Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 30 mei 2010

Plaquette

Een internetstoring speelde me de afgelopen twee dagen parten. En dat in deze wilde verkiezingstijd! Eerst maar eens belangrijk nieuws uit Oosterhout (N-B) over vrijeschool de Strijene. In BN DE Stem schreef Marja Klein Obbink afgelopen woensdag ‘Verhuizing Vrije School kost 1 miljoen euro’:

‘Voor de opknapbeurt van het voormalige schoolgebouw van de Regenboog aan de Ganzendonk in Oosterhout is 1 miljoen euro nodig. Dan is het gebouw geschikt voor de Vrije School om er in te trekken. Vrije School de Strijene is nu nog gevestigd aan de Brabantlaan, maar is uit zijn jasje gegroeid.

Het college vraagt aan de raad een krediet van 1.077.533 euro om de herhuisvesting van de Strijene mogelijk te maken. De kosten worden gedekt uit de gereserveerde middelen uit het Integraal Huisvestingsplan.

Over de verhuizing van de Strijene, die nu circa 180 leerlingen heeft, wordt al een paar jaar gepraat. Toen basisschool de Regenboog uit de Ganzendonk vertrok, kwam voor de Vrije School deze locatie in beeld. De regel is dat eerst leegstaande scholen worden opgeknapt voordat er nieuwe scholen worden gebouwd. Maar een fiat van de gemeente liet op zich wachten, omdat ze nog niet wist wat ze met deze locatie wilde gaan doen. Inmiddels is al zeker enkele jaren niets aan het onderhoud van het schoolgebouw gedaan en is een grote opknapbeurt nodig.

De Vrije School is zeer gelukkig met de ophanden zijnde verhuizing, vertelt Martijn Lampe die verantwoordelijk is voor de huisvesting. “Wij komen op papier zeker 400 vierkante meter tekort aan de Brabantlaan. We zijn al zeker 2,5 jaar in onderhandeling met de gemeente. Als het allemaal meezit, kunnen we nog dit jaar in de nieuwe school trekken.”’

Zoek ik hier meer over op de website van de school, word ik weliswaar warm welkom geheten, en zie ik ook dat dit jaar een jubileum op komst is (waarvoor zich tot nu toe zes mensen hebben aangemeld), maar niets over dit nieuwsfeit. Wel wordt er onderaan zelfs een weblog en een afdeling met persberichten aangegeven:

‘Kijk op onze WEBLOG en PERSBERICHTEN voor een actuele indruk!’

Dat ziet er werkelijk leuk uit, hoewel beide naar dezelfde plek leiden. Het laatste gedateerde nieuws daar dateert echter van 21 december vorig jaar. Dat schiet niet echt op. – Van Oosterhout in Brabant gaan we naar het noorden, naar Leeuwarden. Op gezag van de gemeente Leeuwarden meldde de Nieuwsbank, die grossiert in persberichten, afgelopen donderdag 27 mei een ‘Onthulling plaquette nieuwbouw Michaëlschool’. Dat bericht gaat als volgt (ik neem het letterlijk over, u zult later wel begrijpen waarom):

‘Onthulling plaquette nieuwbouw Michaëlschool
Bron: Gemeente Leeuwarden (27-05-2010)

De nieuwbouw van de Michaëlschool aan de Hercules Seghersstraat 3 in Leeuwarden begint steeds meer vorm te krijgen. In het voorjaar van 2010 wordt de met duurzame materialen gebouwde school officieel in gebruik genomen.

De school heeft voor de nieuwe locatie een natuurstenen plaquette laten maken. Hierop staat de naam van de school en het motto: “Worden wie je bent” in het Nederlands en Fries gegraveerd. Wethouder Gerrit Krol (Onderwijs) heeft vanochtend, 29 juni, samen met twee leerlingen de plaquette onthuld.

