Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 8 september 2009

Duurzaamheidsdag

Morgen om negen over negen, is het de negende van de negende maand in het jaar negen van het derde millennium. Dat moet gevierd worden! (En dat doen we en zullen we weten ook.) De dag van de duurzaamheid is deze bijzondere dag qua calendarium geworden. (Of daar ook al een heilige voor is weet ik niet.) Twee weken terug werd deze namelijk aangekondigd als ‘Dag van duurzaamheid: Congres “Rood, Wit, Blauw, Groen”’:

‘Op 9 september a.s. (9.9.9) wordt in Driebergen-Zeist het – gratis te bezoeken – congres “Rood, Wit, Blauw, Groen” georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers “bruist het van de grote en kleine duurzame activiteiten door het hele land, op allerlei locaties.” In samenwerking met de actie-organisatie Urgenda wil men op deze dag laten zien dat er in Nederland inmiddels een brede duurzaamheidsbeweging actief is. Veel bedrijven schakelen over naar een nieuwe en maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen, terwijl meer consumenten bewuster keuzes maken in het leven.

Op het congres “Rood, Wit, Blauw, Groen” kunnen deelnemers elkaar kunnen ontmoeten tijdens lezingen van ondermeer Thomas Rau, Architect; Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank en Jan Rotmans, hoogleraar Transitiemanagement. Dagvoorzitter is de heer Bart Jan Krouwel, zelfstandig MVO-adviseur. De dag wordt gepresenteerd door Ilona Hofstra. Parallel aan de lezingen gaan expertteams aan de slag met het ontwikkelen van deelplannen voor het 60 hectare stationsgebied van Driebergen-Zeist. De ontwikkeling van milieuvriendelijke producten bevindt zich in een stroomversnelling. Gedurende de dag worden de nieuwste vindingen, inzichten en toepassingen gepresenteerd en toegelicht.

U kunt bij de Dag van de Duurzaamheid niet alleen horen en zien, maar ook proeven. De dag wordt namelijk afgesloten met een 9.9.9 Dinerbuffet. Een uitgebreid warm- en koud buffet vol dagverse gerechten met uitsluitend biologische en biologisch-dynamische producten. Voor € 15 per persoon kunt u hiervan gebruik maken. U kunt dit op het inschrijfformulier kenbaar maken.’

We spoeden ons dus naar Antropia. Daar vinden we een heleboel informatie. Al staat het hier weer een beetje anders:

‘Wij organiseren op woensdag 9 september een congres met de titel “Een Europese noviteit in 2009, realiteit in 2020”. Deskundigen uit de top van het bedrijfsleven delen kennis, experts begeleiden workshops naar een totaalplan voor het stationsgebied Driebergen/Zeist en een scala aan bedrijven introduceert zich op de noviteitenmarkt. Een dag vol ontmoeting, inspirerende sprekers, prikkelende inzichten en praktische kennis. Het congres geeft u een kijkje in prachtige praktijkvoorbeelden van innovatieve projecten. Inspirerende keynote sprekers brengen duurzaamheid in verband met ecologie, economie en sociale cohesie.

Parallel aan de lezingen bieden workshops een kans om het innovatieve talent dat bij bedrijven aanwezig is, toe te passen op gebiedsontwikkeling. Gedurende de hele dag presenteren interessante organisaties zichzelf en/of hun innovatieve producten op de noviteitenmarkt. Aan het eind van de dag wordt, vanuit de workshops, het totaalplan voor het stationsgebied Driebergen-Zeist gepresenteerd en is er ruim gelegenheid om iedereen persoonlijk te spreken onder het genot van een hapje en drankje. Meer informatie over het congres vindt u hier.

Kijk, dat herkennen we weer. Een totaalmasterplan voor het stationsgebied Driebergen/Zeist, waar hebben we dat eerder gezien? Juist ja, hier: op 31 juli 2008 in ‘Masterplan’. Dat is mooi, dat dat doorgaat. En die inspirerende keynote sprekers, kennen we die niet voor een deel al? Jawel, kijk maar:

‘Bart Jan Krouwel
Duurzame bankier en nu sinds enige tijd boer op zorgboerderijen. Bart Jan Krouwel (1946) begon in 1977 bij de Triodos Bank als haar eerste directeur. In 1996 stapte hij over naar de Rabobank, voor de functie directeur Maatschappelijk Ondernemen. Daar wist hij zo’n twee procent van het belegde kapitaal in duurzame projecten te beleggen, een percentage dat camoufleert dat het hier gaat om enorme bedragen. Een visionair die op een prachtige wijze bijdraagt aan een duurzame leefwijze.
RMNO | Bart Jan Krouwel
Interview website Meewind

