Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 12 januari 2011

Nirwana


‘De naam Rudolf Steiner Verpleeghuis zal worden gewijzigd in “Rudolf Steiner Zorg”’
kon ik op donderdag 23 december 2010 in ‘Slag’ aankondigen, en dat
‘De informatie van het verpleeghuis zal worden geïntegreerd in de website van de Raphaëlstichting.’
Het is inmiddels zover. Ga ik naar de website toe, staat er onder ‘Welkom’:
‘Rudolf Steiner Zorg (voorheen: Rudolf Steiner Verpleeghuis) is een landelijk erkende zorginstelling op antroposofische grondslag. Wij bieden zorg en behandeling aan mensen met een verpleeghuisindicatie en aan mensen met een verstandelijke beperking.

Het verpleeghuis is kleinschalig en biedt plaats aan ruim 80 mensen op twee locaties. In het Tobiashuis (aan de Nieuwe Parklaan) wordt somatische verpleeghuiszorg geboden en in De Brug (aan de Medemblikstraat) psychogeriatrische zorg.

Op locatie Artaban aan de Rusthoekstraat wonen 12 mensen met een verstandelijke beperking.

Rudolf Steiner Zorg is een HKZ - ISO 9001 gecertificeerde instelling en maakt deel uit van de Raphaëlstichting
Raar is trouwens dat er op deze openingspagina niet bij staat dat deze instelling zich in Den Haag bevindt. Lijkt me nogal cruciale informatie. Gelukkig wel in het vervolg, onder ‘Actueel’, waar sinds 1 januari te lezen valt: ‘Rudolf Steiner Verpleeghuis is onderdeel van de Raphaëlstichting’.
‘Na vier jaar van bestuurlijke samenwerking is per 1 januari 2011 het Rudolf Steiner Verpleeghuis in Den Haag onderdeel geworden van de Raphaëlstichting. Omdat het zorgaanbod van het Rudolf Steiner Verpleeghuis onlangs is uitgebreid met zorg voor mensen met een verstandelijk beperking, is er tevens gekozen voor een nieuwe naam: Rudolf Steiner Zorg.

De juridische fusie is het logisch vervolg van de bestuurlijke fusie in 2006. Beide organisaties hebben elkaar gevonden op de antroposofische zorgvisie en willen van elkaars expertise gebruik maken. Zij zijn inmiddels aan elkaar gewend en naar elkaar toegegroeid zodat de integratie soepel kan verlopen. Zo is in Den Haag een woonvoorziening voor 12 mensen met een verstandelijke beperking van start gegaan (onder de naam Artaban) en bevindt zich in Middenbeemster een verpleeghuisafdeling op de instelling Breidablick die ook tot de Raphaëlstichting behoort.

Rudolf Steiner Zorg is daarmee de zevende instelling binnen de Raphaëlstichting, die nu voor het eerst actief is in de provincie Zuid-Holland. Door de uitbreiding biedt de Raphaëlstichting met in totaal 1400 medewerkers zorg aan 850 mensen met een zorgvraag.’
Op dezelfde 23 december had ik het ook over de ranglijst van de Volkskrant over 2010 met verpleeghuizen en verzorgingshuizen, met naast de positie van het Rudolf Steiner Verpleeghuis ook die van het Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch. De laatste twee maken deel uit van ‘Antroz, antroposofische woonzorggroep’. Die meldde op 3 januari ‘Kwaliteit van de ouderenzorg in beeld’:
‘De Volkskrant publiceerde op 23 december 2010 haar jaarlijkse lijst waarin 366 verpleeg-huizen en 1257 verzorgingshuizen in Nederland beoordeeld worden op de kwaliteit van de geleverde zorg. De Volkskrant baseert zich zowel op het oordeel van bewoners als op de zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens ten aanzien van 18 onderwerpen. De Volkskrant heeft een aantal externe deskundigen gevraagd om de uitkomsten van de diverse onderzoeks-rapporten volgens een eigen systematiek te waarderen en te ordenen, hetgeen uitmondde in de gepubliceerde ranglijsten.

Huize Valckenbosch in Zeist neemt met haar 70e plaats op de lijst van 1257 verzorgings-huizen een hoge positie in. Verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven neemt landelijk een 129e plaats in. Vooral ten aanzien van de zorginhoudelijke aspecten komen de beide locaties van Antroz op een hoge plaats in de landelijke ranking, namelijk een 34e en 78e plaats.

Ook in december verscheen een brancherapport van Actiz waaruit bleek dat de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd is. Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema’s belangrijke verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever over hun ervaringen met de zorg.

Stichting Antroz met haar locaties Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch zet in 2011 de lijn door om op een effectieve wijze kwalitatief goede en professionele zorg te leveren, daarbij geïnspireerd door de eigen identiteit en de antroposofische zorgvisie.

