Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 16 april 2010

Glansrol

Het is al ruim een jaar geleden, op 16 februari 2009, dat ik in ‘Geesteshouding’ een verslag aanhaalde:

‘Jelle van der Meulen op beleidsmiddag “Over de redding van de ziel” van Bernard Lievegoed: “Aanwezigheid, presentie, dat zijn in de heilpedagogie begrippen die een eigen waarde hebben waarin anderen kunnen gedijen. Uiterlijk gebeurt er misschien weinig, innerlijk des te meer.”’

Met als precieze tijd en locatie, en een verrassende datum:

‘Vlak voor het einde van het jaar, op vrijdagmiddag 12 december, had Rozemarijn alle collega-medewerkers van de Raphaëlstichting uitgenodigd voor een themamiddag. (...) En zoals Astrid van Zon van Rozemarijn uitlegde, kwam daar nog een onverwacht element bij. Dat deze datum van 12 december nu ook precies de sterfdag van Lievegoed was, was niet gepland, maar bleek pas later, toen de afspraak al gemaakt was.’

De Digitale Verbreding van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders maakte op 2 maart van dit jaar melding van de ‘Boekpresentatie “Ik wil ook”, 15 april’ op dezelfde locatie en met gedeeltelijk dezelfde spelers:

‘Op 15 april zal het boek Ik wil ook van Astrid van Zon, directeur van Rozemarijn, worden gepresenteerd. Ondertitel van het boek is: “leren in het kinderdagcentrum”.

Ter gelegenheid van de presentatie zal een minisymposium plaatsvinden onder leiding van Pim Blomaard. Sprekers zijn: Hans Bom (kinder- en jeugdpsycholoog) en Carla Vlaskamp (hoogleraar orthopedagogiek), die ook de inleiding van het boek schreef. Kinderen van Rozemarijn zorgen voor de muzikale omlijsting. Aan het einde van de middag zijn er hapjes en drankjes.

Het boek Ik wil ook geeft een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een meervoudige beperking. Er wordt een therapeutisch leerprogramma in beschreven dat groepsgewijs kan worden aangeboden en voor ieder kind individueel kan worden uitgewerkt.’

Dat was dus gisteren. Vandaag is op de website van de Raphaëlstichting, de overkoepelende organisatie waartoe ook Rozemarijn behoort, al te lezen over Boekpresentatie “Ik wil ook” op Rozemarijn’:

‘Op 15 april werd aan het eind van een symposium onder dezelfde titel het boek “Ik wil ook – leren in kinderdagcentra” gepresenteerd. In het boek geeft auteur Astrid van Zon (foto), een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een meervoud aan beperkingen. Kenmerkend voor het beschreven leerprogramma is dat het groepsgewijs wordt aangeboden en voor ieder kind individueel uitgewerkt. Op de achterflap: “Ondanks de diversiteit en de uiteenlopende vragen die deze kinderen stellen, is het uitgangspunt dat zij de wil hebben zich te ontwikkelen.”

Prof. Dr. Carla Vlaskamp, hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef in het voorwoord: “(...) het is geweldig dat het Astrid van Zon gelukt is dit therapeutisch leerprogramma te ontwikkelen en vast te leggen. (...) vanwege de duidelijke opzet en het goed uitgewerkte dagprogramma biedt het niet alleen houvast aan de praktijk, maar kan het ook van belang zijn voor wetenschappers en beleidsmakers.”

Astrid van Zon studeerde pedagogie en theologie en is medeoprichtster en directeur van Rozemarijn. “Ik wil ook”, leren in kinderdagcentra, uitgeverij Garant, ISBN 978-90-441-2592-4’

Nu we toch bezig zijn, kunnen we meteen het bericht eronder van 6 april meenemen over een andere loot aan de stam van de Raphaëlstichting, ‘Fermento wint GroenWerkt-prijs – 6 april 2010’:

‘GroenLinks Alkmaar heeft in januari een oproep geplaatst om foto’s in te sturen van initiatieven waaruit blijkt dat “Groen werkt”. Uit de vele inzendingen werd Fermento als winnaar gekozen. In de beoordeling zal zeker een rol hebben gespeeld dat het Fermento-brood onlangs een EKO keurmerk heeft gekregen.

