Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 13 november 2010

Mindmap


We kijken naar de overkant, naar de Tuilerieën, en naar de achterkant van het Louvre in de verte.

Een maand geleden, op 11 oktober, opende ik ‘Documentatie’ als volgt:
‘Kijk, dat zien wij nou graag! (Als ik ook eens in de pluralis majestatis mag schrijven.) De Vereniging van vrijescholen heeft nu al een kort bericht over de MichaëlConferentie 2010 op haar website gezet:

“Op 5 oktober jongstleden vond de MichaëlConferentie 2010 plaats waarbij 180 deelnemers naar aanleiding van de lezingen die werden gegeven door Luc Stevens, Clarence Harvey en Margareta van Raemdonck met elkaar in gesprek gingen over het vrijeschoolonderwijs en hoe dit er over 10 jaar uit moet zien.

De Vereniging kijkt terug op een geslaagde dag waar leraren, schoolleiders en medewerkers van kinderopvang inspirerende gesprekken voerden, tot ideeën kwamen, vragen stelden en antwoorden gaven. Rond 13 oktober volgt een uitgebreider verslag van deze mooie dag. Tevens wordt er een videocompilatie gemaakt dat als podcast gepubliceerd wordt.

Houd daarom de website in de gaten!”

Dat zullen wij natuurlijk doen, zoals steeds.’
Einde citaat van 11 oktober. Vandaag is het 13 november. Wat hebben wij intussen zien gebeuren op de website van de Vereniging van vrijescholen? Ahum, dat is een beetje ingewikkeld. Er werd zelfs een eigen pagina met MichaëlConferentie 2010 aangemaakt. Daarop kwam er eerst een aanvulling ‘Deelnemers MichaëlConferentie 2010, bedankt voor uw bijdrage!’ Die bestond uit een ‘mindmap’ (een papiertje waarop lukraak allerlei kreten werden geschreven, zoals ‘urgentie’, ‘elkaar inspireren’, ‘vertrouwen’, ‘activiteit’, ‘openheid’, ‘dialoog aangaan’, ‘lef’, en ga zo maar door – zie de afbeelding onder de link), met daaronder deze tekst:
‘Jullie zijn de bijzondere en inspirerende mindmap geweest achter het succes van de Michaël Conferentie 2010
Bijzonder bedankt hiervoor!

De deelnemers aan de conferentie zijn met elkaar in gesprek geweest. Samen hebben we de basis gelegd voor de komende 10 jaar. We hebben draagvlak gecreëerd en bewustzijn opgeroepen. Maar bovenal hebben we de urgentie van het proces met elkaar vastgesteld.

Graag gaan we samen met jullie de toekomst in, om dit proces te blijven faciliteren. Het huiswerk is nog niet klaar...
Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen’
Kan het nietszeggender? Of om het vriendelijker uit te drukken: het is een beetje dun...  Maar ik had geen zin om erover te gaan mopperen. Ik dacht: ik wacht die beloofde bijdrage af en begin er dan pas over. Dit bovenstaande wilde ik graag over het hoofd zien. Maar het vervolg werd niet beter. Dat was namelijk ‘Wat het tafellaken vertelt’:
‘Tijdens de conferentie stond de dialoog tussen de deelnemers centraal. Na de lezingen van achtereenvolgens Luc Stevens, Clarence Harvey en Margareta van Raemdonck volgde iedere keer een gespreksronde. Vragen die aan de orde kwamen waren: Wat roept deze lezing bij je op? Waar ligt de uitdaging? Waar voel je een spanningsveld met de huidige situatie?

De dialoog was een dynamisch proces. De deelnemers hebben tijdens de gesprekken druk op de tafellakens geschreven. Gedachtes, gevoelens en bevindingen zijn op deze wijze vrijuit verwoord. Met creatieve, inspirerende, kritische en opbouwende uitspraken als gevolg. Zo ontstond een ware mindmap. Een bijzondere mindmap die het onderliggende fundament en het startpunt vormt voor een inhoudelijk proces richting 2020.

