Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 2 april 2011

Trilogie


Op het moment wordt er een conferentie in Maastricht gehouden, Conferentie i.h.k.v. 150 jaar Steiner in Maastricht meldt de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland:
‘Ter ere van “150 jaar Steiner” is er in Maastricht een conferentie met voordrachten over de biografie van Steiner vanuit de vragen: “Wat heeft Marie Steiner bedoeld toen ze sprak over de tragiek dat de Antroposofische Vereniging niet heeft geweten wie Rudolf Steiner werkelijk was?” en “Hoe kan de impuls van Rudolf Steiner nu en in de verdere toekomst verder vrucht dragen?”

Locatie: de Vrijeschool in Maastricht aan de Leuvenlaan
Tijd: vrijdag 1 april, 18.00 uur tot zondag 3 april 14.00 uur
Kosten: € 200 inclusief maaltijden
Overnachting in Meschermolen: € 30,-
Aanmelden via www.manisola.nl of www.manisola.eu
‘Manisola’ leidt naar de website van Roland van Vliet. Die is hier gek genoeg nog nooit echt ter sprake geweest. Dus op naar zijn website (maar neem niet de verkeerde, want die is er ook). Over Roland van Vliet valt heel veel te vertellen, maar ik beperk me simpelweg tot ‘Lees Manisola Nieuwsbrief. Actuele informatie 2011’:
‘Beste belangstellende van Manisola,
Een geïnspireerd, gezond en door liefde gedragen nieuw jaar gewenst!

In onze tijd zijn er grote mogelijkheden je vanuit de vrijheid van het Ik te verbinden met de geest, waarvan Michael de behoedende tijdsgeest is. Hiermee verbonden is de Mani-impuls om jezelf in samenhang met de gehele mensheid te beleven, waardoor de etherische Christus werkzaam kan zijn. Manisola zoekt naar vormen om hieraan dienstbaar te kunnen zijn. Er is al veel geoefend met de ongedeelde aandacht of de tegenwoordigheid van geest om midden in het leven van alledag in een meditatieve houding te staan, waarbij je volledig aanwezig in de vereniging van innerlijke en uiterlijke aandacht. Dit is als de moderne houding van de Parcival-mens te zien.

Het werk in Duitsland is voor Manisola zeer toegenomen en ook in Zweden zijn conferenties. In 2010 heeft zich een college (of managementteam) van Manisola gevormd met Jacquem, Marja Pel (in Nederland die bijv. een door vele bezochten conferentiedag over de 13 heilige nachten in Drachten op 23-12 georganiseerd had) en Annemarie Thimm en Michael Dackweiler (voor Duitstand). Ikzelf ben het laatste jaar zeer afgeslankt en voel me heel vitaal veel ondernemen te kunnen. Het Manisola-huis in Maastricht aan de Kleine Gracht 29 is een heel goed huis voor mijn gezin en Manisola gebleken.

Door de interesse in het werk van Manisola bij vele mensen, ontstaat er een bepaalde vrij gevormde gemeenschap, wat ons zeer beroerd en waarvoor we heel dankbaar zijn!

We zijn ook begonnen aan een lerarenopleiding voor leraar ongedeelde aandacht van Manisola (vier conferenties, de 1e 6-8 mei; bij interesse schrijf info@manisola.nl), zodat zoveel mogelijk mensen deze houding kunnen leren. In Duitsland is ook een start gemaakt met een Academie voor Therapeutische en voor Pedagogische Kunst.

Heel dankbaar zijn we dat zo ongeveer 150 mensen in Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland zondagmorgen de Manicheïsche Christusmeditatie voor natuur en mensheid willen doen, zoals beschreven in mijn boek “Wie denken de mensen dat Ik Ben – christologie van de liefde”. Als je ook daaraan wil participeren, stuur een email naar info@manisola.nl.

Over de boeken van Roland van Vliet. In de lente zullen in Duitsland bij Urachhaus verschijnen “Der Manichäismus – Geschichte und Zukunft einer frühchristliche Kirche” in een 2e druk met extra delen uit de dissertatie en foto’s en “Wer, denken die Menschen, bin Ich – Christologie der Liebe”. In Nederland komt waarschijnlijk bij Christofoor het boek over Manicheïsme opnieuw uit (3e druk, ook met foto’s) en voor De Filosofie van het Ik zoek ik momenteel een uitgever. We zijn ook begonnen met uitgaven voor voordrachten in de Manisola-reeks (zie website). Nu zet ik ook alles in om door de laatste correctieronde van de dissertatie te komen, waar ik aantonen wil dat volgens Mani Christus werkelijk mens geworden is bij de doop in de Jordaan. Het is van belang dat in het internationale wetenschappelijke onderzoek bekend kan worden dat het manicheïsme tot in het hart een vorm van christendom is. De dissertatie bestaat uit de 2e druk van het Duitse boek over het Manicheïsme met extra bijlagen.

