Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 26 mei 2010

Partij

Vandaag het vervolg op het bericht van gisteren, ‘Ouderbulletins’, en ook ‘Oproer’ van zaterdag 22 mei. De Stentor is weer onze nieuwsleverancier, die onder de kop ‘Scholieren op de barricades’ vandaag het volgende meldt:

‘Op vrije school De Berkel aan het Weerdslag in Zutphen tekende zich gistermorgen een grote stakingsbereidheid af. Oogluikend liet de schoolleiding toe, dat het gros van de leerlingen van de Reggestroom het derde en vierde lesuur gebruikte voor een protestactie.

Met een groot spandoek gingen de scholieren van de bovenbouw de straat op om kenbaar te maken geen trek te hebben in een gedwongen verhuizing naar de vrije school De IJssel aan de Dieserstraat. Het schoolbestuur stelt zich dat voor als onderdeel van het fusieproces tussen beide scholen. Huidige leerlingen van De IJssel verhuizen in dat plan naar de locatie op het Weerdslag. Woordvoerder van het schoolbestuur Marijn van den Born wil nog niet inhoudelijk reageren. “Er volgt eerst een tweede informatiebijeenkomst voor de ouders. Wij willen niet via de Stentor met hen communiceren. Deze week gaat er weer een brief uit naar de ouders.”’

Dat is begrijpelijk, en verstandig. Daarom vandaag door naar een andere interessante wetenswaardigheid. Die vond ik op de website van de NOS, die op zaterdag 22 mei in het kader van de verkiezingscampagnes antwoord zocht op het vraagstuk ‘Hoe zit het met het basisonderwijs?’ Dat ging zo:

‘Hoe zit het met het basisonderwijs?
In Nederland
– zijn zo’n 7.000 basisscholen waar 1,5 miljoen kinderen naar school gaan;
– volgen 45.000 kinderen speciaal basisonderwijs met kleinere klassen en meer begeleiding;
–gaan ongeveer 70.000 kinderen naar speciale scholen omdat ze gehandicapt zijn of ernstige gedragsproblemen hebben;
– gaan zeven van de tien leerlingen gaan naar een bijzondere school, dat wil zeggen een school met een levensbeschouwelijke inslag, een niet openbare school.

In schooljaar 2008/2009 bijvoorbeeld, ging 30 procent van de leerlingen naar een openbare school, 34 procent naar een rooms-katholieke, 28 procent naar een protestants-christelijke en 8 procent naar een andere school. Van die laatste groep gaat het merendeel naar een school voor algemeen bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld Vrije scholen.’

Opvallend dat nu eens vrijescholen worden genoemd, en niet het bekende riedeltje van Montessori-, Dalton-, Freinet- en Jenaplanscholen. Maar omdat het verkiezingstijd is, gaat het zo verder:

‘De leraren die al deze kinderen iedere dag opvangen en lesgeven vragen al jaren om veranderingen en verbeteringen. Kleinere klassen, minder bureaucratie, niet nog meer van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwing, meer goed opgeleide collega’s, betere voorzieningen voor moeilijke leerlingen.

De politieke partijen weten dat, en hebben stuk voor stuk uitgebreide hoofdstukken in hun verkiezingsprogramma’s staan. Wat staat daar zoal in?’

En dan worden de verschillende partijprogramma’s doorgelicht op

‘Leraren

Alle politieke partijen maken zich zorgen over het tekort aan gekwalificeerde leraren. Ze zoeken de oplossingen in salaris, opleiding en vermindering van de werkdruk.

Onderwijsvernieuwing

Alle partijen willen scholen meer vrijheid geven om onderwijsvernieuwingen in te voeren. De overheid moet zich minder met de scholen benoemen, is de algehele tendens. De SP vindt dat onderwijsvernieuwingen te vaak “onderwijsvernietiging”. GroenLinks wil lerarenteams meer invloed geven op het te geven onderwijs. En Trots op Nederland pleit voor een einde aan de bureaucratie in het onderwijs.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Moeilijke kinderen’

Als u wilt weten wat uw partij, of die waar u juist wel of niet op wilt stemmen, te bieden heeft bij deze verschillende onderwerpen, bezoekt en bekijkt u dan even de NOS-website.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)