Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 24 november 2010

Glaceertechniek

Gisteren meldde de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland al de verschijning van de nieuwe Motief over anderhalve week, in ‘Decembernummer van Motief’ (met een indrukwekkende voorkant, ter plekke te bekijken):
‘Op 4 december verschijnt het nieuwe nummer van Motief, maandblad voor antroposofie. In  dit nummer een interview met Jan Diek van Mansvelt, onder meer over zijn liefde voor de aarde, antroposofisch arts Jaap van der Weg laat zijn licht schijnen op de zin van oud worden, Rogier Dijkman vertelt over de weg die hij bij de Arta Lievegoedgroep ging om zich te bevrijden uit de duistere greep van de alcoholverslaving en Kees Veenman schrijft over zijn inzicht dat Christus aan elk van de kleuren een aspect van zijn wezen toevoegde. Dit en nog veel meer kunt u verwachten in het decembernummer van Motief.’
Mooi, dat nummer wachten we dus in spanning af. Tegelijk werd ook melding gemaakt van een ‘Nieuwe brochure AViN’:
‘De Antroposofische Vereniging (AViN) heeft een nieuwe brochure samengesteld. Ter informatie én om mensen welkom te heten. In de nieuwe brochure van de AViN worden een aantal leden geportretteerd. Elk gaan zij hun eigen weg in de antroposofie. De een is verbonden aan een zorgboerderij, de ander aan de universiteit, een derde is docente pedagogiek aan Hogeschool Helicon. Het betreft open en onderzoekende geestverwanten, die willen bijdragen aan een vrije, sociale, groene en meer spirituele samenleving. Daarnaast staan er korte teksten in de brochure met essenties van de antroposofie, zoals meditatie en praktisch idealisme. Met haar brochure wil de AViN mensen welkom heten en uitnodigen om lid te worden. Mail naar secretariaat@antrop-ver.nl om een brochure aan te vragen.’
Ook geen slecht initiatief, lijkt me. Ander nieuws vond ik bij AntroVista, namelijk ‘Ad van der Lugt overleden’:
‘De bekende antroposofische kunstenaar Ad van der Lugt is 20 november op 64-jarige leeftijd overleden. Op zijn website kunt u kennis nemen van zijn indrukwekkende kunstzinnige nalatenschap.’
Op die website wordt dit gemeld:
‘Ter nagedachtenis aan Ad van der Lugt, echtgenoot, vader en beeldend kunstenaar
2 juni 1946 - 20 november 2010
Kleuren ontstaan aan grenzen, waar donker en licht samenvloeien
De samenkomst waarin we afscheid nemen van Ad wordt gehouden op donderdag 25 november om 15:15 in de kerk van de Evangelische Broedergemeente aan het Zusterplein te Zeist, waarna om 17:00 de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.’
De biografie die hier te vinden is, vertelt meer over hem:
‘Het kunstzinnige (schilderen,tekenen,boetseren en beeldhouwen) heeft altijd een grote rol in het leven van Ad van der Lugt (1946-2010) gespeeld. Kon hij zich in de jaren 1976-1987 hoofdzakelijk uiten in pasteltekeningen en beeldhouwen, zo heeft hij tijdens zijn opleiding (1978-1983) en in de periode daarna een scala van andere mogelijkheden en technieken ontdekt. De glaceertechniek boeit hem het meest, omdat hij zich daarin als kunstenaar het best kan uiten.

Tijdens een studiereis naar Zwitserland ontmoette Ad aan het Goetheanum de schilders Hans Hermann en Beppe Assenza. Daarbij maakte hij kennis met hun totaal verschillende aanpak in het schilderproces en de penseelvoering.
Gedurende een studie van de te hanteren penseelstreken vroeg Ad van der Lugt zich af hoe hiermee in het verleden is omgegaan. Hieruit ontstond een andere studie, te weten “Goud”, dat vroeger veel werd gebruikt als achtergrond bij Iconen.
Aan Ad de vraag of in onze tijd zuiver goud in het schilderij is te plaatsen. Het bleek een enorme uitdaging, evenals de toepassing van andere metalen, zoals zilver, koper en slagmetaal. Deze techniek vereist een groot geduld en een diepe doorwerking van de kleuren, vaak wel honderden dunne laagjes over elkaar. Op zoek dus naar nieuwe waarden.

Hierbij mag niet onvermeld blijven dat Ad voortdurend tracht een nieuwe weg te vinden. Zo werkt hij sinds enkele jaren ook met paletmes en acrylverf, een verfstof waar hij zich oorspronkelijk heftig tegen heeft verzet, maar die buitengewone mogelijkheden blijkt te bieden voor de door hem toegepaste methode.

De werken van Ad van der Lugt zijn ondergebracht in een privécollectie. Hij heeft op diverse plaatsen in Nederland geëxposeerd en zijn werken zijn in landen over de hele wereld te vinden, onder andere in Zwitserland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Brazilië, Japan, Korea, Indonesië, Australië en India.’
Erg mooi komen zijn werken tot uitdrukking in een overzicht van een tentoonstelling uit 2006, met zeventien foto’s, hier te bekijken. – Tot slot wil ik nog een interessante ‘Benefiet voor Musicians without Borders’ melden:
‘In de Kunststelling van Alkmaar wordt zaterdag 27 november om 17.00 uur voor de internationale netwerkorganisatie Musicians without Borders een benefietconcert gegeven. Het concert wordt verzorgd door het kinderkoor van klas vier, vijf en zes en het ouderkoor Aquarius van de Adriaan Roland Holstschool, een Vrije school voor basisonderwijs uit Bergen.

Overdag zal er op er op de A.R.Holstschool een workshop Bulgaars Orthodox gegeven worden door Teodora Dimitrova, een Bulgaarse dirigente van het vrouwenkoor Te Deum Adoramus uit Sofia. Met 25 enthousiaste zangers en zangeressen uit heel Nederland zal zij een aantal liederen instuderen. De liederen uit deze workshop zullen tijdens het concert uitgevoerd worden.

Musicians without Borders is een internationale netwerkorganisatie die de kracht van muziek inzet om etnische, religieuze en politieke verschillen te overbruggen en de wonden van oorlog en conflict te helen. Zij willen graag geld inzamelen voor één van de vele initiatieven: De muziekbus. De Muziekbus is een reizende muziekschool voor kinderen van alle etnische groeperingen in het door oorlog verscheurde Srebrenica gebied in Bosnië-Herzegovina. Bij het Kindermuziektheater in Srebrenica leren kinderen van alle achtergronden de kunsten van het zingen, dansen, acteren, theatertechniek, kostuumontwerp en theaterproductie. In de schaduw van de Bosnië-oorlog maken nieuwe generaties zo via muziekworkshops en creatieve samenwerking een begin aan de wederopbouw van de vooroorlogse pluralistische samenleving. De muziekbus heeft ook plannen om naar Rwanda en Oeganda te gaan.

Voor de muziekbus is geld nodig. Ook oude (geen kapotte) instrumenten zijn van welkom. De toegang is gratis, maar er wordt aan het eind van de voorstelling een vrijwillige bijdrage gevraagd die ten goede komt aan de organisatie. Het benefietconcert bij Kunststelling is aan de Laat 11, Alkmaar.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)