Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 3 mei 2010

Nieuwsredactie

Hugo Verbrugh is weer goed op dreef. Vandaag schrijft hij:

‘Ook in de antroposofie gebeurt veel. Dat weerklinkt in de media helemaal niet. Daar moet iets aan gedaan worden. Ik stel voor dat het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland het initiatief neemt om op internet een dagblad te starten. Er kome een voor iedere betrokken burger interessante, elke dag gratis verschijnende digitale krant met actualiteiten uit binnen- en buitenland met aanpalend commentaar vanuit de geest van de antroposofie en een intensief voor iedereen toegankelijk discussie-forum.’

De wens is de vader van de gedachte! Verrassenderwijs neemt Verbrugh de ‘Christian Science Monitor’ ten voorbeeld. Dat leidt dan naar een titel als ‘Spiritual Science Monitor’... Maar hoe het ook betiteld moge worden, het gaat natuurlijk om de concrete invulling. Enkele reageerders komen met voorstellen, van wie die van ‘eje’ om 14.03 en 14.17 het meest tot de verbeelding spreken. Het begint met een aardige woordspeling, al door Verbrugh aangereikt:

‘Intrigerende term driewerf anisotroop! Dat, in verbinding met antroposofie, levert anisotrope antroposofie, en nu zijn we ergens met wijds perspectief.
Anisotropie* geldt voor een structuur, die niet slaafs in alle richtingen dezelfde lijn volgt, maar de structuur juist laat oplichten door de verschillen daarin: facetten die oplichten door veelvormig te zijn in plaats van eenvormig.

Anisotropie heeft met diffusie te maken, i.c. veelvormige diffusie (immers, anisotroop); wat duidelijk iets anders is als diffuus, ongedefinieerd, vaag. Het Franse diffusion drukt dat beter uit.

Voorzover ik deze en soortgelijke blogs gevolgd heb en Dornach een beetje ken, is anisotropie, net als overal, ook hier een aangelegenheid die uitdaagt. Goed idee om dit uit te diepen. Naast Das Goetheanum (alleen in het Duits) is dit een concept, dat het waard is om uit te werken.

* Vrij vertaald naar het strikt natuurkundige begrip van anisotropie. De omschrijvingen in Wikipedia zijn wat omslachtig, fysisch niet verkeerd, maar overdrachtelijk diffuus. Laten we het op anisotrope antroposofie houden, en dan gefocussed op alpha- en gamma-zaken en -aspecten.’

Om veertien minuten later, uitgelokt door Frans Wuijts, de filosofie te verruilen voor een mogelijke concrete invulling:

‘Zo maar wat, ad randum:

Voorzichtig, kleinschalig beginnen. Beter een week-editie dan dagelijks. Ploeg van drie (hecht verband), die het uitvoert; kring van ter zake contributors daarom heen. Copyrights (of citatie-instemming) van/met verwante publicaties (bijvoorbeeld Das Goetheanum, Amerikaanse publicaties, IHF, Info3, archieven, enzovoort).

Korte text-stukken, focus, geen eindeloze flappen (want leest moeilijk op scherm), veelvuldig verwijzingen.

Kritiek elders niet uit de weg gaan. Veel aandacht voor goed aangeslagen maatschappelijke initiatieven en uitleg/discussie waarom (bijvoorbeeld Vrije Scholen, biodynamische sector, drugs, en andere).

Twee-jarige proef-periode en daarna verder zien. Er zal wel wat geld bij moeten (Antroposofische Vereniging?), voor server, opslag en zo; dat hoeft niet veel te zijn (we zijn de financiële/maatschappelijke crisis nog lang niet voorbij; -( ).’

Ja, concreet worden en echt beginnen, dat is het probleem natuurlijk. Maar er wordt in bepaalde mate al in voorzien. Bundelen van bestaande krachten, daar gaat het eigenlijk om. Wie heeft dat talent, die capaciteit? In dat kader heb ik dit voor u. Driegonaal, het tijdschrift van John Hogervorst, ‘tijdschrift voor sociale driegeleding & anthroposofie’ (jaja, nog altijd met een ‘h’), met aanpalende website, meldt sinds kort – ik heb goede reden om aan te nemen dat het op vorige week woensdag 28 april was – op de homepage:

‘Nieuw op deze website

Shell helpt

Shell helpt zichzelf...

