Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 11 april 2010

Minor

Op de homepage van de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, wordt onder het kopje ‘Waar kan ik werken in de antroposofische zorg’ vermeld:

‘Er is een Vacaturelijst en op deze website vindt u ook een overzicht van de Opleidingen voor de beroepen in de antroposofische zorg.’

Dat overzicht met opleidingen is tevens te vinden via het menu links onder ‘Informatie’, waar ook een link met ‘Opleidingen’ tussen zit:

‘Opleidingen voor beroepen in de antroposofische zorg
De hieronder opgesomde opleidingen vallen niet onder verantwoordelijkheid van de NVAZ.

Er zijn verschillende soorten opleidingen in de antroposofische zorg die per beroep verschillend zijn. Ze zijn ook gevarieerd qua opleidingsniveau: verzorgende, MBO, HBO en universitair.

In grote lijnen kan het veld van de opleidingen worden ingedeeld in vier categorieën:
– Minor
– Initiële opleidingen
– Applicatieopleidingen
– (Na)scholing en cursussen
Hieronder vindt u een overzicht van de opleidingen binnen deze vier categorieën.’

Die ‘Minor’ is nieuw. Daarover staat daar:

‘Minor antroposofische gezondheidszorg

In deze minor maak je kennis met antroposofische gezichtspunten op gezondheid en ziekte. De antroposofische gezondheidszorg is een vorm van integratieve zorg en hulpverlening. De minor biedt de mogelijkheid om al tijdens je studie (bachelor) deze kijk op gezondheid en ziekte kennis te leren kennen en zo je blik te verruimen.

De minor is bedoeld voor studenten in het HBO (3e en 4e jaars) en WO in hun bachelorfase (3e jaars) in gezondheidszorgberoepen. Hij wordt gegeven aan Hogeschool Leiden. Klik hier voor meer informatie over de minor “Een andere kijk op gezondheid en ziekte”.

De link leidt je verder naar een pagina met veel informatie over deze Minor:

‘Hogeschool Leiden
Minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’
Deze minor valt niet onder verantwoordelijkheid van de NVAZ.

– Aantal EC: 15
– Studiebelasting: 420 uur
– Onderwijsvorm: cursus, project, stage
– Toetsvorm: opdrachten en presentatie
– Periode 3, studiejaar 2010-2011
– Moduleleiding: Truida de Raaf, GZ-psycholoog

In deze minor maak je kennis met antroposofische gezichtspunten op gezondheid en ziekte. De antroposofische gezondheidszorg is een vorm van integratieve zorg en hulpverlening.

Deze vind je in Nederland in de 1e lijn rondom de huisartsen in zogenoemde therapeutica en in de 2e lijn in klinieken en poliklinieken en ambulante zorg, zowel in de psychiatrie en gehandicaptenzorg, als verslavingszorg en ouderenzorg.
Alle vormen van zorg zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (www.nvaz.nl).

Antroposofie is een spirituele holistische wetenschap van waaruit methodieken ontwikkeld zijn voor de gezondheidszorg. Ook op andere gebieden in de samenleving kom je de antroposofie wereldwijd tegen, onder andere in de biologisch-dynamische landbouw, de organische architectuur en de vrijeschoolbeweging.
Voor veel beroepen in de gezondheidszorg is er een aanvullende antroposofisch geïnspireerde applicatieopleiding waar je je verder kunt scholen op je eigen vakgebied.

Nu is er met deze minor voor het eerst de mogelijkheid om al tijdens je studie (bachelor) met deze kijk op gezondheid en ziekte kennis te maken en zo je blik te verruimen. De antroposofische geneeskunde en hulpverlening zijn vooral gericht op het versterken van de gezondheid (salutogenese). Ook het interdisciplinaire karakter van deze minor helpt je om een bredere kijk op gezondheid en ziekte te ontwikkelen waar je in je beroepsuitoefening veel aan kunt hebben.

Waarom aan de Hogeschool Leiden?
In deze Hogeschool is een opleiding Kunstzinnige Therapie beeldend en muziek, voltijd en deeltijd en een SPH-antroposofische differentiatie voor de deeltijd. Daarnaast is er een lectoraat met kenniskring antroposofische gezondheidszorg gevestigd.

Doelgroep:
De minor is bedoeld voor studenten in het HBO (3e en 4e jaars) en WO in hun bachelorfase (3e jaars) in gezondheidszorgberoepen.
Bijvoorbeeld: op HBO-niveau verpleegkunde, diëtetiek, fysiotherapie, oefentherapie caesar en mensendieck, maatschappelijk werk, sociaal-pedagogische hulpverlening, logopedie, creatieve therapie, muziektherapie, toegepaste psychologie.
Op WO-niveau: medicijnen, psychologie, pedagogie, gezondheidswetenschappen, farmacie.

Doelen:
Je verruimt je blikveld door de scholing van je waarneming met behulp van de goetheanistische fenomenologie, je denken wordt levendiger, en je oordeelsvermogen daardoor vergroot. De eigen onderzoekende houding wordt aangemoedigd en het interdisciplinaire karakter van deze minor ondersteunt het doel van verruiming van het blikveld en versterkt de competenties van het samenwerken met andere disciplines in de gezondheidszorg. Ook de zelfkennis wordt hierdoor vergroot.
Je maakt kennis met de antroposofische mensvisie en toepassingen ten aanzien van gezondheid en ziekte. Het veld van de antroposofische gezondheidszorg komt mede door de stage in beeld.

Inhouden:
Verschillende didactische werkvormen worden toegepast. Naast mondelinge overdracht en oefeningen worden er kunstzinnige werkvormen gegeven om deze andere kijk op mens en gezondheid en ziekte te ervaren.
– In de antroposofische menskunde wordt de samenhang tussen lichaam, ziel en geest verduidelijkt. De mens wordt daarbij geplaatst in het grote geheel van aarde en kosmos. Met deze mensvisie maak je kennis door middel van literatuuronderzoek, ervaringsoefeningen en fenomenologische waarnemingsoefeningen.
Beoefening van verschillende kunstzinnige werkvormen zoals schilderen, boetseren, muziek, spraak en bewegingskunsten ondersteunen deze kennismaking.
– In projectvorm zal er in kleine groepen gewerkt worden aan het leren kennen van wetmatigheden in de levensloop naast de unieke karmische opgave van ieder mens. Een keuze van een persoon voor biografieonderzoek wordt daarbij gemaakt. Dit kan aan de hand van een (auto)biografie of aan de hand van interviews.
– Je maakt kennis met de toepassing en het veld van de antroposofische gezondheidszorg o.a. door middel van een korte stage in een van de werkgebieden.
– Methodische toepassing van het antroposofische mensbeeld en biografische gezichtspunten op gezondheid en ziekte worden exemplarisch behandeld. Je kiest daarbij een persoon met een ziekte of handicap uit en schrijft in kleine interdisciplinaire groepjes een paper over antroposofische diagnostiek en behandeling van deze mens.

Meer informatie en aanmelden voor deze minor:
Opleiding Kunstzinnige therapie
Contactpersoon: Truida de Raaf
Zie ook http://www.hsleiden.nl/minoren/een_andere_kijk_AG
Te vinden vanaf 14 april 2010 op www.kiesopmaat.nl

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)