Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 23 december 2010

Slag


Is er nog ‘antroposofisch nieuws’ vandaag? Jawel, een beetje. De Volkskrant komt met haar jaarlijkse lijstje verpleeg- en verzorgingshuizen. Zoals Trouw de jaarlijkse schoolprestaties meet en naast elkaar zet, doet de Volkskrant dat met de ouderenzorg. In het verleden kwamen de drie antroposofische instellingen die erin voorkomen er niet slecht vanaf. Dat zijn het Leendert Meeshuis, Huize Valckenbosch en het Rudolf Steiner Verpleeghuis (dat met ingang van volgend jaar ‘Rudolf Steiner Zorg’ gaat heten). Overigens, op de website van de laatste staat nu:
‘Welkom op de website van het Rudolf Steiner Verpleeghuis
Als gevolg van de fusie van het Rudolf Steiner Verpleeghuis met de Raphaëlstichting zal binnen afzienbare tijd deze website worden opgeheven. De informatie van het verpleeghuis zal worden geïntegreerd in de website van de Raphaëlstichting. U kunt hier alvast een kijkje nemen: website van de Raphaëlstichting
Daar op de website is ook het periodiek ‘Kristallijn’ van de Raphaëlstichting te vinden. Het decembernummer noemde ik al op 11 december in ‘Zorgrelatie‘. ‘Nummer 11 decemer 2010’ (met spelfout) staat er op de voorkant. Op de voorlaatste pagina staat dit nieuwsbericht, onder de titel ‘Rudolf Steiner Verpleeghuis wordt Rudolf Steiner Zorg’:
‘Na enkele jaren van bestuurlijke samenwerking wordt per 1 januari het Rudolf Steiner Verpleeghuis geheel onderdeel van de Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting bestaat dan uit zeven instellingen.
De naam Rudolf Steiner Verpleeghuis zal worden gewijzigd in “Rudolf Steiner Zorg”, omdat door recente uitbreiding van het zorgaanbod met een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking (Artaban), de naam “verpleeghuis” de lading niet meer dekt. In de volgende Kristallijn zal uitgebreid worden stilgestaan bij deze nieuwe instelling.’
Op 23 december vorig jaar in ‘Lijstjes‘ had ik de vorige Volkskrant-telling. Die was voor de antroposofische zorginstellingen minder goed dan de plaats bij de ‘Top tien‘ op 15 januari 2009, toen ik over de ranking in 2008 berichtte. En hoe staat het er nu voor? Niet veel bijzonders eigenlijk.
‘De Volkskrant heeft een ranglijst gemaakt van 366 verpleeghuizen en 1260 verzorgingshuizen en verzorgingshuizen met een verpleegunit. Daarvoor is gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare cijfers, uit 2009. Voor de positie op de ranglijst gelden twee waarden: het oordeel van de bewoners en de objectieve cijfers over de kwaliteit van de zorg. Beide elementen wegen even zwaar. Bij de beoordeling van de onderliggende scores tellen sommige aspecten extra zwaar mee, zoals fouten met medicijnen, probleemgedrag, gebruik van sufmakende medicatie, aanwezigheid van een arts, beschikbaarheid van personeel; mentaal welbevinden, het aanbod van dagbesteding en de kwaliteit van het eten.’
Bij de verpleeghuizen staat het Leendert Meeshuis op 129 en ‘Rudolf Steiner’ op 142, bij de verzorgingshuizen Valckenbosch op 70. Niet echt om over naar huis te schrijven. Maar ook niet slecht. Hoe moeilijk het vergelijken is, beschreef Hans Altenburg eerder in ‘Lijstjes‘. – Dan weer heel ander nieuws vandaag. Ook iets waar we al vaker aandacht aan besteed hebben. Maar met de feestdagen op komst, kan dit voor sommige mensen weer heel welkom zijn. Ik doel op een erg leuk artikel van Truus Oudendijk, ‘Biologische wijnen importeren’, vandaag in het ‘Witte Weekblad’ uit Aalsmeer. Zij blijkt ‘kettinggesprekken’ te voeren met steeds andere kandidaten. Dit keer zijn Hans en Carin Verschuren aan de beurt:
‘Hans en Carin Verschuren zijn goede buren van Mike Hogenes, voorzitter van biljartclub Aalsmeer en vorige week in het kettinggesprek. Van biljarten is het nog niet gekomen, hoewel Hans dat wel een goed idee zou vinden. De passie van Carin en Hans ligt op een heel ander terrein. Via hun bedrijf: “Natural Vineyards”, importeren zij wijn uit Frankrijk. Louter biologische en biodynamische wijnen. Tot nu toe nog alleen als hobby, naast hun gewone werk. Want, zoals Hans zegt, om er echt een inkomen uit te genereren vraagt het meer commercialiteit. Maar het is absoluut een passie waar veel over te vertellen valt. Mike Hogenes wil graag weten wat het verschil is tussen biologische, biodynamische en wat wij noemen “gewone” wijn.

