Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 26 december 2010

Jong

Hé, kijk nou toch. De website van de Rudolf Steiner Vertalingen is (gedeeltelijk) aangepast. Op het oog is er niets veranderd. Maar kijk je naar het menu links, vallen deze twee items op:
Klikken op het eerste, geeft een totaal nieuw overzicht:
‘Werken en Voordrachten – 1e reeks
Als u klikt op de titel, wordt u de boekinformatie getoond. Indien u een kijkje wilt nemen in een deel van de inhoud, klikt dan op de link [inhoud] naast de titel.’
En dit is ook echt een overzicht, met alle rubrieken waarop de keuze van de eerste, representatieve selectie van 48 delen uit het verzameld werk van Rudolf Steiner is gebaseerd:
‘Kernpunten van de antroposofie
A  MENS- EN WERELDBEELD
B  KARMA EN REÏNCARNATIE
C  CHRISTOLOGIE
D  INNERLIJKE SCHOLING
E  HET SOCIALE VRAAGSTUK
F  FILOSOFIE
G  GESCHIEDENIS
H  KUNST
I  OPVOEDKUNDE
J  GENEESKUNDE
L  LANDBOUW
M  RELIGIE
Ontstaan van de antroposofie
N  AUTOBIOGRAFIE, BRIEVEN
O  DE ANTROPOSOFISCHE VERENIGING
Het literaire werk
P  LITERATUUR’
Grasduint u er rustig in, en leest u de voorwoorden van de redactie, de inhoudsopgaven en de nawoorden, die allemaal in te zien en te downloaden zijn. – Klikken op het tweede item, de nieuwe reeks, geeft dit:
‘Werken en Voordrachten – nieuwe reeks
Het uitgaveplan van de Werken en voordrachten – nieuwe reeks – groeit met de tijd.
Iedere twee jaar zullen drie nieuwe boeken het licht zien.’
Inmiddels zijn er zes boeken verschenen. Het laatste is nu net een maand uit. Ik kondigde het al aan in ‘Thomisme’ op 16 september, maar verder ben ik er niet meer op teruggekomen. Dat wordt nu dus tijd. Het betreft
Hier lezen we in het ‘Bij deze uitgave’ van de redactie:
‘Aan het begin van de twintigste eeuw groeide een jeugd op met een spirituele honger die radicaal verschilde van de vorige generaties. Na de Eerste Wereldoorlog stroomde die jeugd ook de antroposofische beweging binnen. Als zij om een speciale voordrachtenreeks voor jonge mensen vragen, geeft Rudolf Steiner hen in eerste instantie de opdracht voldoende mensen bijeen te zoeken en concreet onder woorden te brengen wat ze willen. Dit gebeurt, en de voordrachtenreeks Antroposofie voor jonge mensen komt tot stand.

Steiner laat daarin zien op welke manier de wereld beheerst wordt door lege woorden, traditionele menselijke verhoudingen en routinematig handelen. Daartegenover staat het zoeken van de jeugd naar echte spiritualiteit, naar waarachtigheid in het woord, in de verbinding van mens tot mens en in het dagelijks handelen. Niet het spreken over de geest is belangrijk, maar een concreet spreken en handelen vanuit de geest.

Opvallend in deze voordrachten is Steiners openhartigheid. Hij kapittelt de abstracte antroposofie die moeiteloos de rijtjes van de wezensdelen van de mens opsomt zonder die begrippen werkelijk te doorgronden. Hij verwerpt de materialistische vorm van spiritualiteit waarbij het geestelijke met begrippen uit de natuurwetenschap wordt beschreven, zoals geestelijke vibraties, of het permanente atoom dat bij alle incarnaties bewaard blijft. Ook de jeugd wordt niet gespaard: dat zij zich afzet tegen de oudere generatie getuigt van weinig inzicht in wat zij van die generatie ontvangen heeft. Bovendien moet zij zich afvragen op welke manier de generatie na haar tegen haar aan zal kijken als zij zelf de volgende oudere generatie is.

Antroposofie voor jonge mensen is nog steeds actueel. De cultuurfenomenen die Steiner beschrijft zijn moeiteloos en in verhevigde mate van toepassing op de huidige tijd. Het door hem beschreven dode en doodmakende intellectualisme is alleen maar in kracht toegenomen en breidt zijn invloed over alle takken van de cultuur uit. Maar daarnaast vertelt Steiner wat er concreet nodig is om antroposofie tot een echte levende factor voor het eigen leven, voor het antroposofische werk en voor de maatschappij te maken.

In het nawoord van Christiane Haid wordt uitvoerig ingegaan op de situatie van de jeugd in die tijd en haar verhouding tot de oudere generatie in de antroposofische beweging. Ook bespreekt Haid enkele essentiële aspecten van deze voordrachten. Aan Sigurd Borghs vroeg de redactie om in een tweede, persoonlijk nawoord te beschrijven wat deze voordrachten bij hem als jonge leerkracht aan een vrijeschool teweeg hebben gebracht.’
Van deze nawoorden is alleen het eerste van Christiane Haid opgenomen, voor dat van Sigurd Borghs zult u het boek moeten kopen. Ondertussen heeft u al 34 bladzijden uit deze nieuwste uitgave meegekregen. En hopelijk bent u enthousiast gemaakt voor de inhoud die Steiner speciaal jonge mensen had voorgehouden.
.

2 opmerkingen:

terra canaillo zei

Terra Canaillo wenst een aangename kersttijd - en voor het volgende jaar weer vele interessante publicaties, die zo snel zijn geschreven, dat ik ze niet alle kan lezen.

Joseph Canaillo

woordverificatie: haagul

R. van Dijk zei

Dat lijkt me een zeer interessant boek Antroposofie voor jonge mensen. Gelukkig staat deze ook wel op internet frv-rs.net. Wel in het Duits helaas, maar ik kan er toch wat van lezen.

Van de boeken in de nieuwe reeks:

1 Egyptische mythen en mysteriën (GA 106) [inhoud]
2 De wereld van de gestorvenen (GA 141 e.a.) [inhoud]
3 Esoterische scholing (GA 264-268, een keuze) [inhoud]
4 Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27) [inhoud]
5 Inzicht in het mysterie van Golgotha (GA 175, een keuze) [inhoud]
6 Antroposofie voor jonge mensen (GA 217) [inhoud]

zijn verscheidene al eerder verschenen. Egyptische mythen en mysterieën bijvoorbeeld al in 1981.
Het is dus niet zo dat het een geheel nieuwe reeks van niet eerder vertaalde werken betreft, wat ik aanvankelijk dacht.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)