Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 17 mei 2010

Spirit

Ik heb nog een paar politieke losse eindjes. In het lange stuk – een van mijn langste berichten ooit – van een week geleden, Inside information’ op 10 mei, dat opnieuw over bijensterfte ging, kwam Marianne Thieme van de PvdD aan bod, met haar ‘Kamervragen aan de ministers van LNV en van VROM over bijenvolksterfte door onduurzame maisteelt’:

‘Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over bijenvolksterfte door onduurzame maisteelt’.

Dit was naar aanleiding van het bericht ‘Duurzame maisteelt raakt steeds verder uit zicht’, dat ik in deze bijdrage ook aanhaalde. Nu had ik er bij vermeld dat ik niet wist of deze kamervragen dateren van 5 maart dit jaar. Inmiddels heb ik ze teruggevonden op de website van de Partij voor de Dieren en blijkt dat inderdaad zo te zijn, en ook dat er nog geen antwoorden op zijn gekomen. Marianne Thieme blijkt al veel vaker kamervragen over dit onderwerp te hebben gesteld, het laatst op 30 maart, waar inmiddels wél antwoord van demissionair minister Gerda Verburg van LNV op is gekomen (op 12 mei namelijk). Bij deze laatste hoort trouwens een persbericht, waarin de aanleiding wordt beschreven. Dat eindigt met:

‘Bestrijdingsmiddelen buiten beeld
Een tweede onderzoek naar bijensterfte is onlangs gestart in een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR, het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek en European Invertebrate Survey. Dit onderzoek richt zich op de omvang en oorzaken van de achteruitgang van honingbijen en wilde bestuivers. Bestrijdingsmiddelen hebben een groot aandeel in dit probleem, maar het lijkt erop dat dit – ondanks een eerdere toezegging van de minister – niet in het onderzoek meegenomen wordt. Thieme heeft ook hierover de ministers bevraagd. Thieme: “De minister wil de schadelijke neonicotinoiden niet verbieden, omdat zij zegt dat de rol van dit gif bij de bijensterfte niet bekend is. Nu is de kans om er onderzoek naar te doen, waarom gebeurt dat niet? De neonicotinoiden handel is een miljardenbusiness. Het heeft er alle schijn van dat de economische belangen van de bestrijdingsmiddelenindustrie prevaleren boven die van het behoud van biodiversiteit.”’

Interessant in dit kader zijn ook haar ‘Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over bijensterfte’ over verschillende bestrijdingsmiddelen, van maar liefst drie jaar geleden, op 23 april 2007, en de gedetailleerde antwoorden van Gerda Verburg. Je kunt niet zeggen dat Marianne Thieme er niet achterheen heeft gezeten! Haar partij kwam er ook al goed uit op 8 mei in ‘Oneindig’, waar ik refereerde aan de ‘Standpunten politieke partijen over complementaire gezondheidszorg’ die Patiëntenvereniging Antroposana kort daarvoor toonde:

‘Op 9 juni 2010 kunnen wij naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De standpunten van diverse politieke partijen omtrent complementaire gezondheidszorg zijn door de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland op een rij gezet; dit in samenspraak met het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg, waaraan Antroposana deelneemt.’

Voor het gemak had ik die daaronder op een rijtje gezet. Het andere losse politieke eindje betreft de Filipijnen. Op 5 mei had ik het in ‘In the air’ over de kansen van de antroposofische presidentskandidaat Nicanor Perlas. De verkiezingen zouden op 10 mei zijn. De uitslag daarvan had u nog van mij tegoed. De algemene uitslag heeft u al in de kranten kunnen lezen. Maar hoe heeft Perlas het gedaan? Zoals steeds kunnen wij ons ook nu weer verlaten op Walter Siegfried Hahn, die als correspondent van het News Network Anthroposophy (NNA) verslag doet van de Filipijnen. Voor het laatst was dat op 14 mei in ‘Der Wandel lässt noch auf sich warten: Philippinen nach der Wahl’:

‘Am Montag, den 10. Mai wurde auf den Philippinen gewählt. Über 50 Millionen Wahlberechtigte stimmten über insgesamt 18.000 verschiedene Ämter und Posten ab, vom Präsidenten über Senats- und Kongressabgeordnete bis zu Gouverneuren und Bürgermeistern. Aus zivilgesellschaftlicher und anthroposophischer Sicht war dabei von Interesse, dass sich Nicanor Perlas um das Amt des Präsidenten bewarb. NNA-Korrespondent Walter Siegfried Hahn gibt einen zusammenfassenden Überblick über das Geschehen.