Thomas Rau
Thomas Rau werkt aan milieuvriendelijke, energiezuinige gebouwen met een gezond binnenklimaat en een menselijke schaal. De Amsterdamse architect laat zich leiden door de visie dat er maar één planeet is die onderdak biedt aan al het leven en dat met eerbied een bewust gekozen balans met aardse bronnen gevonden moet worden. Thomas Rau noemt dit “oneplanetarchitecture”. De door Rau ontworpen gebouwen zijn niet alleen prachtig om te zien en te gebruiken maar munten uit door een vooruitziende duurzaamheid. Steeds meer van zijn projecten zijn CO2-neutraal en zelfvoorzienend.
Interview 04-02-2008 op RTL6 (AVI)
RAU website

Matthijs Bierman
Duurzame en aantrekkelijke financiële diensten bieden, daar staat Matthijs Bierman (1964) voor als directeur van de Triodos Bank.
“Er liggen kansen die we kunnen grijpen, maar daar is individuele en politieke moed voor nodig. De technologie om van onze verslaving aan fossiele brandstoffen af te komen is beschikbaar. Durven we nu grootschalig in te zetten op zonne-energie, windenergie en verantwoorde biomassa?”
“...zullen we in staat zijn deze transitie zelf vorm te geven (“by design”), of wachten we tot het ons overkomt (“by disaster”)?...”
Radio interview bij VPRO “De Ochtenden”

Er staan nog veel meer mensen bij vermeld (dus gaat dat zien), maar ik heb deze drie uitgekozen omdat ze hier al eerder ter sprake zijn gekomen, bijvoorbeeld bij de uitverkiezing door Trouw van de Duurzame 100, de honderd meest duurzame mensen van Nederland (zie op 7 maart, ‘Geuzentitel’). Aan wie ik ook moest denken was Ad van Wijk, maar die treedt niet op in Antropia. (Hij stond wel op 3 in de Top Honderd van Trouw.) Ik zie hem nog zitten tegenover Peter Blom in het VPRO-programma Tegenlicht, waar ik over schreef op 29 oktober 2008 in ‘Energie’. Zijn innoverende bedrijf Ecoconcern is vreselijk onderuitgegaan en nu zijn de rapen natuurlijk gaar. Het Financieel Dagblad heeft een heel dossier gewijd aan ‘De ondergang van Econcern’. Ja kijk, dat is zuur. Daar kun je treurig over doen, maar dat gebeurt. De sceptici zien hun kans. Afgelopen zaterdag nog in NRC Handelsblad, daar ging het over het ‘verduurzamen’ van TNT Post: ‘Is “duurzaamheid” een modewoord geworden?’

‘“Duurzaamheid – het is het spookwoord van de groene gekte,” schrijft Jaffe Vink, filosoof en voormalig hoofdredacteur van Opinio vandaag in NRC Handelsblad.’

Maar Trouw springt vandaag in de bres voor een duurzame(re) wereld in een artikel van Maaike Bezemer met de titel Duurzame samenleving komt van onderop’:

‘Minister Cramer nam vorige week een koffertje met 400 groene initiatieven in ontvangst op duurzame dinsdag. Vandaag is de Nacht en morgen de Dag van de duurzaamheid (op 9-9-9). Maar leiden die enthousiaste ideeën ooit tot een duurzame samenleving? Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit denkt van wel.’

Deze Jan Rotmans is morgen ook een keynote speaker in Antropia. Hij heeft wat met de eerder genoemde actie-organisatie Urgenda. Maar ook de conferentie zelf heeft dat. In het programma staat bijvoorbeeld:

‘Parallel aan de lezingen gaan expertteams aan de slag met ideeënvorming volgens de visie van de Urgenda voor integrale gebiedsontwikkeling.’

Maaike Bezemer legt uit:

‘Twee jaar geleden lanceerde Rotmans met collega-wetenschapper Pier Vellinga de Urgenda een actieplan om Nederland duurzaam te maken. De Dag van de duurzaamheid komt uit die koker. “Het moet de kleine groep innovatieve denkers stimuleren.” Belangrijk is dat de groep koplopers niet gefrustreerd wordt, verklaart Rotmans.’