Hans Verschuren: “Het verschil tussen biologische en traditionele wijnen is vrij simpel uit te leggen. Bij biologische wijnen worden er geen insecticiden, pesticiden en ook geen kunstmest gebruikt. Een ander belangrijk aspect is dat men zoveel mogelijk werkt met druiveneigen gisten. Op de druivenschil zitten gistcellen die kunnen worden toegepast tijdens het gistingsproces om van druivensap wijn te maken. Bij traditionele wijnen vinden ze die wilde gisting te riskant en gebruikt men liever fabrieksgisten. Dat heeft als voordeel dat je wijn kunt maken met de smaak die je wenst. De kunst van de biologische wijn is om de wijn zo te laten smaken als het bedoeld is. Bepaalde druivensoorten in een bepaalde streek geeft een bepaalde wijn met een bepaalde smaak. Je ziet bij de Nieuwe Wereldwijnen dat er veel gemanipuleerd wordt. Er wordt aangezuurd en er wordt gist gebruikt die een bepaalde smaak geeft. Sommige Australische wijnen bijvoorbeeld, worden niet op het vat gerijpt. Daar hangen ze een soort theezak met houtsnippers in de tank om die houtsmaak te verkrijgen. En dat kun je niet helemaal natuurlijk noemen.”

En wat is het verschil tussen biologisch en biodymanisch?
“Bij biodynamische teelt gaat men nog meer richting de natuur. Er wordt gewerkt volgens de almanak en er wordt rekening gehouden met de stand van de planeten. Vroeger was dat heel normaal. Bij wassende maan ging je bijvoorbeeld niet snoeien want dan liep het sap uit de stam. Mensen van voor 1900 lieten de natuur hun werk bepalen: de maan staat nu zo, dus gaan we dat of dat doen. Het is gebruikelijk bij de biodynamische teelt om de preparaten te dynamiseren, volgens de leer van Rudolf Steiner, de klassieke homeopathie. Meststoffen worden in een koehoorn gedaan en in de grond begraven. Na een maand of vijf wordt het weer opgegraven en dan hebben er allerlei processen plaatsgevonden. Die mesten worden gemengd met regenwater en door elkaar geroerd; er wordt wat je noemt chaos gemaakt en chaos geeft energie. Die meststof wordt over de wijngaarden uitgestrooid. Dat moet wel snel gebeuren, want die energie is maar een beperkte tijd actief.”

Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
“Een jaar of zes geleden werd ik door bevriende wijnkopers uitgenodigd om mee te gaan op een wijnreis naar de Loire, met de vraag of ik alvast wat voorwerk wilde doen. Via internet ben ik op zoek gegaan naar belangrijke producenten in dat gebied en toen stuitte ik bij toeval op Nicolas Joly. Hij bleek de grote man te zijn op het gebied van biodynamische wijnbouw. Wij zijn uitgenodigd op zijn chateau en kregen van hem een heel interessant verhaal te horen dat ons erg aansprak. Carin en ik zijn redelijk bekend met de klassieke homeopathie en heel veel zaken vielen op zijn plaats. Hij vertelde dingen die ik daar zo aan kon linken.’”

