Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 18 november 2010

Groenfonds

Vorige week, op woensdag 10 november, had Triodos Bank een ‘Update over de status van de voorgenomen afschaffing van de heffingskorting van 1,3% voor groen en cultureel beleggen’, waarbij de voorspelling werd gedaan ‘Handel in aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds naar verwachting vanaf 22 november weer mogelijk’. De tekst van het persbericht luidde als volgt:
‘Het voornemen van het nieuwe kabinet om de heffingskortingen van 1,3% voor groen beleggen, sociaal-ethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal te laten vervallen heeft Triodos Investment Management gedwongen om op 1 oktober jl. de handel in Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds tot nader bericht op te schorten. Voor het afgeven van een koers is duidelijkheid over de fiscale behandeling van deze fondsen een randvoorwaarde. Het is op dit moment nog altijd niet duidelijk of het kabinetsvoornemen ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Het belastingplan wordt volgens de jongste planning op 16 en 17 november a.s. in de Tweede Kamer behandeld. Triodos Investment Management verwacht de handel in aandelen Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds kort na behandeling van dit plan in de Tweede Kamer te kunnen hervatten. Dit zal uiterlijk op 22 november zijn of zoveel eerder als afdoende duidelijkheid wordt gegeven door de overheid.

Sinds de bekendmaking van het kabinetsvoornemen is het niet mogelijk een juiste koers van deze fondsen af te geven. De koers van beide fondsen wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde. De waarde van de leningen waarin het fonds belegt zijn bepalend voor de koers. Het al dan niet schrappen van een gedeelte van het fiscale voordeel heeft direct effect op de waardebepaling van deze leningen. Zodra met zekerheid is komen vast te staan of de heffingskorting van 1,3% vervalt, kan de waarde van de leningen en daarmee de koers bepaald worden.

Alom wordt de maatschappelijke meerwaarde van de fiscale stimulering voor groen, sociaal-ethisch en cultureel beleggen erkend. Het is een van de meest succesvolle vormen van publiek-private samenwerking om innovatieve ondernemers te stimuleren, particuliere beleggers erbij te betrekken en op die manier gewenst beleid te stimuleren. De regeling levert de overheid per saldo veel meer op dan het haar kost. Het voornemen om de heffingskorting van 1,3% af te schaffen, schaadt het vertrouwen dat ondernemers en particuliere investeerders in de overheid moeten kunnen hebben, in een tijd waarin partijen elkaar hard nodig hebben om de Nederlandse economie te versterken.

Er wordt door Triodos Investment Management en de andere fondsen samen met de Nederlandse Vereniging van Banken en met ondersteuning van tal van maatschappelijke organisaties zoals LTO Nederland, Bouwend Nederland, de koepel van woning coöperaties Aedes en Energie-Nederland bij de regering gepleit voor alternatieve voorstellen.’
Vandaag komt Trouw met het meest recente bericht door Jan Kleinnijenhuis over ‘Groene beleggingen’, onder de kop ‘Belastingvoordeel in vier jaar afgeschaft’:
‘Het belastingvoordeel op groene beleggingen wordt niet ineens, maar in een periode van vier jaar afgeschaft. Staatssecretaris Frans Weekers van financiën toont zich gevoelig voor kritiek uit de Tweede Kamer dat het verdwijnen van de heffingskorting grote financiële gevolgen kan hebben voor ondernemers die gebruik maken van de groene leningen.
Dat is tenminste iets en verzacht de pil enigszins. Maar niet genoeg, blijkt bij navraag door Kleinnijenhuis uit de hoek van Triodos Bank:
‘Bas Ruter, directeur van de beleggingsfondsen van Triodos en voorzitter van het overleg tussen de groenfondsen van de diverse banken, houdt een dubbel gevoel over aan de discussie in de Tweede Kamer. (...)

Het gevolg van het afschaffen van de heffingskorting zal zijn dat veel van de groenfondsen, met name die van de grotere banken, op termijn gesloten zullen worden, verwacht Ruter.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)