Op 6 april overhandigde GroenLinks wethouder Wim van Veen (rechts op de foto) in de pas vernieuwde lunchroom aan de Laat, een cheque van € 500,00, bedoeld om te besteden aan een goed doel. Fermento heeft het bedrag gedoneerd aan de stichting KOOK, een vrijwilligersorganisatie die kleding en meubels inzamelt en de opbrengst besteedt aan projecten in diverse ontwikkelingslanden.’

Ander nieuws, van elders, betreft de Park Attwood Clinic in Engeland van Maurice Orange, die moet gaan sluiten. Maurice Orange, dat klinkt een beetje als Maurits van Oranje, maar het is toch echt een eigen naam van een in Nederland geboren arts. Ik moet eerst even terug naar 28 november 2009, waar ik in ‘Theater’ een aankondiging op de website van de Antroposofische Vereniging aanhaalde (die daar inmiddels natuurlijk niet meer te vinden is, maar dat is dan weer het handige van deze weblog, die meteen als een soort publiek archief dienst kan doen):

‘“van vrijdagavond 27 tot zaterdagmiddag 28 november Herfstcongres over kanker

Op 27 en 28 november 2009 vindt weer een Herfstcongres plaats, dit keer op het Geert Groote College in Amsterdam en geheel gewijd aan kanker. De doelgroep bestaat uit artsen en therapeuten (ook studenten) in de antroposofische gezondheidszorg. Drie sprekers zullen deze in onze tijd zo gevreesde en zo sterk aanwezige ziekte – sinds kort zelfs in ons land opgeschoven naar de eerste plaats – behandelen vanuit antroposofische perspectief. Christa van Tellingen (consultatief huisarts) geeft op vrijdagavond een algemene inleiding. Bart Maris (gynaecoloog) richt zich zaterdagmorgen op borstkanker. Tenslotte zal op zaterdagmiddag Karel Jan Tusenius (algemeen internist) een slotbeschouwing geven, waarin hij de nadruk zal leggen op het belang van het immuunsysteem bij de behandeling van kanker.

Op zaterdag vinden bovendien drie rondes werkgroepen plaats, waarbij een staalkaart zal worden aangeboden van therapeutische mogelijkheden (17x) binnen de antroposofische gezondheidszorg. Weleda (mistelpreparaat Iscador) en Wala (mistelpreparaat Abnoba) zijn ook met workshops vertegenwoordigd.”

Er staat ook een website bij: www.herfstcongres.nl.’

En even verderop schreef ik:

‘Het “Programma” leert ons de titels van de drie lezingen.
“Zicht op kanker, fenomenologie van een ziekte en zijn behandeling” door Christa van Tellingen
“Borstkanker in perspectief” door Bart Maris
“Immuuntherapie bij kanker: typisch antroposofisch?” door Karel Jan Tusenius
Dat ziet er niet slecht uit. (Inmiddels is gebleken dat niet Bart Maris de tweede lezing houdt, maar Maurice Orange, met als titel “Borstkanker en misteltherapie”.)’

Ik ben hier nooit meer op teruggekomen, en dat is jammer. Maar dat verzuim kan ik nu mooi goedmaken. Want op 16 december 2009 verscheen in De Digitale Verbreding van mijn hand een ‘Verslag Herfstcongres over kanker op 28 november 2009’:

‘Driehonderd mensen waren op 28 november 2009 naar het Geert Groote College te Amsterdam toegestroomd voor het “Herfstcongres over kanker”, georganiseerd door Jelle van der Schuit (muziektherapeut), Jeannette van der Schuit (huisarts) en Xander Koesen-York (spraaktherapeut). Drie eerdere congressen waren hieraan voorafgegaan, op kleinere schaal, over de kunstzinnige therapieën zelf, over burn-out en over ademhaling, bronchiale astma en hyperventilatie. Van dit laatste congres is een boekje in de reeks “Gezichtspunten” verschenen, namelijk “Ademen en ademhalingsproblemen” van Jaap van de Weg.