Jullie importeren geen Nieuwe Wereld wijnen, zoals uit Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Australië?
“Nee, we hebben bewust voor Frankrijk gekozen, juist omdat mensen zich daar moeten onderscheiden ten opzichte van de Nieuwe Wereld, die heel erg concurrerend is. Om dat het hoofd te bieden wordt in Frankrijk steeds meer aan biologische wijnbouw gedaan. Bovendien is het ook voor ons te behappen. Je kunt niet iedere keer naar Zuid-Afrika of Australië reizen, maar we gaan wel zo’n drie keer per jaar naar Frankrijk. We willen alle wijngaarden waarvan we importeren zelf bezoeken. Kijken hoe de mensen werken, het verhaal erachter horen. Dat is heel leuk, want het zijn mensen met een bepaalde filosofie: niet in de eerste plaats gericht op omzet, maar werken uit een overtuiging. De een is nog eigenwijzer dan de ander; dat is schitterend. Nicola Joly is de grote man, die dit gebeuren wereldwijd aanvoert en er zijn zo’n 130 wijnbouwers die zijn idee uitdragen.”

Teelt Nicolas Joly zelf ook wijn?
“Ja zeker wel, hij heeft een eigen wijngaard. Een kleine heuvel in het Loire gebied, die zo uniek is dat hij een eigen appellation heeft. Daar komt een van de mooiste witte wijnen ter wereld vandaan: de ‘Clos de la Coulée de Serrant’.”

Wat houdt het voor wijnbouwers in om biologisch te gaan telen?
Carin: “Het betekent voor wijnbouwers een hele omslag om over te gaan van traditionele wijnbouw naar biologische wijnbouw. Het duurt drie jaar voordat de grond weer helemaal gezond is. Soms lukt het ook niet, dan zitten de weersomstandigheden teveel tegen. Daarentegen, als een wijnbouwer eenmaal biologisch teelt, zijn de planten veel sterker en beter resistent tegen ziektes en klimaatomstandigheden. Van traditionele wijnen is het wel bekend hoe ze smaken, maar bij biologische wijn is het belangrijk dat je elk jaar gaat proeven. Een wijn die het ene jaar helemaal top is, kan het volgende jaar anders smaken en een wijn waar we vorig jaar aan twijfelden, kan dit jaar wel helemaal aan onze verwachtingen voldoen. Dat is een aspect dat bij biologische wijnen hoort.”

Hoe brengen jullie de wijn aan de man?
“Wij geven een paar keer per jaar een grote proeverij in De Oude Veiling en wij werken samen met een eco-boerderij in Amsterdam waar proeverijen worden gegeven. Daarnaast geven we ook proeverijen bij mensen thuis. Verder organiseren we diverse activiteiten waaronder cursussen; en dat is allemaal te vinden op onze website http://www.naturalvineyards.nl.”

Wie nodigen jullie uit voor het volgende gesprek?
“Onze overbuurman Peter de Vrie. Hij is meteo-deskundige op Schiphol. Er wordt een strenge winter voorspeld en ik ben benieuwd of daar inderdaad aanwijzingen voor zijn.”‘
Tot slot voor vandaag nogmaals NRC Handelsblad. Op 14 december schreef ik in ‘Metabool‘:
‘Er zijn meer websites die overschakelen op het weblog-formaat. Vandaag nog NRC Handelsblad. Dat wordt wennen, want tot nu toe was deze krantenwebsite een belangrijke bron van informatie voor mij op deze weblog, waaruit ik vaak en uitvoerig kon putten. Het lijkt erop dat die toegankelijkheid nu verloren gaat, wat ook wel te begrijpen is. Voor niets gaat de zon op tenslotte. En ook elke dag deze weblog!’
Die toegankelijkheid van de kranteninhoud is inderdaad volledig verloren. Daar helpt geen moedertjelief aan. Zelfs van dien aard, dat Aertjan Grotenhuis gisteren schreef dat zijn ‘Geldblog stopt‘:
‘NRC Handelsblad is gestopt met de publicatie van het expertblog Geld. Dat is gebeurd op 15 december. In een geheel vernieuwde opzet van de nrc.nl-site is slechts een klein deel van de webblogs gehandhaafd. Het archief van het weblog Geld is (nog) te vinden op http://weblogs.nrc.nl/geld/

Dit weblog heeft in de loop van de afgelopen jaren geprofiteerd van de reacties van vele lezers waaronder verscheidene hoogleraren, bewindspersonen en Kamerleden. De laatsten hebben ook Kamervragen aan het log ontleend. Daarmee schaarde dit weblog zich onder de weinige politiek invloedrijke blogs. Bovendien heeft het weblog een vaste lezerskring aan zich weten te binden. Ik merk dat een deel van hen nog steeds de weg via het oude webadres weet te vinden, vandaar dit afsluitende blog.

