Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 5 februari 2009

Verschijnselen

‘Verschijnselen’ heet deze bijdrage van vandaag, naar het werkwoord dat vertaler Wiebe Budingh vond om te gebruiken in de boeken over Harry Potter. Maar het had net zo goed ook ‘verdwijnselen’ kunnen heten (eveneens naar Harry Potter).

Eerst het verschijnselen. Afgelopen maandag 2 februari schreef ik in Aristoteles’ over Jac Hielema. Aan het slot sprak ik mijn verbazing erover uit dat, na twee intensieve weken van schrijven en publiceren, sinds 15 januari geen nieuwe bijdragen meer op zijn website waren verschenen. Ik had dit bericht nog niet op mijn weblog geplaatst, of plotsklaps waren er drie bijdragen bijgekomen. Maar merkwaardig genoeg waren die op 19 en 23 januari en 2 februari gedateerd... (inmiddels is daar alweer ‘26 januari’ bijgekomen; een zonderlinge chronologie).

Een verklaring voor deze haperingen ligt misschien in het feit dat Jac Hielema sinds kort ijverig bezig is voor de website van AntroVista. Daar verschijnt het ene na het andere bericht van zijn hand. Klik hiervoor op ‘Nieuws’ in de linkerhoek, dan krijgt u alles keurig op een rij: 4 februari, 2 februari, 31 januari, 28 januari en 27 januari. Dat belooft nog wat!

Bij het verschijnselen hoort nog een ander bericht, van wat oudere datum waarschijnlijk, op de website van webwinkel ABC Antroposofie, onder Actueel (deze link doet het niet; klik in het linkermenu op de homepage op Actueel, en vervolgens naar beneden scrollen):

‘Onder de naam ABC Magazine zijn we gestart met het maken en verspreiden van een digitaal tijdschriftje waarin we u informatie bieden over boeken, schrijvers en inhoudelijke thema’s. In ABC Magazine memoreren we ook het verschijnen van nieuwe boeken, aanbiedingen, kortingsacties en wat al niet meer. Het eerste nummer verscheen op 6 januari en stond in het teken van natuurwezens.’

Elders staat ook nog:

‘ABC Magazine wordt verspreid als PDF-bijlage bij onze Nieuwsbrief en zal als de tijd het ons toelaat twee maal per maand verschijnen.’

Helemaal onderaan Actueel is een bericht te vinden van 3 april 2007, ‘Achter de schermen bij ABC Antroposofie’. Hier wordt door John Hogervorst het nodige verteld over de wordingsgeschiedenis van dit initiatief. Zoals dit:

‘ABC Antroposofie is een geregistreerd handelsmerk van Nearchus C.V. en begon in 2001, met de uitgave van het tijdschriftje ABC Antroposofie. Velen van u zullen het nog wel kennen en weten waarschijnlijk ook dat het tijdschrift in september 2006 is “overgegaan” in het tijdschrift AntroVista.

Vanaf de start van het tijdschrift begon ook de activiteit die later tot onze webwinkel heeft geleid. Onder de vlag “ABC Boekenservice” boden we de lezers van het tijdschriftje aan de boeken die besproken werden aan te schaffen.’

Over Nearchus zelf valt er te lezen:

‘Het uitgeven van boeken was in 1989 de aanleiding voor het oprichten van Nearchus C.V. Beter gezegd: Nearchus C.V. werd opgericht om in het bijzonder boeken over sociale driegeleding uit te geven. De allereerste uitgave (Vrijheid van onderwijs & sociale driegeleding, later herdrukt) in 1989 was dan ook de “klaroenstoot” waarmee Nearchus C.V. zijn bestaan kenbaar maakte.

In de jaren daarna volgde meer uitgaven over en rondom de sociale driegeleding (zoals: Wat is sociale driegeleding? van Peter Schilinski; Op weg naar een gezonde economie, van Rudolf Steiner e.a.; Vrije School en sociale driegeleding van Dieter Brüll en meer).

Met het voortschrijden van de jaren werd echter ook duidelijk dat het thema sociale driegeleding te weinig belangstelling genoot om Nearchus C.V. verder te ontwikkelen. Geleidelijk aan verbreedde zich daarom het inhoudelijk gebied dat in onze uitgaven wordt bestreken.