Voor 2009 was gekozen voor het thema kanker. Omdat het zo’n algemeen thema betrof, werd besloten om dit congres open te zetten voor alle werkers in de gezondheidszorg. Met als gevolg een uitverkocht huis.

Christa van Tellingen

Arts Christa van Tellingen was de eerste spreekster, op de vrijdagavond. Met behulp van een paar prachtige foto’s op het scherm schetste zij een helder beeld van de maretak en waarom deze plant verwerkt kan worden tot een geëigend hulpmiddel tegen kanker. Zij onderscheidde vier niveaus waarop dit middel bij de mens werkzaam kan worden, analoog aan wat er in de Bolk’s Companion over wondgenezing (waarvan zij mede-auteur is) uiteengezet wordt. Haar verhaal was voor een niet-arts goed te volgen dankzij haar heldere opbouw en beeldende betoogtrant. Het karakteristieke van de plant kwam duidelijk naar voren, evenals de werking die het heeft op de mens.

Is het met de reguliere kankerbehandeling, met operatie, chemotherapie en bestraling, vooral zaak de groei van zieke cellen te remmen, deze op te lossen en te verwijderen, met de maretakbehandeling wordt het zelfgenezend vermogen van de mens aangesproken, waardoor de onterechte groei wordt geremd en verminderd, en de vitaliteitskrachten opnieuw in het lichaam worden geïntegreerd.

Maurice Orange

De volgende ochtend stond de Nederlander Maurice Orange achter het spreekgestoelte. Hij verving de zieke Bart Maris, de in Duitsland werkzame gynaecoloog. Zelf is hij als arts verbonden aan de Park Attwoord Clinic in Engeland, waar hij patiënten met maretakpreparaaat behandelt. Zijn bijdrage was gebouwd op een sterk inhoudelijke component, met veel wetenschappelijke gegevens.

Oorspronkelijk was het doel van de reguliere kankerbehandeling om alle zieke kankercellen blijvend uit te roeien; inmiddels is gebleken dat dat onmogelijk is, want er kan altijd een rest overblijven, die na jaren de kop weer opsteekt. Een behandeling met een maretakpreparaat zou waarschijnlijk alleen afdoende zijn als je in het prille stadium van de ziekte ermee begint. Maar kankercellen kunnen al heel lang in het lichaam bezig zijn zonder opgemerkt te worden. Wanneer eenmaal de diagnose kanker wordt gesteld, is de ziekte meestal al zo ver voortgeschreden dat een rigoureuze reguliere kankerbehandeling noodzakelijk wordt. Noemde Steiner in zijn tijd koorts het belangrijkste genezende middel tegen kanker, sinds de jaren zestig en zeventig blijkt dit gegeven niet meer in de gehele antroposofische gezondheidszorg als belangrijkste voorwaarde voor verbetering of genezing te worden beschouwd.

Karel Jan Tusenius

De derde en laatste spreker op dit herfstcongres was de internist Karel Jan Tusenius uit Bilthoven. Een symposium tien jaar geleden in Amsterdam gaf hem aanleiding tot een samenwerking met een onderzoeker van de Universiteit van Maastricht. Hieruit zijn sindsdien de nodige wetenschappelijke publicaties voortgekomen die de werking van het mistelpreparaat (mistel = maretak) aantonen, vooral op het gebied van de apoptose. Apoptose is de interne opruiming van cellen door middel van celdood, wanneer deze cellen niet meer naar behoren functioneren. Dat leidt tot de gewenste selectieve vernietiging van cellen, dus niet inclusief de gezonde. Dit zou ook een ‘organische vernietiging’ van alleen de zieke cellen genoemd kunnen worden.

De wetenschappelijke begeleiding van dit soort onderzoek is voor Karel Jan Tusenius van groot belang. Zo ging hij kort in op de omstreden hyperthermiebehandeling in Keulen, waarbij de lokale lichaamstemperatuur bij de tumorhaard kunstmatig verhoogd wordt. Hij vond die onverantwoord, gezien de hoge onverzekerde kosten en het lage aantal wetenschappelijk goed uitgevoerde onderzoeken met duidelijk resultaat.