De Raad van Bestuur dankt haar medewerkers en vrijwilligers voor alle geleverde inspanningen om iedere dag goede zorg te leveren aan de aan haar toevertrouwde bewoners.’
Een week later, eergisteren dus, werd hier gemeld ‘Website Antroz www.antroz.nl wordt goed bezocht’:
‘De website van Antroz, www.antroz.nl, is voor het derde jaar “in de lucht”. In het jaar 2010 nam het aantal bezoekers van de website toe met 30%, namelijk van 12.787 bezoekers naar 16.489. Dat betekent dat bijna 1400 bezoekers per maand de website van Antroz openen. Het aantal bezochte pagina’s was in 2010 iets meer dan 175.000, dat is een verhoging van 50% ten opzichte van vorig jaar.

Antroz heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Ontwerpbureau Lâle in Amersfoort afgesloten. Via deze samenwerkingsovereenkomst is het mogelijk dat Antroz met regelmaat nieuws op haar website kan plaatsen, en ook haar website kan vernieuwen met informatie en links van een meer algemeen karakter, wat betreft de verpleeghuiszorg en ouderenzorg en wat betreft de antroposofische zorg in het bijzonder.

Antroz wil met haar website bijdragen aan overzichtelijke informatie voor bewoners, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en vrienden, en ook voor andere belangstellenden en maatschappelijke organisaties betrokken bij Antroz en bij de ouderenzorg. Ook streeft Antroz naar publieksvriendelijke informatie waarin ook de kwaliteit en het functioneren van Antroz als organisatie herkenbaar en zichtbaar blijft.

Voor vragen en suggesties ter verbetering van de website kan contact worden opgenomen met info@antroz.nl.’
Nu we toch bezig zijn, kunnen we ook wel even buurten bij het Kindertherapeuticum in Zeist. Dat kwam afgelopen maand, nog vóór Kerstmis, met zijn ‘nieuwsbrief december 2010, jaargang 13, nummer 27’:
‘Twee maal per jaar brengt het Kindertherapeuticum een Nieuwsbrief uit. Met deze 27ste Nieuwsbrief, de eerste sinds we 14 jaar zijn geworden, willen we onze verwijzers, Vrienden en andere betrokkenen bij het Kindertherapeuticum op de hoogte houden van ons wel en wee. We nemen afscheid van Joukje Pothoven, die gedurende ruim 10 jaar in het Kindertherapeuticum honderden kinderen heeft onderzocht en behandeld. Vier nieuwe medewerkers stellen zich voor. Twee om Joukje te vervangen, één nieuwe euritmietherapeut en één nieuwe kinder- en jeugdpsychiater. Het gaat goed met ons!

Afscheid van Joukje Pothoven
We kunnen het ons maar nauwelijks voorstellen, maar vanaf 1 januari 2011 gaat Joukje zich aan andere dingen wijden, dan het masseren van kinderen in het Kindertherapeuticum. Ze volgde in 1999 Marie José Gijsberts op, met wie we in 1996 als fysiotherapeut begonnen waren. Ze werkte aanvankelijk 1 dag per week bij ons, vanaf 2005 twee dagen. Zoals het fysieke lichaam de basis is van het leven op aarde, zo waren Joukjes waarnemingen aan het fysieke lichaam vaak de basis in onze kinderbesprekingen. We hebben haar gevraagd om in de volgende Nieuwsbrief terug te kijken op haar tien jaar.

