Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 26 april 2010

Jongerenafdeling

En weer is het landbouwtijd vandaag. Ik begin met de behoefte aan ‘Studentenruimte’ op bd-opleiding Warmonderhof in Dronten:

‘We zijn met een actie gestart om sponsorgelden te zoeken voor het bouwen van een nieuw studentenverblijf. Wij willen u graag op de hoogte houden van de resultaten van die actie. In totaal hebben we minimaal € 100.000 leengeld nodig en eenzelfde bedrag aan schenkgeld, om met het bouwproces te kunnen starten. In de onderstaande tekst wordt nader toegelicht wat we van plan zijn en wat er nodig is om de studentenruimte gerealiseerd te krijgen. Onderaan wordt aangegeven hoe ver we nu zijn.

Studentenruimte op Warmonderhof

De ontwikkelingen op Warmonderhof hebben niet stilgestaan. In de afgelopen 18 jaar is er bijna geen jaar voorbij gegaan, of er werd iets nieuws gebouwd. Dat heeft er toe geleid, dat Warmonderhof een modern opleidingscentrum is voor de biologisch-dynamische landbouw. Er komen dan ook veel studenten op af en ook de jaarlijkse open dag trekt een steeds breder publiek. De genoemde bouwactiviteiten hebben we kunnen realiseren met behulp van leningen, subsidies en met schenkingen van veel mensen die Warmonderhof een warm hart toedragen. Hiervoor veel dank. Toch zijn we nog niet klaar met bouwen. Het eerstvolgende bouwproject is een verblijfsruimte voor de studenten. Waarom is deze nodig?

De studenten hebben hun eigen woonruimtes. 5 of 7 kamers met gezamenlijk een huiskamer-keuken. Dat werkt ook prima. 85 studenten kunnen wonen op Warmonderhof. Voor gezamenlijke activiteiten is er de hofzaal. Een mooie ruimte, waar wekelijks de maandagochtendbespreking wordt gehouden en waar films worden gedraaid, lezingen georganiseerd en ook de kerstspelen worden opgevoerd. Slechts voor één activiteit is deze zaal eigenlijk niet geschikt. Dat is voor het dagelijkse verblijf van de studenten. Voor het houden van verjaardagsfeesten en voor de gewone dagelijkse ontmoetingen en activiteiten is de zaal te groot. Bovendien is de zaal regelmatig beschikbaar voor tal van activiteiten, zoals ontvangst van groepen, excursies, jaarvergaderingen en studiedagen.

Daarnaast is de BBL (beroeps begeleidende leerweg) opleiding groeiende. Inmiddels maken daar zo’n 150 studenten gebruik van. Deze studenten komen twee dagen per veertien dagen op school. Zij slapen op de logeerzolder. Maar ook hun dagelijkse verblijf komt steeds meer in de knel. Tenslotte zijn er nog groepen buitenlandse studenten, die regelmatig een week op Warmonderhof verblijven. Ook zij gebruiken de slaapzolder en hebben verblijfsruimte nodig, die de hofzaal niet kan bieden.

Kortom, we hebben het plan opgevat om een studentenverblijfsruimte te bouwen. De architect van Warmonderhof, Peter van de Cammen, heeft een schetsontwerp gemaakt en nu zijn we op zoek naar de benodigde gelden. Zodra we voldoende zicht hebben op financiering, willen we aan hem vragen om het schetsontwerp verder uit te werken, zodat we een bouwaanvraag kunnen indienen en, bij goedkeuring, met de bouw kunnen beginnen.

Gezien de eerdere bouwactiviteiten, hebben we nog een behoorlijke schuldenlast, die we niet graag willen verhogen met rentedragende leningen. Die zouden de krappe financiële situatie op Warmonderhof nog verslechteren. Daarom willen we graag vrienden, betrokkenen en oud-cursisten uitnodigen om een steentje aan deze bouw bij te dragen. Hieronder vindt u een globale opzet van de financiering. Geschatte bouwsom: € 300.000.

