Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 24 mei 2010

Rome

Hij staat aangekondigd voor aanstaande zaterdag 29 mei. Ik had het er echter al veel eerder over, op zaterdag 21 november 2009 in ‘Vijfhonderd’:

‘Het eerstvolgende boek dat in het voorjaar van 2010 in de Werken en voordrachten – Nieuwe reeks zal verschijnen, is de vertaling van elf voordrachten uit GA 175: Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha. Uit deze vertaling, die de titel Inzicht in het mysterie van Golgotha zal krijgen, volgt hieronder een fragment.’

Het gaat hier natuurlijk over een nieuwe vertaling van Rudolf Steiner. Op de website van Christofoor lezen we hierover:

‘Deze elf voordrachten uit 1917 hebben een even spannende als gecompliceerde inhoud: de inslag die het “mysterie van Golgotha” in de wereld heeft betekend, en de gang die het historische christendom sindsdien heeft genomen. Vanuit verschillende, ook verrassende invalshoeken schetst Rudolf Steiner een beeld van de tijd rond het begin van onze jaartelling. De oude spiritualiteit raakte toenemend verduisterd. De ratio van Rome was aan zet. In deze wereld vormde de christelijke impuls aanvankelijk een vreemd en gehaat element. Daarvan getuigen niet alleen de christenvervolgingen. Steiner vertelt hoe verscheidene Romeinse keizers ook esoterisch-magisch de confrontatie met het christendom aangingen. In de vierde eeuw vindt de grote omslag plaats. Keizer Constantijn maakt het christendom in feite tot staatsgodsdienst en verweeft het zo met “Rome”. Tegelijkertijd worden de heidense tempels massaal gesloten of vernield. Julianus Apostata, een van Constantijns opvolgers, tracht deze breuk met de oude spiritualiteit nog ongedaan te maken. Tevergeefs: de ontspiritualisering van het Westen zal zich onstuitbaar voortzetten tot in onze tijd. Door de voordrachten heen ontstaat een indringend beeld van de oorspronkelijke impuls van het christendom en hoe weinig daarvan tot op heden verwerkelijkt is. “Rome” leeft nog altijd, en niet alleen in onze wetten. Om een christelijke cultuur en christelijke vormen van samenleving te ontwikkelen, moet de radicale impuls van het christendom herontdekt worden. De tijd is er rijp voor.’

Op de homepage van Uitgeverij Christofoor staat ‘Presentatie 29 mei’. Onder die link de volgende tekst:

‘Boekpresentatie Inzicht in het mysterie van Golgotha
met name voor begunstigers van de Rudolf Steiner Vertalingen
Het bestuur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen nodigt u van harte uit voor de presentatie van het boek met voordrachten van Rudolf Steiner:

Inzicht in het mysterie van Golgotha
Zaterdag 29 mei 2010
14.30-17.30 uur
Kerk van de Evangelische Broedergemeente
Zusterplein 12
3703 CB Zeist
Gelieve uw komst te melden via jvanpaaschen@freeler.nl of (0343) 51 07 11

Inzicht in het mysterie van Golgotha is een reeks van elf voordrachten uit 1917. Het hoofdthema van deze schitterende voordrachten is de inslag die het ‘mysterie van Golgotha’ in de ontwikkeling van de mensheid betekent, niet zozeer esoterisch maar vooral wat de historische feiten weerspiegelen. Het nawoord is geschreven door Bastiaan Baan.
De afbeelding op de omslag van Inzicht in het mysterie van Golgotha is van de schilder Benno Sloots.

Programma
14.30 uur – Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur – Opening door Michiel ter Horst, voorzitter van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen
15.15 uur – Voordracht ‘Inzicht in het mysterie van Golgotha’ door Bastiaan Baan, priester in de Christengemeenschap in Zeist
16.00 uur – Orgelmuziek door Niels Fischer, organist van de Evangelische Broedergemeente Zeist
16.15 uur – Overhandiging eerste exemplaar door de voorzitter aan Franciska Sloots-Kohn ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, de schilder Benno Sloots
16.30 uur – Borrel
17.30 uur – Afsluiting
Download hier deze uitnodiging

3 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Goed idee om een groot deel van de voordrachten uit GA 175 (elf van de zeventien)te vertalen in het Nederlands. De eerste zeven voordrachten uit deze cyclus vallend onder de subtitel "Kosmische und menschliche Metamorphose" zijn ook alleszins de moeite waard. Maria von Nagy heeft voor haar boekwerk Voorbij de vertwijfeling - Geesteswetenschappelijke gezichtspunten omtrent zelfdoding (2004) onder andere gebruik gemaakt van de inhoud van enkele van deze voordrachten van Steiner.

Opvallend dat de Evangelische Broedergemeente als gastheer voor de boekpresentatie fungeert en niet de Christengemeenschap. Bastiaan Baan, priester in de Christengemeenschap in Zeist, houdt er een voordracht begrijp ik. Als je de website van en over Benno Sloots bezoekt krijg je niet de indruk dat hij inmiddels overleden is. Of gaat het hier om een ander persoon?

Michel Gastkemper zei

Beste John,
Ik vermoed dat de website van Benno Sloots nog niet geactualiseerd is. Het gaat wel degelijk om dezelfde persoon. Daarom ook dat in het programma om kwart over vier de ‘overhandiging eerste exemplaar door de voorzitter aan Franciska Sloots-Kohn ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, de schilder Benno Sloots’ plaatsvindt. De afbeelding op het omslag van deze uitgave is immers van zijn hand.
De keuze voor de locatie aan het Zusterplein is voor zover ik weet ingegeven door de beschikbaarheid ervan. Ik meen te weten dat de Rafaëlkerk van de Christengemeenschap in Zeist op die dag al bezet is. Maar het kan ook zijn dat de ‘Broederkerk’ meer ruimte biedt. De Hernhutters vormen trouwens een interessante religieuze en spirituele stroming. Bekend is bijvoorbeeld dat Karl König, in de eerste plaats via zijn echtgenote Tilla Maasberg, daar een nauwe band mee had.

John Wervenbos zei

Beste Michel,

Ja lijkt me ook dat zijn (mooie) website nog niet geactualiseerd is. Een goede schilder moet ik zeggen. De Hernhutters vormen inderdaad een interessante gemeenschap. Ook Ton Beemster roert de relatie van König met de Hernhutter beweging kort aan in Breidablick, uitgave nummer 5, januari 2008; bladzijde 22).

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)