MANILA (NNA). Er hatte im Falle seiner Wahl eine „Neue Politik“ versprochen sowie eine Stärkung des Dritten Sektors etwa durch die Einrichtung eines Ministeriums für Nichtregierungsorganisationen:

Nicanor Perlas ist durch sein Eintreten für die Dreigliederung des Sozialen Organismus weltbekannt und mit zahlreichen Preisen bedacht worden. “Wir haben keine echte Demokratie, wenn wir die Bürger nicht ermächtigen, an der Gestaltung unseres Landes mitzuwirken”, sagt er. “Das traditionelle Denken in Exekutive, Legislative und Judikative reicht nicht mehr. Das neue Gleichgeweicht der Macht muss bestehen aus der Zivilgesellschaft als kulturelle Macht, dem Staat als politische Macht und der Wirtschaft als ökonomische Macht.” Solche von Rudolf Steiner angeregten Ideen zu einer wesensgemäßen Gestaltung des Zusammenlebens hatte er unter Präsident Ramos auch in die Philippinische Agenda 21 eingebaut. 1996 wurde diese von den Vereinten Nationen als Strategie für die Erreichung der Millenniums-Ziele adaptiert.

Während bei bisherigen Wahlen auf den Philippinen manuell gezählt wurde und man deshalb gewohnt war, wochenlang auf Ergebnisse zu warten, wurden jetzt zum ersten Mal Wahlautomaten eingesetzt. Noch Tage vor der Wahl gab es viele Probleme mit der Technik. Perlas versuchte deshalb, eine Verschiebung der Wahlen durch höchstrichterlichen Beschluss zu erreichen – den negativen Bescheid kommentierte er mit den Worten: “Dann steuern wir auf eine Katastrophe zu.” Umso verwunderter waren alle, als noch am Wahlabend erste Außählungen der Wahlautomaten vorlagen, die einen stabilen Vorsprung des Favoriten in der Präsidentenwahl, Noynoy Aquino, zeigten.

Perlas selbst lag mit ca. 0,13% der Stimmen abgeschlagen an achter Stelle der Bewerber und das änderte sich auch später nicht – ganze 50.000 Stimmen wurden schließlich offiziell für ihn gezählt. Gewählt wurde mit 40% der Stimmen – einfache Mehrheit genügt nach philippinischem Wahlrecht – der Favorit Noynoy Aquino, Sohn des Märtyrers Benigno Aquino, der bei der Rückkehr in sein Heimatland 1986 von Handlangern der Marcos-Diktatur erschossen wurde. Diese Tat löste damals die Revolution aus, welche binnen wenigen Tagen Corazón Aquino, die Ehefrau Benignos und Mutter Noynoys, auf den Präsidentenstuhl hievte und Marcos und Familie ins amerikanische Exil trieb. Noynoy hatte seine Kandidatur im September verkündet, kurz nachdem seine legendäre Mutter verstorben war.’

Verdere bijzonderheden van de Filipijnse politieke constellatie kunnen bij NNA worden nagelezen. Ondertussen verkondigde Nicanor Perlas een dag later, op 15 mei, op zijn eigen website, een positieve boodschap onder de titel ‘We are Moving On’:

‘Before anything else, on behalf of the core team of the Perlas Presidential Campaign, we would like to extend our deep heartfelt thanks to all of you who have remained steadfast and committed till the end. You all made a stand on the basis of your conscience and principles. That stand is not only a spiritual victory for you and the country. That stand will become the spiritual substance upon which the initiatives and the new social forms of a visionary Philippines will be built upon.

In a spiritual battle, there are no defeats, only different forms of manifesting a spiritual ideal. Spiritual vision and deeds live on into the future, changing everything it meets. Rizal engaged in a spiritual battle. He did not “win” when he was executed. But his deeds have continued to resonate through decades, have inspired tens of thousands of Filipinos, and have changed the course of Philippine history.

We have a dynamic vision of the possible future of the Philippines. The Presidency was one path to realize this vision. But there are other ways, other paths, to attain this vision.

Divine Providence has given us the harder path to follow. We have been “chosen”, if we accept, to follow the harder path because we dared to thread paths that few have dared to follow before, if at all. This harder, new path is to strengthen the moral fabric of Filipinos through right thought, words, and action in order to revive the creativity of civil society itself. This cultural renaissance, in turn, will also become the fertile womb for birthing and nurturing new politics and green, socially responsible businesses.

We have often said during our political campaign: There is no political revolution, without a cultural transformation; and there is no cultural transformation without a deep spiritual revolution inside all those among us what have taken up the challenge of renewing our country.

Recall Pillar 4 of our platform: Strategic Partnerships for Social Justice. Here we introduced a new concept of governance. Here we articulated a 21st century version of governance that moves beyond the narrow concept of government, a new paradigm that has already found resonance around the world. Here governance is not state-centered; it is society-centered. The new governance brings in a new concept of balance of power to include civil society (cultural power) and business (economic power), together with government (political power), to shape the future of this country.

