Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 23 mei 2010

Arbeidersuniversiteit

Op Eerste Pinksterdag kan het bijna niet anders, of het moet over biologisch-dynamische landbouw gaan. De reden daarvoor kunt u nalezen op zaterdag 30 mei 2009 in ‘Licenties’. En bij de andere bijdrage die dag, ‘Demeter-helden’, kan ik vandaag meteen aanknopen. Overigens, dit bericht is eigenlijk hetzelfde als op 22 april in ‘Monitor’, maar met een kleine aanvulling. Waar gaat het over? Op de website van het Demeter-keurmerk, net als op die van de Nederlandse Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding trouwens, wat op zichzelf al grote winst is, wordt nu volop meegedaan met het weekend van ‘Lekker naar de boer’, over drie weken. Bij Demeter wordt er namelijk meteen op de homepage op gewezen. En door op de bijbehorende foto te klikken, komt u bij een bericht met de kop Demeter-helden ontmoeten’:

‘Dit jaar zijn op 12 en 13 juni de deuren van veel biologische boeren geopend. En natuurlijk doen daarbij ook dit jaar weer veel Demeter-bedrijven mee. In 2010 zijn vijf Demeter-helden gekozen. Boeren die uitblinken in vakmanschap en de manier waarop ze hun biologisch-dynamisch ideaal vormgeven.

Gerjo Koskamp van Ruimzicht kreeg al de Ekoland Innovatieprijs voor de vernieuwende manier waarop hij alles op het bedrijf met elkaar in harmonie weet te brengen. Piet van IJzendoorn van De Zonnehoeve kreeg vorig jaar diezelfde prijs. Joris Kollewijn en Jan Schrijver van De Lepelaar in Noord-Holland denken duurzaam. Landbouwkundig, ecologisch en economisch. Isabel Duinisveld van De Eemstuin in Groningen. Respect is haar natuur. En Jos Jeuken en Ellen Krul van Gaos. Ja, wat daar gebeurt kun je alleen beleven.

Voor meer informatie over de boeren, hun bedrijven en programma’s kun je hier doorklikken:
Gerjo Koskamp in Halle (Gelderland).
Piet van IJzendoorn in Zeewolde (Flevoland).
Joris Kollewijn in Sint Maarten (Noord Holland).
Isabel Duinisveld in Uithuizermeeden (Groningen).
Jos Jeuken in Swifterbant (Flevoland).
Voor informatie over alle biologische en biologisch-dynamische bedrijven kun je terecht op de website www.lekkernaardeboer.nl

Het nieuwe ten opzichte van 22 april is, dat er nu van elk van deze vijf boeren (en boerinnen) een eigen poster (of is het flyer?) is gemaakt. Die er trouwens erg mooi uitziet. Mooi gedaan! Alleen... waarom leidt de link alleen naar een klein jpg-bestandje? Ik kan nu nauwelijks lezen wat erop staat. Het zou toch veel handiger zijn om een pdf te leveren, die zijn veel scherper en kunnen ook makkelijk geprint worden. Wie heeft dit bedacht? Kom op jongens (meisjes), even nog iets handiger en gebruiksvriendelijker denken!

In dit kader is interessant wat ik op woensdag 12 mei bij Biofood Online vond, over ‘Krant vd Aarde nr. 3: Bd- en DEMETER-special’:

‘In samenwerking met Stichting DEMETER en PBS (Promotiebureau Biologische Speciaalzaak) wordt de Bd-boer en het DEMETER-merk in het zonnetje gezet. Naast de gewone distributie aan natuurvoedingswinkels (distributie ism Odin, Natudis en Udea) worden er ook in het weekend van 12 en 13 juni 6.000 ex. extra verspreid aan bezoekers van 5 Bd-boerderijen. De totale oplage komt hiermee op 130.000 ex. gegarandeerd! Want oplage en distributie worden gecontroleerd door HOI (Het Oplage Instituut). Verspreiding vanaf 28 mei (vraag uw distributeur).’

Ook het jaarverslag 2009 van de Antroposofische Vereniging in Nederland, waar ik het eerder op donderdag 20 mei in ‘Consciousness’ al over had, komt met nieuws in het hoofdstuk over het ‘Voorzittersoverleg’ op de bladzijden 9 en 10:

‘Deelnemers aan het overleg van werkgebieden met de vereniging zijn de voorzitters van de Antroposofische Vereniging, de Vereniging van vrijescholen, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

Er waren vier bijeenkomsten. Het overleg wordt altijd begonnen met een blik op wat er in de diverse organisaties speelt, zodat men van elkaar weet en waar nodig kan afstemmen. Daarnaast kunnen ook inhoudelijke onderwerpen besproken worden. Het eind 2008 gestarte gesprek met als thema “Toekomstperspectief relatie tussen AViN en BD.-Vereniging” werd voortgezet, ook in een tweetal bilaterale contacten van bestuursdelegaties van BD-Vereniging en AViN.’

