Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 14 januari 2011

Groeispurt


En daar is de scherpe toren van de Sainte Chapelle al zichtbaar achter de muren...

De eerste bijeenkomsten in het nieuwe jaar tekenen zich al af. De Vereniging van vrijescholen meldt een soort nieuwjaarsreceptie, onder de titel ‘Nieuwjaarsconferentie 18 januari 2011. Thema: Breinvriendelijke pedagogie’.
‘Het lukt de vrijeschool maar zeer ten dele op een begrijpelijke manier duidelijk te maken hoe zij haar pedagogie aanbiedt. De waarde van het vrijeschoolonderwijs wordt daarom te weinig herkend. Er is tegelijkertijd een sterke maatschappelijke tendens naar feitelijkheid. Het breinonderzoek is daar een uitvloeisel van. Landelijk en internationaal komen steeds meer resultaten naar buiten. Hoe beoordelen we de resultaten en hoe kan de pedagogie daarop inspelen? Welke pedagogische en didaktische concepten zijn nodig? Vooral ook op het gebied van het jongere kind stelt het de pedagogie voor nieuwe vragen. Welke mogelijke aansluiting heeft ons pedagogisch mensbeeld op deze resultaten.

Alex van Emst, voormalig directeur van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht, is als spreker uitgenodigd voor de Nieuwjaarsconferentie. Op basis van de inzichten uit de neurobiologie ontwikkelt hij een prikkelende visie op leren en ontwikkelen van kinderen.

Breinvriendelijke pedagogie
Wat kan hersenonderzoek betekenen voor onderwijs en kinderopvang?

Na de inleiding spreken we over de bruikbaarheid van de inzichten in het dagelijks werk met kinderen. Alex van Emst sluit de middag af met een aanzet hoe eventuele veranderingen en aanpassingen in onderwijs en opvoeding aangepakt kunnen worden.

Plaats: Antropia, Ionazaal, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen
Tijd: 13.00-15.00 uur
Aanmelden: onder vermelding van naam en instelling via: vereniging@vrijescholen.nl

De nieuwjaarsconferentie maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten. Het gaat er in alle gevallen om vrijeschoolonderwijs, waar mogelijk geobjectiveerd, tot een factor van betekenis te maken in het maatschappelijk veld, waarbij de specifieke kansen in het onderwijsveld zichtbaar worden.

MichaëlConferentie: 2010: Kind in dialoog, 2009: Dancing the bridges. Het ideaal in de werkelijkheid, 2008: Samenbindend Samenwerken. Internationale conferentie: 2011: Volunteering, 2010: Combating poverty and social exclusion, 2009: Social and emotional education. Nieuwjaarsconferentie: 2010: Toekomstgericht leidinggeven, 2009: Het gezonde kind, 2008: Identiteit; timmeren aan de weg.’
Ook Stichting Demeter staat in de startblokken. Bij de agenda op de website staat ‘19 en 20 januari 2011. BioVak’:
‘Inspiratie voor de totale keten is het thema voor de BioVak in 2011. De vakbeurs voor biologische boeren, verwerkers en winkeliers met interesse in biologische en biologisch-dynamische landbouw, natuur, duurzaamheid en ondernemen met smaak. Er zullen weer veel stands zijn en ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bovendien is er gelegenheid tot verdieping in conferenties, workshops en bijeenkomsten.
Dit jaar zal vanuit Warmonderhof, de BD-Vereniging en Stichting Demeter een gezamenlijk Demeter-plein worden ingericht. Studenten, biologisch-dynamische boeren en Demeter-licentiehouders geven een beeld van hun persoonlijke inspiratie.
Plaats: IJsselhallen in Zwolle
Info: www.biovak.nl
Gisteren ontving ik een mailtje van Stichting Demeter met nadere gegevens:
‘Aankondiging
Driebergen, 13 januari 2011

