). Het plan om in 2009 met een nieuwe artikelenserie te beginnen kon door tijdgebrek helaas niet worden gerealiseerd. Ook inhoudelijke redenen speelden hierbij een rol.’

2 opmerkingen:

barbara2 zei

danke, du lieferst die infos, die unsere nachrichten weggelassen haben, harry mulisch. habe 2 bücher von ihm gelesen, den wiedergefundenen himmel fand ich am besten. sohn einer jüdin mit einem nazikollaborateur sagten sie bei uns, das muss eine brisante mischung gewesen sein. woran ist er gestorben? und warum bringst du ihn hier? mit anthroposophie hatte er doch nix zu tun oder ?

Michel Gastkemper zei

Liebe Barbara,
Er ist am Krebs gestorben. Ob er auch unmittelbar etwas mit Anthroposophie zu tun hatte, weiss ich nicht. Vielleicht weiss ein Besucher hier mehr? Aber mittelbar, das würde mich nicht erstaunen. Seine Themen: Mythos, Krieg, Phantasie, sind ‘Anthroposophiefähig’... Und er hat wahrscheinlich auch Steiner gelesen; kann mich nicht vorstellen dass er ihm nicht kannte.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)