Daarom presenteren we als eerste een collage van enkele uitspraken van de deelnemers aan de conferentie. Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergrote versie.’
Heeft het nog zin als ik enkele van die uitspraken hier noem? Ik lees:
‘Openheid, vertrouwen en leren van het kind, de school als open, lerende organisatie. Van binnen naar buiten...’
‘De bijzondere dingen van de vrijeschool naar buiten tonen. Durf je kwetsbaar op te stellen naar buiten. Zoek vormen om je naar buiten te laten zien.’
‘Trotse gevoel van de leerling werkt naar de hele school toe.’
‘Hebben we de moed om helend te zijn, van ziel tot ziel.’
‘Lesgeven met je hart!’
‘Leerplan versus de vraag van het kind/hier en nu.’
‘Enthousiasme. Kinderen nemen het proces zelf in handen, worden enthousiast om te leren.’
‘Overgave aan deze tijd.’
Grote grutten. En dit is nog niet eens de helft. ‘Een bijzondere mindmap die het onderliggende fundament en het startpunt vormt voor een inhoudelijk proces richting 2020.’ Ik heb eerder de indruk dat hier psychologie van de koude grond wordt bedreven. Een sessie groepsdynamica uit de jaren zeventig of zo. Kan dit nou niet anders, beter? – Op dezelfde pagina met de kop ‘MichaëlConferentie 2010’ is sinds een paar dagen nu ook te lezen ‘Leraar van het jaar’:
‘In 1994 heeft de Unesco 5 oktober tot “de dag van de leraar” uitgeroepen. Jaarlijks wordt op deze dag stil gestaan bij de centrale rol die leraren spelen in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen in het proces van “life-long learning”.

Tijdens de MichaëlConferentie van de Vereniging van vrijescholen, die ook op 5 oktober plaatsvindt, staat de Vereniging stil bij de essentiële rol van de pedagoog in de pedagogische centra voor onderwijs en opvoeding, zoals: kinderopvang, peuterspeelzalen, vrijescholen en buitenschoolse- en voorschoolse opvang.

In de ogen van de Vereniging gaat het om een eerbetoon, een waardering en niet om een wedstrijd. Daarom bepaalt het lot wie als representant voor alle pedagogen gekozen wordt. Aan het accepteren van de oorkonde is ook de organisatie, door de Vereniging van vrijescholen, aan de Internationale Conferentie verbonden. Aan deze conferentie is direct het jaarthema van de EU gekoppeld.

In 2008 ontving Sven Boogert, leraar aan de Stichtse Vrije School in Zeist, als eerste de oorkonde. Op 12 en 13 juni 2009 vond op deze school de eerste Internationale Conferentie plaats, met het jaarthema van de Europese Unie: “Social and Emotional Education”.

In 2009 was Truus Impens van de Rudolf Steinerschool Terneuzen (de kleinste vrijeschool van Nederland) pedagoog van het jaar. Op 24 september 2010 vond in Terneuzen de tweede Internationale Conferentie plaats, met het Europees thema “Combatting Poverty and Social Exclusion”.

In 2010 werd tot grote verrassing van de deelnemers en de Vereniging, Eelkje Kalden van dezelfde Rudolf Steinerschool door het lot verkozen tot pedagoog van het jaar. Dat betekent dat de Vereniging van vrijescholen, wederom samen met de Rudolf Steinerschool Terneuzen, in het voorjaar van 2011 in Zeeuws-Vlaanderen de Internationale Conferentie organiseert. Het thema is dan “Volunteering”.

Met andere woorden: de plaats van “vrijwilligheid” in het onderwijs en in de vrijescholen in het bijzonder.’
Dit is tenminste een serieuzer bericht, informatie waar je wat aan hebt. Nu werd begin oktober aangekondigd:
‘Rond 13 oktober volgt een uitgebreider verslag van deze mooie dag. Tevens wordt er een videocompilatie gemaakt dat als podcast gepubliceerd wordt.’
Op die datum werd er op de weblog van de Vereniging van vrijescholen wel een ‘Impressie Internationale Conferentie 2010’ geplaatst. Zouden ze daar zo in de bonen zijn, dat ze het een met het ander verwisseld hebben? Terneuzen op 24 september is toch niet gelijk aan Driebergen op 5 oktober. Kortom, men mag wel eens wat duidelijker worden. Maar ik ben bang dat ik genoegen moet nemen met slechts het gegeven dat het ‘een dynamisch proces’ was...
.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Op een van die tafellakens staat een intrigerende rekenoefening.
Groet,
Ramon

Michel Gastkemper zei

Kun je me die uitleggen, Ramon, want ik snap hem niet. Temeer omdat ernaast meteen de goede uitkomst staat (99 x 3 = 297). Of is dat de som niet? (Want die is zo eenvoudig.)

Anoniem zei

Dag Michel,

Ik snap zelf niet wat de bedoeling van die oefening is. Ik zie alleen dat de uitkomst (45) niet klopt. Het gaat fout bij de eerste deling. Heeft iemand het rekenen in de steinerschool onder de aandacht willen brengen? Of was het schattend rekenen? Maar dan heb je volgens voor zo'n gemakkelijke opgave geen kladpapier nodig.

Groet,
Ramon

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)