Eind aankomende week (zaterdag 29 mei) is er de Algemene Ledenvergadering van deze Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, en dat wordt op haar website aangekondigd:

‘Op 29 mei is er een ervaar-, leer- en beleefdag voor leden van de BD-vereniging en donateurs van de Stichting Grondbeheer; een dag biologisch-dynamische landbouw ervaren, leren en beleven.

Op deze dag worden ook de jaarvergaderingen gehouden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding en Stichting Grondbeheer BD-Landbouw. De bijeenkomst vindt plaats op Warmonderhof, opleidingsinstituut voor BDlandbouw, veelzijdig BD-bedrijf, tevens leerbedrijf voor de leerlingen van Warmonderhof Opleidingen en de plek waar ons kantoor is gehuisvest. Locatie van deze dag: Warmonderhof, Wisentweg 10, 8251 PC Dronten Om u gastvrij te kunnen ontvangen, stellen wij het op prijs wanneer u zich vooraf meldt bij het bureau van de vereniging, 0321 315937 of info@bdvereniging.nl

Ten aanzien van de ‘Agenda Ledenvergadering’ is een van de punten:

‘Samenhang tussen BD Vereniging, Antroposofische Vereniging en Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Lees ter toelichting het interview hieronder.’

U moet weten dat Albert de Vries voorzitter is van deze vereniging. Dan kan ik dat interview hier gerust laten volgen. Het heeft als titel ‘BD- en Antroposofische Vereniging’:

‘Welke samenhang is er tussen BD-Vereniging, Antroposofische Vereniging en Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap? Een interview met voorzitter Albert de Vries over de mogelijke aansluiting bij de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft.

Tekst: Luc Ambagts, secretaris en beleidsmedewerker

Hoe kwam je op het initiatief verbinding te zoeken met de Antroposofische Vereniging?

“In het voorzittersoverleg van de voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) met voorzitters uit de medische, pedagogische en BD-beweging hadden we naar aanleiding van een praktische huisvestingsvraag gekeken hoe de verbinding tussen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen (VHvG) en de werkgebieden er uit kan zien. Door de benoeming van Derk Klein Bramel tot coördinator van de landbouwsectie werd die vraag een jaar later opnieuw actueel en kwam heel dichtbij. Die benoeming ging grotendeels buiten de BD-Vereniging om. Terwijl voor mij een verbinding tussen de idee BD-Vereniging en de idee Antroposofische Vereniging, met als kern van die vereniging de VHvG, een realiteit is.”

Hoe zie jij de verhouding tussen de BD-Vereniging en de Hogeschool?

“In een gesprek van het bestuur met een groep boeren en tuinders in NH kwam zo mooi naar voren dat in het werken in de BDlandbouw de eigen ervaring, het authentieke, individuele, een centrale rol speelt. Wat op de ene plek past, past niet op de andere plek. Kenmerkend voor BD is misschien wel dat het bij iedereen net anders is. Dat individuele verzorgen, door het met elkaar te delen, zie ik als wat ons verbindt. Dat sluit aan bij de impuls van de Hogeschool, zoals die voor mij leeft. Ik vind het inspirerend om naar de VHvG te kijken als naar een soort arbeidersuniversiteit. Het is een hogeschool voor mensen die zich in het uitoefenen van hun dagelijks werk willen ontwikkelen. Door het uitoefenen van hun beroep – of wat zij als hun werk zien – staan ze in die arbeidersuniversiteit. Deze Hogeschool heeft tot taak, volgens Rudolf Steiner, om uitdrukkingsmiddelen te vinden voor imaginatie, inspiratie en intuïtie. In het authentiek werken zetten mensen deze vermogens in. Dat doen ze individueel, ieder voor zich. Wil dat niet tot versplintering en vereenzaming leiden, dan zie ik dat werken aan overdracht, aan het delen met elkaar van dat authentieke, noodzakelijk is. Uit de aard van hun werk zou er van de beroepsleden van de BD-Vereniging, een verbinding met die impuls kunnen zijn. Het ondersteunen van die impuls zie ik als voornaamste taak van de BD-Vereniging. Daaruit kan iets ontstaan wat vernieuwend is. Dan kan je elkaar ontmoeten, wetend dat je dit werk doet. Je kunt er mensen uit andere vakrichtingen bij betrekken die datzelfde nastreven. Zo kan verschijnen wat het immateriële is dat de BD-landbouw te bieden heeft.”

Wat is er tot nu toe concreet gebeurd?

“We hebben gesprekken gevoerd met het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland, met de coördinator van de landbouwsectie, met de voorzitter van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft en de coördinator van de Landbouwsectie in Dornach. Daar wordt het initiatief enthousiast ontvangen. Het gaat er nu om een vorm te vinden waarin de aansluiting zinvol is voor de AViN én voor de BD-Vereniging. In gesprekken met leden, vanuit de vraag of mensen zich kunnen verbinden met zo’n besluit en welke nieuwe mogelijkheden ze dan zien, moet het draagvlak zichtbaar worden. In de komende ledenvergadering willen we dat gesprek starten. Dan kunnen we toewerken naar een concreet besluit in 2011.”’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)