De Michaëlschool is een bijzondere basisschool, namelijk een zogenaamde vrijeschool. De 160 leerlingen krijgen méér lesstof dan kinderen op een “gewone” school. Naast het leren rekenen, lezen, schrijven, topografie en geschiedenis, wordt met de kinderen van jongs af aan gewerkt aan hun algehele ontwikkeling.

Ook het schoolgebouw (veel ronde muren) en het schoolplein zijn een uitwerking van de schoolfilosofie. De ideeën achter dit ontwerp zijn tijdens een korte rondleiding toegelicht.’

Inderdaad stond dit nieuwsbericht (een persbericht van de gemeente dus) die dag op de website van de Gemeente Leeuwarden. Maar inmiddels niet meer. Er zitten dan ook wat gekke elementen in. ‘In het voorjaar van 2010 wordt de met duurzame materialen gebouwde school officieel in gebruik genomen.’ En ‘Wethouder Gerrit Krol (Onderwijs) heeft vanochtend, 29 juni, samen met twee leerlingen de plaquette onthuld.’ Hier klopt iets niet. Maar voor je het weet, wordt zo’n bericht al overgenomen en leeft het verder zelfstandig voort. Ik heb natuurlijk op de website van de Michaëlschool zelf gekeken, maar daar word ik ook niet veel wijzer van, want daar stamt het laatste actuele bericht van 8 januari, en het voorlaatste van 19 juni vorig jaar.

Maar niet getreurd, er zijn meer bronnen aan te boren. Zo kwam ik op de website van SHP Bouwbedrijven, en daar vond ik onderstaand bericht met de veelbetekenende titel ‘Leeuwarden – 1e steen Michaëlschool’:

‘Onder toeziend oog van de leerlingen, onderwijzend personeel van de Michaëlschool en andere belangstellenden, onthulde Wethouder G. Krol van Gemeente Leeuwarden maandag 29 juni 2009 de eerste steen ten behoeve van de nieuwbouw van de “vrije school” te Leeuwarden. De kinderen brachten een prachtig lied ten gehore voor en na de onthulling. Zoals uit de foto’s blijkt, wordt deze week begonnen met verlijmen van de begane grond.

Persbericht
Onthulling plaquette nieuwbouw Michaëlschool

De nieuwbouw van de Michaëlschool aan de Hercules Seghersstraat 3 in Leeuwarden begint steeds meer vorm te krijgen. In het voorjaar van 2010 wordt de met duurzame materialen gebouwde school officieel in gebruik genomen.

De school heeft voor de nieuwe locatie een natuurstenen plaquette laten maken. Hierop staat de naam van de school en het motto: “Worden wie je bent” in het Nederlands en Fries gegraveerd. Wethouder Gerrit Krol (Onderwijs) heeft vanochtend, 29 juni, samen met twee leerlingen de plaquette onthuld.

De Michaëlschool is een bijzondere basisschool, namelijk een zogenaamde vrijeschool. De 160 leerlingen krijgen méér lesstof dan kinderen op een “gewone” school. Naast het leren rekenen, lezen, schrijven, topografie en geschiedenis, wordt met de kinderen van jongs af aan gewerkt aan hun algehele ontwikkeling.

Ook het schoolgebouw (veel ronde muren) en het schoolplein zijn een uitwerking van de schoolfilosofie. De ideeën achter dit ontwerp zijn tijdens een korte rondleiding toegelicht.’

Kijk, zo komt er enige logica in de zaken. Dit bericht stamt dus in werkelijkheid van 29 juni 2009. Hoe het dan vorige week op de website van de Gemeente Leeuwarden verzeild is geraakt, wij weten het niet. De fout is waarschijnlijk ontdekt, het bericht is immers weggehaald. Maar daarmee is het probleem nog niet volledig opgelost, zo blijkt. Maar wij weten nu beter.

