Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 23 november 2010

Polis


Sinds afgelopen zaterdag meldt de website van landelijke patiëntenvereniging Antroposana ‘De Antroposanapolis in 2011’:
‘De Antroposanapolis behoudt de vergoedingen van antroposofische behandelingen door artsen en therapeuten (ook in 5 buitenlandse klinieken) en de vergoeding van antroposofische geneesmiddelen. Bovendien is (ortho)manuele geneeskunde door artsen en therapeuten toegevoegd. Alle informatie over de nieuwe polis vindt u in het menu “De Antroposana Polis”.

Rond de 25ste november zal ook een schema gepubliceerd worden met de vergoedingen door verschillende verzekeraars van antroposofische behandelingen en geneesmiddelen.’
Dus naar dat menu ‘De Antroposana Polis’ getogen voor meer informatie. Om te beginnen over de ‘Basisverzekering’:
‘De Amersfoortse is erin geslaagd om de premieverhoging voor de Basisverzekering voor 2011 beperkt te houden. Nederlandse zorgverzekeraars zien zich genoodzaakt om vanwege de gestegen zorgkosten en de aangescherpte solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars de premie van de Basisverzekering met gemiddeld 10% te verhogen. Bij De Amersfoortse is dit 7,9%. In combinatie met de collectiviteitskorting van 10% op deze Basispremie behoort deze voor ons collectief nog steeds tot de laagste van Nederland. De overheid heeft daarnaast bepaald dat het vergoedingenpakket van de Basisverzekering wordt beperkt (zie de tekst bij aanvullende verzekering) en dat het wettelijke eigen risico voor 2011 wordt verhoogd van € 165 tot € 170 per volwassen verzekerde per jaar.’
Met meteen daarna de ‘Aanvullende verzekering’, die gaat over ‘Vergoeding alternatieve zorg in Nederland’:
‘De belangstelling voor en het gebruik van complementaire en integratieve zorg is een ontwikkeling die zich binnen de gehele Nederlandse zorgwereld voltrekt. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten wij ook constateren dat verzekeraars hier niet op inspelen door de vergoedingen voor deze zorg te verruimen. Het tegenovergestelde nemen wij zelfs waar. Steeds meer zorgverzekeraars beperken hun polisvoorwaarden op dit onderdeel of hebben hun vergoedingen naar beneden aangepast.

Dit is een direct gevolg van het feit dat de vergoedingen voor complementaire en integratieve zorg via de aanvullende verzekeringen volledig voor rekening van de verzekeraars komen. Dit in tegenstelling tot de vergoedingen uit de basisverzekering, die bij een tekort aangevuld worden door het Vereveningsfonds van de overheid.

Ook constateren wij, dat veel verzekerden hun polis aanpassen op het gebruik dat zij van de zorg verwachten te maken, zodat de vergoedingen dan (verwijderen) hoger zijn dan de premie die men betaalt. Van het verzekeren van een onzeker voorval of risico is dan geen sprake meer. Evenmin van de solidariteitsgedachte achter verzekeren, namelijk om zo’n onzeker voorval als verzekerden met elkaar op te vangen door allemaal premie te betalen. Wat zou het geweldig zijn om deze gemeenschapszin weer tot leven te brengen met de Antroposanapolis!’
Om vervolgens specifiek de ‘Vergoedingen Antroposanapolis’ te belichten:
‘In de afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen in de Antroposanapolis doorgevoerd. De prognoses over 2010 tonen aan dat wij nu een goede verhouding hebben weten te bereiken tussen de gewenste vergoedingen en de premiestelling. Dit betekent dat de vergoedingen van 2010 ongewijzigd zijn overgenomen in de polis van 2011.

De vergoeding van antroposofische geneesmiddelen door Duitse apotheken geleverd, wordt in 2011 gecontinueerd. Dit geldt ook voor de vergoeding van behandeling bij de opname in een van de vijf gecontracteerde antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland, wat uniek is voor een Nederlandse zorgpolis.