En even verderop zegt hij:

‘In het begin ziet een kleine groep het licht. De 1000 mensen die zich spontaan hebben aangemeld voor de Dag van de duurzaamheid zijn daar een voorbeeld van. En zo’n anderhalf miljoen betrokken burgers staan klaar om aan te haken. Nu lijken drijvend wonen en elektrisch rijden nog futuristisch. Uiteindelijk kunnen energiezuinige huizen en elektrische auto’s concurreren, en gaat de rest om.’

In een apart kader meldt Trouw onder meer nog dit:

‘Duurzame koplopers zoals Ad van Wijk, Wubbo Ockels, Peter Bakker (TNT) maar ook minister Jacqueline Cramer komen vanavond alvast bij elkaar tijdens de nacht van de duurzaamheid. Morgen (op 9-9-9 ) grijpen allerlei organisaties in het land de dag van de duurzaamheid aan om hun groene initiatief te presenteren. Zo zijn er op landgoed Antropia in Driebergen duurzame dates tussen ambtenaren en burgers, vindt er een uitreiking van een milieuprijs in Meppel plaats en is er een zonnebotenrace in Amsterdam.’

Daar komt behalve Ad van Wijk ook Peter Bakker om de hoek kijken. Ik ben benieuwd in hoeverre die zijn ambities kan waarmaken, nu de kritiek aanzwelt (in NRC Handelsblad bijvoorbeeld). Misschien kan hij een steuntje in de rug gebruiken? Of moet hij zich maar alleen zien te redden?

4 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Op 9.9.9, vandaag dus, ga ik gewoon door met leven, steady as it goes, zal ik dan maar een keer het woord duurzaam in de mond nemen? Kan me de scepsis van Jaffe Vink in het redactionele stuk van de NRC wel indenken. Zo mag je je bijvoorbeeld afvragen hoe goed TNT voor haar personeel is met al die flex maatregelen. En dan goede sier maken, Groen moet je Doen, met reisadvies naar klanten: neem minder het vliegtuig en meer... ja wat? Fijn zo'n TNT die met je mee 'denkt'. Komt ook zo oprecht over.

Voor mij is duurzaamheid ook (uitgegroeid tot) een modewoord, terwijl ik zeker niet tegen winning en gebruikmaking van andere vormen van energie ben. Anders dan olie en dergelijke op den duur. Dat is onvermijdelijk, want oliebronnen putten uit. Dat ik dat niet van de daken roep en niet tot een cultus verhef, duurzaamheid niet durable op mijn lippen laat besterven en voor allerlei zelfstandig naamwoorden en werkwoorden plak, is mijn zaak. En dat blijft zo. Kan me nog een VPRO uitzending van jaren geleden herinneren waar ik toen redelijk enthousiast over was. Achteraf bezien misschien op een wat hoogdravende wijze. Ging over waterstof als energievorm. Met name voor auto's. Die uitzending kan nog altijd op het internet bekeken worden. Zie De waterstofrevolutie. Besteedde er indertijd op het discussieforum Weerwoord, waar ik toen tevens (mede)beheerder van was, ook aandacht aan: Derde industriële revolutie: waterstofeconomie + computers. Naast waterstof zijn er uiteraard ook nog allerlei andere alternatieve en toekomstige energievormen mogelijk.

Wat scepsis betreft, prima dat een mens zo gestemd kan zijn. Doet ook denken aan die bekende weg van Parzifal (ontwikkelingsthema): (1) dofheid, (2) twijfel en (3) saelde. Meer over scepsis schreef ik in een reactie (02-09-2009 - 09:58 uur) op Hugo Verbrughs weblogartikel 'Een elfjarige jongen uit de VS beweert dat hij in een vorig leven oorlogspiloot was.' Ja ja ....

Gisteren plaatste ik een korte reactie op Handvest inzake de kwestie ELIANT en het burgerinitiatief hier op 'Antroposofie in de pers'.

John Wervenbos zei

Herstel, tweede zin van tweede alinea: het is natuurlijk 'anders als...'.

Michel Gastkemper zei

Beste John,
De eerste versie was wel de juiste hoor! In een vergelijkende zin is het ‘anders dan’.
Hartelijke groet,
Michel

John Wervenbos zei

Oh juist. Dank je wel Michel! Weer wat bijgeleerd.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)