“Tijd voor Demeter” op het Demeter-plein op de BioVak
De BD-Vereniging, Warmonderhof Opleidingen en Stichting Demeter hebben de krachten gebundeld om gezamenlijk een Demeter-plein vorm te geven op de BioVak in Zwolle op 19 en 20 januari. Volgens de organisatoren is het “Tijd voor Demeter”. Het grote aantal presentaties van Demeter-producten op het plein toont aan dat er na jaren van een stagnerende markt, ruimte ontstaat voor een groeispurt. Producten met een Demeter keurmerk zijn EKO gecertificeerd en daarnaast aan extra eisen gebonden. Zowel in de landbouw, vooral gericht op het sluiten van kringlopen en dierenwelzijn, als in de verwerking, door het aantal toevoegingen en bewerkingen te beperken.

“Tijd voor Demeter” is de gemeenschappelijke noemer van het plein. Consumenten, handel en retail zien de toegevoegde waarden die voortkomen uit de BD-landbouwmethode, omdat deze aansluiten op voor een groeiende groep consumenten belangrijke begrippen als samenhang, bodemvruchtbaarheid, integriteit van dieren, vitaliteit en natuurlijkheid. BD-boeren en tuinders doen extra inspanningen om vanuit samenhang te werken en kringlopen van mest en voer op bedrijfsniveau zoveel mogelijk te sluiten. Dat is “cradle to cradle” pur sang en het geeft door het minder slepen met grondstoffen ook betere garanties voor voedselkwaliteit en veiligheid. Daarnaast werkt elke BD-boer aan een eigen ontwikkelingsprofiel welke onderling worden getoetst om voortdurende innovatie te borgen.

Het Demeterplein markeert een omslagpunt waarbij het bedrijfsleven laat zien weer te willen investeren in een Demeter-assortiment. Op het Demeter plein staan bedrijven als Natudis, Udea, Ecomel, Odin, Eosata, Joannusmolen en een aantal kleinere bedrijven om te laten zien waarom het ook volgens hen tijd is voor Demeter.

In het workshopprogramma op woensdag en donderdag is er aandacht voor bodemkwaliteit, relaties met burgers, eerlijke prijzen, bedrijfsopvolging en het verwaarden van het Demeter “goud” keurmerk.’
Een heus omslagpunt, met ruimte voor een groeispurt; dat zou mooi zijn. – Lenneke Schot van Biojournaal meldt ondertussen een Groeistuip op weg naar volwassenheid’. Met als ondertitel ‘Biologica: ontevreden franchisenemers gevolg van gezonde concurrentie’. Zij schrijft vandaag:
‘Het rommelt tussen de biologische winkeliers en groothandel Natudis. Het Financieele Dagblad berichtte gisteren over het feit dat diverse franchisenemers van de Natuurwinkel-formule uit onvrede over de leveringscondities uit de formule gaan stappen.

Jasper Vink bij Biologica ziet deze situatie als een gevolg van gezonde concurrentie tussen de groothandels, al vindt hij het jammer dat het nu in de media uitgevochten wordt. “De biologische sector is volwassen aan het worden, dit zijn de groeistuipen die daarbij horen.” Volgens hem is dit alles voor de consumenten een prima ontwikkeling en zullen zij er beter van worden.

Hij ziet dat heel wat winkels sterk groeien en dat er steeds meer ruimte komt voor nieuwe concepten. “We moeten ook voor ogen houden dat Natudis en Udea niet de enige spelers in de keten zijn. Er zijn nog zo’n 200 andere winkels in Nederland die het ook goed doen. Denk aan Estafette, Rio de Bio en Puur.”

Bij Natudis was vanmorgen niemand bereikbaar voor commentaar.’
Op 27 november 2010 had ik het hier voor het laatst over, in ‘Kaas’. Ook ‘Groeicijfers’ op 24 december past helemaal in dit kader. In beide berichten kon ik dankbaar gebruik maken van een artikel van Lenneke Schot. Zij houdt de zaken blijkbaar scherp in de gaten.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)