Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 15 april 2011

Overgewicht

Dit zijn inderdaad kerstbeelden. Een beetje vreemd, zo vlak voor Palmpasen aanstaande zondag. Maar ze zijn afkomstig van de Notre-Dame te Parijs, aan de buitenkant van het koor in de kerk, waar je omheen kunt lopen, wat ik deed op zaterdag 18 september 2010. Overigens is alles veel beter dan op mijn foto’s hier op deze panorama’s te zien. En dit is ook een mooie.

Eerst maar eens dit opmerkelijke bericht op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) van gisteren, ‘Oproep in verband met jaarvergadering AAG’:
‘Hieronder treft u – bij hoge uitzondering – een brief aan van een lid van de AViN, gericht aan alle leden van de AViN. De oproep heeft betrekking op de jaarvergadering van de AAG aanstaande zaterdag.

Aan de leden van de Antroposofische Vereniging,

Mogelijk heeft u uit het bericht van Ron Dunselman in Motief 150 (april 2011) over de jaarvergadering van 16 april 2011 in Dornach, of uit andere bronnen, kunnen opmaken dat deze jaarvergadering een zeer spannende bijeenkomst zal worden. Voor zover ik begrepen heb, hebben de recente ontwikkelingen zich in korte tijd afgespeeld en is er onvoldoende tijd geweest om in de wereld een draagvlak te vinden om met de gegeven situatie om te gaan (hiermee hangt samen dat alleen de aanwezige deelnemers mogen stemmen). Mij komt hieruit een beeld naar voren van een tweedeling: er zullen voor- en tegenstanders van de motie zijn en het resultaat van de stemming zal of hoeft geen afspiegeling van de werkelijkheid te zijn. Een tweedeling in de vereniging bestaat al sinds de tijd van Rudolf Steiner. Een van de opdrachten die hij de leden van de vereniging mee gaf was om niet de tegenstellingen tussen deze stromen te versterken, maar om te komen tot een daadwerkelijk samengaan in dienst van de wereldontwikkeling. Hij gaf ons daarmee geen makkelijke opdracht. Niettemin vind ik het markant dat deze situatie zich voordoet in het 150e geboortejaar van Rudolf Steiner. Fysiek kunnen degenen die niet op de jaarvergadering aanwezig zijn, weinig bijdragen. Maar ik meen dat wij anderszins van betekenis kunnen zijn. Daartoe is deze oproep: Al diegenen die zich op enigerlei wijze betrokken voelen bij de “antroposofische zaak” zouden op zaterdag 16 april (met name in de ochtend) hun goede gedachten kunnen laten uitgaan naar de mensen die in Dornach op de jaarvergadering bijeen zijn. Gedachten die gericht zijn op de potentie en de kiemkracht van de vereniging (en niet per se op een voor of tegen). Gedachten die gericht zijn op een sfeer van openheid en bereidwilligheid om elkaar te verstaan. Misschien ondersteunen we op deze manier de mensen die daar samen zijn en helpen we te voorkomen dat de tweeheid (opnieuw) een tweedeling, een splitsing wordt.

Mede namens Trudie Venema, Susan van Kempen, Nijmegen

NB In het weekblad “das Goetheanum” van 8 april, blijkt een vergelijkbare oproep te staan: Om op 16 april ’s morgens van 8.08 tot 8.15 uur een menselijke keten van goede gedachten te maken ter ondersteuning van de jaarvergadering. Je zou hierbij aan het laatste deel van de grondsteenspreuk kunnen denken.’
Over deze hele kwestie had ik het voor laatst op 3 april in ‘Moeilijkheidsgraad’. Voordat ik overga tot enkele nieuwe bijdragen op de website van ‘Proef.nu’ (u weet wel, van de Vitatas), eerst nog dit overzichtsbericht van Christian von Arnim vandaag op ‘News Network Anthroposophy Limited (NNA)’, ‘Wechsel in der Weleda Gruppenleitung’:
‘Basel/Arlesheim/Schwäbisch Gmünd (NNA). In der Weleda Gruppenleitung hat es einen personellen Wechsel gegeben. Andreas Sommer (40), seit 1997 im Unternehmen, und zuvor verantwortlich für Marketing und Vertrieb in Deutschland und in der Schweiz, wurde am 1. April in die Weleda Gruppenleitung berufen. Das teilte die Weleda AG in Arlesheim mit.

Gleichzeitig übernahm Sommer die Leitung des Geschäftsfelds Naturkosmetik auf Konzernebene von CEO Patrick Sirdey (62), er sich so vollständig auf seine Aufgaben als CEO konzentrieren kann. Der Naturwissenschafter und MBA-Absolvent der Universität St. Gallen verantwortet damit die Forschung und Entwicklung, das internationale Marketing, die Produktion auf globaler Ebene sowie die Marktentwicklung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz.

