Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 18 januari 2011

Zeggenschap


We kijken inmiddels uit op het Place Saint-Michel, aan het begin van de Boulevard Saint-Michel.

Ik ontving gisteravond de nieuwsbrief van Loverendale. Die is ingesteld sinds de website van dit bedrijf is vernieuwd. Ik had het daarover op 23 september 2010 in ‘Koningsdrama’ en nogmaals op 27 november 2010 in ‘Kaas’. De nieuwe berichten staan nog niet op de website; die is helaas nog niet actueler dan 25 november. Maar ik kan ze u natuurlijk wel geven.
‘Loverendale op BioVak
Op 19 en 20 januari a.s. wordt in de IJsselhallen in Zwolle de BioVak gehouden. We nodigen u van harte uit om ons hier te bezoeken. Ons thema is dit jaar “Wij houden van boeren”. Hoewel de BioVak in principe geen consumentenbeurs is, is de beurs toch óók interessant voor geïnteresseerde en betrokken consumenten. Meer informatie vindt u op BioVak.nl Loverendale is hier te vinden in stand B167.

Toekomst met Loverendale
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de toekomstplannen voor Loverendale. Natuurlijk informeren wij u graag over deze plannen. Het gaat immers om u: gepassioneerde Demeter-boeren en -verwerkers aan de ene kant en betrokken verkooppunten en consumenten aan de andere kant. We hebben voor de BioVak een bulletin gemaakt waarin we op hoofdlijnen hebben beschreven wat onze ambities en plannen voor de komende jaren zijn. Dit speciale BioVak-bulletin is vanaf vandaag ook als PDF van onze site te downloaden. Wij nodigen u van harte uit om dit bulletin te lezen en zijn uiteraard benieuwd naar uw eventuele reactie!

Loverendale start distributie
Loverendale en BD-Totaal in Houten (bd-totaal.nl) starten een distributiecentrum waar vanaf begin februari alle Loverendale-producten te koop zijn. Dit Loverendale Distributie Centrum (afgekort LDC) levert aan alle geïnteresseerde groothandels, winkels, instellingen, restaurants e.d. tegen aantrekkelijke condities.

De aandelen van het Loverendale Distributie Centrum worden in eerste instantie 50/50 ondergebracht bij Loverendale Cultuur Maatschappij en BD-Totaal. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat een deel van de aandelen in de loop van 2011 wordt overgenomen door de beoogde, door deelnemende boeren en verwerkers op te richten Loverendale Coöperatieve Vereniging UA. Hierdoor krijgen deelnemende boeren en verwerkers zeggenschap in het marketing- en afzetbeleid en profiteren zij mee van eventuele overwinsten.

Wij verheugen ons samen BD-Totaal op deze samenwerking met als belangrijkste doelstellingen gezamenlijk mee richting te geven aan een stabiele markt(aandeel)ontwikkeling van Loverendale producten en die afzet en marktprijzen te realiseren die nodig zijn voor de continuïteit van goede BD-boerderijen. Daar gaan we voor en daar staan we voor!

Bezoek ons op de BioVak voor meer informatie over het Loverendale Distributie Centrum en wat wij voor u kunnen betekenen of neem per mail contact op met Frank Loef (loef@loverendale.nl) of Luuk Rövekamp (rovekamp@loverendale.nl).

Loverendale zoekt (winkel)partners
Verkoopt u het liefst Demeter-producten? En bent u enthousiast over het Loverendale assortiment? Dan nodigen wij u uit om met ons een duurzame relatie aan te gaan in de vorm van het Loverendale Partnerplan. Als Loverendale partnerwinkel zorgt u voor een stabiele afzet en goede prijzen voor de aangesloten boeren en verwerkers. Wij willen dit Loverendale Partnerplan qua opzet en uitgangspunten graag samen met u vormgeven en uitwerken. Bezoek ons deze week op de BioVak of klik op de onderstaande link voor meer informatie.
Over de BioVak, die morgen begint, had ik het op vrijdag 14 januari in ‘Groeispurt’. Intussen heb ik daar meer nieuws over. De website van de ‘Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding’ bericht daar nu namelijk over, onder de titel ‘Biovak 2011’:
‘Stichting Demeter, Warmonderhof en de BD-Vereniging werken samen aan een presentatie van de biologischdynamische landbouw op de Biovak in 2011. Op deze beurs voor de biologische landbouw komt een plein waarop “alles en iedereen die wat met BD heeft” zich kan presenteren.