We hebben voor dit jaar opnieuw academie-conferenties georganiseerd. In Bakkeveen werken we met Marja Pel met 2 academiegroepen in weekenden (zie www.manisola.eu) en in Maastricht beginnen we met Carin Ballas vanaf 13 oktober met een academie op de donderdag om de twee weken (bij interesse voor jezelf of voor een ander schrijf info@manisola.nl).

De voordrachten staan in de kalender van de website. Mocht je geïnteresseerden hierop of op de academie willen attenderen; of heb je de mogelijkheid om zelf voor Manisola een voordracht te organiseren, dan zijn we daar heel blij mee.

Verder is het jaar 2011 het jaar dat Rudolf Steiner 150 jaar geboren is (27 februari). Daarom wil ik een openbare conferentie organiseren in het weekend van 1 t/m 3 april met voordrachten over de biografie van Steiner met het zoeken naar een antwoord op de vraag: Wat heeft Marie Steiner bedoeld toen ze uitgesproken heeft dat de tragiek van de Antroposofische Vereniging eruit bestaat dat zij niet heeft gekend wie Rudolf Steiner werkelijk was en Hoe kan de impuls van Rudolf Steiner nu en in de verdere toekomst verder vrucht dragen? De conferentie wordt in de Vrije School in Maastricht aan de Leuvelaan gehouden. Van vrijdag 18 uur tot en met zondag 14 uur. De kosten zijn 200,- inclusief maaltijden. Voor 30,- per nacht kunnen wij in Meschermolen een overnachting regelen. Geef je tijdig op! Schrijf naar www.manisola.nl of geef je op via www.manisola.eu.’
Roland van Vliet schrijft: ‘Ikzelf ben het laatste jaar zeer afgeslankt en voel me heel vitaal’. Dat is mooi! Kijk ik bij ‘Publicaties’ onder ‘Boeken’, vind ik daar ‘Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde’. Dat kwam in 2000 uit bij Kok in Kampen. Maar hier staat:
‘Binnenkort verschijnt bij Christofoor de 3e druk. Nu ook verkrijgbaar in het Duits: Der Manichäismus – Geschichte und Zukunft einer frühchristliche Kirche.’
Eronder lees ik:
‘Het boek moet in de herfst van 2010 weer verschijnen.’
Bij Christofoor kan ik er echter niets over vinden. Wel over het tweede boek ‘“Wie denken de mensen dat Ik ben?” Christologie van de liefde’. Die staat ook op zijn eigen website. Net als deze ‘Wegwijzer 8’ van Uitgeverij Nearchus, over ‘Het Manicheïsme als christendom van de toekomst’. Dan volgt er nog dit:
‘4e boek, “Filosofie van het Ik”
Het vierde boek: “De filosofie van het Ik” komt heel waarschijnlijk in 2011 uit (Zie samenvatting in artikel Filosofie van het Ik).

5e boek, “Ongedeelde aandacht als tegenwoordigheid van geest”
Het vijfde boek: “De ongedeelde aandacht” komt eind 2011 uit. Dit boek over Tegenwoordigheid van Geest in relatie tot leiderschap of ongedeelde aandacht is een Filosofie van de liefde (als vervolg op de Christologie van de liefde). Zie ook het artikel Ongedeelde aandacht: Een filosofie van de liefde. De beschrijving van de ongedeelde aandacht in het artikel uit Motief (Tijdschrift voor Antroposofie, nummer 45, oktober 2001), is een samenvatting van dit boek.’
Volg ik de laatste link, dan vind ik dit:
‘Artikel verschenen in Motief – Tijdschrift voor Antroposofie, nummer 45, oktober 2001.
De aankondiging van dit boek heeft zich gerealiseerd in drie boeken: Christologie van de liefde (2005), Filosofie van de liefde (verwachting 2007) en Filosofie van het Ik (verwachting 2007).

