Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 15 april 2010

LeerkrachtAanZet

De laatste Nieuwsbrief van de Vrije School Utrecht, die van 9 april, meldt een ‘Nominatie voor Leerkracht Aan Zet Award’:

‘Onze school dingt mee naar de Leerkracht Aan Zet Award. Dit is een stimuleringsprijs voor initiatieven die het mede-eigenaarschap van leerkrachten bevorderen. De prijs is ingesteld door AOb, SBL & VBS als onderdeel van het project LeerkrachtAanZet.nl, ondersteund door OCW. “Want als leerkrachten meer grip hebben op hun werk zitten ze beter in hun vel, voelen ze zich deelgenoot van de school en groeit het vermogen van teams voor duurzame kwaliteitsontwikkeling van onderwijs. En het belang daarvan zal alleen maar toenemen, zowel vanuit nieuwe aanstaande wetgeving rond professionele ruimte, noodzaak tot duurzame kwaliteitsontwikkeling & een aantrekkelijker beroep als om in komende tijden van krapte gedragen keuzes te kunnen maken.”

Onze lerarencoöperatie behoort tot de tien genomineerden. De prijs wordt uitgereikt op 14 april. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij u informeren of wij de prijs hebben weten te bemachtigen.’

Ik kan u hierbij de uitslag melden, want de Leerkracht Aan Zet website maakt vandaag bekend, onder de titel ‘Leerkracht Aan Zet Award 2010 naar lerarencoöperatie!’:

‘Aanmoedigingsprijs voor Lerende teams in vmbo
De Leerkracht Aan Zet Award 2010 is 14 april door Jos de Blok van Buurtzorg Nederland uitgereikt aan de Vrije School Utrecht voor hun LerarenCoöperatie. De aanmoedigingsprijs ging naar het project Lerende teams voor balans in gedragsproblematiek vmbo-ers van de St. Jorisschool te Nijmegen. De jury, met daarin Jos de Blok, Walter Dresscher (voorzitter AOb), Annet Kil (voorzitter SBL), Chris Sigaloff (Nederland Kennisland) & Thijs Jansen (Stichting BeroepsEer) & Simon Steen (algemeen directeur VBS), was zeer positief over de 10 genomineerden. Het is duidelijk dat er voorbeeldscholen zijn die werk maken van eigenaarschap en professionele ruimte van leerkrachten.

Het project Leerkracht Aan Zet gaat om het organiseren van eigenaarschap in bijvoorbeeld onderwijs, eigen professionalisering en zeggenschap. Het voorbeeld van de lerarencoöperatie laat zien dat eigenaarschap ook tot op het niveau van het bevoegd gezag mogelijk is, hoewel dit niet voor iedere school wenselijk en/of haalbaar zal zijn. Leerkrachten zijn in de lerarencoöperatie volledig betrokken bij het afwegen van belangen en de uiteindelijke besluitvorming.

Reacties van de winnaars

Stiekem hoopte Harrie Stokkel, directeur in dienst van de coöperatie van leerkrachten, dat zij de Award zouden winnen. “Het is namelijk echt een initiatief wat we zelf genomen hebben en van willen leren. In deze coöperatieve wijze van besturen leren leerkrachten het vak van besturen waarderen en herkennen in het bestuurlijk proces de waarden die voor henzelf als professional van belang zijn”, aldus Stokkel.

Theus Galesloot van de St. Jorisschool zegt: “Wij zijn zeer vereerd met de aanmoedigingsprijs. Het bevestigt dat we op de goede weg zijn, het vertrouwen vergroten en beter de balans in het gedrag van leerlingen kunnen bevorderen. Het project zet ons ook verder aan om meer gebruik te maken van de zelfsturingsmogelijkheden van teams!” Het project Lerende teams inzake onbalans gedragsproblematiek vmbo-ers laat zien waar het bij het bevorderen van eigenaarschap in de basis om gaat. Met tijd voor reflectie op het eigen pedagogisch, didactisch handelen komen leerkrachten in de kracht van hun handelen en gaan zich op meerdere vlakken professionaliseren.

LeerkrachtAanZet.nl is een initiatief van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). AOb, SBL & VBS organiseren samen het project, dankzij ondersteuning van het Ministerie van OCW.
Voor meer informatie over het project Leerkracht Aan Zet en de overige genomineerden, kijk op www.leerkrachtaanzet.nl

Over dit onderwerp is op laatstgenoemde website nog het volgende te lezen:

‘De rol van de leerkracht als professional ontwikkelt zich door leerkrachten op bepaalde thema’s of terreinen beslissingsmogelijkheden toe te kennen. Dit blijft dan wel binnen de eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Om te kunnen leren van bestaande voorbeelden op dit terrein én om nieuwe initiatieven te stimuleren, heeft de VBS het initiatief genomen tot het project LeerkrachtAanZet.nl. Hierbij werkt de VBS samen met SBL en de AOb.

In LeerkrachtAanZet.nl staat thematisch eigenaarschap van leerkrachten centraal. Daarbij wordt daadwerkelijk samen met leerkrachten en schoolleiders bekeken op welke wijze leerkrachten hun professionaliteit kunnen ontwikkelen. (...)

Via deze website brengen we bestaande voorbeelden van thematisch eigenaarschap onder de aandacht. Gebleken is immers dat er al diverse voorbeelden rond thematisch eigenaarschap zijn. Lang niet iedereen weet dat van elkaar. Het uitwisselen van voorbeelden, kennis en tips kan stimulerend werken voor anderen.

Bijdragen of meedoen?

LeerkrachtAanZet.nl staat open voor alle scholen, PO en VO, in Nederland. Als school kunt u zich aanmelden. Het kan zijn dat u zich aangesproken voelt door dit project omdat u al ervaring heeft met thematisch eigenaarschap en dit wilt verbeteren of uitbreiden. Het kan ook zijn dat u vorm wilt gaan geven aan thematisch eigenaarschap en geïnteresseerd bent in een duwtje in de rug.

Scholen kunnen op drie verschillende wijzen deelnemen aan dit project:
1. Door het aandragen van voorbeelden waarbij men zelf is betrokken.
2. Door mee te denken op bijeenkomsten en/of overleg over de kritische succesfactoren van thematisch eigenaarschap.
3. Door, mogelijk met begeleiding vanuit de projectorganisatie, vorm te willen geven aan thematisch eigenaarschap.

Een actieve betrokkenheid van scholen draagt bij aan het succes van dit project. Hoe meer deze website wordt gevuld met inspirerende voorbeelden en praktische informatie, hoe beter thematisch eigenaarschap van leerkrachten onder de aandacht wordt gebracht. Door ervaringen uit te wisselen en haken en ogen te bespreken, kan er gebruik gemaakt worden van gezamenlijke expertise.

Wij nodigen u uit om voorbeelden door te geven, zodat anderen ervan kunnen leren. Ook kunt u zich opgeven om mee te doen met kennisdeling of pilots.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)