Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 29 september 2009

Voedselkwaliteit

‘Discussie over “gezonde” biologische voeding nu wereldwijd in volle gang.’

Zo laat ‘Redactie Biologica’ weten in een nieuwsbericht met deze titel op de website van Biologica. Het bericht gaat over de tegenstrijdige beoordelingen van voedselonderzoek. Op 14 augustus schreef ik in ‘Dynamische voeding’ over het laatste voedingsonderzoek vanuit het Louis Bolk Instituut en hoe lastig het is bevindingen hard te maken. Daar haakt Biologica nu op in:

‘Het wetenschappelijk onderzoeksinstituut “The Organic Centre” (TOC) uit de VS trok op basis van dezelfde onderzoeksliteratuur andere conclusies uit een belangwekkend onderzoek van het Britse FSA. Nu komt ook uit Frankrijk en Duitsland onderzoek naar buiten met tegengestelde conclusies over de kwaliteit van biologische voeding.

Het onderzoek van de warenautoriteit FSA richtte zich op de voedselkwaliteit van biologische voeding in vergelijking met gangbare voeding. Biologische producten zouden volgens de FSA niet beter zijn voor de mens dan gangbare.

Eerder werd al duidelijk dat deze conclusie aanvechtbaar bleek door gebruikte onderzoeksmethodiek en de wijze waarop bepaalde resultaten onbeklemtoond bleven in de eindconclusie.

Eind augustus werden in Duitsland door het FiBL (het Duitse onderzoeksbureau naar biologische landbouw) en de DNR (de Duitse Natuurbeschermingsorganisatie) de resultaten bekend gemaakt van kwaliteitsonderzoek naar het verschil tussen biologische en gangbare producten, waaruit bleek dat biologische groenten meer voedingsstoffen, zoals vitaminen, bio-actieve stoffen en anti-oxidanten, bevatten. Rond diezelfde tijd verscheen een uitgebreid onderzoek van de hand van het Franse instituut voor voedselveiligheid, de AFSSA. In de bespreking van dit onderzoek wordt naar voren gebracht dat door de intensieve land- en tuinbouw de hoeveelheid voedingsstoffen in gangbaar voedsel vermindert. In plantaardige biologische producten worden volgens dit onderzoek naar verhouding meer droge stoffen en mineralen aangetroffen, en de biologische groenten en fruit bevatten daarnaast meer anti-oxidanten. De dierlijke producten van biologische herkomst bevatten meer onverzadigde vetten en vetzuren dan in gangbare dierlijke producten. Andere belangrijke onderzoeksresultaten zijn de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen op biologische producten en het lage nitraatgehalte in biologische groenten.

De conclusie die het Franse onderzoeksteam trekt is dan ook de volgende: biologische land- en tuinbouw heeft al bewezen voedsel te produceren met hoge kwalitatieve standaarden. De resultaten die uit dit onderzoeken blijken zouden de ontwikkeling van duurzame landbouw moeten aanmoedigen. De uitdaging is om tot een wereldwijde en langdurige ontwikkeling van efficiënte, biologische landbouw te komen.

Uit recent consumentenonderzoek van de Wageningse Universiteit, in opdracht van het ministerie van LNV, wordt duidelijk dat voor de Nederlandse consument gezondheid veruit de belangrijkste waarde is in de keuze van voeding. In dat licht is het gesprek over voedselveiligheid en de gezondheidsaspecten van biologische producten zeer actueel.

Voor het onderzoek “Peiling Consument en Voeding” van de Universiteit Wageningen, klik hier.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)