Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 20 mei 2010

Consciousness

Vanavond in Groningen op de Merwedestraat 98, dat is de Vrije School het Parcivalcollege, een avond over ‘Het Christusbewustzijn, een moderne inwijdingsweg’ met Danielle van Dijk (entree: 5 euro). Laten we even meelezen met wat het het Ouderbericht van april van deze middelbare school meldt:

‘Danielle van Dijk, auteur van het boek: “Het Christusbewustzijn; een moderne inwijdingsweg”, houdt een avond over dit universele, hogere bewustzijn. Zij vertelt wat dit bewustzijn is en hoe je door meditaties en innerlijke oefeningen dit bewustzijn kunt ontwikkelen. Stap voor stap kun je de hogere mens in jezelf “wekken”.

Zij behandelt de zes basisoefeningen voor de ziel, die Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie) gegeven heeft voor het denken, voelen en willen en daarna drie (nieuwe) basisoefeningen voor het bewustzijn. Er zal ook – zij het bescheiden – geoefend worden. De oefeningen kunnen in het dagelijks leven direct toegepast worden. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan de Christusmeditatie.

Danielle baseert zich bij de lezing op haar boek en de kennis uit het oerchristendom. De door de traditionele kerk verboden evangeliën, gevonden bij Nag Hammadi in 1945, zijn ouder dan de ons bekende evangeliën en werpen een bijzonder licht op Jezus-Christus.

In de pauze signeert Danielle haar boek (2e druk), dat op deze avond met korting te koop. De Engelse vertaling verschijnt op 30 april 2010 in Londen (zie www.templelodge.com). Zie voor het Nederlandse boek: www.christofoor.nl’

Op 6 januari in ‘Werkplaats’ schreef ik over dit boek. Maar helemaal nieuw is dat het nu ook in het Engels is verschenen. Dat zie je niet alleen op de website van haar Engelse uitgever, maar ook op een website die vanwege dit boek speciaal voor het Engelse publiek blijkt te zijn opgezet. Die heet ‘Christ Consciousness’:

‘Christ Consciousness is the highest form of consciousness man can get. It is a universal spiritual consciousness, that anybody can get who walks the path of unselfish love and mindfulness. This consciousness, also known by the yogis in India, is not related to any religion or specific church. It is free and accessible to those who search deeply for the all embracing love of the Divine.

It is called Christ Consciousness, because Christ is the highest being who came on earth from the divine realm to save mankind from decline. He brought, as a seed, unselfish love in the hearts of everyone to overcome egotism. We have to imagine Christ as the highest Love and Light of the Universe that shines for all of us, no matter what religion we have or have not!

Unselfish love
If you let the seeds of unselfish love blossom in your heart you can get this highest consciousness: Christ Consciousness. This is not an easy way to live and one has to labour hard, but after all it is the aim of mankind: to become spirits of Love and Freedom!’

Dit is niet zomaar een website, het is een werkelijk onvoorstelbare complete verzameling:

‘– Home
Book(s)
* Preface
* Introduction
* Contents
* Literature
Path
Consciousness soul
Meditation
Christ meditation
Christ
Jesus
Nag Hammadi Texts
Mary Magdalene
Judas
Wordwide Day of Spirituality
Contact
Links

Laten we alleen even kijken naar ‘Book(s)’ (Engels blijft nu eenmaal een heerlijke taal):

‘Christ Consciousness
A Path of Inner Development
Danielle van Dijk, Temple Lodge Publishing

ISBN 978 1 906999 09 4
204 pp (20 pp colour plates) £14.99

in Dutch: ‘Het Christusbewustzijn; een moderne inwijdingsweg’, Christofoor, Zeist 2008 (2e druk).
ISBN 978 9 062388 55 4
192 pagina’s paperback EURO 21,50

We live in a world characterized by intolerance, war, environmental degradation and economic collapse. In contrast, might it be possible to build a society in which tolerance, love and peace are the abiding principles? In this positive and inspiring book Danielle van Dijk shows how, beginning with our personal development, we can contribute to such a new, transformed world. She describes how we can develop a universal spiritual consciousness what she refers to as “Christ Consciousness”.