Ongedeelde aandacht: Een filosofie van de liefde

Roland van Vliet is na zijn boek Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde bezig aan een nieuw filosofisch werk: De filosofie van de liefde: de ongedeelde aandacht (wordt in najaar 2005 verwacht). In onderstaand artikel geeft hij een samenvatting van de inhoud ervan.’
Wat een ingewikkelde zaak! Laat ik nog eens even recapituleren: in het jaar 2000 verschijnt ‘Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde’. Dan wordt er voor 2005 een boek aangekondigd met de titel ‘De filosofie van de liefde: de ongedeelde aandacht’. Maar in werkelijkheid wordt dat een trilogie. Het eerste deel heet ‘Wie denken de mensen dat Ik ben?’ en dat is een ‘Christologie van de liefde’; in 2005 inderdaad verschenen. Het tweede deel, ‘Filosofie van de liefde’, werd verwacht voor 2007, maar zie ik verder nergens. Of verscheen het nooit echt? Ook bij de Filosofie van het Ik staat hier ‘verwachting 2007’. Maar kijk ik verderop onder ‘Artikelen’ lees ik vervolgens bij ‘De Filosofie van het Ik’:
‘Dit is een korte samenvatting van het filosofisch onderzoek naar het Ik van de mens of De filosofie van het Ik dat nog gepubliceerd zal worden. Het zal eind 2009 verschijnen.’
Terwijl onder ‘Boeken’ (zie ook hierboven) staat:
‘Het vierde boek: “De filosofie van het Ik” komt heel waarschijnlijk in 2011 uit’.
Dat schiet niet erg op! Gelukkig staat er voor daarna nog dit gepland (zie ook hierboven):
‘Het vijfde boek: “De ongedeelde aandacht” komt eind 2011 uit. Dit boek over Tegenwoordigheid van Geest in relatie tot leiderschap of ongedeelde aandacht is een Filosofie van de liefde (als vervolg op de Christologie van de liefde).’
Dan zou de trilogie alsnog gerealiseerd zijn...
.

5 opmerkingen:

Jurjen zei

Ik heb de serie lezingen van Roland van Vliet over hetzelfde onderwerp gevolgd in Leeuwarden. De derde en laatste lezing is zaterdag 21 mei 2011, zie ook http://www.antroposofieinfriesland.nl

Tot nu toe is het heel indrukwekkend, maar Roland van Vliet is dan ook een ervaren en goed onderlegd spreker. Mijn voorlopig antwoord op de centrale vragen is dat wij, antroposofen, niet mogen vergeten dat Rudolf Steiner een mensheidsleraar is en dat we daarom de inhouden van de antropofie moeten uitdragen. Dat deze inhouden momenteel niet het meest populair zijn (mijn inziens een gevolg van dat de sociale driegeleding geen voet aan de grond kreeg) mag ons, antroposofen, er niet toe doen besluiten om de inhouden van de antroposofie dan maar voor ons te houden.

Groeten, Jurjen

Maarten zei

Ik deel het enthousiasme over R van Vliet niet, ik blijf gereserveerd over sommige uitspraken/inzichten van hem ; voorzichtig uitgedrukt.
Antroposofie - denk ik, hoop ik - is meer dan wat ik bij RvV lees ; het is anders dan wat ik bij RvV hoor.
Gr, Maarten

R. van Dijk zei

“Wat heeft Marie Steiner bedoeld toen ze sprak over de tragiek dat de Antroposofische Vereniging niet heeft geweten wie Rudolf Steiner werkelijk was?”

Eerlijk gezegd trekken de tenen mij krom bij zo'n uitspraak. Men gaat er dus een conferentie en voordrachten over houden wie Rudolf Steiner werkelijk was. Wat moet je daar nou mee? Hoe buitengewoon boeiend en interessant de persoon van Steiner ook is, het gaat uiteindelijk om zijn werk en hij heeft zelf meerdere keren benadrukt dat het niet om zijn persoon gaat en dat hij liever niet over zichzelf spreekt of schrijft.
De tragiek is niet dat de antroposofen niet weten wie Steiner
werkelijk was, maar de tragiek is dat buiten de antroposofen bijna niemand in de gaten heeft wat voor een uitzonderlijk genie Steiner was, die met kop en schouders boven iedereen uitstak. En onder de antroposofen zelf is de tragiek dat bijna niemand veel van hem begrepen heeft en niemand tot de hoogte van Steiner is gestegen.

Anoniem zei

Toen ik een half jaar of wat geleden over deze conferentie las trokken mijn tenen ook krom. Ook ik vroeg mij af wat de zin is van een dergelijke conferentie en het antwoord op deze vraag heb ik nog steeds niet. Er wordt in diverse contexten zo vaak herkauwd op de paar brokken informatie over de persoon Steiner. Wat blijft er aan concrete 'voedingswaarde'over? Vanuit mijn gezichtspunt is het een blasé gebeuren.

R. van Dijk zei

Om misverstanden te voorkomen: men zou uit mijn vorige reactie kunnen denken dat ik zelf meen Steiner wel goed te begrijpen. Dat is totaal niet het geval. Ik snap er zelf ook eigenlijk geen jota van. Een voorbeeld. Zojuist las ik in Karmavoordrachten deel 5 dat na de dood de mens, nadat hij eerst door de belevenissen op de maan, mercurius en venus is gegaan, op de zon arriveert. Daar zijn de allerhoogste wezens, te weten, Tronen, Serafijnen en Cherubijnen, die druk bezig zijn ons karma te vormen. Maar dat karma beleven die goden eerst zelf. Zij leven ons lot als het ware voor. Laten we eerlijk zijn: daar snapt iemand die zelf niet helderziende is toch niets van. Maar dat het wel waar is, daar ben ik wel van overtuigd.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)