Wie Weleda weiter mitteilte, trat am 1. April auf seinen eigenen Wunsch Dr.  Marc Follmer aus der Weleda Gruppenleitung aus; dies angesichts wachsender Verantwortung am Standort Huningue, Frankreich wo er seit 1988 Mitglied der Geschäftsleitung ist. Follmer werde seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Bereiche Qualität, Strategische Beschaffung und Corporate Sustainability beibehalten. Er berichte in diesen Funktionen weiterhin an den CEO, Patrick Sirdey.

Die Weleda Gruppenleitung besteht somit weiterhin aus fünf Mitgliedern: Neben Andreas Sommer und Patrick Sirdey sind dies Peter Braun (Leitung Business Unit Pharma), Moritz Æbersold (Leitung Business Unit Internationale Märkte) sowie Patrick Kersting (CFO). Patrick Kersting übernimmt per 1. April die Verantwortung für die Support-Funktion Supply Chain Management (SCM) von Peter Braun.

In weiteren personellen Veränderungen, gab der Arzneimittel- und Kosmetikhersteller bekannt, dass Ramon Stroink (45) zum Nachfolger von Andreas Sommer für die Leitung des Bereichs Marketing und Vertrieb Naturkosmetik in Deutschland und der Schweiz zum 1. April ernannt wurde. Der Betriebswirtschafter, seit 2005 bei Weleda tätig, übernimmt zudem Sommers Sitz in der Geschäftsleitung der Weleda-Niederlassung in Schwäbisch Gmünd, Deutschland. Stroink verantwortete bisher als Regionaldirektor Nordeuropa die Märkte Benelux, Skandinavien und Grossbritannien.

Seit 1. März hat auch Nikolai Keller (41), bisher als Geschäftsleiter Pharma zuständig für Marketing und Vertrieb von Arzneimitteln in Deutschland, zusätzlich die entsprechende Verantwortung für die Schweiz. Der Jurist, seit 2000 bei Weleda tätig, ist ebenfalls Mitglied der deutschen Geschäftsleitung, heißt es in der Weleda-Mitteilung.

Die Weleda Gruppe, führende Herstellerin von Arzneimitteln der Komplementärmedizin, insbesondere für die anthroposophische Therapierichtung, sowie von zertifizierter Natur- und Biokosmetik, feiert 2011 ihr 90-jähriges Bestehen. Die Schweizer Aktiengesellschaft verfügt über Mehrheitsbeteiligungen in 17 Ländern und ist aktiv in über fünfzig Ländern auf allen Kontinenten. Weltweit sind rund 2000 Mitarbeitende bei Weleda tätig, davon 785 in Deutschland, 340 in Frankreich und 200 in der Schweiz.’
Dan, zoals aangekondigd, nieuwe ‘Vitatas Wetenswaardigheden’. Vandaag werden er weer drie bij geplaatst. Ik kies de eerste twee, die van 1 en van 8 april. Om te beginnen ‘Vitale Demeter kwaliteit in opmars’:
‘Wie goed oplet ziet steeds vaker het Demeter keurmerk opduiken in biologische winkels. Het merk staat al sinds jaar en dag op de zuivel van ondermeer Zuiver Zuivel, Weerribben en BioCumulus. Maar er verschijnen nu ook sappen, conserven en melen met het Demeter keurmerk. De Demeter producten in de biologische winkels zijn in trek, ondanks het feit dat ze iets duurder zijn dan biologische producten met alleen het EKO keurmerk. Waarom kiezen mensen dan toch voor Demeter?

Het landbouw economisch instituut (LEI) heeft daar onlangs een uitgebreid onderzoek naar gedaan. De vraag was wat klanten in biologische winkels het meest onderscheidend vinden van Demeter kwaliteit ten opzichte van EKO kwaliteit. De uitkomst luidt: samenhang en diervriendelijkheid. Dat zijn inderdaad twee kernbegrippen in de biologisch dynamische landbouw, die op een aantal punten nog net een paar stapjes verder gaat dan de biologische landbouw.

