Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 14 september 2009

Schoolleider

Laatstleden meldde ik nog, dat was op 3 september in ‘Korten’, dat er goed nieuws is vanuit de Taskforce van de ‘Vereniging van vrijescholen’; zij hebben samen immers

‘ervoor gezorgd dat er per 1 september nog maar één vrijeschool op de lijst met “Zeer zwakke basisscholen” staat, namelijk de Geert Groote School 2 in Amsterdam.’

Dat is op zichzelf een mooi resultaat. Maar nu nog die ene school hè. Even ter herinnering: de ellende in maart van dit jaar was groot, ik heb er uitgebreid over bericht. Op woensdag 11 maart had ik in ‘Brandpuntbrandend nieuws over deze Geert Groote School 2, op 12 maart in ‘Vis’ gevolgd onder andere door:

‘Op de Geert Groote School is een crisis ontstaan, nadat een “kwaliteitsverbetering” was ingezet op de Geert Groote School 2 in de Fred. Roeskestraat. Ouders en docenten van de Geert Groote School op het Hygiëaplein, die wel goed functioneert, vonden dat er te weinig aandacht was voor de antroposofische leer van de school. Docenten en bestuursleden werden bedreigd.’

‘De Geert Groote School heeft twee locaties: de Geert Groote School 1 aan het Hygiëaplein en de Geert Groote School 2 in de Fred. Roeskestraat. De Geert Groote School 1 scoort volgens de Onderwijsinspectie goed, maar de Geert Groote School 2 staat te boek als een zeer zwakke school.’

Op 13 maart kon ik dankzij berichtgeving in NRC Handelsblad gewag maken van een ‘Verbeterplan’, terwijl ik twee dagen later, in ‘Toezicht’, uitvoerig heb geciteerd uit het inspectierapport over deze school. Dat loog er niet om. Maar weer enkele dagen later, op maandag 16 maart 2009 in ‘Oplossing’, liet de Vereniging van vrijescholen weten dat het einde van de crisis in zicht was. Wat bij mij wel op enig ongeloof stuitte, na alles wat ik erover had vernomen.

Maar hoe is het nu? Tijd dus voor een vervolgbericht. Daarvoor de website van de Geert Groote School in Amsterdam bezocht. Op de homepage is er geen vuiltje aan de lucht natuurlijk. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Maar ik wil meer weten. Nu is er links een uitgebreid menu, waar je wel eerst je weg in moet zien te vinden. De website is namelijk tegelijkertijd voor Geert Groote School 1 en 2, en die scheiding wordt lang niet overal even duidelijk gemaakt. Ga ik echter naar het onderste item in het menu, ‘vacatures’, dan vind ik daar een aanknopingspunt: ‘Schoolleider voor de Geert Groote School 2’. Lees ik de eerste helft van ‘Profiel Schoolleider Geert Groote School 2 (0.8 Fte)’ kom ik al heel wat meer te weten:

‘De Stichting Geert Groote School te Amsterdam is een van de ruim 72 vrijescholen voor primair onderwijs in Nederland. De school stelt zich als doel het vrijeschool-onderwijs aan te bieden aan kinderen van 4 t/m 12-13 jaar. Op de Geert Groote School willen we samen met ouders een aanzet geven tot de opvoeding van kinderen tot vrije, onafhankelijke mensen die zelfstandig kunnen denken.

De Geert Groote School heeft twee scholen in Amsterdam; een op het Hygieaplein in Amsterdam Zuid (GGS1) en een op de Fred. Roeskestraat in Amsterdam Zuideramstel (GGS2). De organisatie van de school is het laatste jaar nogal in beweging geweest, maar met het aantreden van een nieuw bestuur is de rust weergekeerd.

In onderzoek is nadere samenwerking met andere vrijescholen in de regio.

De organisatiestructuur van de Geert Groote School zal met ingang van het nieuwe seizoen herzien zijn. De schoolleiders van beide scholen vormen samen met de zakelijk/facilitair manager het managementteam van de Geert Groote School. De Geert Groote School wordt bestuurd door een betrokken bestuur.

Voor de school op Fred.Roeskestraat zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een schoolleider die in staat is om de komende jaren het pedagogisch beleid en het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg vorm te geven en te borgen.

De school Fred. Roeskestraat is ruim twee jaar geleden door de inspectie voor het onderwijs aangemerkt als zeer zwakke school. Onder begeleiding van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) van de gemeente Amsterdam is een verbetertraject gestart. Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis zoals aanwezig bij de Task Force van de Vereniging Vrije Scholen. In september/oktober 2009 wordt dit traject afgesloten met een onderzoek kwaliteitsverbetering.’

Kijk ik nu verder onder ‘locaties’ in het linkermenu, dan kan ik ook kiezen voor ‘GGS2’ en kom ik op een vrolijke welkomstpagina. Juf Margriet Stuijt geeft tekst en uitleg wat er in de verschillende klassen na de zomer weer begonnen is. En plaatst er vooral heel mooie foto’s bij; maar dat is geen wonder, want in een vorig leven was zij een goede en bekende fotografe. (De uitdrukking ‘vorig leven’ hier slaat natuurlijk niet op reïncarnatie, maar is gewoon spraakgebruik; hopelijk begrijpt u dat wel.)

