Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 22 februari 2009

Winteracademie

Precies midden op de foto is nog net het Potlood van P. Blom te zien, dat samen met de de Blaak overspannende kubuswoningen (1978-1984) is ontstaan. Dit is een woontoren die het verlies aan woningen moest compenseren (er werden slechts 38 van de 74 geplande kubuswoningen gerealiseerd).

We zijn de laatste week van februari ingegaan. We kunnen nog net aan een ‘winteracademie’ meedoen. Zo meldt de website van de NVAA (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen):

‘Geneeskundestudent en geïnteresseerd? Op 7 en 21 maart organiseert de NVAA in samenwerking met Granulla een “winteracademie”. Meer weten, klik hier.’

In het foldertje staat:

‘De NVAA (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen) organiseert, samen met Granulla en het Louis Bolk Instituut, twee introductiedagen antroposofische geneeskunde voor medisch studenten en jonge artsen. Deze, qua inhoud met elkaar samenhangende dagen vormen een kennismaking met de antroposofische geneeskunde en worden gehouden in het Louis Bolk Instituut in Driebergen.

Introductie in antroposofische geneeskunde
Op de universiteit wordt een gedegen vakopleiding gedoceerd, waar echter de complementaire vormen van geneeskunde vaak niet binnen vallen. Daarom wil de winteracademie geneeskunde studenten en jonge artsen de gelegenheid bieden (nader) kennis te maken met de antroposofische geneeskunde.

Vragen de hierbij aan bod zullen komen zijn: Hoe zit dat nu met het antroposofische mensbeeld? Hoe kan ik ziektebeelden beter begrijpen, hebben ziekten zin, wat zijn antroposofische therapieën en wat kan ik daar als arts mee?

In een afwisselend programma, waarin ook demonstratiepatiënten aan bod zullen komen, wordt geprobeerd op al deze vragen een (inleidend) antwoord te geven.

Thema
Aan de hand van patiëntendemonstraties zullen de thema’s HART, NIEREN en LEVER behandeld worden.’

In een apart kader wordt kort ‘Antroposofische Geneeskunde’ omschreven:

‘Vanuit de antroposofische geneeskunde worden klachten, symptomen en ziekten gezien als een disharmonie tussen lichaam, ziel en geest. Ieder mens maakt een individueel ontwikkelingsproces door, waarvan ziekte een onderdeel kan zijn. Het bevorderen van dit proces, van de autonomie en de zelf regulatie van de patiënt is een centraal element van de antroposofische geneeskunde.

De antroposofische geneeskunde is complementair en wijst de reguliere geneeskunde niet af. Op tal van terreinen maken antroposofische artsen bij het kiezen van therapieën, behandelingen en geneesmiddelen gebruik van het brede aanbod uit de reguliere zorg. Door dit complementaire karakter van de antroposofische geneeskunde wordt het voor de patiënt mogelijk die behandeling te krijgen die het beste aansluit bij de individuele aanpak van zijn gezondheidsproblemen.’

De titel van deze ‘Winteracademie 2009’ luidt dan ook: ‘Diagnostiek en therapie in de antroposofische geneeskunde’.

Nadere bijzonderheden:

‘Voor wie
De winteracademie is bedoeld voor medisch studenten aan alle universiteiten en in alle fasen van hun studie alsook voor jonge artsen. De dagen hebben een samenhang, maar kunnen ook apart gevolgd worden.
Wanneer
Zaterdag 7 en 21 maart van 09.30 tot 20.00 uur.
Waar
Louis Bolk Instituut, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen, www.louisbolk.nl.
Kosten
De kosten bedragen € 25 per dag (incl. koffie/thee en eenvoudige maaltijden).
Docenten
Guus van der Bie (huisarts), Christa van Heek van Tellingen (arts), Gertrude Mau (euritmie therapeute).’

Ook Hogeschool Leiden biedt hoogwaardige opleidingen aan. Onder de kop ‘Nascholing’ op de website van de afdeling Kunstzinnige Therapie wordt melding gemaakt van het aanbod post-hbo nascholingscursussen:

‘In het najaar 2008 hebben we tijdelijk geen cursussen kunnen aanbieden, maar in het voorjaar 2009 worden 2 nascholingscursussen aangeboden, die starten in mei 2009.’

De eerste:

‘De verstoorde verbinding, “Over hechtingsproblematiek bij kinderen en volwassenen”, betreft een interdisciplinaire nascholing vanuit de Hogeschool Leiden voor medewerkers in de gezondheidszorg. (...)

Hechten is je verbinden met de mensen en met de wereld. Hechten is ook een veilige behuizing vinden in je eigen lichaam, goed in je vel komen te zitten. Het fundament voor dit proces van hechten wordt gelegd in de eerste drie jaren. Op dit fundament wordt in het leven verder gebouwd, een eerste hechtingsstijl heeft zich ontwikkeld. Gedurende het hele leven speelt hechten en onthechten een rol, zoals bij ziekte en ouderdom, bij een scheiding, bij leven en dood.

Door de bril van hechting kun je naar ontwikkelingsproblematiek kijken, dat is verhelderend en geeft handvatten voor de aanpak. De kinderen en volwassenen met een reactieve hechtingsstoornis stellen hun opvoeders en begeleiders voor een moeilijke opgave. Veel gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, ook in de volwassenenzorg, blijken te berusten op hechtingsstoornissen.

Het bieden van basisveiligheid en voldoende uitdaging helpt het fundament voor een veilige hechting en zelfvertrouwen te leggen. In deze cursus willen we ons verdiepen in dit thema en inspiratie opdoen om kinderen en volwassenen te helpen de verstoorde verbinding met het eigen lichaam en de wereld zoveel als mogelijk is te herstellen. We willen in beeld brengen welke uitdagingen dat aan ons als begeleiders stelt.

Inschrijven: Voor 14 april 2009 per mail middels het inschrijfformulier.’

De tweede:

‘“Expressieve technieken, beelden op weg naar binnen”, betreft een nascholing vanuit Hogeschool Leiden voor kunstzinnig therapeuten. (...)

Deze cursus is bedoeld om het gaan van een eigen weg naar binnen mogelijk te maken door middel van expressief werken. We werken met houtskool en acrylverf. Vertrekkend vanuit oer-bewegingen wordt ruimte gemaakt voor het gaan van een individueel proces. Het doel is authenticiteit, en contact maken met de innerlijke beeldenwereld die zichtbaar wordt in het werk. Omdat mensen op verschillende niveaus naast elkaar kunnen werken, is deze cursus ook geschikt als verdiepingscursus voor mensen die al nascholingscursussen expressieve technieken hebben gevolgd.

Inschrijven: Voor 7 april 2009 per mail middels het inschrijfformulier.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)