Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 12 april 2011

Sluiting


Vandaag leerden we zowel in de Volkskrant als in Trouw, dankzij een ANP-bericht, dat ‘Kleine basisscholen vaker zwak’ zijn. In Trouw heet het onder de noemer ‘Basisschool met weinig leerlingen vaker zwak’:
‘Kleine basisscholen zijn vaker zwak of zelfs zeer zwak dan basisscholen met meer dan honderd leerlingen. Veel ouders denken dat hun kroost het beste af is op een klein schooltje, maar dat blijkt dus regelmatig niet het geval te zijn. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Van de scholen met minder dan vijftig leerlingen is 15,5 procent zwak tot zeer zwak. Het aantal kleine basisscholen is het afgelopen jaar gestegen met 10 procent tot 201 scholen. Ze bevinden zich allemaal in zogeheten krimpgebieden, in het noorden van Nederland of Zeeland of Limburg.

De Onderwijsinspectie verwacht dat de komende jaren het leerlingaantal ook op basisscholen buiten krimpregio’s zal dalen. Een op de tien scholen met tussen de vijftig en honderd leerlingen is zwak. Van de basisscholen met meer dan honderd leerlingen krijgt 5,9 procent het predicaat zwak of zeer zwak.’
De reacties van de lezers liegen er niet om. Zo schrijft ‘Mark75’ om 10.13 uur:
‘Vroeger was het nog mogelijk om op een kleine school klassen te combineren. Tegenwoordig vragen kinderen veel meer aandacht. Leerkrachten moeten veel meer maatwerk leveren, het is bijna onmogelijk om kleine scholen kwalitatief goed onderwijs te laten bieden. Ook de administratieve rompslomp, de leerlingvolgsystemen, de individuele aanpak, etc. vergen zo veel energie, dat combinatieklassen bijna niet meer te hanteren zijn.’
P. Lamers om 10.38 uur:
‘Wat een onzinnig onderzoek, kleine scholen op het platteland zijn in de regel de enige optie, anders gezegd, er is geen alternatief. Dat de kwaliteit lager is is jammer maar net zo goed onvermijdelijk, dat weet ik zo ook wel. Wat wil je met dit onderzoek bereiken? de kleine scholen maar sluiten? en dan, 20 kilometer fietsen, langs donkere landweggetjes in de winter? Denk eerst eens na voor je onderzoekt! Mark75, heeft gelijk, het probleem is eerder de oekazes uit Den Haag!’
Anne Ruinen om 10.53 uur:
‘Heeft de redactie het rapport gelezen? Nu is weer duidelijk dat het bij de OI niet om inhoud maar om iets anders gaat. Krimpgebieden, daar “zou” dit probleem het meeste voorkomen. “ONZIN”: Scholen moeten samen gevoegd worden, dé oplossing van de OI. Ofwel Marja, dat scheelt je weer geld en dan zeg je bij het functioneringsgesprek met Roeters: goed gedaan meid, je krijgt er maandelijks iets meer bij. Grote scholen functioneren ook niet altijd, maar die zijn slim en weten de OI in te pakken.’
Om 13.13 uur komt deze Anne Ruinen terug met:
‘Voor in de tas: Alle media verkondigen de resultaten van de OI. Dé kenmerken van massa-psychologie. Geen journalist die het gelezen heeft, Chapeau v. Bijsterveldt/ Roeters, jullie hebben beiden géén kaas gegeten van onderwijs, dat is nu zeker. Weten jullie beide zelf wel hoe jullie apparaat werkt? Een paar jaar geleden gingen de bewindsvrouwen één ochtend in de week gezamenlijk fitnessen. Kan ik jullie aanraden ook te doen, en iedere week een echte deskundige meenemen én jullie laten informeren.’
In BN/De Stem meldt Raymond de Frel vanochtend ‘Leegloop bij Steinerschool’:
‘De Rudolf Steinerschool in Terneuzen gaat vrijwel zeker dicht. Van de 26 leerlingen verlaten er nog tijdens dit schooljaar én na de zomervakantie zeker twintig de enige vrije school in Zeeuws-Vlaanderen.

Dat blijkt uit de enquête, die de overkoepelende Stichting De Vrije School Den Haag onder de ouders hield. “Het vinden van een fusiepartner is vanwege de zorgwekkende situatie nagenoeg uitgesloten. En als je dan ziet dat alleen de ouders van de jongste leerlingen aangeven dat zij hun kinderen op onze school willen houden, wordt de speelruimte wel heel erg klein”, zegt directeur-bestuurder Artho Jansen van De Vrije School Den Haag. “Ik ga er niet alleen over, maar het ziet er naar uit dat het einde verhaal is. Woensdagavond besluit het bestuur.”