De waanzin van het deel van de sociale werkelijkheid dat we de economie noemen, kwam vandaag naar voren uit een combinatie van berichten.

Eerst was er het bericht dat Shell in het eerste kwartaal boven verwachting winst maakte: maar liefst 4,9 miljard dollar (in het eerste kwartaal van vorig jaar was die winst maar een schamele 3,3 miljard).

Dat bericht ging gepaard met de verzekering dat Shell ook in de komende tijd gespitst blijft op het verlagen van de kosten. De aandeelhouders zien immers graag een nog hogere winst.

Volgens financieel bestuurder Simon Henry is Shell goed op dreef om de voor dit jaar te behalen besparing van 1 miljard te realiseren. Dat zal ten koste van 7.000 arbeidsplaatsen gaan.

Goed nieuws voor de Shell-top (de bonusvooruitzichten over 2010 zien er zonnig uit) én goed nieuws voor de Shell-aandeelhouders.

Minder goed nieuws voor degenen die bij Shell werken; één op de 14 van hen mag verw...’

Je hoeft alleen simpel verder te klikken, om de rest te lezen te krijgen:

‘Minder goed nieuws voor degenen die bij Shell werken; één op de 14 van hen mag verwachten zijn baan te verliezen. En hoe is dit nieuws voor de klanten van Shell?

We mogen vermoeden dat de Shell-top zich niet zo heel intensief bekommert om haar consumenten. De consument begeeft zich in zijn gemotoriseerde vehikel van tankstation naar tankstation. Het gemor om de hoge brandstofprijzen is tot ritueel geworden, zoals het geklaag over het weer.

Máár... in onze emailbox ontvingen we vandaag een oproep om als consument deel te nemen in de oorlog om de benzineprijs. Onder verwijzing naar de alsmaar stijgende brandstofprijs plus bedrijfswinst van de oliemaatschappijen werden we opgeroepen om vanaf vandaag niet meer te tanken bij de twee grootste maatschappijen: Shell en Esso.

Wanneer voldoende consumenten aan die oorlog meedoen en dus bij andere maatschappijen tanken – zo is het idee – zullen Shell en Esso wel gedwongen zijn de prijs aan de pomp te verlagen, de anderen zullen dan niet achter kunnen blijven en zo dwarrelen de prijzen omlaag.

Een sympathiek idee, hoewel de gedachte voor de hand ligt om deze “oorlog” op een ander manier te voeren: wanneer voldoende consumenten de auto iedere week één dag laten staan kan ook een dalende prijsontwikkeling optreden (en ook als dat niet het geval zou zijn... dan boeken we toch milieuwinst!).

Wat we als consument helaas niet altijd beseffen, is dat we vaak – via onze beleggingshypotheek, oudedagsvoorziening of spaartegoed – ook de rol van aandeelhouder van Shell vervullen. Terwijl we morrend onze tank volklotsen, tegelijkertijd de Shell-top achter de broek zitten in onze zucht naar méér rendement...

Dát is nou de waanzin van de werkelijkheid die we economie noemen. De oorlog tegen een draak als Shell is tegelijkertijd een vlucht naar buiten – zonder innerlijk tot een helder bewustzijn van onze sociale werkelijkheid te komen.

Het inzicht zou moeten groeien dat de economie een gebied is waar mensen samen werken, ten behoeve van elkaars behoeften, in de wetenschap dat het werken aan een groter belang het eigen welzijn omsluit.

Wie helpt Shell?’

Terwijl ik bezig ben dit bericht samen te stellen, komt er een interessant nieuwsitem binnenlopen. Zo gaat dat in het kloppend hart van een nieuwsredactie... Dus heet van de pers het volgende. Het is een beetje ingewikkeld. Het begint in Medisch Contact, het officiële weekblad van de Nederlandse artsenstand. Die hebben Luc Bonneux als vaste columnist binnengehaald. Op deze weblog verschillende keren reeds in de spotlights geweest. Op 8 april schreef hij over ‘Misdadige hulp’. Een kolfje naar de hand van onze vrienden bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die het onmiddellijk overnamen:

‘Misdadige hulp

Column van Luc Bonneux in Medisch Contact over Homeopaten zonder Grenzen

9 apr 2010 | Martijn ter Borg | Laatste wijziging: 26 apr 2010

“ZonMw ontvangt tien keer meer ‘projectideeën’ dan ze kan financieren. Voor ieder gefinancierd voorstel sneuvelt er één dat minstens even goed was. Tegelijkertijd ondersteunt deze Nederlandse onderzoeksinstelling pseudowetenschap. Berucht is het eeuwigdurende onderzoek naar de gezondheidsgevaren van elektromagnetische straling...”