Alle lezers en mensen die hebben gereageerd, wil ik hartelijk danken voor hun inbreng en ondersteuning.’
We weten daarvan, omdat ik hier vaak en overvloedig uit zijn weblog heb geput. Dat was vooral het geval bij de btw-verhoging voor complementair werkende artsen en therapeuten. De keren dat ik Grotenhuis geciteerd heb, zijn bijna niet te tellen. Dus dit is een slag voor onze informatievoorziening. Maar... dat dacht u maar! Wat wil het geval? Ik hoef mijn idool Grotenhuis niet uit het oog te verliezen. Hij is een nieuwe onderneming aan het opzetten en die is zeer interessant vanwege het innovatieve karakter ervan. Leest u even mee? We hoeven alleen maar naar een webpagina te gaan met de titel ‘Vragen en antwoorden over Binnenhof.TV’:
‘Wat is Binnenhof.TV?
Binnenhof.TV kijkt op een nieuwe manier naar de gebeurtenissen in ons politieke centrum. We richten onze aandacht op het nieuws maar ook op de alledaagse gebeurtenissen in deze omgeving. We kunnen het overigens niet laten om ook met opinies en analyses te komen. We zetten onze producties specifiek op om via Apps te bekijken op smartphones zoals de iPhone en Android-apparaten. Dat zien we als een grote uitdaging. Maar op internet zien ze er ook prima uit. Bovendien kun je op internet makkelijk onze live-uitzendingen volgen. Die komen uit onze eigen studio of het zijn streams vanuit de Tweede Kamer of de NOS-zender Politiek24.

Wat is de visie van Binnenhof.TV?
We zijn gefascineerd door wat hier op het Binnenhof allemaal gebeurt en wat niemand te zien krijgt. Niet omdat het zo geheim is, maar omdat het de landelijke televisie niet haalt. Die kanten van het politiek mechanisme willen we met jullie delen. We doen dat in korte video’s, zodat je snel even kunt kijken. Op je smartphone of achter de PC.

Er wordt op het Binnenhof al genoeg over jou beslist zonder dat je er zelf directe invloed op hebt. We laten de kijkers meebepalen welke onderwerpen we moeten oppakken. Het kan ook leuk zijn om zo maar eens een paar minuten in een vergadering mee te kijken. Om de sfeer te proeven. Daarom hebben we best veel live-streams, die vooral werken van dinsdag t/m donderdag. Op die dagen vergadert de Tweede Kamer.

Waarom via Apps?
Wat ons betreft, is er voor korte (interactieve) berichten geen betere distributiewijze dan via mobiele media. Dan denken we aan smartphones en tablets als iPad. Apps werken snel en gemakkelijk. Ze ontwikkelen zich razendsnel tot het standaard communicatiekanaal. Voor het zwaardere werk blijft er een cruciale functie voor (internet op) de PC. Daar zijn de uitzendingen van Binnenhof.TV ook te volgen. Bovendien staan daar langere versies van bijvoorbeeld interviews en is er een goed hanteerbare zoek- en archieffunctie.

Apps bieden verder ongekende mogelijkheden voor deelname vanuit de community die zich rondom Binnenhof.TV vormt. Daarom zetten we ook in op sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. De sociale media kunnen er toe bijdragen dat Binnenhof.TV een kanaal wordt voor serieuze communicatie met de landelijke politiek.

Wie maken Binnenhof.TV?
Het project is een initiatief van Aertjan Grotenhuis (journalistiek) en Elmer Groeneveld (techniek). Anderen hebben zich daar enthousiast bij aangesloten. Daardoor hebben we nu een selecte groep van redacteuren, medewerkers en columnisten. Zij combineren een historie op het Binnenhof met hun belangeloze medewerking aan dit not-for-profit-project.

