Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 3 januari 2011

Aantrekken

Mooi, deze derde dag van 2011 is gelijk ook de eerste werkdag in het nieuwe jaar. Ik heb verschillend nieuws, waarvan het mooiste het volgende is. Vrijdag 31 december 2010 riep Frans Wuijts me nog terug in ‘A-typisch’. De secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Frits van Dam, had in NRC Handelsblad die week een proefschrift afgebrand. Ik ging daar, samen met Hugo Verbrugh, een aardig eind in mee. Het ging over ‘Chinese acupunctuur tegen stuitligging: een schandelijk proefschrift’. Als commentaar schreef ik: ‘Het lijkt me dat je hierover niet veel woorden hoeft vuil te maken.’ In de eerste twee van de 7 reacties tikte Frans Wuijts me terecht op de vingers, en op zijn aangeven kon ik er later veel genuanceerder over berichten. En wat zie ik vandaag in NRC Handelsblad? Op de opiniepagina’s een weerwoord vanuit het Erasmus MC, door promotor Myriam Hunink, co-promotor Hans Duvekot en de gepromoveerde zelf, Ineke van den Berg. Dit mag ik niet zomaar overnemen, want NRC Handelsblad geeft tegenwoordig geen artikelen uit de krant meer prijs. Maar ik kan wel een citaat uit het slot geven, dat overeenkomt met de strekking van mijn verlate inzicht, en dat een gewichtig doend argument van Frits van Dam weerlegt:
‘Van Dam beweert dat het enige degelijke onderzoek “voor het gemak is weggelaten”. Hij verwijst naar de studie van Guittier, eind 2009 gepubliceerd. Onze meta-analyse is begin 2008 gepubliceerd – zegt dat voldoende? Bovendien werd in de studie van Guittier de behandeling later in de zwangerschap toegepast dan in voorgaande studies, wat een mogelijke verklaring is waarom geen effect werd gevonden.

Vijf van de zes artikelen in het proefschrift zijn gepubliceerd in peer-reviewed, internationale, wetenschappelijke tijdschriften. Het zesde artikel is under review. Het proefschrift is positief beoordeeld door de promotiecommissie. Van den Berg heeft het proefschrift verdedigd in een openbare zitting, tegenover een commissie van elf wetenschappers.’
Mijn volgende nieuws is de website van Zonnehuizen. Die is aardig vernieuwd; heeft in ieder geval een veel overzichtelijker uiterlijk en indeling gekregen. Je kunt nu in één oogopslag zien waar je terecht kunt; de oude, strikte scheiding in twee websites, voor Zonnehuizen Kind en Jeugd en Zonnehuizen Volwassen, is verlaten. Alles is nu weer in één geïntegreerd. Klik ik op ‘Organisatie’ zie ik onder meer staan:
Aantal medewerkers:
2.085 (Fte 1208,6)

Intramurale capaciteit:
807 plaatsen

Extramurale zorg:
2.025 cliënten

Exploitatiebudget:
92,4 mln. Euro

ZON is het magazine dat Zonnehuizen enkele malen per jaar uitgeeft voor iedereen die op wat voor manier dan ook met Zonnehuizen te maken heeft en dat vertelt over de wereld van Zonnehuizen, een wereld vol ontmoetingen. De laatste drie nummers kunt u hier downloaden: Zon 11 / Zon 10 / Zon 9
Een bezoekje waard, deze website! – Dan heb ik een kort berichtje van de website ‘150 Jahre Rudolf Steiner 2011’. Die meldt namelijk ‘Rudolf Steiner Express: Letzte Tickets! Bitte einsteigen!’ We kennen dat verhaal intussen:
‘“Erfahren” Sie auf besondere Weise Rudolf Steiners Biographie: lösen Sie Ihr persönliches Zugticket, buchen Sie für Ihre Freunde oder Ihren Betrieb ein Abteil oder kaufen Sie Fördertickets, mit dem Sie helfen das Projekt aufzugleisen.

Mit an Bord sind bereits Passagiere aus den Niederlanden, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Grossbritannien, Australien, Indien und den USA.
Damit der RS 150 wirklich auf Reisen gehen kann werden noch 50 Passagiere benötigt, die bis zum 9. Januar verbindlich buchen.