Ik zwenk echter naar rechts, waar ‘nieuwsbrieven’ worden getoond. Ik klik de bovenste aan: ‘No. 04, week 37 2009’. Dat is de ‘Weekbrief Geert Groote School 2’ van woensdag 9 september 2009, die meteen begint met een ‘Bericht van de schoolleiding’:

‘Beste ouders,
Zoals u in het vorige weekbericht van het bestuur heeft vernomen, ben ik vanaf 1 september verantwoordelijk schoolleider van de GGS2.

Naast de dagelijkse leiding is mijn doel het komende schooljaar om de school uit het traject van verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie te leiden. Op dit moment werk ik aan het samenstellen van een extern team van deskundigen dat het verbetertraject gaat begeleiden. Dat verloopt voorspoedig, ik verwacht in de komende weekbrief nadere mededelingen te kunnen doen.

Oorspronkelijk is er op 18 september een eerste studiedag voor de leerkrachten gepland. Deze wordt verplaatst naar een nader te noemen datum. In verband met het opstarten van het bijgestelde verbetertraject komt dit tijdstip te vroeg.

En dan is er natuurlijk de kennismaking met een voor mij nieuwe school. De leerkrachten zijn al goed in beeld, met de ouders zijn er al een aantal contacten, maar de kennismaking met de ouders/verzorgers van onze leerlingen zal op de komende algemene ouderavond plaatsvinden.

Met plezier ga ik op de “Roeske” aan het werk. Mijn hoop en verwachting is om met elkaar een stevige impuls te geven aan het vrijeschoolonderwijs, met bewustzijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Bart Hurkxkens’

Kijk eens aan, de vacature is inmiddels al vervuld. En nog wel door niemand minder dan Bart Hurkxkens. Daar hebben ze een goede aan, want die heeft een respectabele staat van dienst, in heilpedagogie, sociaaltherapie en vrijeschoolpedagogie. Om over zijn kunstenaarschap (beeldhouwen, onder andere op Oerol) en zijn activiteiten als hotelier maar te zwijgen. Zie ook de Curriculum Vitae op zijn website.

Ga ik via dezelfde, eerder afgelegde route (via ‘locaties’ dus) gauw ook nog even bij Geert Groote School 1 langs, vind ik daar op de homepage het volgende korte, maar veelzeggende bericht van Paul Knoflach, boventiteld met ‘2009/2010’:

‘Het nieuwe schooljaar is begonnen. Met vernieuwde energie gaan we allemaal weer naar school en aan het werk. We zijn erg blij dat we Monique Vis als onze nieuwe schoolleider mogen ontvangen. Je kunt haar nu al soms op school tegenkomen, maar officieel gaat zij na de herfstvakantie echt bij ons beginnen. Ik wens iedereen een fantastisch schooljaar toe!’

Daarbij sluit ik me graag aan. Na al het gedoe mag er eindelijk wel weer eens gewoon lekker geleefd, gespeeld en geleerd worden daar op die twee bewuste plekken in Amsterdam. Jammer dat ik hierover niets lees op de website van de Vereniging van vrijescholen. Is er eens positief nieuws, brengt men dat niet naar buiten. Nou ja, daar is ‘Antroposofie in de pers’ voor, zullen we dan maar zeggen.

Wat men daar bij de vrijeschoolvereniging wel meldt, is het volgende ook wel interessante nieuws, vooral in het licht van mijn bericht ‘Honorering’ op 14 november 2008 en als vervolg daarop ‘Bijblijven’ op 4 april van dit jaar. Het draagt de titel Regionale discussiebijeenkomst over het project Identiteit’:

‘Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen nodigt haar leden van harte uit voor de regionale bijeenkomsten om de huidige uitkomst van het project Identiteit te bespreken.

Er vinden drie bijeenkomsten plaats op verschillende locaties:
Woensdag 30 september – Amersfoort, Vrije School Amersfoort
Woensdag 14 oktober – Eindhoven, Novalis College
Woensdag 4 november – Bergen, Adriaan Roland Holstschool bb
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. Vanaf 19.00 is er koffie en thee.

LET OP: de uitnodiging geldt bestuurders, schoolleiders en leraren en andere belanghebbenden van vrijescholen. Mocht u niet tot deze doelgroep behoren, dan kunt u zich inschrijven als “geen lid”. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau van de Vereniging via mail.’

Daar is dus geen Amsterdam meer bij, zoals op 19 november 2007 nog wel het geval was. Maar misschien gebeurt dit alleen maar om een betere spreiding over het land te hebben. Wie zal het zeggen.

2 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Wel grappig om dat ondermeer tussen of onder antroposofen nog even te vragen/ op te merken:

"(De uitdrukking ‘vorig leven’ hier slaat natuurlijk niet op reïncarnatie, maar is gewoon spraakgebruik; hopelijk begrijpt u dat wel.)"

Anoniem zei

Je bent erg up to date m.b.t. de website van de Vereniging voor Vrije Scholen! De VvVS brengt zowiezo niet zo veel naar buiten. Op 26 augustus werden nog andere data rondgestuurd naar alle scholen voor deregionale discussiebijeenkomsten. De eerste was al op 16 september gepland. Stukken en gegevens over de inhoud zijn nog niet verstrekt. Hoe ze nu nog leraren denken te bereiken, daar ben ik benieuwd naar. Een volledige programmainhoud van de Michaelconferentie op 5 oktober heb ik tot op heden overigens ook niet kunnen traceren.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)