Wie financiert Binnenhof.TV?
Binnenhof.TV is een low-budget-project dat is voorgefinancierd door de initiatiefnemers en de redactie zelf. Gelukkig hebben we de steun van perscentrum Nieuwspoort en hebben we in deze opzet geen personeelskosten. Onze medewerkers hebben ook andere inkomstenbronnen. Zo komen we de startperiode door. Daarna moeten ook andere inkomsten gaan tellen. Denk dan aan het gebruik van onze unieke faciliteiten en gerichte kennis door derden.

Is het inschakelen van een financier of subsidiegever niet handiger?
Een financier ontneemt ons wat we wel het “Radio-Noordzee-gevoel” noemen. De combinatie van flexibiliteit, enthousiasme, creativiteit en onafhankelijkheid. Bovendien zijn de verhoudingen anders als je voor een investeerder werkt. De verantwoordingsstructuur naar een subsidiegever en de onvermijdelijke bureaucratie die daaraan verbonden is, ruilen we liever in voor de slagvaardigheid van onze informele structuur.

Waar worden de video’s opgenomen?
Vaak in de wandelgangen van de Kamergebouwen of op een andere plaats op het Binnenhof. Maar we nemen ook dikwijls op in onze eigen studio in het Binnenhof-complex: Studio Nieuwspoort. Die bevindt zich in de keldergewelven van de Tweede Kamer, al maakt deze ruimte logistiek deel uit van perscentrum Nieuwspoort. In onze studio staat een vaste chroma-key wand. Daarmee kun je elke gewenste achtergrond in een video monteren. In de studio kan met vier camera’s tegelijk een opname worden gemaakt. Bovendien kunnen we een autocue inzetten: die maakt het mogelijk teksten op te lezen en tegelijk recht in de camera te kijken. De meeste nieuwsopnames en columns worden overigens zonder autocue opgenomen. We zitten in een omgeving waar het opzetten van een vloeiend betoog dagelijks werk is.

Komen ook de live-uitzendingen uit de studio?
Jazeker, we kunnen live met vier camera’s tegelijk opnemen en vanuit het regiecentrum de beelden combineren. Je kunt de live-uitzendingen ontvangen via onze internetsite en via je iPhone/iPad. Het mooie is bovendien dat je (straks) ook meteen kunt reageren – bijvoorbeeld via Twitter – en vragen kunt insturen. Helaas zijn andere smartphones technisch of softwarematig nog niet klaar voor het ontvangen van live-uitzendingen.

Zijn er ook andere live-uitzendingen?
Ja, we nemen de streams van de Tweede Kamer en van NOS-politiek24 over. Als de Eerste Kamer met een live-stream komt, zullen we dat ook doen. Het leuke daarvan is dat de uitzendingen te volgen zijn zonder de omgeving van Binnenhof.TV te verlaten. Bovendien zetten we de tweets met de hashtag van de desbetreffende uitzending onder het scherm. Zo komen tweets en het debat samen. Tot slot nemen we ook de tweets over die het perscentrum Nieuwspoort uitzendt van belangrijke persconferenties en andere gebeurtenissen.

Kan ook vanuit Nieuwspoort een live-uitzending worden verzorgd?
Nieuwspoort heeft een eigen systeem voor het maken van opnames en het live uitzenden daarvan. Ook dat systeem werkt met verscheidene camera’s. Die worden bediend vanuit het regiecentrum van het perscentrum. Het kan best zijn dat we in Nieuwspoort opnames maken voor onze eigen uitzendingen.

Welke onderwerpen komen bij Binnenhof.TV aan bod?
De grove indeling bestaat uit a) nieuws en analyses, b) opinies en expertbesprekingen, c) informatie over de dagelijkse gang van zaken en d) informatie over van alles wat er ook nog gebeurt op en rond het Binnenhof. Het eerste onderdeel wordt door redacteuren samengesteld; die volgen de actualiteit. We proberen elke dag één à twee onderwerpen op video te brengen. We zitten daarbij nog in een ontwikkelingspad; kijkersreacties zijn daarom extra welkom. Als columnisten nodigen we vaak deskundigen van buiten uit. De experts bespreken zaken die via een mobiele telefoon toegankelijk zijn zoals websites, optreden van politici in video’s of op Twitter. Het informatiegedeelte gaat in op de dagelijkse gang van zaken en op parlementaire conventies en protocol. De andere zaken die op en rond het Binnenhof spelen, raken bijvoorbeeld de musea of andere instanties rond de Hofvijver.