Centraal op het plein staan een aantal biologisch-dynamisch werkende land- en tuinbouwbedrijven. Daarmee komen de boeren en hun bedrijven zelf rechtstreeks in beeld. Daaromheen zullen onderzoekers en toeleveranciers, handel, verwerking, grondbeheer etc. een plek krijgen. Op het hele plein wordt de essentie van de biologisch-dynamische landbouw in de hele keten zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Het plein zal functioneren als een ontmoetingsplek met een uitgebreid programma van workshops en korte activiteiten.

Stichting Demeter, Warmonderhof en de BD-Vereniging treden op als trekkers van het project. Zij nodigen andere partijen uit om deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich ook zelf bij hen melden. Door de samenwerking is het mogelijk een breed scala aan BD invalshoeken op de Biovak te presenteren.

De volgende bedrijven en instellingen hebben hun medewerking toegezegd: Warmonderhofboomgaard, BD-Vereniging, Stichting Demeter, Warmonderhof Opleidingen, Arnica Kwekerij, Landbouwsectie, Estafette Academie, De Oosterwaarde, Preparatenwerkgroep, Indruk, Stichting Grondbeheer BD-Landbouw, Osar Flowforms, Crystal Lab Kristallisaties, Joke Bloksma, Natudis, De Nieuwe Band, Odin, Eosta, Wim Vredevoogd, Michiel Rietveld, Landwijzer.’
Op deze pagina staat ook een link naar ‘Overzicht werkgroepen Demeterplein’. Het is interessant om te zien waarmee de biologisch-dynamische landbouw zich presenteert:
‘Woensdag 19 januari 2011
14.30 Bodemfluisteraar
Wat vraagt je bodem en hoe stel je techniek in dienst van bodemprocessen. Leid jij de techniek of andersom. Welke mechanisatie sluit aan bij de gewenste bodemontwikkeling.
Begeleiding: Ruud Hendriks
Ondernemers: Digni van den Dries & Alex van Hotigem

16.00 Burger zoekt boer
Verstedelijking verdrijft boeren en vormt voor velen een bedreiging. Maar de oprukkende burgers zijn tegelijkertijd ook een kans. Hoe benut je deze kansen en betrek je burgers bij het bedrijf. Aan de hand van enkele voorbeelden kan ieder op zoek naar verbreding die past in zijn of haar omgeving. Hoe maak je van een geïnteresseerde burger en betrokken consument.
Begeleiding: Leen Janmaat
Ondernemers: Piet van IJzendoorn & Jan Duijndam

17.30 Verder dan bio
Behalve het bedrijf, ontwikkelt ook de boer-ondernemer zich verder. Het project BD beroepsontwikkeling biedt bedrijven de mogelijkheid om te verdiepen en keuzes te maken. Landelijk zijn diverse intervisiegroepen actief waarbij deelnemers ontwikkelvragen inbrengen en tips van collega’s ontvangen. De vragen en onderwerpen zijn divers. Intervisie levert vaak verrassende antwoorden op waarmee u weer verder kan. Tijdens de workshop oefenen we met intervisie aan de hand van ingebracht vragen. Ook bij de collegiale toetsing wordt gebruik gemaakt van intervisie. Dit om onbevooroordeeld een beeld te vormen van het bedrijf en de kwaliteiten van de boer hierin.
Begeleiding: Joke Bloksma
Ondernemers: Isabel Duinisveld