Whoever sits as the new President of the Philippines will only have 1/3 of the governance “pie”, that is, strategic influence over the course of government. The other two thirds is the civil society and business part. Activating these often hidden two dimensions of governance will be the focus of the new movement that was born with our striving for new politics. When civil society and green business are strong, then it is possible to pursue our intention to mainstream new politics in the Philippines. Meanwhile, we will maintain the territory gained by new politics and use this new-found power to ensure that the new government will move towards the direction of integral sustainable development embedded in our vision.

This is why we are moving on. We are starting to implement the six pillars of our platform of integral sustainable development, albeit in a different way, a different context, and outside the Office of the President.’

Ja, zo kun je het ook bekijken. Trouwens, de tekst is nog niet afgelopen, die is nog eens een keer zo lang. Ter plekke op zijn website na te lezen, zou ik zeggen. – Maar er is nog meer politiek, ook in Nederland, de datum van 9 juni begint immers al aardig te naderen. Ter introductie verwijs ik eerst even terug naar 21 september 2008, waar ik in ‘Paulus’ Hans Stolp aan u voorstelde. Sindsdien ben ik weinig bij hem langsgeweest. Vandaag doe ik dat weer, want op zijn website staat deze opmerkelijke tekst onder ‘Nieuws’, met als bovenste item, getiteld ‘Lijstduwer’:

‘Gevraagd als lijstduwer...

Bij de komende verkiezingen van 9 juni voor de Tweede Kamer doet dit jaar ook de spirituele Partij voor Mens en Spirit mee. Deze partij pleit voor een politiek vanuit het hart, en wil onder andere opkomen voor een ander onderwijs, voor alternatieve geneeskunde en voor een menselijker zorg.

Onlangs werd ik gevraagd als lijstduwer voor deze partij. Een lijstduwer is iemand die niet zelf de politiek in gaat, maar die probeert zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de partij en stemmen te werven. Ik heb dat aanbod met liefde aanvaard en sta dan ook, zoals dat voor lijstduwers de gewoonte is, op de laatste (de 40e) plaats van de lijst van de Partij voor Mens en Spirit.

Als u mijn inzichten deelt, heeft u nu de kans op mij te stemmen bij de komende verkiezingen! Maar u kunt natuurlijk ook op de lijstaanvoerder van deze partij stemmen, ofwel de nr. 1 van deze lijst: Lea Manders.

Het moet toch mogelijk zijn dat voor het eerst een vertegenwoordigster vanuit de spirituele wereld haar intrede doet in ons Parlement. Dat zou een nieuwe en belangrijke stap zijn in de verdere uitgroei van de spirituele beweging! Zie voor meer info: www.mensenspirit.nl

Voel u vrij, maar als u in alle vrijheid denkt mij in mijn keuze voor spirituele politiek te kunnen ondersteunen, zoek dan op 9 juni op uw stembiljet naar de Partij voor Mens en Spirit.

Waarom de Partij voor Mens en Spirit?

Iemand vroeg mij, waarom ik eigenlijk koos voor de Partij voor Mens en Spirit voor de komende verkiezingen. Er werd meteen bij gezegd dat mijn antwoord kort moest zijn... Daarom heb ik het zo geformuleerd:

De spirituele beweging heeft zich nu zo ver ontwikkeld dat zij op de drempel staat van een nieuwe tijd: nu zal zij op alle terreinen van het leven voor omvormingen gaan zorgen. Zo zal zij niet alleen de biologische en biologisch-dynamische landbouw ondersteunen, maar ook de alternatieve gezondheidszorg ondersteunen en mogelijk maken. Ze zal niet alleen een andere vorm van onderwijs gaan ontwikkelen, waarin centraal staat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een warm, open en liefdevol mens, maar ook een andere rechtspraak, waarin vergelding meer en meer plaats gaat maken voor vergeving. Bovendien zal zij een andere, universele religie gaan ontwikkelen en mogelijk maken: die van het innerlijke weten en het hart.

Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk ook de politiek serieus te nemen om daar gehoor te vinden. Voor het eerst lijkt het mogelijk dat een spirituele politieke partij nu ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken in ons parlement om daar te werken aan de zo noodzakelijke transformatie van onze samenleving. Daarom steun ik de Partij voor Mens en Spirit van harte! Doet u mee?

Als jullie mij willen ondersteunen bij mijn werk, zouden jullie dan de komende weken dit citaat zoveel mogelijk door willen geven aan bekenden en vriendinnen/vrienden? Samen sterk!!!’

Maar dit is niet de enige spirituele partij, of die zich tenminste daarvoor uitgeeft. We hebben ook nog ‘Heel Nederland’ en ‘Nieuw Nederland’, om maar eens twee andere te noemen. Een vergelijkend onderzoek moet nog verricht worden... Ik weet niet eens of die wel mee mogen doen op 9 juni, of zij voldoende geldige handtekeningen hebben verzameld.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)