Ein vielfältiges Programm in und um den Zug herum ist in Vorbereitung . Bitte entnehmen Sie die detaillierten Reiserouten mit allen Stationen und Abfahrtszeiten der Website. Für weitere Informationen zum Rudolf Steiner Express klicken Sie bitte auf EINSTEIGEN.
Waar mijn oog op viel, zijn die vijftig passagiers die nog nodig zijn om de treinreis überhaupt doorgang te laten vinden. En dat vóór 10 januari! Dat is nog maar één week... Het is dus niet denkbeeldig dat de hele onderneming nog wordt afgeblazen, als geen zeven mensen zich per dag alsnog aanmelden. – Als volgende vandaag een nieuw bericht uit Gouda, van de website van de vrijeschool Ridderslag, die er werkelijk prachtig uitziet:
‘Welkom op De Ridderslag
Gelegen aan een historisch pad, de Ridder van Catsweg, en omgeven door groen, biedt onze school onderwijs aan kinderen van 2 t/m 12 jaar. In september 1974 stonden ouders aan de basis van onze school in Gouda, en een kleine tien jaar later legden zij het fundament van het huidige gebouw. Onze school is geworteld in een rijke traditie, die we meenemen in het heden en onze visie op de toekomst.

Graag nemen wij u mee op een ontdekkingsreis door onze school. We leiden u langs alle aspecten die voor u als ouder van belang zijn, zoals de opbouw van de klassen, het lesprogramma, de pedagogische werkwijze, de lessen in moderne vreemde talen, differentiatie in het onderwijsaanbod, jaarfeesten, samenwerking met ouders en de schoolorganisatie.

Centraal in ons onderwijs is de aanleg die in ieder kind aanwezig is en in hem of haar ontwikkeld kan worden. Op onze school betekent dat: aandacht voor het cognitieve leren, maar ook voor het ervarend en scheppend leren. Beweging, muziek, schilderen en kennismaking met ambachten maken hiervan deel uit. Dat deze aanpak tot goed onderwijs leidt, vindt ook de Onderwijsinspectie, die onze school onlangs positief heeft beoordeeld. Wilt u onze school en activiteiten nader ontdekken, dan bent u van harte welkom op onze jaarlijkse open dag, een informatieavond of een lezing, of voor een persoonlijke ontmoeting met de schoolleider of leerkrachten.’
Onder het ‘Laatste nieuws’ staat daar sinds vandaag ‘Extra eerste klas voor Basisschool De Ridderslag’:
‘Basisschool De Ridderslag groeit en start daarom het komende schooljaar met een extra eerste klas (groep 3). Daarop vooruitlopend vormt de vrijeschool voor Gouda en omstreken begin mei een voorjaarsklas voor de oudste kleuters. Er is nog ruimte voor zesjarigen, zowel voor de voorjaarsklas als voor de eerste klassen in het schooljaar 2011-2012.

Schoolleider Joeri Bertels is blij met het stijgende leerlingental van zijn school. “Het is een verheugende ontwikkeling. De keerzijde is echter dat de kleuterklassen nu nogal vol zitten. Vóór de zomervakantie ontstond er voor de kleuterklassen zelfs een kleine wachtlijst. Aan het begin van het schooljaar was er voor de betreffende kinderen weer plaats, maar inmiddels zitten de drie kleuterklassen (groep 1&2) alweer aardig vol. Met name de groep oudste kleuters is omvangrijk; we hebben na de zomervakantie 2011 ruim te veel leerlingen voor één eerste klas. Daarom heeft het bestuur besloten een extra klas te starten. En om de volle kleuterklassen te ontlasten, doen we dat al in het voorjaar. Met zo’n voorjaarsklas hebben we veertien jaar geleden al goede ervaring opgedaan. Na de zomervakantie wordt de voorjaarsklas eerste klas, en zullen we dus twee eerste klassen hebben.”

De voorjaarsklas voor de oudste kleuters start op 9 mei 2011. Deze leerlingen hebben dan acht weken les voordat de zomervakantie begint. De procedure voor de werving van een nieuwe klassenleerkracht start deze week. Belangstellende ouders van zesjarigen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Elly Heij van Basisschool De Ridderslag via telefoonnummer (0182) 537 515.

Van 3 tot en met 5 februari 2011 zijn er open dagen bij Basisschool De Ridderslag én bij Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje, beiden gevestigd aan de Ridder van Catsweg 256a.’
Ook vanuit Zutphen wordt groei gemeld. Nick Megens van De Stentor haalt dit uit het Statistisch Jaarboek van de gemeente Zutphen 2010:
‘Opvallend is ook de groei van Vrije School de IJssel; van 350 leerlingen in 2002 naar 415 in 2009.’
Minder goed verging het daar de middelbare school:
‘De bovenbouw van de Vrije School ging van 1192 leerlingen in 2005 naar 1067 in 2009.’
Maar het is dus mogelijk een kwestie van tijd eer dit weer aantrekt.
.

1 opmerking:

Anoniem zei

Dag Michel, dank voor het schrijven over onze school (Basisschool De Ridderslag in Gouda). Ik kende je blog nog niet maar ik ga hem graag volgen.
Hartelijke groet!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)