[Ik neem aan dat hier ‘Donderdag 20 januari 2011’ had moeten staan, maar dat ontbreekt, MG]
13.30 Bedrijfscontinuïteit; meerdere takken, meerdere opvolgers?
Bedrijfsopvolging: een complex proces, zeker op verbrede en gemengde bedrijven. Hoe zorg je dat het samenspel van meerdere takken en meerdere opvolgers goed verloopt? Reni ter Wal is sinds enkele jaren een van de nieuwe onderneemster op de Hooge Kamp, een tuinderij met abonnementen, verkoop op de Biologische Boerenmarkt en een kleinschalige zorgtak. Hoe werkt zij goed samen met de andere vennoten op de Hooge Kamp? Reni deelt haar ervaringen met u. Jan Huijgen is boer en plattelandsondernemer op de Eemlandhoeve, een multifunctioneel plattelandscentrum in Bunschoten, met rundvee, educatie, zorg, vergaderen en kunst. Jan biedt meerdere partners ontwikkelingskansen op de boerderij. Laat u inspireren door zijn aanpak!
Begeleiding: Helmer Wieringa
Ondernemers: Reni ter Wal & Jan Huijgen

15.00 Zo gaan we goudmerk Demeter tot waarde brengen
Nieuwe groeikansen voor producten met Demeter keurmerk dankzij begrijpelijke informatieoverdracht.
Begeleiding: Bert van Ruitenbeek
Ondernemers: Rob Zentveld

16.30 Nieuwe economie & eerlijke prijzen voor Demeter producten
Hoe kan BD landbouw ook voortrekker worden in eerlijke prijsverhoudingen in de keten?
Begeleiding: Jorien Quirijnen
Ondernemers: Koos Bakker & Inno Kock’
Op dezelfde website van de bd-vereniging vind ik onder ‘Agenda’ ook deze cursus:
‘vanaf 26 januari 2011
Verdiepingscursus

Doorschakelen naar Demeter
Op verzoek van de stichting Demeter heeft het Louis Bolk Instituut een intensieve en praktische scholingscursus ontwikkeld voor landbouwers die zich verder willen verdiepen en ontwikkelen. De cursus, bestaand uit 5 dagdelen, is voor boeren & tuinders die werken vanuit een biologische visie en hierin verder willen. Omschakelen naar Demeter is hierbij een mogelijkheid, maar voorop staat de “eigen” drijfveer en inrichting van het landbouwbedrijf. Hieronder een korte weergave van onderwerpen. Voor 2011 staat de cursus gepland op de woensdag van 26 januari t/m 23 februari.

Achtergronden (4 uur)
Biologische landbouw is gebaseerd op meerdere principes waarbij het landbouwbedrijf in relatie tot haar omgeving de basis vormt. Biologisch dynamische landbouw ziet het landbouwbedrijf als een organisme waarin alle aspecten met elkaar samenhangen en een geheel vormen. De visie achter BD landbouw geeft uitzicht over het geheel en inzicht in de samenhangen. Als leidraad volgt de docent de ontwikkeling van de landbouw in de tijd. Dit in relatie tot de wereldbeschouwing antroposofie en de vier natuurrijken uitmondend in praktische maatregelen binnen het landbouwbedrijf.
docent Michiel Rietveld

Levende bodem (4 uur)
Een vitale bodem en de verzorging van bodemvruchtbaarheid vormen de grondslag voor landbouw. Voor de boer is het noodzakelijk de aard en kenmerken van bodem te leren kennen. Vanuit de mineralogie als basis voor kwaliteit en betekenis van bodemleven volgen verzorgingsmaatregelen. Met bijzondere aandacht voor compostering en inzet van BD preparaten. Afhankelijk van de locatie kijken we naar de kenmerken van de bodem op het betreffende bedrijf.
docent Michiel Rietveld