Gedurende de hele zaterdag waren er maar liefst achttien workshops. Drie verschillende daarvan konden in de loop van de dag worden bezocht. Dat bood een brede kijk op de diverse mogelijkheden om een kankerpatiënt ondersteuning te bieden. Meteen werd ook al het Herfstcongres volgend jaar aangekondigd, op 26 en 27 november 2010, dat “slaapproblemen” als thema zal hebben.’

Sinds gisteren brengt de website van het weekblad ‘Das Goetheanum’ een onheilstijding, echter met de merkwaardig positief klinkende titel ‘Übergang gelungen’:

‘Park-Attwood-Klinik schließt. Nach fast 33 Jahren muss die kleine anthroposophische Park-Attwood-Klinik in Worcestershire ihren Betrieb einstellen.

Wie der Chefarzt der Klinik, Maurice Orange, in einem Schreiben mitteilt, lief der Klinikbetrieb für stationäre Patienten bereits im November letzten Jahres aus. Die ambulante Versorgung ist noch bis Ende April gewährleistet – dann schließt die Klinik ihre Türen definitiv. Obwohl das 14-Betten-Haus mit seinem hohen Qualitätsanspruch bereits viele Klippen erfolgreich umschifft hatte, kann der Betrieb nicht verantwortungsvoll aufrechterhalten werden. Die ökonomische Krise, welche sich in Großbritannien besonders bemerkbar macht, lässt das schlicht nicht zu.

Dank der finanziellen Unterstützung der Anthroposophischen Gesellschaft in England gelang es jedoch, einen würdigen Übergang zu finden. Laut Maurice Orange wird insbesondere die integrative Misteltherapie, wie sie in der Park-Attwood-Klinik entwickelt wurde, in Zusammenarbeit mit dem Raphael Medical Center in Südengland fortgesetzt.’

Inderdaad lees ik op de website van de kliniek zelf:

‘Welcome to the Park Attwood website, which will introduce you to us and our philosophy of care. The clinic was founded in 1978, is a not-for-profit organisation and treats people with a wide range of illnesses and life challenges including treatment for cancer.

please note

It is with regret that Park Attwood is no longer able to offer residential services at the Clinic. Our out-patient clinic remains open, and will do so until the end of June 2010. New patients continue to be accepted on an outpatient basis.

Early in January 2010 we will have a news page available to update you with any developments relating to our services and the wider anthroposophic medical context of which they are a part.

We apologise for any disappointment this news may cause you and hope that you will still have benefit from our outpatient services. If you have any questions or concerns in relation to the above information, please contact us by email or by telephone on 01299 861444.

an integrated approach

Park Attwood is a doctor-led clinic, which integrates conventional and complementary approaches, practising a form of health care known as anthroposophic medicine. At Park Attwood, patients' existing medical care is supported and extended by a range of complementary therapies and natural remedies (rhythmical massage, hydrotherapy, art therapy, eurythmy, mistletoe therapy and counselling) which are individually tailored to address their needs.

Although many patients contact Park Attwood directly, the clinic also receives referrals from health professionals working both within the NHS and the private sector. Some patients are able to obtain NHS funding, and the clinic currently holds contracts, or service level agreements (SLAs), with two Primary Care Trusts (PCT) to treat NHS patients in their areas. See coming here and funding treatment for more details.

philosophy of care

Park Attwood’s approach recognises that:
– life has meaning and purpose – this underpins our health and quality of life
– illness may provide opportunities for positive change and a new balance in our lives
– each individual can take an active role in their own healing process
– natural medicines can complement the use of conventional drug treatments
– additional therapies can complement medical care to address health holistically

a unique service

The clinic, which is unique in the English-speaking world, attracts patients from all over the UK and abroad. The testimonials or quotes at the bottom of most pages describe the experiences of some of those who have been cared for here.