De school wijt de situatie aan “krimp”, maar volgens een aantal ouders laat ook de kwaliteit van onderwijs veel te wensen over. Een flink aantal leerlingen verlaat de Rudolf Steinerschool (voorheen de Zonneschool) nog voor het einde van dit schooljaar. Zo ook de twee zoons van Marjolein van Opdorp. “Mijn kinderen gaan na de paasvakantie al naar een andere school”, vertelt ze. “Samen met nog zeven leerlingen doen ze daar nu allerlei tests. We kregen meteen de bevestiging van wat wij al vermoedden: onze kinderen lopen achter ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ik hoorde kinderen van andere scholen sommen opreutelen, die ik uit de mond van mijn zoon (10) nog niet hoor. Er is gewoon een gebrek aan middelen om nog kwalitatief goed onderwijs te geven.”

Het bestuur van de Steinerschool erkent dat laatste. In een brief aan de ouders stelde het eind maart dat er “een zekere omvang nodig is om serieuze verbeteringen door te kunnen voeren”. De school zou minimaal 55 leerlingen moeten hebben om (financieel) weer gezond te worden. De Onderwijsinspectie bestempelde de school in 2009 als “zwak”. Ook het voornemen om de groepen drie tot en met acht volgend jaar in één klaslokaal onder te brengen, zag Van Opdorp niet zitten. “Hoe gaan de kinderen zich dan op de middelbare school weren, als ze nu geen leeftijdgenootjes in hun klas hebben?”’
Kijken we intussen even hoe de vlag er bij de Vereniging van vrijescholen bij hangt, dan is daar helemaal niets te bekennen. Nog steeds is er nieuws van 11 maart dat ik al op 3 maart in ‘Poetin’ meldde en de ‘afkondiging’ van een vakgroepcongres op 17 maart. Als u denkt dat het bij de Begeleidingsdienst van vrijescholen beter is, vergist u zich. Daar staan in de rechterkolom weliswaar recente berichten van elders, de laatste van 24 maart, maar ga ik naar het echte ‘Laatste nieuws’, vind ik bovenaan een bericht uit ‘(Trouw 11 april)’. Dat is echter niet van gisteren, maar van vorig jaar... ‘Pagina laatst bijgewerkt: 21-09-2010 15:59’ staat er onderaan. Klik ik bij ‘Downloads’ op De Begeleider, krijg ik die van juni 20101 voorgeschoteld. Okee, dan naar Hogeschool Helicon. Is het daar beter? Helaas, daar zie ik een ‘Scholingsdag op 30 maart’, die bij het ‘Nieuws’ pontificaal terugkeert. Het volgende kopje is ‘Open Dagen 2011’: meeloopdagen Avondopleiding en Dagopleiding zijn morgen, maar een info-avond staat nog aangekondigd voor 2 maart... Ik mis ook een bericht over het samengaan van Hogeschool Helicon met Hogeschool Leiden. Dat is wel mondeling meegedeeld, heb ik uit betrouwbare bron, maar schriftelijk is daar nog niets over te vinden. Maar dat duurt dan ook nog wel een jaartje, eer het zover is. Het is dus geen Utrecht geworden, waar eerder sprake van was.
.

2 opmerkingen:

Joep Eikenboom zei

De kleine scholen zijn vaker zwak.
Deze constatering is gebaseerd op de ondervindingen van de onderwijsinspectie. Bij de inspectiebezoeken bezoeken de inspecteurs nauwelijks de klassen waarin de dagelijkse praktijk van het onderwijs plaatsheeft. De aandacht gaat vooral uit naar de schriftelijke vastlegging van het onderwijs: dat opgeschreven is wat men gaat doen, doet en heeft gedaan, schoolplannen, handelingsplannen, zorgplannen, leerlingenvolgsystemen, toetsgegevens. Daarnaast heeft de overheid beslist dat de alle financiële rompslomp bij de directeur terecht kwam middels de Lumpsumregeling.
Ook in het onderwijs slokt bureaucratie de meeste tijd op.
Geen wonder dat kleine scholen met weinig personeel niet aan al die bureaucratische eisen kunnen voldoen. Maar zegt het echt iets over het onderwijs wat daar gegeven wordt?
Het wordt tijd dat Nederland op staat tegen deze Oostblokmentaliteit en Sovjetpraktijken die in het onderwijs belangrijk worden gevonden. De kinderen zijn belangrijk!!!

Anoniem zei

Gelukkig zijn er ook kleine basisscholen die van de inspectie wel een voldoende krijgen én die levensvatbaar zijn!
Zoals Vrijeschool De Stroeten in Emmen, die 55 leerlingen telt.
Deze vrijeschool wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld en zit daarom in het basisarrangement. En het leerlingenaantal is het afgelopen jaar met 10% gestegen.
De school mag, zo werd al eerder op deze blog vermeld, nieuw gaan bouwen. In het najaar van 2011 opent Vrijeschool De Stroeten de deuren van hun nieuwe, duurzame gebouw.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)