Dier en landbouw (4 uur)
In een volledig landbouwbedrijf zijn zowel dieren als planten aanwezig. Bij veeloze bedrijven kan het dierlijke aspect worden verzorgd door gebruik van dierlijke mest en mogelijk het houden van bijen. Over het wezen van landbouw huisdieren in passende huisvesting en diereigen voeding krijgt u meer inzicht. Omgeving en dier met passende verzorging geven invulling aan diergezondheid en -welzijn.
docent Jan de Wit

Plantenteelt en voedingskwaliteit (4 uur)
Naast verzorging van de bodem is raskeuze belangrijk voor de voedingskwaliteit. Voedingskwaliteit begint met plantveredeling en eindigt met bewaring, soms verwerking en aflevering. Wat verstaan we onder voedingskwaliteit en levenskracht en hoe ondersteunt de boer deze aspecten bij de teelt. Welke meerwaarden biedt BD landbouw aan het Demeter product?
docent Leen Janmaat

Bedrijfsbezoek en Collegiale toetsing (4 uur)
Afhankelijk van de deelnemers en regio gaan we op bezoek bij één of meerdere Demeter bedrijven. Tevens staan we stil bij het traject van omschakelen naar Demeter en collegiale toetsing. De stichting Demeter werkt aan vernieuwing van certificering systematiek. Dit gebaseerd op intercollegiale toetsing. Bedrijven kiezen een “eigen” bedrijfsprofiel en geven dit profiel actief vorm. Door elkaars bedrijven te bezoeken ontstaat een beeld over het bedrijfskarakter en de weg van de ondernemer in de ontwikkeling van het bedrijf. Verder kunnen we onderwerpen die aan bod zijn gekomen nog verder behandelen en uitdiepen.
begeleider Leen Janmaat

Cursusduur en Kosten
Afhankelijk van de deelnemers krijgt ofwel veehouderij ofwel plantenteelt meer nadruk. De cursus is verdeeld in 5 dagdelen van 4 uren exclusief reistijden. Bij 8 deelnemers gaat de cursus door en bedragen de cursuskosten € 750,-. Bedrijven die als landbouwbedrijf zijn aangemeld bij de landbouwtelling kunnen gebruik maken van subsidieregeling opleiding & training van het ministerie van LNV waarbij 50% van de kosten worden vergoed.

Belangstelling?
Voor vragen of aanmelding neem contact op met LBI Communicatie & Advies Leen Janmaat, telefoon 0343-523870 of l.janmaat[at]louisbolk.nl

Michiel Rietveld staat aan de basis van de Demetercursus en was jarenlang directeur van het opleidingscentrum Kraaybeekerhof. Vanuit zijn brede ervaring in het onderwijs en in de landbouw kent hij als geen ander de samenhangen in de landbouw en het landbouwbedrijf in zijn omgeving.
Leen Janmaat heeft vele jaren ervaring in zowel biologische als biologisch dynamische landbouw. Als adviseur begeleidt hij bedrijven bij omschakeling en verzorgt meerdere praktijknetwerken. Vanuit de stichting Demeter is hij benoemd als voorzitter van de Demeter Voorwaarden Commissie.’
Het meest opmerkelijke is nog wel dat het ministerie van Landbouw de helft van de kosten vergoed. Maar dit blijkt een algemene regel bij opleidingen en cursussen te zijn. Nu ik toch bezig ben , doe ik er meteen de ‘Open Dag Warmonderhof’ in Dronten op 29 januari bij:
‘Warmonderhof houdt Open Dag voor alle biologischdynamische MBO-opleidingen.
De docenten zijn aanwezig en studenten geven rondleidingen. De woonhuizen zijn te bezichtigen, de bedrijven zijn open en er staat lekker eten klaar.
Tijd: van 12 tot 16 uur.
In het voorjaar zijn er nog een aantal meeloopdagen. Deze staan in de agenda op de website vermeld, zie www.warmonderhof.nl.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)