“Park Attwood demands and offers something completely different. It presents an opportunity to confront yourself and your illness. It can be incredibly difficult, – any distraction is preferable to shining a light on yourself. It can be lonely – but you are not alone. The therapists, nurses and doctors all seem to have enough time for you; with empathy and sensitivity you are held through each crisis – towards a deeper understanding. For those of us lucky enough to find Park Attwood it is the most creative way we have of approaching our illness.”’

Als laatste vandaag een bericht aansluitend op wat ik op 3 januari in ‘Helemaal’ aan de orde stelde. Dat betrof namelijk de Eliant-actie:

‘Bent u een voorstander van biologisch-dynamische landbouw, van vrijeschoolpedagogie, antroposofische gezondheidszorg, psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en andere vruchtbare toepassingen van de antroposofie, dan is dit de weg en het moment om dat met uw stem te bekrachtigen.’

‘ELIANT wil een miljoen handtekeningen verzameld hebben in Europa. Dit aantal heeft een belangrijk politiek gewicht. Wij willen als Nederlanders hierin ook ons aandeel leveren.’

‘Door ondertekening van dit handvest kan iedereen die de toegepaste antroposofie een warm hart toedraagt en op Europees niveau wil ondersteunen dit persoonlijk aan “Brussel” duidelijk maken.’

Ik was die dag weer eens aan het mopperen over deze actie, en dan vooral

‘over de informatievoorziening, die vond ik onder de maat. Maar ondanks dat is toch het gewenste aantal bereikt, en dat vind ik dan toch weer een prestatie. Op de Nederlandse website is er niks méér over te lezen. Wel echter op de internationale website van Eliant:

“Current progress: 999.679 signatures
EU countries 855,228 (27.11.2009)”’

Er was al een manifestatie gepland om het heugelijke feit van het behalen van de miljoen handtekeningen te vieren en zo niet, om daarmee dan de laatste loodjes binnen te halen:

‘Wel mag ik u nog wijzen op het “ELIANT Gala 2010”, dat zelfs een affiche in het Nederlands kent:
“Uitnodiging voor het Actie ELIANT Gala in het Goetheanum op 26.03.2010 in de Grote Zaal”’.

Dit gala heeft dus inmiddels plaatsgevonden en onlangs is er op de internationale Eliant-website een verslag van verschenen, met foto’s. Met een glansrol voor een relatief groot aantal Nederlanders, zoals uit de tekst blijkt. Dus een reden te meer om die hier op te nemen. Het verslag is te vinden onder ‘Aktuell’. En o ja, niet te vergeten, dit is het actuele aantal handtekeningen:

‘Aktueller Stand: 1.040.710 Unterschriften
EU-Länder: 925.012 (Stand 09.04.2010)

ELIANT Gala im Goetheanum als Startsignal für Endspurt beim Unterschriftensammeln

Die Aktion ELIANT Gala am 26. März 2010 im Großen Saal des Goetheanum war ein entscheidender Auftakt zum Endspurt des Unterschriftensammelns: die jetzt noch fehlenden 77.000 Unterschriften sind am kostbarsten – helfen Sie mit, dass die EU-Million bis zur Übergabe an die Kommission in Brüssel Anfang Juni voll wird! Jede Unterschrift zählt – wir danken für Ihre Unterstützung und – auch finanzielle – Hilfe.

Dornach. Etwa 700 Besucher konnten bei einer ELIANT Gala im Goetheanum in Dornach Europa hautnah erleben. Festredner aus 5 Ländern, das Guarneri Trio Prag, die Opernsängerin Marion Ammann mit Hartwig Joerges am Klavier und drei atemberaubende Eurythmiesoli von Carina Schmid, Werner Barfod, Margrethe Solstad und Christian Peter als Sprecher boten einen facettenreichen Abend der die Kulturvielfalt Europas in Wort und Ton sichtbar und hörbar machte.

Dr. med. Michaela Glöckler die den Abend abwechslungsreich moderierte, bedankte sich in ihrer Einleitung im Namen der Träger der Allianz ELIANT bei allen Unterstützern für ihr großartiges Engagement zugunsten der Aktion ELIANT, das ein solches Ergebnis ermöglicht hat.