Joukje heeft bij ons ruim 2.300 kinderen onderzocht en 5.500 behandelingen gedaan. Tja, dan mag je je ervaring wel gaan doorgeven aan collega’s. Ze heeft een doelgerichte methode ontwikkeld om met de masserende handen waar te nemen hoe een kind in z’n vel steekt. Letterlijk: in z’n vel. Haar voorzichtige, maar treffende karakteriseringen waren in de kinderbesprekingen vaak essentieel. “Het enthousiasme voor de lichamelijkheid laat te wensen over” is zo’n uitspraak. En wat komen we dat vaak tegen: kinderen die zich maar aarzelend met hun eigen lichamelijke huisje, hun eerste entree op aarde, kunnen verbinden. Niet alleen haar kind-waarnemingen zullen we missen. Haar bescheiden, maar duidelijke verbinding met de antroposofie was een dragend element in onze groep. Gelukkig krijgen we twee ervaren en enthousiaste collega’s terug. Met hen kunnen we Joukjes inbreng, de waarneming aan het lichaam en de therapie met ritmische massage, vervolgen en uitbreiden.
Wie gaan haar opvolgen?’
Volgen korte introducties van fysiotherapeuten Tjeerd Alkemade en Nicole Weerts, euritmietherapeute José Vlaar en kinder- en jeugdpsychiater Ewout Clotscher. Op de homepage wordt de komst van de laatste onder nieuws al gemeld met ‘Ewout Clotscher tweede kinder- en jeugdpsychiater’:
‘Vanaf 1 februari 2011 komt Ewout Clotscher in het Kindertherapeuticum werken. Hij wordt de derde medische specialist in het Kindertherapeuticum. Met name op het gebied van de kinderpsychiatrie krijgen we meer vragen dan we aankunnen. We verheugen ons dan ook op deze uitbreiding. Ewout Clotscher kent de antroposofie heel goed en heeft ruime ervaring in het samenwerken met andere antroposofische en niet- antroposofische disciplines. Samen met Leonie Schaper zal hij de kinder- en jeugdpsychiatrie in het Kindertherapeuticum gaan vormgeven. Beide zijn breed georiënteerd, zogezegd generalist. Misschien zal zich een verdeling van het werk tussen hen beide gaan aftekenen; mocht dat zo zijn, zullen we deze plaats daarvan berichten.’
Onderaan de homepage wordt bericht over het ‘Rendementonderzoek’:
‘Op de Vriendenmiddag, vrijdagmiddag 18 september, is het verslag van het laatste Rendementsonderzoek getoond en ter beschikking gesteld aan belangstellenden. Op het congres van de Hogeschool Leiden op 12 november 2010 is het verslag ook gepresenteerd. Het verslag is nu ook online beschikbaar: Download rendementsonderzoek (pdf-bestand)
Het ‘congres van de Hogeschool Leiden’? Ze bedoelen natuurlijk het derde symposium van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg met het thema ‘Gezondheid bevorderen’! Ga ik nu daar op bezoek, dan zie ik op de website onder ‘Nieuws’:
‘Publicaties Praktijkonderzoek beschikbaar als download
Op het symposium van 18 december jl. is “Praktijkonderzoek 2009: Op weg naar een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg! Welke vaardigheden en innovaties moeten ontwikkeld worden?” gepresenteerd en uitgereikt aan de bezoekers. Deze publicatie is nu ook beschikbaar als gratis download en staat bij Publicaties. Mocht u interesse hebben in een papieren versie van het boek dan kunt u deze vanaf 4 januari 2010 kopen in HL Bookshop. De bookshop is gevestigd in Hogeschool Leiden, op de Zernikedreef 11 in Leiden.’
Ik moest wel even op mijn hoofd krabben, maar dit is het voorgaande symposium, in 2009! Dat kun je toch geen nieuws meer noemen... Over het symposium van 2010 lees ik echter onder ‘Symposia’:
‘Op vrijdag 12 november 2010 organiseerde het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg haar derde symposium waarbij het thema “Gezondheid bevorderen” centraal stond. Wat is gezondheid eigenlijk? Kunnen we gezondheidskrachten inzetten om preventief en curatief te werken in aanvulling op een meer ziektebestrijdende aanpak? Leidt “health promotion” tot reductie van kosten in de gezondheidszorg? En wat is de bijdrage van de antroposofische gezondheidszorg aan de opkomst van 'health promotion' in de gezondheidszorg?
Dit lijkt heel wat, zo’n terugblik, maar is slechts het programma van die dag, met alle werkwoorden niet meer in de toekomende, maar verleden tijd. Het enige verschil is dit:
‘De presentaties van de onderstaande sprekers vindt u hier:
Professor Dr. Bengt Lindström uit Finland over “health promotion en salutogenese”
Professor Dr. Max Moser uit Oostenrijk over “chronobiologie, ritmen en gezondheid”
Zucht. Dat zijn alleen maar de PowerPointPresentaties; daar heb je niks aan. Wat een gemakzucht. Terwijl vooral dat verhaal van Max Moser buitengewoon interessant was. Dat zou je graag willen teruglezen. Maar niets van dat alles.

Kan ik u meteen nog een teleurstelling melden. Ik surfde ook nog even langs het Antonovsky Instituut. Ik berichtte daar voor het eerst over op 8 november 2008 in ‘Kenniscentrum’, en een tweede keer op 19 februari 2009 in ‘Wervel’. Maar nu kreeg ik geen enkel taal of teken. Waarschijnlijk opgelost in het internet-nirwana.
.

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste mensen,
Wie heeft het adres voor me van onze vroegere fijne huisarts.ewout clotcher , eerder woonachtig in bergen en werkzaam ( geweest) bij
‘Vanaf 1 februari 2011 komt Ewout Clotscher in het Kindertherapeuticum werken.
Ik heb nog een vraag rond een goed werkend homeopatisch middel maar weet de naam niet meer.
Heel erg bedankt
Hartelijke groet cobie v.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)