De samenleving kan pittig reageren op politici. Soms letterlijk tot vóór de Tweede Kamer. Dat zal ons niet ontgaan. Van individuele demonstranten tot massale protestacties, we staan klaar om dat te registreren. Bovendien komen elke dinsdag belangengroepen naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden. Een verzoekschrift of soms een boek waarvoor men de aandacht van de Kamerleden vraagt. Die worden allemaal op hetzelfde moment aangeboden. We kunnen er één met de camera volgen. De kijkers kunnen via een stemming bij ons duidelijk maken welke petitie dat moet zijn.

Zijn er reacties op de video’s mogelijk?
Zeker, via het algemene reactieveld. Dat stellen we zelfs erg op prijs. We bieden (voorlopig?) geen faciliteit voor openbare reacties onder de individuele video’s. De ervaring met YouTube-video’s is dat de meest waardevolle reacties niet zozeer in een impuls onder een video worden geplaatst. De input via het reactieveld nemen we in ons redactionele dagritme mee. We kunnen van daaruit op de site aandacht aan de opmerkingen geven of de betrokkene in de studio uitnodigen voor een uit te zenden gesprek. Nog iets verder: kijkers kunnen zelf met video’s reageren of Kamerleden aanspreken. De kijkersbetrokkenheid krijgt ook vrij baan als zij zaken kunnen aandragen die we aan politici voorleggen. Vervolgens volgen we met de camera wat er gebeurt. Uiteindelijk zal de kijkersgemeenschap medebepalend zijn voor de onderwerpen die we oppakken.

Waarom krijgen sommige politici ruimte voor hun eigen video’s?
Iedere politicus die zich op ons terrein van video’s en sociale media begeeft, geven we aandacht. Sommige politici zijn lekker thuis in deze manier van communiceren. Die veroveren daardoor vanzelf een plekje in de App en op de site van Binnenhof.TV. Wie zich helemaal niet via deze media manifesteert, zie je helemaal niet terug. Nou ja, buiten de gewone interviews dan. We zijn niet aan het boycotten. Wel komen de politici die vertrouwd omgaan met de sociale media terug in onze expertbesprekingen. Dan gaan ze met hun sterke en zwakke punten onder het mes.

Hoe leg je contact met ons?
Heel eenvoudig: klik hier.
Kijk, dat vind ik nou bijzonder interessant. Dan kun je uit een min of meer objectieve bron vernemen wat er zich politiek gezien in het regeringscentrum afspeelt, met de modernste communicatiemiddelen, die slim worden ingezet. Daar moet je wel enthousiaste pioniers voor hebben, die wat in zo’n project zien en het kunnen uitvoeren. Het ligt ook in de lijn van wat we hier eerder hebben gevolgd aan politieke besluitvorming in Den Haag. Maar daar overheen denk ik nog wat anders. Er is min of meer nog zo’n ‘regiecentrum’ in de wereld, maar dan de antroposofische wereld, namelijk in het Zwitserse Dornach, waarvan je nauwelijks  meekrijgt wat daar echt gebeurt. Wat zou het een openheid en enorme betrokkenheid van veel meer kanten kunnen geven, als daar ook zo’n soort project zou starten. Ik heb in het verleden Jens Prochnow genoemd als iemand die volgens mij deze ambitie had, maar daarin volkomen genegeerd werd (dat was op 2 januari in ‘Weblog’). En dan is op een gegeven moment de kans verkeken. Nu moeten er weer nieuwe jonge mensen opstaan, die zo’n gelegenheid weten te grijpen. Dit is een mooi voorbeeld daarvoor. Ik zie het al helemaal voor me... Cornelius Pietzner, here we come! Want ja, dan kun je echt nieuwe fondsen en gelden gaan werven, een nieuwe inkomstenstroom op gang brengen, wanneer je kunt laten zien wat daar in en rond het Goetheanum gebeurt echt ergens toe dient.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)