Gerald Häfner (MEP), der gegenwärtig im Namen des Europäischen Parlamentes wesentlich mit der Kommission und dem Rat die Ausgestaltung der neu verankerten Europäischen Bürgerinitiative verhandelt, betonte in seiner Rede: Wir sind Europa. Jeder Bürger ist heute aufgerufen, die Verantwortung für die Entwicklungen des sozialen Lebens in Europa und der Welt brennend zu erleben, will er ein heutiger Mensch und Zeitgenosse sein.

Dr. jur. Jürgen Erdmenger, Generaldirektor e.h. der Europäischen Kommission und Gründungsmitglied der Allianz ELIANT unterstrich in seinem Beitrag, dass die Allianz ELIANT und ihre Träger mit der Unterstützung von einer Million Menschen als eine eingetragene NGO und ein ernst zu nehmender Gesprächspartner in Brüssel angesehen wird. Nun wird es darauf ankommen, dass wir deutlich machen, welches Europa sich die Unterzeichner wünschen und was die spezifischen Anliegen der Träger sind. Erste Hinweise finden sich dazu in einem gleichzeitig bei der Gala veröffentlichten Papier über die Perspektiven der Arbeit von ELIANT.

Marjatta van Boeschoten, Direktorin von Phoenix Consultancy, beschrieb aus ihrer Sicht die gegenwärtigen Herausforderungen für zivilgesellschaftliche Initiativen: auf der einen Seite eine Stärkung der inneren Impulse und auf der anderen Seite ein verstärktes Engagement für die Bürgerrechte.

Dass es heute berechtigt ist, deutlich und konstruktiv die eigenen Interessen zu vertreten, wenn man gleichzeitig ein Bewusstsein vom Interesse der Gesamtheit hat betonte Paul Mackay, Vorstand am Goetheanum und Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften, in seinem Beitrag.

Ron Dunselman, Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden, berichtete, wie es dort gelungen ist durch eine breite Unterstützung der verschiedenen anthroposophischen Initiativen und an den Themen interessierter Menschen über 160.000 Unterschriften zu gewinnen.

Für Christof Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sektion, ist ELIANT ein Hoffnungsträger der Eltern, Lehrer und Kinder vertritt, wenn es um den Erhalt von Freiheit und Vielfalt im Bildungswesen in Europa geht.

Was alles erreichbar ist, machte Nikolai Fuchs, Leiter des Brüsseler Büros von Demeter International deutlich. In den vergangenen sieben Jahren konnten beispielsweise die biologisch-dynamsichen Präparate legal gesichert werden.

Die künstlerischen Beiträge machten das kulturelle Spektrum Europas erlebbar und ergänzten die Beiträge aller Redner in besonderer Weise. Das außergewöhnliche Niveau der Künstler machte diesen Teil des Abends zu einem Genuss und zog die Anwesenden bis zum Schluss in ihren Bann.

Auftakt zum Endspurt: Jetzt kommt es auf jede neue Unterschrift an

Gleichzeitig war dieser Abend das Startsignal für den Endspurt. Nur noch bis Juni bleibt Zeit um die noch fehlenden EU Unterschriften zu sammeln. Die ELIANT Träger und Aktivisten mobilisieren alle Kräfte um die notwendige EU Million für die Übergabe an die Kommission in Brüssel zu schaffen.

Dies kann gelingen, wenn viele Unterstützer sich in den nächsten Wochen aktiv an mögliche Unterzeichner in Vereinen, in Verbänden oder über ihre elektronischen Verteiler wenden, die noch nicht angefragt wurden, ob sie bereit sind unseren Aufruf an ihre Mitglieder zu senden und sie um ihre Online- oder Hand-Unterschrift auf einer Liste zu bitten. Wir sind jedem Leser ganz außerordentlich dankbar, der hier nochmals mit uns gemeinsam die in seinen Möglichkeiten liegenden Register ziehen könnte und uns hilft, diese letzte Hürde zu nehmen. Auch weitere Spenden zur Ablösung eines zinslosen Darlehens zur Finanzierung dieses Großprojektes sind sehr willkommen.’