Van Dijk emphasizes that the Christian mysteries took place on the physical plane, and distinguishes with great clarity between Jesus as a human being, the incarnation of Christ on earth, and the cosmic Christ. She builds bridges between the spiritual research of Rudolf Steiner, the Nag Hammadi writings and the gospels of Mary Magdalene and Judas, culminating in a comprehensive and wide-ranging picture of Christ. By gaining insight into the nature of Christ’s being, and undertaking practical exercises described here, each of us can achieve the new Christ Consciousness.

In ancient times, selected individuals underwent rites of initiation within secret mystery schools. Disclosing the knowledge obtained there was punishable by death. In our time, however, the spiritual mysteries have become open and available to all. Initiation, says the author, involves “walking the inner path to all-embracing love, which is known in Gnostic and esoteric lore as Christ, the highest divine Being’, leading to ‘a sublime cosmic-orientated consciousness, which comes into existence when the higher self wholly exists within the individual human being.”

Danielle van Dijk, MA, has taught literature, philosophy and ethics at the Steiner Waldorf school in Zeist, Holland, for more than 30 years. During this time she has also made an intensive study of Christian esoteric teaching and anthroposophy.’

Als ik vanaf hier nu naar de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland ga, dan vind ik daar een aankondiging van de ‘Algemene Ledenvergadering op 4 en 5 juni’, met een zeer verwant thema:

‘De Algemene Ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland vindt dit jaar plaats op 4 en 5 juni. Het bestuur nodigt leden van de AViN van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering in het Ionagebouw te Driebergen. Op vrijdagavond 4 juni worden de leden herdacht die in het afgelopen jaar over de drempel van de dood zijn gegaan. De jaarvergadering op zaterdag 5 juni heeft als thema: “Opmerkzaam worden voor de Christusimpuls”. Klik hier voor het uitgebreide programma van de jaarvergadering.’

Zou het op elkaar afgestemd zijn? Volg je de link naar het programma, kun je onder meer dit lezen:

‘Rudolf Steiner heeft bij herhaling opgemerkt dat vanaf het begin van de 20e eeuw steeds meer mensen ervaringen zouden gaan krijgen, zij het soms nauwelijks opgemerkt, die te maken hebben met de wederkomst van Christus in de ethersfeer. Op welke wijze kunnen we ons openstellen voor dit soort ervaringen, hoe kunnen we ze opmerken?’

Sinds gisteren staat er op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland ook het ‘Jaarverslag en jaarrekening AViN 2009’:

‘In verband met de jaarvergadering op 4 en 5 juni kunnen alle geïnteresseerden hieronder het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 van de AViN bekijken.
Jaarverslag AViN 2009 263 Kb
Jaarrekening AViN 2009 7673 Kb’

Vorig jaar heb ik nog een uitgebreide exercitie (in drie delen maar liefst) gedaan, waarin ik het jaarverslag van 2008 onder de loep nam. De laatste keer was op 13 juni 2009 in ‘Roemen’; ik was toen behoorlijk positief. Maar dit keer heb ik het jaarverslag zonder dat enthousiasme gelezen. Het komt op mij over als meer van hetzelfde, dat is het beste wat ik ervan kan zeggen. Misschien is het van gelijke orde als met ‘het glas is halfleeg, het glas is halfvol’: het is maar hoe je het bekijkt. Waaraan mijn oog wel bleef haken, was het gedeelte over ‘Meditatiewerkplaatsen’ op bladzijde 21:

‘In het najaar van 2008 gingen vijf meditatiewerkplaatsen voor leden van start, waarin gewerkt werd aan de oefening van de terugblik, de zogenaamde basisoefeningen en aan woord- en beeldmeditaties. Kunstzinnige oefeningen, zoals euritmie en vormtekenen, dienden in enkele werkplaatsen als ondersteuning. De werkplaatsen waren volledig bezet. Deze werkplaatsen werden met een afsluitende landelijke middag op 18 april 2009 afgerond. Op 25 april vond een landelijke terugkomdag plaats voor alle deelnemers aan een meditatiewerkplaats in de afgelopen vijf jaar. 550 leden werden uitgenodigd en de dag was goed bezet. Inhoudelijke bijdragen en werkgroepen boden de mogelijkheid om verder op gerezen vragen over de meditatieve praktijk in te gaan.