Eigen middelen € 100.000
Leningen € 100.000
Te verwerven schenkgelden € 100.000
TOTAAL € 300.000

Wij vragen u hierbij of u wellicht aan dit project zou willen bijdragen met behulp van een renteloze lening of met een schenking. Op de website (www.stichting-warmonderhof) kunt u het verloop van de actie volgen en zien wanneer we gaan bouwen.’

En bijna in het verlengde hiervan vinden we op de website van de bd-vereniging onder ‘projecten en jongeren’ dit over een ‘Jongerenafdeling’:

‘Esther Maarsen (21 jaar) en Karin Stolk (21 jaar), studentes aan de Warmonderhof, zijn de initiatiefnemers van de jongerenafdeling van de BD-vereniging. Ze schrijven:

Door school en bestuursvergaderingen hebben we gemerkt dat er veel plannen zijn, maar dat er niet veel bestaat en wordt georganiseerd voor en door jongere mensen om iets te ondernemen op BD-gebied.

Na wat rondvragen en brainstormen met mede-Warmonderhoffers, bestuursleden van de BD-vereniging en vrienden zijn we zover dat wij een jongerenafdeling willen oprichten. Nu zouden we graag willen weten hoe jullie daar over denken. We hebben vragen op papier gezet, zodat we een beeld kunnen vormen over wat er speelt in BD-jongerenland.

We verzoeken jullie daarom om de enquête in te vullen. Dit kan op de enquête-pagina. Je kunt ook schriftelijk reageren naar BD-vereniging, Wisentweg 12, 8251 PC Dronten.’

Een andere mooie nieuwigheid staat op dezelfde website, onder de kop ‘Boeken’:

‘Nu verkrijgbaar: Biologisch-dynamische preparaten, maken en toepassen van Jola Meijer en Albert de Vries.

Een gedetailleerde en rijk geïllustreerde handleiding voor het maken en gebruiken van de preparaten. Voor een breed publiek beschrijft het boekje hoe de verschillende spuit- en compostpreparaten worden gemaakt. Meer dan honderd kleine foto’s illustreren de tekst. Daarnaast bevat het boekje een korte inleiding over biologisch-dynamische landbouw en algemene tips voor de preparaten.

Formaat 21x20 cm, 35 bladzijden. In de introductiemaand april € 3 voordeel, slechts € 5 i.p.v. € 8; direct bestellen

En als laatste vandaag een persbericht van Biologica, Bio BTW-vrij gaat Europees!’

‘De succesvolle burgerpetitie voor een verlaging van het 6% btw tarief op biologische producten gaat Europa in. Dat werd bekend gemaakt in het VARA radioprogramma Vroege Vogels. Via de website www.organicpetition.eu kunnen alle burgers van de individuele lidstaten de petitie tekenen. Bij het bereiken van 1 miljoen geldige handtekeningen zal deze petitie aan het Europees Parlement aangeboden worden. De Nederlandse bijdrage is nu al 170.000 handtekeningen.

De Nederlandse petitieactie zet deze stap naar Brussel omdat btw verlaging alleen daar besloten kan worden EN omdat het biologische certificerings- en regelsysteem uiteindelijk een Europees geldend systeem is. Leo Dijkgraaf, initiatiefnemer van de acties: “Biologisch moet logischer wijze betaalbaarder zijn dan niet-biologisch. Betaalbaarder bio zal tot schaalvergroting kunnen leiden in de biologisch sector waardoor de prijzen ook op natuurlijke wijze door een grotere productie omlaag gaan”.

Peter Jens van Biologica, mede-initiatiefnemer van de Europese actie: “Het biologische systeem is vooral een systeem dat de relatie tussen boeren en burgers, zonder al te veel buitenlui, vastlegt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat burgers zich verenigen en daar druk uit oefenen waar zaken echt besloten worden. Het is te verwachten dat alle zusterorganisaties van Biologica zich inspannen voor het activeren van hun achterbannen in hun land”.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)