Er is hier nu zelfs al een Engelse vertaling van beschikbaar, maar dan zonder de bijbehorende foto’s. Voor het gemak (en mijn internationale lezers, zoals die in California, Australië en Nieuw-Zeeland, om maar een paar uithoeken te noemen; want jaja, ze zitten werkelijk overal) laat ik die hier ook meteen volgen:

‘ELIANT gala evening at the Goetheanum as starting signal for the final push in the signature campaign

The ELIANT campaign gala evening on 26 March 2010 in the Goetheanum’s great hall was a decisive prelude to the final stage of the signature collection. The 75,000 signatures we still need are the most precious – please help us to reach the figure of one million EU signatures by the time we submit the petition to the Commission in Brussels in June! Every signature counts: we thank you for your support and – also financial – help.

Dornach. During the ELIANT gala evening at the Goethenaum in Dornach, around 700 guests gained an intimate sense of Europe. Speakers from 5 countries, the Prague Guarneri Trio, opera singer Marion Ammann accompanied by pianist Hartwig Joerges and three breath-taking eurythmy solo performances by Carina Schmid, Werner Barfod, Margrethe Solstad and speaker Christian Peter provided a multi-faceted evening and, in words and music, visibly and audibly embodied Europe’s cultural diversity.

In her introduction, Michaela Glöckler MD, who presented the evening with great style, thanked all supporters on behalf of the Alliance’s sponsors for their wonderful commitment to the ELIANT campaign, that has resulted in such a good outcome.

Gerald Häfner (MEP), who is currently a key figure in negotiations with the Commission and the Council of Ministers relating to elaboration of the newly enshrined European citizens’ initiative, accentuated in his speech that we ourselves are Europe. Each citizen, if he wishes to be involved in contemporary life, is called upon to experience urgently and at first hand our responsibility for social developments in Europe and the world.

Dr. jur. Jürgen Erdmenger, retired director general of the European Commission and founding member of the ELIANT Alliance, emphasised in his speech that ELIANT and its sponsors, with the support of a million people, are regarded as a registered NGO and a serious discussion partner in Brussels. Now it will be important for us to clearly show what kind of Europe the signatories wish for, and what the sponsors’ specific concerns are. First indications of this can be found in a paper published to coincide with the gala on future perspectives for the work of ELIANT.

Marjatta van Boeschoten, director of Phoenix Consultancy, described her view of the current challenges for civil society initiatives: on the one hand a strengthening of inner impulses, and on the other an increased commitment to citizens’ rights.

Paul Mackay, Goetheanum executive council member and director of the Social Sciences Section, stressed in his speech that it is legitimate today to represent one’s own interests in a clear and constructive way, as long as one maintains an awareness of the interests of all.

Ron Dunselman, general secretary of the Anthroposophical Society in Holland reported how, through the broad support of diverse anthroposophic initiatives there, and of people interested in the relevant themes, it had been possible to get 160,000 signatures.

For Christof Wiechert, director of the Pedagogical Section, ELIANT sustains the hope of parents, teachers and children of maintaining freedom and diversity in education systems in Europe.

All this is achievable, stated Nikolai Fuchs, director of the Brussels office of Demeter International. In the past seven years, for instance, it had been possible to secure legal safeguards for biodynamic preparations.

The artistic performances gave a vivid sense of the range of culture in Europe, and enhanced the speakers’ contributions. The outstanding level of artistry made this part of the evening a delight and held the rapt attention of all those present.

The final push: now every new signature counts

The gala evening at the same time marked the start of the last stage of the campaign. We now only have until June to collect the remaining EU signatures. The ELIANT sponsors and coordinators are mobilising all their forces to secure the necessary one million EU signatures for submitting to the Commission in Brussels.

This can still be achieved if in the next few weeks as many supporters as possible turn to possible signatories in associations, clubs or via their email address lists – people who have not yet been asked whether they are willing to forward our appeal to their members and ask them for either their online signature or handwritten signature on a petition list. We will be very grateful indeed to every reader who can once again do whatever they can to find new sources of support, helping us to leap this last hurdle. Further donations to redeem an interest-free loan that has financed this major project are also very welcome.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)