Daarnaast zijn alle vergoedingen welke met ingang van 1 januari 2011 uit de Basisverzekering zijn geschrapt (anticonceptiva, fysiotherapie, mondzorg voor kinderen van 18 tot 22 jaar en loophulpmiddelen zoals rollators) opgenomen in de Aanvullende en Tandartsverzekeringen.

Ook een vergoeding voor manuele therapie is op verzoek van de verzekerden van Antroposana aan de vergoedingenlijst toegevoegd.

De premies van de aanvullende verzekeringen van de Antroposanapolis stijgen in 2011 met 3,8% ( AV Antroposana Budget), 3,6% (AV Antroposana Basis), 2,5% (AV Antroposana Uitgebreid) en 3,3% (AV Antroposana Optimaal). De stijging ligt daarmee lager dan de zorginflatie van de gezondheidszorg (4-5%) en de aanpassingen die veel andere zorgverzekeraars hebben doorgevoerd.

Tenslotte blijft het voor Antroposana van wezenlijk belang dat de antroposofische gezondheidszorg verzekerbaar en betaalbaar blijft en dat nieuwe verzekerden nog steeds worden geaccepteerd zonder medische selectie en ongeacht hun gezondheidstoestand.

Er is een eigen vergoedingenoverzicht van de Antroposanapolis beschikbaar, zodat u op een overzichtelijke wijze de verschillen in dekking tussen de vier aanvullende verzekeringen kunt vergelijken en in combinatie met de premie het voor u meest geschikte verzekeringspakket kunt kiezen.’
Er is uiteraard nog meer over te melden. Dat gebeurt onder ‘De belangrijkste voordelen van de Antroposanapolis’:
‘Onder alternatieve geneeswijzen en -geneesmiddelen vallen de volgende vergoedingen:

– Onderzoek en behandeling uitgevoerd door een arts, mits aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) of de Vereniging Homeopathische Artsen Nederland (VHAN) of het Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG) of Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG).

– Onderzoek en behandeling uitgevoerd in 5 antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland, na toestemming van De Amersfoortse Verzekeringen en tot de in de polisvoorwaarden gestelde maxima.

– Antroposofische therapieën op doorverwijzing van een antroposofisch of homeopathisch arts, huisarts of specialist, mits de therapeut lid is van een beroepsvereniging aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

– (Ortho) manuele therapie op doorverwijzing van een huisarts of specialist, mits de therapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) of Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT).

– Antroposofische en homeopathische geneesmiddelen op voorschrift van een antroposofisch of homeopathisch arts, huisarts of specialist en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts en er een vergunning in Nederland of Duitsland voor is afgegeven. Hieronder vallen tevens de antroposofische apotheekbereidingen. Antroposofische geneesmiddelen van Wala en Weleda kunnen ook via Duitse apotheken worden geleverd.

Andere voordelen van de Antroposanapolis

– Kinderen tot 18 jaar hebben recht op dezelfde vergoeding als de ouder met het hoogste aanvullende verzekeringspakket op de polis waarop zij meeverzekerd worden. Zij betalen geen nominale premie en geen premie voor de aanvullende verzekeringen.

– Thuiswonende of studerende kinderen tot 27 jaar kunnen meeverzekerd worden op de polis van één of beide ouders.

– Twee of meer volwassenen op één polis kunnen kiezen voor een onderling verschillend pakket aan aanvullende verzekeringen.

– Extra korting bij termijnbetaling. Bij vooruitbetaling per kwartaal, halfjaar of jaar heeft u recht op een extra korting op bovengenoemde collectieve kortingen van respectievelijk 0,5%, 1% of 3%.

– Kiest u voor een eigen risico op de Basisverzekering dan profiteert u van een extra korting op de premie van uw Basisverzekering.

Kortom: bent u op zoek naar de meest complete dekking voor antroposofische gezondheidszorg in Nederland? Kies dan de Antroposanapolis, een betrouwbare polis die uw keuze voor een holistische visie op ziekte en gezondheid handen en voeten geeft.’
Tot slot volgt op die plek op de website hoe men deelnemen of zich aanmelden kan. – Wilt u vergelijkingen trekken met vorig jaar? Ga dan naar ‘Verzekerbaar’ op vrijdag 27 november 2009, dan ziet u de stand van een jaar geleden.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)