Misdadige hulp

Zo begint de column van Luc Bonneux in Medisch Contact van deze week die onder andere gaat over Homeopaten zonder Grenzen (HzG), de Triodos bank en de subsidies die ZonMw verstrekt aan alternatief onderzoek. De volledige column van Luc Bonneux is te lezen op de site van Medisch Contact, klik hiervoor op de link rechtsboven dit artikel.

Deze column wordt hier geplaatst nadat we toestemming hebben gekregen van Luc Bonneux en Medisch contact.

Naschrift april 2010

De in het artikel genoemde Tinus Smits overleed op 1 april 2010’

Goed, als onze vrienden vriendelijker zijn dan ikzelf en eerst keurig toestemming vragen om iets over te nemen, zal ik daar niet meteen dwars doorheen fietsen. Maar ons oog wordt natuurlijk getrokken door de zinsnede ‘die onder andere gaat over Homeopaten zonder Grenzen (HzG), de Triodos bank en de subsidies die ZonMw verstrekt aan alternatief onderzoek’. In het origineel staat er onder andere dit:

‘Wat zou er gebeuren als in Nederland bij 96 volwassenen en kinderen het behandelen van een longontsteking met een ongeschikt antibioticum wordt vergeleken met een homeopathisch alternatief? De vraag stellen, is ‘m beantwoorden. (...) Deze misdadige praktijken worden volgens HZG financieel gesteund door de “ethische” beleggingsbank Triodos. Als u ethisch handelen belangrijk vindt, weet u wat u te doen staat.’

Niets om je druk om te maken, natuurlijk. Iedereen is vrij om te vinden wat hij vindt. Maar zo is het niet in de wereld gesteld. Op 30 april kwam er een vervolg, ‘Triodos Bank: geen oordeel over homeopathie’:

‘Zeker twee lezers hebben Triodos Bank gevraagd niet meer te doneren aan Homeopaten zonder Grenzen. De bank blijft liever uit het strijdgewoel.’

Joost Visser schrijft, en dat is wél interessant genoeg om wat uitgebreider over te nemen:

‘Bonneuxs terloopse opmerking dat HzG financieel wordt gesteund door de ethische beleggingsbank Triodos, leidde bij minstens twee lezers tot een brief aan de bank. Huisarts Langendijk uit Beetgumermolen vroeg Triodos “deze rotte appel uit de mand te verwijderen” en forensisch psychiater Bleeker uit Amsterdam zou graag horen dat de bank niets te maken wil hebben met het “in gevaar brengen van weerloze onontwikkelde mensen”.

Directeur Ted van den Bergh van Triodos Foundation schrijft in een reactie aan Bleeker dat initiatieven die zijn fonds ondersteunt, “worden getoetst door de overheden in de desbetreffende landen en samen met lokale organisaties worden uitgevoerd”. En, schrijft hij, Triodos respecteert initiatieven vanuit verschillende opvattingen over medisch zorg, ervan uitgaande dat mensen een eigen, vrije keuze kunnen maken.

Ook woordvoerder Thomas Steiner van Triodos Bank geeft aan dat de bank openstaat voor alle vormen van geneeskunde en bijvoorbeeld homeopathie en antroposofische geneeskunde niet a priori wil uitsluiten van financiële steun: “Wij zeggen onder meer nee tegen zaken die niet gunstig uitpakken voor de samenleving, het milieu schade toebrengen of de persoonlijke vrijheid van mensen in gevaar brengen, maar daarvoor zijn in dit geval geen aanwijzingen. Dat één persoon het woord misdadig gebruikt, wil niet zeggen dat het ook misdadig ís.”’

Ja, je hebt wel een nieuwsredactie nodig om dit soort zaken op de voet te kunnen volgen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)