Aangezien bleek dat de leden van de AViN in vele steden en regio’s inmiddels wel “bediend” zijn met een meditatiewerkplaats omdat er geen vragen uit de regio’s naar een plaatselijke meditatiewerkplaats kwamen, werd er in het seizoen 2009-2010 slechts één meditatiewerkplaats voor leden in het midden van het land aangeboden. Deze was volledig bezet.

Het drietal na de zomer van 2008 begonnen meditatiewerkplaatsen voor werkers in het medisch-therapeutische veld werd in het voorjaar 2009 afgerond. Aangezien deze werkplaatsen aanzienlijk overtekend waren, werd in het najaar van 2009 begonnen met een vijftal meditatiewerkplaatsen voor werkers in de antroposofische gezondheidszorg. De ervaring met de drie werkplaatsen in het seizoen 2008-2009 had geleerd dat enige bekendheid met de basisbegrippen van de antroposofie wel als voorwaarde voor deelname moest worden gesteld. Voor het pedagogische veld werd geen nieuwe meditatiewerkplaats aangeboden omdat het beter bleek in lerarencolleges, indien gewenst, aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een meditatieve praktijk.’

Kijk, dat zijn nu interessante ontwikkelingen. 550 leden die zo’n algemene meditatiewerkplaats de afgelopen vijf jaar gevolgd hebben: dat is meer dan 10% van de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Een blik op bladzijde 7 leert ons namelijk over het totale ledental:

‘op 31 december 2009 was dit licht gedaald tot 4261. Het aantal vrouwelijke leden bedroeg op die datum 2759, het aantal mannelijke leden 1502.’

Opmerkelijk is ook dat er vorig jaar een ‘vijftal meditatiewerkplaatsen voor werkers in de antroposofische gezondheidszorg’ werden georganiseerd (in 2008 was er al met drie geëxperimenteerd). Maar voor ‘het pedagogische veld werd geen nieuwe meditatiewerkplaats aangeboden’, want dat zou beter in lerarencolleges kunnen gebeuren. Ja, ammehoela! Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet; je hoort immers altijd dat zulke vergaderingen worden overstelpt met het regelen van praktische zaken of het bedwingen van latente conflicten. Dat werkt dus niet. Heel jammer.

Praktisch voorbeeld van het laatste is de hier al vaker opgerakelde running gag van de ‘sectie voor pedagogie binnen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap’. Het is een aanfluiting dat op de website van deze sectie nog altijd als enige een aankondiging staat van een:

‘Landelijke pedagogische bijeenkomst voor vrijeschool-pedagogen uit Nederland en België
Op donderdag 23 april 2009 met als thema: Verdieping van de vrijeschoolpedagogie’

Met meteen hieronder:

‘Aan de medewerkers van de vrijescholen in Nederland en België,
uitnodiging menskunde weekend.
vrijdag 8 zaterdag 9 en zondag 10 mei 2009’

Dat is toch totaal ongeloofwaardig? De andere secties maken het niet zo bont gelukkig, hoewel die ook niet allemaal even up-to-date zijn. Nu worden in het jaarverslag 2009 van de Antroposofische Vereniging zegge en schrijven zestien bladzijden (namelijk ‘Deel III: Hogeschool’: bladzijde 19 tot en met 34) gewijd aan tien van de secties van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Ik heb er net al een stukje uit geciteerd, over de meditatiewerkplaatsen. Waarom niet gewoon deze berichten over de verschillende secties op de website geplaatst? Dat is veel zinvoller en actueler dan het meeste wat er thans op staat; ze geven een beter inzicht wat deze secties inhouden. Daar heb je wat aan. Een kwestie van bewustzijn soms? Consciousness!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)