Nog meer vrijeschoolnieuws, maar dan kort. Woensdag werd teruggeblikt op ‘Dordtse Vrije School viert Pinksteren’:

‘Afgelopen vrijdag 21 mei vierde de Dordtse Vrije school haar jaarlijkse Pinksterfeest. De kinderen dansten en zongen, in het wit gekleed, rond de meiboom op het schoolplein. Pinksteren is een van de belangrijkste christelijke feesten van het jaar. Het feest werd ook al bij veel heidense volkeren gevierd, als een feest dat met de bloei en ontwikkeling van de natuur verbonden was. Foto’s: Ruud Baan’

De foto’s zijn werkelijk mooi, dus echt even kijken! Donderdag voegden zich hier nog twee andere berichten bij. Ten eerste in Delft, waar de ‘Kinderen dansen om de Meiboom’ volgens de ‘Delftse Post’:

‘Op vrijdag 21 mei vierden de kinderen van de vrije school Widar het Pinksterfeest, het jaarlijkse feest van licht, lucht en kleur, sterk verbonden met de natuur.

De dansjes rond de meiboom konden dit jaar op het nieuwe grasveld worden gedaan. Elke klas danste zijn eigen dans, elk kind zijn eigen lint. De kleurrijke linten werden ineengevlochten en weer uiteen gevlochten. Als alles het goed zou gaan, was het vlechtwerk aan het eind van de dans weer verdwenen. Voor sommige klassen was het echter nog een hele opgave om niet in de knoop te raken! Een paar keer dreigde er toch een onontwarbare kluwen te ontstaan.

Dubbel feest

Het was dubbel feest dit jaar, want de vrije school Widar renoveert zijn schoolplein. Het grasveld en de ruimte daaromheen werd vrijdag weer geopend. Het totale schoolplein wordt een groene en uitdagende plek voor de kinderen met veel aandacht voor duurzaamheid. Het eerste deel van het project is bijna afgerond. Maar de school staat te popelen om verder te gaan.’

Onder de foto staat nog te lezen:

‘In de antroposofische opvatting is Pinksteren het feest van licht, lucht en kleur.’

Maar ook ‘De Nieuwsbode Zeist’ had die donderdag wat te melden over ‘Peutergroep Duimelijntje viert Pinksteren’:

‘Getooid met een bloemenkrans vierden de peuters van peuterspeelzaal Duimelijntje het Pinksterfeest. Samen met hun juffies en ouders zongen zij liedjes en dansten zij onder de bloemenboog door. Bij peuterspeelzaal Duimelijntje beleven de peuters alle seizoenen door middel van liedjes, verhalen en kringspelletjes. Zij genieten daar volop van en leren ook veel van deze ochtenden. Na een periode van volle groepen is er de komende periode weer plaats voor nieuwe peuters.

Peuterspeelzaal Duimelijntje staat aan de rand van de schooltuin van de Zeister Vrije school aan de Socrateslaan in Zeist. Iedere ochtend komen hier peuters naartoe om samen met de twee peuterleidsters de dag te openen met een lied. De ochtend bestaat uit kringspelletjes waarin zoals de seizoenen en de dagritmes aan bod komen. De peuters gaan natuurlijk ook vrij spelen: zij kunnen daarbij kiezen uit speelgoed van natuurlijke materialen of ze spelen met elkaar in het rode of blauwe huisje. Op een heerlijke buitenplek kunnen de peuters in de zandbak en op de speeltoestellen spelen. De peuters kneden zelf het brood, dat eenmaal gebakken, met elkaar aan tafel gegeten wordt. In deze huiselijke omgeving kan de peuter allerlei nieuwe ervaringen opdoen.

Het bezoek aan een peuterspeelzaal is een mooie stap in de ontwikkeling van een kind. Bent u geïnteresseerd voor uw peuter, neemt u dan een kijkje op: www.duimelijntje.info.’