Een belangrijk doel van een biologische dynamisch bedrijf is het sluiten van de kringloop op het eigen bedrijf, of in samenwerking met biologische bedrijven in de nabije omgeving. De meeste boerenbedrijven zijn gespecialiseerd in één onderdeel: melkvee, geitenhouderij, kippenhouderij, varkenshouderij, fruitteelt, akkerbouw en tuinbouw. Biologisch dynamische bedrijven zijn vaak gemengde bedrijven, die gecomposteerde mest van de eigen dieren gebruiken voor de bodem. Een deel van de eigen akkerbouwopbrengst, samen met de weidegrond, wordt gebruikt voor het voeren van de dieren. Bij een gesloten kringloop hoeven er geen bedrijfsvreemde grondstoffen van buitenaf gehaald te worden. Zeker niet alle Demeter bedrijven zijn gemengde bedrijven, dat leidt dus tot samenwerking. Zo werkt een Demeter akkerbouw bedrijf samen met een Demeter veehouderij in de eigen buurt en wisselen zij gecomposteerde mest en veevoer uit. Gesloten kringlopen brengen nog meer samenhang en evenwicht op het bedrijf, waardoor plant en dier optimaal gezond blijven. De Demeter boer is de evenwichtskunstenaar die continu waakt over de vitaliteit van de bodem, planten en dieren op zijn bedrijf. Vaak waken ze ook over mensen uit de buurt, want een deel van de Demeter bedrijven is ook actief met boerderijverkoop en fungeren ze als zorgboerderij.

De diervriendelijkheid is bij Demeter bedrijven een groot goed: ze moeten helemaal zichzelf kunnen zijn. Daarom mogen de koeien hun hoorns behouden en krijgen alle dieren extra veel ruimte.

Fijnproevers waarderen de extra zorg van de Demeter boeren ook vanwege de authentieke smaak van de producten. Ook in de Proef Vitatas treft u regelmatig Demeter producten van onze biologisch dynamische boeren aan.’
‘Het pas verschenen boek Tegenwicht van Jaap Seidell, hoogleraar humane voeding, en psycholoog Jutka Halberstadt, zegt eindelijk waar het op staat. Het enorme probleem van overgewicht in het Westen is een maatschappelijk probleem en geen medisch probleem. Voor het eerst schrijven gerespecteerde wetenschappers dat het systeem niet deugt. Een mooi voorbeeld daarvan is de constatering dat zoete, zoute en vette snacks via de landbouwsubsidies kunstmatig goedkoop zijn en blijven. Gezonde groenten en fruit daarentegen zijn de afgelopen jaren fors in prijs gestegen, mede omdat er nauwelijks landbouwsubsidies aan toegekend worden. Vlees, zuivel en dierenvoeding ontvangen 55% van de EU landbouwsubsidies, groenten en fruit slechts 6%, terwijl volgens de VN 30% van ons dieet uit groenten en fruit zou moeten bestaan en 23% uit vlees, vis en zuivel.

Het is onbegrijpelijk dat vanuit het beleid zulke verkeerde keuzen gemaakt worden, terwijl de gevolgen zo desastreus zijn. In de VS heeft 70% van de bevolking overgewicht dankzij het overaanbod van zoet, zout en vet eten. In de EU lopen we zoals gebruikelijk wat achter op de VS, maar we gaan dezelfde kant op. Ook hier zijn overgewicht en aanverwante ziektes zoals diabetes 2 sterk in opmars. De ziektekosten rijzen de pan uit door de algehele verslechtering van de gezondheid. Ook van dit kabinet vallen geen maatregelen te verwachten die de kern van het probleem aanpakken: duurder maken van zoet en vet gemaksvoedsel. Door de subsidiekraan dicht te draaien op de grondstoffen voor deze producten en gezonde voeding, zoals groente en fruit, juist te stimuleren. In Denemarken is een begin gemaakt met het verlagen van subsidies op grondstoffen voor ongezonde producten.

Tegenwicht onderbouwt waarom het beleid in Nederland niet werkt om de keuze voor gezond eten geheel bij de consument te laten. Zoete en vette voedingsmiddelen zijn oorspronkelijk schaarsteproducten, waar wij een bijzondere voorkeur voor hebben ontwikkeld. Het overaanbod van deze producten in de winkelschappen speelt in op die voorkeur en daar kunnen wij van nature niet of nauwelijks weerstand aan bieden. Als die producten dan ook nog extra gesubsidieerd worden en relatief goedkoop zijn, dan is een beleid van eigen verantwoordelijkheid tot mislukken gedoemd. Zeker als de schade via de medische verzekering wordt afgehandeld.

Een beetje cynisch constateert Seidell dat een positief gegeven is dat er niet genoeg voedsel is om alle 6 à 7 miljard mensen net zo obees te laten worden als de Amerikanen. Dat brengt ons bij de constatering dat er niet zozeer te weinig voeding is op de wereld, maar dat er sprake is van een zeer onevenwichtige verdeling ervan.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)