Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 16 mei 2010

Validatie

Het is alweer enige tijd geleden, op 27 januari in ‘Eenvoudig’, dat ik berichtte over het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden. Hoog tijd dus om er weer eens terug te keren. En vast te stellen dat daar een ‘Validatie-onderzoek CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg’ gaande is. Om u bij te praten kan ik eenvoudig de tekst laten volgen (AG staat voor Antroposofische Gezondheidszorg; NVAA is de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen):

‘Wat is de CQ-Index?

De CQ-Index is een landelijk gestandaardiseerde patiëntenvragenlijst. De CQ-Index wordt ontwikkeld voor uiteenlopende groepen patiënten en facetten van de gezondheidszorg en er zijn er in de loop van de afgelopen jaren veel ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor huisartsenzorg, fysiotherapie, specifieke operaties en jeugdgezondheidszorg. De coördinatie en het toezicht ligt bij het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ). Dit is onderdeel van het Nivel. Voor meer informatie over de CQ-Index in het algemeen verwijzen we u graag naar de website van het CKZ.

Doelstelling van de CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg

Het lectoraat AG in samenwerking met Antroposana, de NVAA en anderen willen inspringen op de toegenomen vraag naar verantwoording van kwaliteit van zorg door de ontwikkeling van de CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg. Met de komst van de CQ-Index AG kunnen patiëntervaringen met betrekking tot de kwaliteit van de antroposofische zorgverleners systematisch in kaart worden gebracht. De ontwikkeling van een CQ-Index Antroposofische Gezondheidszorg stelt de AG in staat om te kunnen voldoen aan de toekomstige landelijke eisen die worden gesteld met betrekking tot het monitoren en waarborgen van kwaliteit van de gezondheidszorg. Door de gestandaardiseerde opzet zullen de resultaten van metingen met deze vragenlijst landelijke erkend worden. Ze zullen daarom een belangrijk middel kunnen worden in de communicatie naar bijvoorbeeld overheid, politiek en zorgverzekeraars. De AG is van mening dat zij een hoge kwaliteit zorg levert en veel patiënten hebben goede ervaringen met de antroposofische gezondheidszorg. Binnen het kader van de landelijke ontwikkelingen is de CQ-Index op dit moment en met het oog op de toekomst hét aangewezen instrument om dit daadwerkelijk te meten en de AG zichtbaar te maken en op de kaart te houden.

De vragenlijst: inhoud en gebruik

De CQ-index AG is in het afgelopen jaar ontwikkeld en heeft als basis de bestaande CQ-Index Huisartsenzorg. Daarnaast bevat de lijst vragen over de specifieke eigenheid van de AG. De basis CQ-Index Huisartsenzorg maakt het mogelijk om de resultaten te vergelijken met andere huisartsen. De aanvullende vragen maken het mogelijk om de antroposofische zorg naar eigen aard te meten. De vragenlijst kan gebruikt worden door (huis)artsen, therapeuten en andere zorgverleners in de eerste lijn. De vragenlijst kan in de toekomst ook gebruikt worden om antroposofische beroepsgroepen en zorginstellingen met elkaar te vergelijken.

Validatie en steekproef

Het project bevindt zich nu in de fase dat de ontwikkelde vragenlijst gevalideerd dient te worden, teneinde landelijk erkenning te verwerven. Dit betekent dat er onder de patiënten van de Nederlandse therapeutica en huisartsenpraktijken een steekproef getrokken zal worden. Ook dit gedeelte van het project is opgezet in nauw samenwerking tussen het lectoraat AG, Antroposana en de NVAA. De steekproef heeft een grootte van 4600 patiënten, verdeeld over 20 therapeutica of huisartsenpraktijken. Deze patiënten ontvangen een uitnodiging om via internet een digitale vragenlijst in te vullen. Hiervoor ontvangen zij persoonlijke inloggegevens. 4000 mensen zullen worden gevraagd hun ervaringen weer te geven met verschillende kwaliteitsaspecten. 600 mensen zullen worden gevraagd naar het belang dat zij hechten aan deze kwaliteitsaspecten. Deelname aan de meting is uiteraard anoniem.

Tijdslijn validatie-onderzoek CQI AG

Het validatie-onderzoek zal plaats vinden in een aantal fasen en volgens een vaststaand protocol. De fasen van het onderzoek en hun tijdsbestek zijn in het kort als volgt:

– April-juni 2010: Voorbereiding en afstemming van de samenwerking met therapeutica en huisartsenpraktijken
– Mei 2010: Vragenlijst definitief
– September 2010: Steekproeftrekking
– September-oktober 2010: Dataverzameling
– December 2010-juni 2011: Analyse en rapportage
– Medio 2011 (verwacht): Oplevering gevalideerd meetinstrument CQ-index AG

Hier kunt u een pdf downloaden met de belangrijkste informatie over de verschillende fasen en wat er per fase van de deelnemende praktijken verwacht wordt.
Hier kunt u een voorbeeld van de bewerkersovereenkomst downloaden.
Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact op nemen met Evi Koster. Tel: 071 5188621, e-mail: koster.e@hsleiden.nl
Belangrijke websites
www.centrumklantervaringzorg.nl
www.nivel.nl
www.zichtbarezorg.nl

Met andere woorden: men is al in april begonnen met de voorbereidingen en zal pas over ruim een jaar klaar zijn en dan een kostbaar meetinstrument paraat hebben.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)