Tegenwoordig is Nearchus C.V. een “all round” antroposofische uitgeverij, met auteurs als Lex Bos, Loek Dullaart, Frans Lutters, Harrie Salman, Albert Soesman en Monique Wortelboer. Veel belangstelling is er ook voor onze reeks ABC Wegwijzers, waarvan verschillende deeltjes al herdrukt moesten worden.’

Maar Nearchus is meer. Dat wordt als volgt uitgelegd:

‘Nearchus C.V. kent drie hoofdactiviteiten:

– de boekenwebwinkel onder de naam ABC Antroposofie
– het uitgeven van tijdschriften (zelfstandig of in opdracht van derden)
– het uitgaven van boeken en brochures onder de naam Nearchus C.V. (...)

De tijdschriften die wij uitgeven zijn:

– Antroposana – Tijdschrift voor ziekte en gezondheid vanuit de antroposofie (dat we maken in opdracht van patiëntenvereniging Antroposana)
– AntroVista (wordt in de toekomst uitgegeven onder auspiciën van de Stichting AntroVista)
– Driegonaal – Tijdschrift voor Antroposofie & Sociale Driegeleding (een eigen uitgave)
– Daarnaast verrichten we ook hand- en spandiensten voor de uitgave van de serie Gezichtspunten, de brochurereeks van het Centrum Sociale Gezondheidszorg over medische onderwerpen.’

Het tijdschrift AntroVista, hoe zit het daar eigenlijk mee? Ik ben het al een tijd niet tegengekomen. En hiermee kom ik op het verdwijnselen. En ja, dat bewuste tijdschrift, nog enthousiast gevierd op 22 maart 2008 bij het zevenjarig bestaan van zowel website als tijdschrift, blijkt inderdaad verdwenen. Niet helemaal ongemerkt – ik had het alleen niet opgemerkt, omdat het bericht erover verscheen precies op de dag dat ik mijn laatste bijdrage in het afgelopen jaar maakte. Het is namelijk op AntroVista zelf terug te vinden onder Nieuws. Op 18 december 2008 schreef Wilfried daar dit, met als titel ‘Lectori Salutem’:

‘Met AntroVista proberen we de antroposofie zichtbaar en toegankelijk te maken, en antroposofische initiatieven een steuntje in de rug te geven.

Dat doen we sinds 2001, met deze website, maar ook via een gratis tijdschrift dat in een oplage van 16000 stuks werd verspreid via scholen, bibliotheken, artsen en BD-winkels.

Vanuit zijn diepe betrokkenheid met de antroposofie heeft John Hogervorst al die jaren de uitgave en verspreiding van het tijdschrift met liefde en deskundigheid verzorgd.

Jammer genoeg ontbreekt het ons aan menskracht en financiële middelen om de uitgave voort te zetten. Het novembernummer was daarom ook het laatste. (Abonnees en adverteerders die iets tegoed hebben, worden volledig gecompenseerd.)

Vanzelfsprekend gaan we gewoon verder met de website en hopen u daarmee tot in lengte van dagen van dienst te zijn.

Beste John, goede en bescheiden man, AntroVista en heel antroposofisch Nederland zijn jou zeer veel dank verschuldigd!’

Er kwamen verschillende commentaren op, de eerste van Jac Hielema. Hij vond het bericht nogal onduidelijk:

‘Het nieuws is geloof ik dat AntroVista niet meer in papiervorm zal verschijnen, omdat het John Hogervorst aan menskracht en financiële middelen ontbreekt.’

Volgens Wilfried Nauta was AntroVista echter zo armlastig dat deze zich ook geen dure redacteur voor de nieuwsrubriek kon veroorloven.

Ik begrijp uit dit alles dat dit alleen voor het tijdschrift AntroVista geldt, en niet voor de samenwerking tussen Wilfried Nauta en John Hogervorst voor de website AntroVista, waar Hogervorst nog altijd vermeld staat bij de redactie, met Nauta als webmaster. En dat John Hogervorst, na ruim twee jaar redacteurschap bij het tijdschrift AntroVista, nu weer terug is op zijn eigen honk, dat nu niet meer het tijdschiftje ABC Antroposofie heet, maar ABC Magazine.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)