Mooie PR, toch? Dit is echt ‘publieke relaties’ verzorgen. Nu nog even naar de Algemene Onderwijsbond (AOb), die donderdag ‘Leerlingdaling sterkst in katholiek onderwijs’ kwam melden. Het bericht luidt:

‘Vooral door de bevolkingskrimp in het noorden en het zuiden verliezen scholen duizenden leerlingen. In absolute aantallen en relatief bij de grootste vier richtingen is de daling bij de katholieke scholen het sterkst: daar zijn 3600 leerlingen minder, dat is ongeveer achttien gemiddelde basisscholen. In het katholieke onderwijs vallen de klappen vooral in Brabant, Limburg en Gelderland. Dat wordt een beetje gecompenseerd door winst in Noord- en Zuid-Holland.

De protestantse scholen zagen hun leerlingenaantal vooral dalen in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. Door de krimp in het confessioneel onderwijs groeit wel het aantal scholen waarin de verschillende zuilen samenwerken. Zowel de interconfessionele scholen en protestants/katholieke combinaties groeiden. In het openbaar onderwijs viel de daling relatief mee, maar het marktaandeel van deze groep scholen kent al langer een beetje krimp per jaar. Tegenover een flinke terugloop in Groningen en Friesland, staat bijvoorbeeld winst in Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Van de grote richtingen weet alleen het algemeen-bijzonder onderwijs meer leerlingen te trekken. In het afgelopen jaar 1,1 procent meer.

Bij de kleinere richtingen valt de daling bij de vrije scholen op, alweer 1,4 procent minder terwijl ook de voorgaande drie jaren de antroposofische scholen al in de min zaten. De islamitische scholen weten ondanks de kritiek op hun kwaliteit door het relatief grote aantal zeer zwakke scholen hun leerlingenbevolking te behouden.’

Daaronder wordt een tabel gegeven met exacte cijfers bij de verschillende schooltypen. Ik neem alleen die van de vrijeschool over:

2008: 13.256
2009: 13.077
verschil 08/09: -179
verschil 08/09 %: -1,4%

Het laatste bericht voor vandaag, en dan stop ik, gaat niet over pedagogie, maar over kunst. De bekende tentoonstelling (twee keer) in Duitsland, waar ik het al ettelijke keren over gehad heb. Die is nu ook tot Nederland doorgedrongen. En van alle media, juist in Het Financieele Dagblad. In de zaterdagbijlage, om precies te zijn, met prachtige kleurenfoto’s. ‘Rudolf Steiner als inspirator van kunstenaars’ staat er op het omslag van het magazine, en ‘Kunstpaus’ notabene als kwalificatie. Op de website gaat het vierpagina artikel van Hilda Bouma niet verder dan:

‘Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, heeft grote invloed gehad op kunstenaars. En nog steeds; in de hedendaagse kunst wemelt het van meervoudige bewustzijnswerelden en organische vormen. Het meest besproken kunstwerk op de grote dubbeltentoonstelling over de invloed van Rudolf Steiner op de kunst in het Duitse Wolfsburg zal ongetwijfeld Imagined Monochrome worden, van de Brits-Indische kunstenaar ... --

Om dit artikel verder te lezen heeft u een abonnement nodig of u bent niet ingelogd.’

Dus dat wordt kopen. Morgenvroeg vindt u wellicht nog een zaterdagkrant in de kiosk.

3 opmerkingen:

Adri zei

Ha Michel,

Wat zijn we toch afhankelijk geworden van internet hè?
Ik dacht dat je er gewoon een weekendje tussenuit was, maar ik begrijp nu dat je je misschien wel wat opgewonden hebt.
In ieder geval ben ik blij je vertrouwde site weer te kunnen lezen.

Hartelijke groet,

Adri

Anoniem zei

zie mijn Volkskrantblog van vandaag - die gaat hierover

Hugo Verbrugh zei

PS: 'Anoniem' in vorige reactie ben ik, Hugo Verbrugh; dat Ánoniem' is er per ongeluk in gekomen

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)